LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kokla ifadesini içeren 37 kelime bulundu...

aluk

 • Arzu.
 • Kendi yavrusundan başka yavruyu emzirmek isteyip yine burnuyla koklayıp emzirmeyen deve.
 • Devenin otladığı ot.
 • Süt.

buyiden

 • Koklamak, koku almak. (Farsça)

enbuy / enbûy

 • Koklama, koku alma. (Farsça)

hasse-i şemm / hâsse-i şemm

 • Koklama duygusu.

havass-ı (hamse-i) zahire / havass-ı (hamse-i) zâhire

 • Zâhirî beş duygu: Tatmak, görmek, işitmek, koklamak, dokunup duymak.

havass-ı aşere

 • On hasse, on duyu; görme, işitme, dokunma, koklama, tatma, hayal, akıl, vehim, hafıza ve tasarruf etme duyuları.

havass-ı hamse

 • Beş duyu. (Görme, tatma, işitme, dokunma, koklama)

havass-ı hamse-i zahiri / havass-ı hamse-i zâhirî

 • Zahirî beş duyu; tatma, görme, işitme, koklama, dokunma.

inşak

 • Koklatma. Buruna kokulu bir şey çektirme.
 • Tuzağa veya ağa iliştirme.

işmam / işmâm

 • Hafif olarak duyurmak, koklatmak. Hissettirmek.
 • Kibirden dolayı başı dik yürümek.
 • Tecvidde: Bir harfe zamme veya kesre vermek ve bunu hafifçe hissettirmek. Harfin sesini genizden hissettirmek, biraz duyurmak, harfi çıtlatmak.
 • "Şemm"den:
 • Koklatma, koklatılma.
 • Tecvid ıstılâhında harfin zamme harekesine işaret etme.
 • Koklatma.

iştimam

 • Gereği gibi koklamak. Koku duymak.

istinkah / istinkâh

 • Araştırma. Ağız koklama.

istinşa

 • Güzel koku koklama.
 • Haber, havâdis araştırma.

istinşak

 • Abdest veyâ gusül esnâsında burun'a (üç defa) su çekmek.
 • Şiddetle koklamak, koklatmak.

istirvah

 • Rahatlama, istirahat etme.
 • Şiddetle koklama.

istişmam / istişmâm

 • Koklamak. Kokusunu almak.
 • Hissetmek, sezmek, dolayısı ile anlamak.
 • Uzaktan haber almak.
 • Koklama, hissetme; ince meseleleri sezme, anlama.
 • Koklama.

istişmam etme

 • Koklama, hissetme.

kerf

 • Hımarın, bevlini koklayıp başını yukarı kaldırması.

kuvva

 • Güçler, duyular (işitme, koklama güçleri gibi…).

kuvve-i şamme / kuvve-i şâmme

 • Koku alma, koklama duygusu. Burun.

maddi / maddî

 • (Maddiye) Cismâni. Madde ile alâkalı olan. Maddeye ait.
 • Paraca ve malca.
 • Paraya ve mala fazlaca ehemmiyet veren.
 • Dokunma, koklama, görme, işitme, tatma ile hissedilip duyulan şeyler.

meşmum

 • Koklanmış.
 • Itır ve misk gibi güzel kokulu olan şey.

müteşemmim

 • Koklayan, teşemmüm eden.

necva

 • Gizli fısıltı. İki kişi arasında fısıldamak.
 • Ağız koklamak.
 • İki kişi arasındaki sır.

neş'

 • Yiğit olmak.
 • Yüksek olmak.
 • Rüzgâr esmek.
 • İyi ve hoş kokulu şeyler koklamak.

neşve

 • (Nişve - Nüşve) Sevinç, keyif.
 • Büyümek ve yetişmek.
 • Koklamak.
 • Rayiha.
 • Bir şeyi tekrarlamak.
 • Mest ve sarhoş olmak.
 • İyice duyup vâkıf olmak.

nişve

 • Koklamak.
 • Bilmek.
 • Haber vermek.

nüşk

 • Buruna birşey koymak.
 • Koklamak.

ravh

 • Rahatlık. Rahmet ve kolaylık.
 • Serin serin esen rüzgârın vücuda dokunmasiyle verdiği serinlik ve sefa.
 • Koklamak.

şamm

 • (şemm. den) Koklayan, koku alan.
 • Koklama duygusu. Burun.

şamme

 • Koklama duyusu.

şemm / شَمّ

 • Koku hissetmek, koklamak.
 • Koklamak.
 • Koklama.

şemme

 • Bir defa koklamak.
 • En küçük mikdar.
 • En küçük miktar; bir defacık koklama; Mesnevî-i Nuriye'de yer alan bir bölüm.
 • Koklama.

sevf

 • Koklamak.

teşam

 • Yılışmak, gülüşmek.
 • Koklaşmak.

teşemmüm

 • (şemm. den) Koklama.

teşmim

 • (Şemm. den) Koklatma. Koklatılma.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın