LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kiral ifadesini içeren 24 kelime bulundu...

acar

 • (Tekili: Ecr) Sevaplar, ücretler, mükâfatlar.
 • Kiralar.

acir

 • Elindekini başkasına kiralayan. Kiraya veren.

akkam / akkâm

 • Deve kiralayıcısı, deve ile ücret karşılığında eşya taşıyan adam.
 • Hacca Surre-i Hümayun ile birlikte giden hademe.
 • Çadır mehteri.

ecir-i müşterek / ecîr-i müşterek

 • Serbest işçi. Kirâlıyanından (işvereninden) başkasına çalışmaması şartı koşulmamış hamal, terzi, saatçi gibi işçi.

füru' / fürû'

 • Dal, asıldan türeyen. Fer'in çokluk şeklidir.
 • Fıkıh ilminde (İslâm hukûkunda) çocuklar, torunlar ve onların çocukları.
 • Ahkâm-ı şer'iyye yâni İslâm dîninde ibâdet, münâkehât (nikâh, boşanma, nafaka), muâmelât (alış-veriş, ticâret, kirâlama v.b) ve ukûbâtla (cezâlarla) ilgili hükümler.

galal

 • (Tekili: Gılâl) (Galle) Zahireler. Mahsuller.
 • Akarât kiraları.

hicr

 • Men etmek; akıl ve bâliğ olmamış çocuk, deli, bunak, sefih yâni malını kötü yere harcayan ve borçlu gibi kimseleri, tasarruf-i kavlîsinden yâni alış-veriş, kirâlama, havâle, kefillik, emânet ve rehin alıp-verme, hibe gibi işlerin tasarruflarından men' etme.
 • Dostluğu bırakmak, dargın

huluvv

 • Boş olmak, hâlî oluş. Boşluk. Boşta olmak.
 • Huk: Tarafların anlaşarak evlilik hayatlarına son vermeleri.
 • Huk: Bir gayr-i menkulün, muayyen bir bedel ile kiralanmış olmasından doğan kiracılık hakkı ve menfaati.
 • Hava parası adıyla verilen meblağ.

icar / îcâr / ایجار

 • Kiralamak. Kiraya vermek.
 • Kira parası.
 • Kiralama.
 • Kiralama. (Arapça)
 • Kiraya verme. (Arapça)
 • Kira. (Arapça)
 • Îcâr edilmek: Kiraya verilmek. (Arapça)
 • Îcâr etmek: Kiraya vermek. (Arapça)

icare / icâre

 • Belli bir menfaati belli bir bedel karşılığında satmak, kirâlamak.

icareteyn

 • Müeccel ve muaccel icarelerle kiralanan vakıf emlâkı. Hem derhal alınan, hem ileride alınacak kirası olan vakıf bina.

iktira'

 • (Kirâ. dan) Kiralama, kira ile tutma.

ıskaparma

 • İtl. Bir gemiyi toptan kiralama.

ıskarso

 • İtl. Yelkenleri doldurur dik rüzgâr.
 • Geminin götürü olarak kiralanması.

isticar

 • Kiralamak. Kiraya vermek.

istikra'

 • Kiralamak, kiraya vermek.

kabul / kabûl

 • Almak, râzı olmak. Alış-veriş, kirâlama, nikâh gibi sözleşmelerde yapılan teklife rızâ göstermek.

mekare / mekâre / مكاره

 • Kiralık binek veya yük hayvanı. (Arapça)

mekareci / mekâreci

 • Binek veya yük hayvanı kiralayan. (Arapça - Türkçe)

muaccele

 • Beylik ve evkaf kiralarından peşin alınan kısım.

muhayene

 • Belirli bir zaman için kiralama.

müşahere

 • (Şehr. den) Aylıkla tutma. Aylıkla kiralama.

müste'cerün-fih

 • Kiralama maksadı.

müstekri / müstekrî

 • (Kira. dan) Kira ile tutan, kiralayan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın