LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kim kelimesini içeren 52 kelime bulundu...

aksülümen

 • Kim. Klor ile civadan mürekkeb zehirleyici te'siri fazla olan bir tuz.

alotropi

 • Kimya bakımından bir değişiklik olmadığı halde bir cismin ayrı hususiyetler göstermesi hali. Meselâ : Kırmızı ve beyaz fosfor arasında, birleşim farkı yoktur. Buna rağmen renklerinin ayrı oluşu bir alotropi halidir.

amin

 • Kim. Hususiyetleri ve yapıları bakımından amonyaka benzeyen kimyevi maddelerin cins adı.

bazen / بعضا

 • Kimi zaman (Arapça)

bazı / بعض

 • Kimi. (Arapça)

bi-hareket / bî-hareket

 • Kımıldamıyan, hareketsiz. (Farsça)

bi-kes / bî-kes

 • Kimsesiz.

bikes / bîkes

 • Kimsesiz.

bikesem / bîkesem

 • Kimsesizim.

cimri

 • Kimseye bir şey vermeyen eli sıkı kimse.

cüzdan

 • Kimlik.

debretmek

 • Kımıldatmak.

depretme

 • Kımıldama, hareket etme.

fakfon

 • Kim: Çinko, nikel ve bakırdan yapılan gümüş görünüşünde bir halita.

fenn-i kimya

 • Kimya bilimi.
 • Kimya ilmi.

fikr-i hodserane / fikr-i hodserâne

 • Kimseyi dinlemeden kendi başına hareket etme düşüncesi.

gahi / gâhî / گاهى

 • Kimi zaman, bazen, arasıra. (Farsça)

garib-nüvaz

 • Kimsesizlere ve gariplere yardım eden. Biçareleri ve zavallıları koruyan. (Farsça)

geh / گه

 • Kimi zaman, bazı. (Farsça)

gunyan

 • Kimseye ihtiyacı olmayıp müstağni olmak.

hamız-ı fahim / hâmız-ı fahim

 • Kim: Karbonik asit.

hamız-ı hall / hâmız-ı hall

 • Kim: Sirke asidi.

hamız-ı karbon / hâmız-ı karbon

 • Kim: Karbonik asit.

hareket

 • Kımıldanma. Davranış. Yola çıkmak. Bir cismin sabit bir noktaya göre yerinin veya durumunun değişmesi. Sarsıntı.
 • Kımıldanma, davranma.

hazul

 • Kimsesiz. Yardımsız olarak her şeyden mahrum sürünmek.

imtizac-ı kimyevi / imtizâc-ı kimyevî / اِمتِزَاجِ كِمْيَوِي

 • Kimyasal kaynaşma, karışım.

imtizac-ı kimyeviye / imtizâc-ı kimyeviye

 • Kimyasal bileşim.

imtizacat-ı kimyeviye / imtizâcât-ı kimyeviye

 • Kimyasal bileşimler, kimyasal karışımlar.

ismifail / ismifâil

 • Kimin iş yaptığını bildiren isim, özne.

kemmun

 • Kimyon.

kes

 • Kimse.

kes-i bikesan / kes-i bîkesan

 • Kimsesizlerin yardımcısı.

kesan / kesân

 • Kimseler.

kimyager / kimyâger / كيمياگر

 • Kimyacı.
 • Kimyacı.
 • Kimyacı.
 • Kimyacı. (Arapça - Farsça)

kimyahane / kimyahâne

 • Kimya deneylerinin yapıldığı laboratuvar.

kimyevi / kimyevî / كيميوی

 • Kimyâ ile alâkalı
 • Kimyasal. (Arapça)

kist

 • Kimdir? (mânâsına soru edâtı) (Farsça)

künye

 • Kimlik.

ma'ma'

 • Kimseye birşey vermeyen kadın.

mechul-ül ahval

 • Kimin nesi olduğu bilinmeyen kimse.

mechul-ün neseb

 • Kimin çocuğu olduğu bilinmeyen kişi.

men

 • Kim.

men talebe ve cedde, vecede

 • Kim birşeyi ister ve elde etmek için ciddî çalışırsa istediği şeye ulaşır.

molekül

 • Kim: Vasıflarını kaybetmemek şartıyla ayrılabilen herhangi bir maddenin en küçük cüz'ü, parçası. (Fransızca)

muamele-i kimyeviye

 • Kimyasal işlem.

muta

 • Kimseden bir şey istemeyen.

na-cunban

 • Kımıldamaz. Yerinde durur. Sağlam. (Farsça)

nevesan

 • Kımıldama, hareket etme.

re'sen

 • Kimseye danışmadan, kendi başına, doğrudan doğruya.

rekd

 • Kımıldamamak, durgun olmak.

tede'lüb

 • Kimse görmeden gitmek.

tedeldül

 • Kımıldamak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın