REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te keyif ifadesini içeren 37 kelime bulundu...

ayş / عيش

 • Yaşama, keyif alma, gününü gün etme. (Arapça)

bade-i ikbal / bâde-i ikbal

 • İkbal şarabı. Yüksek mevkide bulunmanın verdiği geçici neşe ve keyif.

efran

 • Neş'eli, keyifli, sevinçli olan kimse. Mesrur.

esrar

 • (Tekili: Sır) Sırlar. Gizli hikmetler ve mânalar. Bilinmeyen şeyler.
 • Keyif veren zehir. Uyuşturucu madde.
 • Elinde ve el ayasında olan hatlar.

heşş

 • Gevrek, kolayca kırılabilir olan.
 • Keyifli, şen.

ıtrab

 • (Tarab. dan) şevke getirme, keyiflendirme.

keyf / كيف

 • Keyif, afiyet. (Arapça)

mizacgir

 • Mizâc ve keyiflere göre hareket eden. (Farsça)

müfterih

 • (Ferah. dan) Keyifli, neşeli. Şen, ferah içinde olan.

mükeyyif / مكيف

 • Keyif verici, neşelendirici şey. Sarhoşluk veren.
 • Klima cihazı.
 • Keyif verici. (Arapça)

mükeyyifat / mükeyyifât

 • Keyif verici, sarhoşluk verici şeyler.

münharif-ül mizac

 • Rahatsız, keyifsiz.

mütebehhic

 • Şen ve keyifli olan. Sevinç içinde olan.

mütekeyyifane

 • Keyiflenerek.

na-mizac

 • Keyifsiz, rahatsız, hasta. (Farsça)

na-mizaci / na-mizacî

 • Keyifsizlik, rahatsızlık, hastalık. (Farsça)

neş'e-yab

 • Keyifli, neşeli, sevinçli. (Farsça)

neşe

 • Keyif, sevinç.

neşve

 • (Nişve - Nüşve) Sevinç, keyif.
 • Büyümek ve yetişmek.
 • Koklamak.
 • Rayiha.
 • Bir şeyi tekrarlamak.
 • Mest ve sarhoş olmak.
 • İyice duyup vâkıf olmak.

neşvebahş

 • Keyif ve neşe veren. Neşelendiren. (Farsça)

neşvedar / neşvedâr

 • Keyifli, neşeli. (Farsça)

neşvegah / neşvegâh

 • Neşe ve keyif yeri. (Farsça)

neşvemend

 • Keyifli, neşeli. (Farsça)

neşvet

 • Keyif, neşe. Sevinç sarhoşluğu.

neşveyab

 • Neşeli, keyifli. (Farsça)

nuş etmek / nûş etmek

 • İçmek, keyiflenmek.

sa'teri / sa'terî

 • şen ve keyifli kimse.
 • Kekik otu ile alâkalı.
 • Soytarı.

safa-yı kebir

 • Büyük zevk, keyif.

sakamet

 • Bozukluk, ziyan, noksan, zarar, eksiklik.
 • Keyifsizlik.
 • Dert.

sakim

 • Hasta, keyifsiz, sağlam olmayan.
 • Yanlış.

şevk-alud / şevk-âlud

 • Şevkli, neşeli, sevinçli, keyifli. (Farsça)

tatarrub

 • Şevke gelme, coşma, neşelenme, keyiflenme.

tatrib

 • Zevklendirme, neşelendirme, keyiflendirme.

tekeyyüf / تكيف

 • Bir keyfiyet kabul etmek. Eksiltmek veya noksan etmek. Keyfiyetlenmek.
 • Keyiflenmek.
 • Keyiflenme. (Arapça)

teneşşut

 • (Neşat. dan) Ferahlanma, keyiflenme.

tenşit

 • (Çoğulu: Tenşitât) (Neşât. dan) Keyiflendirme, şenlendirme.

tiryaki

 • Afyon kullanmağa alışmış, afyonkeş.
 • Keyif verici şeyler kullanmağa alışık olan.
 • Mc: Huysuz, aksi, titiz.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın