LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kom kelimesini içeren 37 kelime bulundu...

afire

 • Komşusuna bir şey vermeyen kadın.

car / câr / جار

 • Komşu. (Arapça)

ciret

 • Komşuluk.

civariyyet

 • Komşuluk, yakınlık, aynı civarda oluş.

dellal / dellâl / دلال

 • Komisyoncu, tellal. (Arapça)

engişt

 • Kömür. (Farsça)

fahham

 • Kömürcü.

fahm

 • Kömür, karbon.
 • Kömür.

fehim / fehîm

 • Kömür.

fermandih / فرمان ده

 • Komutan. (Farsça)

gaşyet-i mevt

 • Koma hali.

hem-guşe

 • Komşu. (Farsça)

hemcivar / hemcivâr / هم جوار

 • Komşu. (Farsça - Arapça)

hemsaye / hemsâye / همسایه

 • Komşu. (Farsça)

iştirakiyye / iştirâkiyye / اشتراكيه

 • Komünistlerin bir nazariyesi olan sosyalistlik.
 • Komünizm. (Arapça)

iştirakiyyun

 • Komünist sosyalistler.

jügal

 • Kömür. Maden kömürü. (Farsça)

kaid / kâid / قائد

 • Komutan. (Arapça)

kızıl tehlike

 • Komünizm.

komünist

 • Komünizm akımını benimseyen kişi.

komünist komitesi

 • Komünizmi yaymak için oluşturulan gizli birlik.

komünizm

 • Komünizm (Latince kökenli communis - ortak, evrensel); üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulu sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen ve bu düzenin kurulmasını amaçlayan toplumsal, siyasi ve ekonomik bir ideoloji ve harekettir. (Fransızca)

kumandan

 • Komutan.
 • Komutan.

kura-yı mütecavire / kurâ-yı mütecâvire

 • Komşu köyler.

mefhum

 • Kömürleşmiş olan.

mizah / mizâh

 • Komedi, gülmece.

mücaveret / mücâveret

 • Komşuluk.
 • Komşuluk, yakınlık.

mücavir / mücâvir / مجاور

 • Komşu, yakın.
 • Komşu. Memleketini ve yurdunu terk ederek, zamânını Haremeyn-i şerîfeynde yâni Mekke-i mükerremedeki Mescid-i Harâm'da ve Medîne-i münevverede ise Mescid-i Nebî'de (Peygamber efendimizin mescidinde) ibâdetle geçiren kimse.
 • Komşu. (Arapça)

müfehham

 • Kömürleşmiş. Kömür halini almış.

serasker

 • Komutan.

serdar / serdâr

 • Komutan.

simsar / simsâr / سمسار

 • Komisyoncu. (Arapça)

simsariyye / simsâriyye / سمساریه

 • Komisyon ücreti. (Arapça)

tecavür

 • Komşu olma.

tefahhum

 • Kömürleşme. Kömür hâline gelme.

tefhim

 • Kömürleştirme.

yaver / yâver

 • Komutanların yanında bulunan ve onların emirlerini yazmakla ve gerektiğinde yerine ulaştırmakla görevli subay.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın