LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kirpi ifadesini içeren 51 kelime bulundu...

ahraz

 • (Ahrad) Kirpikleri dökülmüş, çipil gözlü.

as'as

 • (Çoğulu: Asâis) Bir yerin adı.
 • Kurt, zi'b.
 • Kirpi.

cela'la'

 • Kirpi.

çipil

 • Gözleri ağrılı ve kirpikleri dökülmüş kimse.
 • Çepel.

cüzaze

 • Bez kırpıntısı.

ecfan

 • (Tekili: Cefn) Göz kapakları.
 • Asma çubukları.
 • Kirpikler.

ehdab / ehdâb

 • (Tekili: Hüdb) Kirpikler.

ehdab-ı mühtezze / ehdâb-ı mühtezze

 • Titrek kirpikler.

ehdeb

 • Kirpikleri sık ve uzun olan adam.

eşfar

 • (Tekili: Şüfr) Göz kapağının kenarları, kirpik yerleri.

evtaf

 • Kirpikleri uzun ve kaşı kıllı olan kimse.

har-püşt

 • Diken sırtlı. (Farsça)
 • Mc: Kirpi. (Farsça)

harpuşt / hârpuşt / خارپشت

 • Kirpi. (Farsça)

hazile

 • Kenarlarında kirpik bulunmayan kırmızımsı gözkapağı.

henene

 • Bir cins kirpi.

hent

 • Bir nevi kirpi.
 • Göz içinde olan yağ.

hüdb

 • (Çoğulu: Ehdâb) Kirpik.
 • Mendil.
 • Testere çevresinde olan saçak.

hüdüb

 • (Çoğulu: Ehdâb) Sarık.
 • Kirpik, müjgân.
 • Havlu, el silmeye mahsus pamuklu bez.
 • Minder kenarında olan püskül.

hütame

 • Kesinti, kırpıntı. Parça.

huzafe

 • Sahtiyan kırpıntısı.
 • Bez kırpıntıları.

jik

 • Yağmur damlası. (Farsça)
 • Kirpi. (Farsça)

jikase

 • Kirpi. (Farsça)

kamea

 • (Çoğulu: Kamâ) Büyük gök sinek.
 • Gözün kirpikleri diplerinde çıkan sivilceler.

kanafiz

 • (Tekili: Kunfuz) Kirpiler.
 • Dağ fareleri.

kirpik-i akıl

 • Mc: Akıl gözünün kirpiği. Aklın, hakikatleri anlamasına engel olan şey.

kirpik-i akl

 • Akıl kirpiği.

kubu'

 • Kirpinin büzülüp başını derisine çekmesi.
 • Bir kimsenin başını yakasına çekmesi.

kunfuz

 • (Çoğulu: Kanâfiz) Kirpi.
 • Fare.
 • Devenin, kulakları ardında terleyen ve teri akan yerleri.
 • Otları dolaşık yer.

kusasa

 • Tırnak kırpıntısı.
 • Az miktar, az şey.

kuzazat

 • Ok yeleği kırpıntısı.
 • Altın parçaları.

lütne

 • Kirpi.

maksus

 • Kesilmiş, kırpılmış.

müheddeb

 • Kirpikli.

müj

 • Kirpik. (Farsça)

müje / مژه

 • (Çoğulu: Müjgân) Kirpik. (Farsça)
 • Kirpik. (Farsça)

müjek

 • Kirpikçik. Kirpik kılı. (Farsça)

müjgan / müjgân / مژگان

 • Kirpik. (Farsça)
 • Kirpik.
 • kirpik. (Farsça)
 • Kirpikler. (Farsça)

mukanfez

 • Üzeri yumuşak dikenlerle örtülü olan hayvan. Kirpi.

nevk-i müjgan / nevk-i müjgân

 • Kirpiklerin ucu.

nussa

 • Saç kırpıntısı.

sebla / seblâ / سبلا

 • Uzun kirpikli göz. (Arapça)

sebla'

 • Uzun kirpikli göz.

şevheb

 • (Çoğulu: şevahib) Kirpi.

şeyhem

 • (Çoğulu: şeyâhim) Erkek kirpi.

şüfr

 • (Çoğulu: Eşfâr) Kirpiğin bittiği yer.
 • Her şeyin kenarı.

şüfre

 • (Çoğulu: Eşfâr) Yassı büyük bıçak.
 • Gön ve sahtiyan kestikleri bıçkı.
 • Kılıç ağızı.
 • Kirpik biten yer.

sürme

 • Kirpik diplerine sürülen bir çeşit siyah madde, kühl.

tir / tîr / تير

 • Ok. (Farsça)
 • Sevgilinin kirpiği. (Farsça)

üşgur

 • Oklu kirpi. (Farsça)

üskür

 • Kirpi. (Farsça)

vataf

 • Kaşın çok kıllı olması.
 • Kirpiğin sık ve çok olması.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın