LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kok kelimesini içeren 77 kelime bulundu...

asl

 • Kök, temel, esas.

aslen

 • Kök veya soy bakımından, aslında, esasında; temelden, kökten.

beyhuşt

 • Kökünden çıkarılmış, dibinden koparılmış olan şey. (Farsça)

bih / bîh / بيخ

 • Kök. (Farsça)

bih-ken

 • Kökünden çıkaran, kök söken. (Farsça)

bu / bû / بو

 • Koku. (Farsça)

buy / bûy / بوی

 • Koku, râyiha. (Farsça)
 • Koku.
 • Koku. (Farsça)

buy-dar / bûy-dar

 • Kokulu. (Farsça)

buydar / bûydâr / بویدار

 • Kokulu. (Farsça)

buyiden

 • Koklamak, koku almak. (Farsça)

cezri / cezrî

 • Köklü. Kat'î. Köke âit ve müteallik.
 • Köklü.

cife

 • Kokmuş et, ölü hayvan, leş.

cürsume / cürsûme

 • Kök.

cüzeyr

 • Kök dalı, ince kök.

defr

 • Kokmak.

düvel-i rasiha / düvel-i râsiha

 • Köklü devletler; devlet geleneği ve teamülleri oturmuş olan devletler.

elsine-i terkibiye ve tasrifiye

 • Kök üzerine hace ilâveli ve fiil çekimli diller.

enbuy / enbûy

 • Koklama, koku alma. (Farsça)

esasiyle / esâsiyle

 • Köküne kadar, ta temelinden.

fevh

 • Kokmak.

füruat

 • Kökten ayrılan kısımlar, ayrıntılar.
 • Kökten ayrılan kısımlar. Füru'lar. Esastan olmayıp geniş bilgide ortaya çıkan mes'eleler.

gayr-ı müteaffin

 • Kokuşmamış.

genday

 • Kokmuş, fenâ kokulu. (Farsça)

gendide / gendîde / گندیده

 • Kokmuş.
 • Kokuşmuş, kötü kokmuş. (Farsça)

hanedan / hânedân / خَانَدَانْ

 • Kökten asîl ve büyük aile, ocak.
 • Kökten asil ve büyük aile, köklü aile.
 • Köklü, asil ve büyük aile.

haşan

 • Kokmuş tuluk.

haşin

 • Kokmuş tuluk.

hasse-i şemm / hâsse-i şemm

 • Koklama duygusu.

hevesat-ı müteaffin

 • Kokuşmuş istek ve arzular.

hınzıb

 • Kokmuş et parçası. Bir lâkap.

hişin

 • Kokmuş tuluk.

huder

 • Kökü derin olan ot.

hunuz

 • Kokup fenâ olmak.

iab

 • Kökünden koparmak.

ig

 • Koku, rayiha.

inkıma'

 • Kökü kesilme. Köksüzleşme.

ırk

 • Kök, asıl.
 • Kök, soy.

işmam / işmâm

 • Koklatma.

istisal / istisâl / istîsal

 • Kökünden sökmek.
 • Kökünden söküp atmak, kökünü kazımak.
 • Kökünü kazıma.

istişmam / istişmâm

 • Koklama, hissetme; ince meseleleri sezme, anlama.
 • Koklama.

istişmam etme

 • Koklama, hissetme.

ıtr / عطر

 • Koku, ıtır. (Arapça)

ıtriyyat / ıtriyyât / عطریات

 • Kokular, ıtırlar, parfümler. (Arapça)

ıttıla

 • Kokulu şeyler sürünme.

jelatin

 • Kokusuz bir madde, bir cins kağıt.

kendide

 • Kokmuş. (Farsça)

kureyş

 • Kökü Hz. İbrahim'e (A.S.) dayanan, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in de (A.S.M.) mensub olduğu Arab kabilesi.
 • Kökü Hz. İbrahim'e dayanan Peygamberimizin mensup olduğu meşhur Arap kabilesi.

kureyş kabilesi

 • Kökü Hz. İbrahim'e dayanan Peygamberimiz Hz. Muhammed'in mensup olduğu meşhur arap kabilesi.

kuvve-i şamme / kuvve-i şâmme

 • Koku alma, koklama duygusu. Burun.
 • Koku alma duyusu (sezme kabiliyeti).

lefif-i makrun

 • Kökündeki "elif" veya "ya" nın yan yana olduğu kelime.

lüffah

 • Kokulu geniş yapraklı bir ot.

masdar

 • Kök, kaynak.

menşe / منشا

 • Kök.
 • Köken.. (Arapça)

mihver-i nebat

 • Kök, gövde ve yaprakların tamamı.

müteaffin / متعفن / مُتَعَفِّنْ

 • Kokan. Taaffün eden. Çürüyüp bozulan.
 • Kokuşmuş.
 • Kokuşan.
 • Kokuşmuş. (Arapça)
 • Kokuşmuş.

müteşemmim

 • Koklayan, teşemmüm eden.

nefha

 • Koku. Rüzgârın hafif esişi. Azıcık koku.

nükhet / نكهت

 • Koku.
 • Koku. (Arapça)

rayiha / râyihâ / râyiha / رایحه / رَايِحَه

 • Koku.
 • Koku, hoş koku.
 • Koku.
 • Koku. (Arapça)
 • Koku.

rayihadar / râyihadar / رایحه دار

 • Kokulu. Hoş kokulu. (Farsça)
 • Kokulu. (Arapça - Farsça)

rayihanisar

 • Koku saçan. (Farsça)

rişe / rîşe / ریشه

 • Kök, saçaklı kök. (Farsça)

rişe-gir

 • Kökleşmiş, kök tutmuş. (Farsça)

şamme / şâmme / شامه

 • Koklama duyusu.
 • Koku alma duygusu.
 • Koku alma duyusu. (Arapça)

seat

 • Kokmak.

şemim

 • Koku. Hoş koku.

şemm / شَمّ

 • Koku hissetmek, koklamak.
 • Koku alma.
 • Koklamak.
 • Koklama.

şemme

 • Koklama.

sevf

 • Koklamak.

şeza

 • Kokulu şeylerin şiddetle kokması.

taaffün / تعفن / تَعَفُّنْ

 • Kokuşma.
 • Kokuşma. (Arapça)
 • Taaffün etmek: Kokuşmak. (Arapça)
 • Kokuşma.

taaffunat / taaffunât

 • Kokuşmalar, kokuşmuş şeyler.

taaffünat / taaffünât

 • Kokuşmuş ve kötü koku yayan şeyler.
 • Kokuşmalar.

tadavvu'

 • Kokmak.

tefessüh

 • Kokuşup bozulma.

tuba / tûbâ

 • Kökleri yukarıda, dal ve budakları aşağıya doğru sarkan cennet ağacı.
 • Kökü göklerde ve dalları aşağıda olan Cennet ağacı.

uruk / urûk

 • Kökler, damarlar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın