LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kokulu ifadesini içeren 109 kelime bulundu...

akas

 • Çirkin kokulu olma.

akıs / âkıs

 • Pis kokulu.

aktar

 • (Tekili: Kutr) Kuturlar. Çaplar. Dâirenin merkezinden geçen doğru hatlar.
 • Her taraf.
 • Güzel kokulu yağlar vesaire satan adam. Güzel kokular tâciri.
 • Ecza, ilâç satan adam.
 • Mahalle aralarında bazı baharatla iğne, iplik vesaire satan satıcı.

anber

 • Güzel koku. Adabalığı ve kaşalot denilen büyük balıkların barsaklarında teşekkül eden güzel kokulu madde.
 • Derisinden kalkan yapılan bir balık.
 • Güzel kokulu bir madde.

anber-bar

 • Güzel kokulu. Anber kokulu. (Farsça)

anber-nisar

 • Güzel koku yayan. Anber kokulu. (Farsça)

anber-sirişt

 • Anber gibi güzel kokulu. (Farsça)

anberbu / anberbû / عنبربو

 • Amber kokulu. (Arapça - Farsça)

anberin / anberîn

 • Güzel kokulu. Anber kokulu.

arare

 • (Çoğulu: Arâr) İyi kokulu bir ot.
 • Şiddet
 • Kötü ahlâk.
 • Evin avlusu, ev içi.
 • Soğuk şiddetli olmak.

asin / âsin

 • Pis kokulu. Bozulup kokan su.

atır

 • (Itr. dan) Güzel kokulu, ıtırlı.
 • Kokuları seven kimse.

atr

 • İyi kokulu şeyler sürünmek.

bahar

 • Güzellik.
 • Güzel.
 • Papatya.
 • Ölçek.
 • Put, sanem.
 • Atılmış pamuk.
 • Tarçın, karanfil ve karabiber gibi güzel kokulu ve ısıtıcı tohumlar ki, bazı yiyecek ve içeceklere de karıştırılır.
 • Sığır gözü.
 • İyi kokulu bir sarı çiçek.

baharat

 • Karanfil, tarçın, karabiber gibi sert kokulu şeyler.

bed-bu

 • Fena kokulu, pis kokan. (Farsça)

bedbu / bedbû / بدبو

 • Kötü kokulu. (Farsça)

behramec

 • Çiçeği kokulu bir nevi söğüt ağacı.
 • Her renkte olan leylâk çiçeği.

benefşe

 • Menekşe denilen güzel kokulu, küçük çiçek. (Farsça)
 • Mor. (Farsça)

bergamot

 • Turunçgillerden bir ağaç ve bu ağacın meyvesi. Meyvenin kabuğundan güzel kokulu bir esans da çıkarılır.

beşam

 • Hicaz'da yetişen bir cins ağaçtır ki, hoş kokuludur ve dallarından misvak yapılır.

bostan

 • (Bustan) Ağacı, çiçeği, yeşilliği çok olan yer, kokulu yer. Sebze bahçesi. (Farsça)
 • Kavun, karpuz. (Farsça)

buy-dar / bûy-dar

 • Kokulu. (Farsça)

buya / bûya

 • Güzel kokulu.

buydar / bûydâr / بویدار

 • Kokulu. (Farsça)

davmeran

 • Fesleğen denilen iyi kokulu çiçek.

edhan

 • (Tekili: Dühn) Sürülecek güzel kokulu yağlar.

efaviye

 • Yemeklere konulan kokulu baharat.

esans

 • Çeşitli yollarla bitkilerden elde edilen veya suni olarak yapılan, kokulu ve uçucu sıvı.

ezfer

 • Güzel kokulu şey.

ezfir

 • Çok iyi kokulu nesne.

fayiha

 • (Çoğulu: Fevâyıh) Meyve ve çiçek kokusu.
 • Güzel kokulu nesne.

felence

 • Hoş kokulu sarı renkli bir tohumdur. Yemen'den gelir.
 • Besbâse yaprağı.

füsafis

 • Keneye benzer murdar kokulu bir böcek.
 • Tahta kurusu.

galiye

 • Galeyan eden.
 • Değerinden çok pahalı.
 • Misk ve amberden yapılmış meşhur koku.
 • Hoş kokulu kıymetli madde.

