LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te klim ifadesini içeren 23 kelime bulundu...

abühava / âbühava / آب و هوا

 • İklim. (Farsça - Arapça)

akalim

 • (Tekili: Ekalim) (İklim) İklimler.
 • Dünyanın kıt'a ve memleketleri.

arz

 • (Erz) Yeryüzü, toprak, zemin, dünya.
 • Aşağı ve alçak.
 • Memleket, ülke.
 • Küre.
 • İklim.
 • Davarın ayağının altı.

astronomi

 • yun. Kozmoğrafya. Gök ilmi. Felekiyat.Astronomi ilmi dünyanın birgün hareketinin duracağını; coğrafya, karaların alçalarak dünyanın sularla kaplanacağını, iklimin değişerek canlılar için yaşanmaz hâle geleceğini; fizik, güneşin birgün söneceğini, kâinattaki enerjinin artık kullanılamaz, işe yaramaz

burudet-i memleket

 • Memleketin soğukluğu, soğuk iklim ülkesi.

coğrafya

 • Yeryüzünün şimdiki hâlini çeşitli cihetlerden inceleyen ilim. Bölümlerinden olan Fizikî Coğrafyada: Karalarla denizlerin durumları ve iklimleri;İktisadî Coğrafyada: Toprak mahsulleri, sanayi ve ticaret işleri;Siyasî Coğrafyada: Irk, dil, millet hususiyetleri ve devlet sınırları anlatılır.Bunlardan b

ekalim / ekâlim

 • (Tekili: İklim) İklimler, memleketler, mıntıkalar.
 • İklimler, memleketler, ülkeler.

ekalim-i baride / ekalim-i bâride

 • Soğuk iklimler, soğuk memleketler.

ekalim-i harre / ekalim-i hârre

 • Sıcak iklimler, ülkeler.

ekalim-i seb'a

 • Yedi iklim.
 • Yedi kıt'a.

hayzeran

 • Halk dilinde hezâren denilen bir cins sıcak iklim kamışı ki, sandalye vs. yapımında kullanılır.

hurma

 • Bir sıcak iklim meyvesi. (Farsça)
 • Hurma şeklinde yapılan hamur tatlısı. (Farsça)

iklim

 • (Bak: Iklim)

ıklim / ıklîm / اقليم

 • İklim. (Arapça)

iklim-i marifet / iklim-i mârifet

 • Mârifet, ilim iklimi.

keyfiyyet

 • Bir şeyin mâhiyeti, esâsı, içyüzü, nasıl olduğu. "Allah Arş üstündedir" buyurur Rabbimiz Lâkin keyfiyyetini, anlayamaz aklımız.

kişver

 • Memleket, ülke. (Farsça)
 • İklim. (Farsça)

memalik-i harre / memalik-i hârre

 • Sıcak memleketler. İklimi çok sıcak olan mıntıkalar.

merzübum

 • İklim. (Farsça)

mihail

 • Resul-i Ekremin (A.S.M.) geleceğini haber veren ve bir ismi de Mişâil olan eski zaman Peygamberlerinden bir Zâttır. Kitabının 4. bab'ında: "Ahir zamanda bir ümmet-i merhume kaim olup, orda hakka ibadet etmek üzere, mübarek dağı ihtiyar ederler. Ve her iklimden oraya birçok halk toplanıp Rabb-ı Vâhid

mıntaka / منطقه

 • Bölge, mıntıka. (Arapça)
 • İklim kuşağı. (Arapça)

mıntıka-i harre

 • Sıcak mıntıka. Ekvator iklimi olan yerler. Hatt-ı istiva mıntıkası.

mükeyyif

 • Keyif verici, neşelendirici şey. Sarhoşluk veren.
 • Klima cihazı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın