LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kinle ifadesini içeren 81 kelime bulundu...

ağraz / ağrâz

 • Kinler, garazlar, kötü maksatlar.

ağraz-ı şahsi / ağrâz-ı şahsî

 • Kişisel kinler, garazlar.

ağraz-ı şahsiye / ağrâz-ı şahsiye

 • Şahsî kinler, garazlar.

ağrazlı

 • Maksatlı, kinle dolu.

ahkad

 • (Tekili: Hukd) Kinler, garezler.

ayan / âyan

 • Seçkinler, ileri gelenler.

azgan

 • (Tekili: Zıgn) Kinler, garazlar.

bedan

 • (Tekili: Bed) Kötüler, fenalar. Yaramazlar.
 • Çirkinler.

ehass-ı havas

 • Seçkinlerin en seçkini, ileri gelenlerin en başta olanı.

enbar

 • Yığın, dolu, küme. (Farsça)
 • Gübre. Ekinlere, kuvvet vermesi için dökülen eski fışkı, hayvan tersi. (Farsça)

enbeste

 • Koyulaşmış, katılaşmış, sıvılığını kaybetmiş. (Farsça)
 • Uyuşmuş, miskinleşmiş insan. (Farsça)

eser-i telkin

 • Telkinlerin ortaya çıkardığı sonuç.

eşraf / eşrâf / اشراف

 • Seçkinler, ileri gelenler, sosyete. (Arapça)

güzide-gan / güzîde-gân

 • (Tekili: Güzide) Seçkinler, beğenilmişler, seçilmiş olanlar. (Farsça)

hakaid

 • (Tekili: Hakd) Kinler, garezler, hasedler.

havas / havâs

 • Seçkinler.
 • Seçkinler sınıfı, zenginler.

havass / havâss

 • Seçkinler, okumuşlar, bilginler.

havatır-ı rabbaniye

 • Rabbanî telkinler. İlâhî ilhamlar.

hidayet-i fıtrıye

 • Yaratılıştan gelen hidayet; kötü tercih ve telkinlerle bozulmamış olan insanı yaratılışındaki doğruluk.

ihdad

 • Keskinleştirme.

ihtidad

 • Keskinleşmek.
 • Hızlanmak.
 • Azmak.
 • Hiddetlenmek.

ihtisad-ı mezruat

 • Ekinlerin biçilmesi.

ilkaat / ilkaât

 • Telkinler, söz göndermeler.

imha

 • Keskinletme, bileme.

imtiha-yi seyf

 • Kılıcın bilenmesi, keskinleştirilmesi.

inhidad

 • (Hadde. den) Keskinleşme, incelme, sivri olma.
 • Basılıp ezilme, haddeden geçme.

ipnotizma

 • Telkinle uyutma.

irhaf

 • Bileme. Keskinleştirme.

işhaz

 • Keskinleştirme, bileme.

istihsad

 • Ekinlerin hasad (biçilme) zamanı gelme.

kelle

 • Kafa, baş. (Farsça)
 • Ekinlerde başak. (Farsça)
 • Baş gibi yuvarlak olan nesne. (Farsça)

kıbah

 • (Tekili: Kabih) Çirkinler, kabihler.

kinemeşhun

 • Kinle, intikamla dolu. (Farsça)

kuttan

 • (Tekili: Katın) Yerliler, oturanlar, sâkinler.

mahall-i ağraz / mahall-i ağrâz

 • Kötü maksat ve kinlerin barındığı yer, ortam.

mesakin / mesakîn / mesâkin / mesâkîn / مساكن

 • (Tekili: Miskin) Ziyadesiyle fakir olanlar. Miskinler. Uyuşuklar. Zavallı, fakir kimseler.
 • Oturanlar.
 • Miskinler, zavallı fakir kimseler.
 • Miskinler, fakirler.
 • Yoksullar. (Arapça)
 • Miskinler. (Arapça)

muhaddid

 • Keskinleştirici, bileyici.
 • Sınırlıyan, sınırını tâyin eden. Tahdid eden. Hududlandıran.

muhted

 • (Hadd. dan) Hiddetlenmiş, kızmış.
 • Keskin. Keskinleşmiş.

müsekkin / مسكن / مُسَكِّنْ

 • Teskin edici, sakinleştirici.
 • Sakinleştirici, yatıştırıcı. (Arapça)
 • Sâkinleştiren, uyuşturan.

müstmendan / müstmendân

 • (Tekili: Müstmend) Hüzünlü, kederli ve mahzun kimseler, üzgün kişiler. Zavallılar, miskinler, biçareler. (Farsça)

mutamene

 • Teskin etmek, sâkinleştirmek.

mütemeskin

 • Miskinleşen. Miskinlik gösteren.

rehf

 • Keskinleştirmek, bilemek.

şahz

 • Keskinleştirmek.

sakinan

 • (Tekili: Sâkin) Bir yerde oturanlar. Sâkinler.

şat'

 • Yerden yeni çıkan taze ekin yaprağı. Ekinlerin taze çıkan filizleri, yaprağı.
 • Su arkı.
 • Cima etmek.
 • Bağlayıp sağlamlaştırmak.

sekene / سكنه

 • Sâkinler, ikâmet edenler.
 • Oturanlar, sâkinler. (Arapça)

sekene-i arz / سَكَنَۀِ اٰرْضْ

 • Yeryüzü sâkinleri.

sekene-i habise

 • Kötü ve pis sakinler.

sekene-i karye

 • Köyde oturanlar. Köyün sâkinleri.

sekene-i zemin

 • Yeryüzü sakinleri.

senn

 • Zırh çıkarmak.
 • Halinden döndürmek.
 • Koymak.
 • Keskinleştirmek.
 • Tasvir etmek.
 • Dökmek.

sırat-ı müstakim

 • En doğru yol, İslâmiyet yolu. Hak yolu. Allah'ın râzı olduğu en doğru yol. Peygamberlerin, evliya ve sâlihlerin, sıddıkinlerin gittikleri meslek.

sükala'

 • (Tekili: Sakil) Ağırlar. Kabalar. Çirkinler. Sözü sohbeti çekilmeyen kimseler.

sükkan / sükkân / سكان

 • Sâkinler, oturanlar.
 • Oturanlar, sakinler. (Arapça)

sükkan-ı belde / sükkân-ı belde

 • Şehirde oturanlar. Şehir sâkinleri.

sükkan-ı hane / sükkân-ı hâne

 • Evde oturanlar. Hâne sâkinleri.

sükunet / sükûnet / سكونت

 • Sakinlik, hareketsizlik. (Arapça)
 • Rahatlık. (Arapça)
 • Sükûnet bulmak: Yatışmak, sakinleşmek. (Arapça)

sümum-u ağraz / sümum-u ağrâz

 • Kinlerin zehirleri, kötü maksatların zehirleri.

tabaka-i havas

 • Zenginler, seçkinler tabakası.

tabaka-i havass / tabaka-i havâss

 • Toplumun üst seviyesini meydana getiren seçkinler tabakası.

tabaka-yı havas

 • Seçkinler tabakası, aydınlar sınıfı.

tahlim

 • (Hilm. den) Kızgınlığını ve öfkesini giderme. Sâkinleştirme, yumuşatma, teskin etme.

tarr

 • Kesmek.
 • Keskinletmek.
 • Yapmak.
 • (Bıyık) gelmek.
 • Çolak olmak.
 • Düşmek.

tatrir

 • Keskin etmek, keskinleştirmek.

teblim

 • Çirkin yapmak, çirkinleştirmek.

tedvim

 • Teskin etmek, sâkinleştirmek.
 • Kuşun, uçarken dönüp deverân etmesi.
 • Dili ağızda döndürmek.
 • Tatmak.

telkinat / telkinât

 • Telkinler.

telkinat-ı batıla / telkinât-ı bâtıla

 • Doğru olmayan telkinler.

telkinat-ı diniye

 • Dinin telkinleri.

telkinat-ı şeytaniye / telkinât-ı şeytaniye

 • Şeytanın telkinleri.

temeskün

 • Miskin olma. Miskinleşme.

teşeddüd

 • Sertleşme. Kuvvet ve dayanıklık kesbetme. Şiddetlenme. Çok şiddetli olma.
 • Keskinleşme.

tesekkün-i derya

 • Denizin sâkinleşmesi.

teşhiz

 • (Çoğulu: Teşhizât) (Şahz. dan) Sivriltme, keskinleştirme.
 • Bileme.
 • Gücünü, kuvvetini artırma.
 • Uyandırma.

teskin / teskîn / تسكين / تَسْك۪ينْ

 • Sakinleştirme, rahatlatma.
 • Sakinleştirme, yatıştırma.
 • Yatıştırma, sakinleştirme. (Arapça)
 • Teskîn etmek: Yatıştırmak, sakinleştirmek. (Arapça)
 • Teskîn olmak: Yatışmak, sakinleşmek. (Arapça)
 • Sâkinleştirme.

tezrib

 • Keskinletmek.

üşer

 • Dişlerini birbirine sürüp keskinleştirmek.

vakurane

 • Ağırbaşlılıkla. Düşünce ve tedbirlilikle. Temkinle. (Farsça)

veba-yı ağraz-ı şahsiye / vebâ-yı âğraz-ı şahsiye

 • Şahsî kinlerin vebası; kişisel kin mikrobu.

zagain

 • (Tekili: Zagine) Kinler, nefretler.