galiye-bar / galiye-bâr

 • Güzel kokulu şey saçan. (Farsça)

galiye-dan / galiye-dân

 • Güzel kokulu şeylerin muhafaza edildiği kap, mahfaza. (Farsça)

gassak

 • Ehl-i cehennemin vücudundan akan irin.
 • Çok soğuk ve fenâ kokulu içilmez şey.

genday

 • Kokmuş, fenâ kokulu. (Farsça)

gülnefesi / gülnefesî

 • Lâtif ve hoş sözlülük. (Farsça)
 • Güzel kokulu olmak. (Farsça)

hanve

 • Güzel kokulu bir ot.

havzan

 • Sarı çiçekli, güzel kokulu bir çiçek. Nilüfer çiçeği.
 • Tarhun otu.

hazami

 • Güzel kokulu bir ot.

hoşbu / hoşbû / خوشبو

 • Güzel kokulu, hoş kokan. (Farsça)
 • Hoş kokulu. (Farsça)

hoşbuyi / hoşbuyî

 • İyi kokulu olmak, güzel kokmak. (Farsça)

inşak

 • Koklatma. Buruna kokulu bir şey çektirme.
 • Tuzağa veya ağa iliştirme.

irtibab

 • Kokulu şeyler yapma.
 • Bir çocuğu büluğ çağına varıncaya kadar besleme.

ıtabe

 • İyi etmek.
 • Hoş kokulu etmek.

ıtla'

 • Kokulu şeyler sürünmek.
 • Hevâiyata heves etme.

ıtr

 • Hoş ve güzel koku. Güzel kokulu şey.
 • Yaprakları güzel kokulu bir bitki.

ıtret

 • Zürriyet. Nesil. Ehl-i beyt.
 • Gerdanlık.
 • Güzel kokulu şey.

ıtri / ıtrî / عطری

 • Itırlı, kokulu. (Arapça)

ıtriyyat

 • (Tekili: Itr) Güzel kokulu yağ, esans gibi maddeler.

ıtrnak

 • Güzel ve hoş kokulu. (Farsça)

ıttıla

 • Kokulu şeyler sürünme.

ka's

 • Çirkin kokulu toprak.

kafur / kâfur

 • Beyaz ve yarı şeffaf, kolaylıkla parçalanan bir madde. Sert, güzel kokulu, katı ve yağlı bir madde.
 • Cennette bir kaynak ismi.

katran

 • (Katıran) Siyah, sert kokulu, süretle yanan, hararetli, keskin ve suda erimeyen bir madde.

kende

 • Hendek, çukur. (Farsça)
 • Biçilmiş, kesilmiş. (Farsça)
 • Kokmuş, ağır kokulu. (Farsça)

kişniş

 • Güzel kokulu bir tohum olan karakimyon.

laden

 • Çamdan çıkarılan zift gibi siyah ve kokulu zamk. (Farsça)

latime / latîme

 • (Çoğulu: Letâyim) Misk.
 • Güzel kokular konulan kap.
 • Attarlar pazarı.
 • Güzel kokulu nesneleri götüren deve.

lavanta

 • Çeşitli çiçek ve bitkilerden alınan esanslarla yapılan güzel kokulu sıvı.

lüffah

 • Kokulu geniş yapraklı bir ot.

lükkah

 • Hoş kokulu bir ot.

magafir

 • Çirkin kokulu bir zamk.

meşmum

 • Koklanmış.
 • Itır ve misk gibi güzel kokulu olan şey.

misket

 • Alaybozan tüfeği. Patlayan bombadan etrafa sıçrayarak tahribe, yaralanmaya ve ölüme vesile olan sert parça. Eskiden kullanılmış geniş çaplı bir silâh. (Fransızca)
 • Güzel kokulu meyve. (Elma, üzüm vs.) (Fransızca)

misvak

 • Kullanılması pek çok faydalı olan ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) ehemmiyetle tavsiye ettiği, diş fırçası vazifesini de gören, hoş kokulu ve meyvesiz bir ağacın dallarından kesilip kullanılan parça.

