LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kin kelimesini içeren 61 kelime bulundu...

ağraz / ağrâz

 • Kinler, garazlar, kötü maksatlar.

ahihte / âhîhte / آهيخته

 • Kınından çıkmış, sıyrılmış. (Farsça)

buğz

 • Kin, nefret.

buğzetme

 • Kin besleme, kötüleme.

buğzetmek

 • Kin gütmek, düşman olmak.

der-niyam

 • Kınına sokulmuş, kınında, kılıfta. (Farsça)

ehl-i kin

 • Kin güdenler.

engüşt-i muhanna / engüşt-i muhannâ

 • Kınalı parmak.

fegv

 • Kına çiçeği.

gılaf / gılâf / غلاف

 • Kın. Kılıcın kılıfı. Bir şeyin üzerinin örtüsü.
 • Kın, kılıf. (Arapça)

gıll ü gış

 • Kin, düşmanlık ve aldatma gibi anlamsız şeylerle uğraşılar.

gıllügış / غل و غش

 • Kin. (Arapça)

hakd

 • Kin tutmak. Adâvetini gizlemek.

haşafet

 • Kin ve düşmanlık, haset ve adavet.

hıkd

 • Kin tutma, öç almak için fırsat bekleme.
 • Kin, intikam arzusu.

hına / hınâ / حنا

 • Kına.
 • Kına. (Arapça)

hınai / hınaî

 • Kına satan, kınacı.

hınna

 • Kına. Saça, sakala veya kadınların, parmaklarının uçlarına sürdükleri sarımtırak pembe boya ve bunun esası olan toz.

ilas

 • Kinâyeli ve iğneleyici sözler söyleme.

ızmar-ı gayz

 • Kin saklama.

kalb gözü

 • Kin, hased, kibir gibi mânevî hastalıklardan kurtulup, her an Allahü teâlâyı anan kimsenin kalbinde meydana gelen, işlerin iç yüzünü görme kuvveti, basîret.

kinai nevinden / kinâî nevinden

 • Kinâye türünden; bir sözü gerçek mânâsına da gelebilecek şekilde, başka bir mânâda kullanma san'atı türünden.

kinaiyyat / kinâiyyât

 • Kinayeler.

kinayeamiz / kinâyeâmîz / كنایه آميز

 • Kinayeli. (Arapça - Farsça)

kinayeten / kinâyeten

 • Kinaye bakımından.

kindar / kindâr / كيندار

 • Kin tutan. İçinde kin ve garez besliyen. Öc ve intikam almağa düşkün. (Farsça)
 • Kinci.
 • Kinci. (Farsça)

kindarane

 • Kinci olarak, kindarcasına. (Farsça)

kine

 • Kin, garaz. Kalbde beslenen düşmanlık. (Farsça)

kinecu / kînecû / كينه جو

 • Kinci. (Farsça)

kinedar / kinedâr

 • Kindâr, kin güden, düşmanlık besliyen. (Farsça)

kinemeşhun

 • Kinle, intikamla dolu. (Farsça)

kinever

 • Kin besleyen, hased eden, kinci. (Farsça)

levm

 • Kınama.
 • Kınama, kötüleme.
 • Kınama.

levme

 • Kınanmaya ve çekiştirilmeğe sebep olacak şey.

levvame / levvâme

 • Kınayan.

makam-ı zem

 • Kınama makamı.

makt

 • Kin, hiddet. İğrençlik. Şiddetli buğz.

melamet / melâmet

 • Kınanmışlık. İtab ve serzenişlik. Rezillik ve rüsvaylık.
 • Kınanmışlık.

melami / melâmî

 • Kınanmış, melamilik tarikatından olan.

mütebaggız

 • Kin gösteren, buğz gösteren.

mütehakkid

 • Kin tutan, kindâr.

niyam / niyâm / نيام

 • Kın. (Farsça)

sahib-i ağraz

 • Kin ve garaz sahipleri.

sakk

 • Kin tutmak.

seyf-i meslul

 • Kınından çıkmış kılıç.

sulfato

 • Kinin, sıtma ilacı.

sümum-u ağraz / sümum-u ağrâz

 • Kinlerin zehirleri, kötü maksatların zehirleri.

şütürdil / شتردل

 • Kinci. (Farsça)

tagmid

 • Kınına koyma.

tahakkud

 • Kin tutma, kin gütme.

tahattum

 • Kin, hiddet ve öfke içinde olmak.

tahniye

 • Kınaya boyamak.

telvih / telvîh

 • Kinaye yoluyla işaret etme; asıl mânâ ile kinâye yoluyla kastedilen mânâ arasındaki vasıtaların çok olması durumu.

telvihen

 • Kinayeli bir şekilde.

telvihi / telvihî

 • Kinaye şeklinde bildirilen mânâ.

tevbih etme

 • Kınama, kötüleme.

ullame

 • Kına.

üştürdil / اشتردل

 • Kinci, fesatçı, hasedçi. (Farsça)
 • Kinci. (Farsça)

vegm

 • Kin.

yürna

 • Kına.

zem

 • Kınama, kötüleme.