muanber / معنبر

 • (Anber. den) Güzel kokan. Güzel kokulu.
 • Hoş kokulu, amberli. (Arapça)

muattar

 • Itırlı, kokulu.
 • Güzel kokulu bir lâle çiçeğinin adı.
 • Itırlı, güzel kokulu.

müddehin

 • Güzel kokulu yağ sürünen. İdhan eden.

müdehhen

 • Güzel kokulu yağ sürünmüş.

müdhün

 • İçerisine güzel kokulu yağ, ıtır gibi şeyler konulan şişe, kap.

mümessek

 • (Misk. den) Misk kokulu.

müşgin / müşgîn

 • Misk kokulu, miskli. (Farsça)
 • Siyah şey. (Farsça)

müşk

 • (Müşg) Misk. Misk kokulu. (Farsça)

müşk-bu

 • Misk kokulu. Misk gibi kokan. (Farsça)

mütetayyib

 • Güzel kokulu şey sürünen.

mütezammıh

 • Güzel kokulu şeylerle karışmış olmak.

nekkar

 • Ağaçkakan kuşu.
 • Değirmenci.
 • Çok hayırlı.
 • Çok kokulu.

neş'

 • Yiğit olmak.
 • Yüksek olmak.
 • Rüzgâr esmek.
 • İyi ve hoş kokulu şeyler koklamak.

rayihadar / râyihadar / رایحه دار

 • Kokulu. Hoş kokulu. (Farsça)
 • Kokulu. (Arapça - Farsça)

reyah

 • (Tekili: Râh) şaraplar.
 • Gökçek kokulu küçük bir kuyu.

reyhan

 • Hoş güzel koku.
 • Rızık ve maişet, rahmet.
 • Ekin yaprağı.
 • Fesleğen denilen kokulu bir ot.
 • Güzel bir koku, hoş kokulu bir bitki.

rih-ı reyhan

 • Hoş ve güzel kokulu rüzgâr.

rihireyhan / rîhireyhan

 • Hoş kokulu rüzgâr.

sandal

 • (Çoğulu: Sanâdil) Büyük başlı deve.
 • Güzel kokulu bir ağaç.

secc

 • Gayet ince olan nesne.
 • Duvar sıvamak.
 • Hoş kokulu nesne ezmek.

sekebe

 • Güzel kokulu bir ağaç.

semen-bu

 • Yâsemin gibi kokan, yâsemin kokulu. (Farsça)

şemim / şemîm / شميم

 • Güzel koku. (Arapça)
 • Güzel kokulu. (Arapça)

şemime

 • (Çoğulu: Şemâim) Güzel kokulu şey, râyiha.

sena'buk

 • Kötü kokulu bir ot.

şeza

 • Kokulu şeylerin şiddetle kokması.

siclat

 • Bir güzel kokulu çiçek.

taglif

 • (Gılaf. dan) Kınına koyma, kılıfına sokma.
 • İyi kokulu nesneler yapmak.

tedhin

 • (Dühn. den) Güzel kokulu yağ sürme. Yağlamak.

tegalgul

 • Hoş kokulu şeyler sürünmek.
 • Zorluk, çetinlik, güçlük.
 • Bir şeyin, ilmin içine çok dalmak.

ud

 • Meşhur bir sazın adı.
 • Bir hoş kokulu buhur.
 • Ağaç parçası.
 • Budak.

ufunetli / ufûnetli

 • Kötü ve pis kokulu.
 • Kötü, pis kokulu.

vers

 • Yemende yetişen güzel kokulu sarı bir ot.

yasemin

 • Güzel kokulu, beyaz ve güzel çiçekler açan sarmaşık cinsinden bir ağaç. (Farsça)

za'feran

 • (Çoğulu: Zeâfir) Güzel kokulu meşhur bir çiçek.

zaha

 • Çirkin kokulu, pis kokulu.

zaki

 • Güzel kokulu, keskin kokulu.

zenbak

 • Güzel kokulu bir çiçek. Zambak.
 • Yâsemin yağı.

zencebil / zencebîl

 • Hoş kokulu bir baharat adı.
 • Hoş kokulu bir baharat, zencefil.

zırban

 • (Çoğulu: Zerâbin) Kokarca denilen küçük, kediye benzer, çirkin kokulu bir hayvan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın