LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te keni ifadesini içeren 52 kelime bulundu...

af'af

 • Devedikeni ağacının yemişi.

arafat

 • Mekkenin 16 kilometre doğusunda Hacıların arefe günü toplandıkları tepe ve bunun eteğindeki ova. Tepenin diğer bir adı Cebel-ür Rahme (Rahmet dağı)dır. Adem (A.S.) ile Havva anamız Cennet'ten çıkarıldıktan sonra burada bir araya geldiler. İbrahim Peygamber (A.S.) Cebrail ile burada konuştu. Hz. Muha

ayn-ı gazap

 • Hiddetin, öfkenin kendisi.

batha / bathâ

 • Mekkenin eski bir adı.

belemun

 • Çakır dikeni.

çar-yek

 • Çeyrek, dörtte bir. (Farsça)
 • Saatin dörtte biri, onbeş dakika. (Farsça)
 • Mecidiye denilen gümüş sikkenin dörtte biri ki, beş kuruşluk bir gümüş sikkedir. (Farsça)

cela' / celâ'

 • Gurbete düşmek, memleketinden ayrı olmak. Şehrinden ve meskeninden çıkmak.
 • Başkalarını çıkarmak.
 • Açık haber.
 • Ruşen olmak, parlamak.

cell

 • (Çoğulu: Cülûl) Yerden birşey toplamak.
 • Gemi yelkeni.
 • Yaşlı olmak.
 • Kadr ve mertebesi büyük olmak.
 • Celil, büyük, ulu.

cezair

 • (Tekili: Cezâyir) (Cezire) Cezireler, adalar.
 • Kuzey Afrikada Fas ile Tunus arasında olan ülke ve bu ülkenin merkezi olan şehir.

dari'

 • Hurma dikeni. Acı ve dikenli bir ağaç.

diplomat

 • Ülkenin dış işleriyle uğraşan memur.

efzar

 • Ayakkabı, kundura. (Farsça)
 • Gemi yelkeni. (Farsça)
 • Yemeklere koku ve tad vermesi için konulan baharat. (Farsça)
 • San'atkârların kullandıkları san'at âletleri. (Farsça)

emperyalizm

 • Bir ülkenin sınırlarını genişletme politikası.

haseke

 • (Çoğulu: Husek) Kin tutmak, adavet etmek.
 • Demir dikeni denilen üç köşeli diken.
 • Demirden yapılan üç köşeli "bıtırak" denilen harp âletleri.

hisbet

 • İyiliği emr edip kötülükten alıkoymak husûsunda, hükûmet adamlarının bizzat işe karışıp gerekeni yapmaları. İhtisâb da denir.

hudud-u memalik

 • Memleket hudutları. Ülkenin sınırları.

i'rab / i'râb

 • Düzgün konuşma ve hakikatı belirtme.
 • Arapça kelimelerin sonundaki harf veya harekenin değişmesi.

indirac

 • Dahil olma. İçeri girme, katılma.
 • Nesil tamamen tükenip halefi kalmama.

inkiraz / inkirâz / انقراض

 • Çökme, tükeniş. (Arapça)

kabotaj

 • Bir ülkenin kendi limanları arasında gemi işletme işi. (Fransızca)

katade

 • (Çoğulu: Kutad) Dikenli ot. Mugaylan dikeni.

kenais

 • Keniseler, kiliseler.

kenisa

 • (Kenise) (Çoğulu: Kenâis) Kilise.

kilise

 • Kenîse; hıristiyanlara mahsûs ibâdet yeri. Hıristiyanlıktaki mezheblere de kilise denilmektedir.

koloni

 • Bir ülkenin, sınırları dışında işgal ettiği ve yönettiği ülkeye sıkı bağlarla bağlı arazi. (Fransızca)
 • Başka bir memlekete yerleşmeğe giden göçmen topluluğu veya bir topluluğun yerleştiği yer. (Fransızca)
 • Bir memlekette bulunan yabancılar topluluğu. (Fransızca)

ma-fi-l yed

 • Fık: Bir terekenin taksimi yapılmadan varislerden biri veya birkaçı ölürse, bunların terekelerinden varislerine düşen kendi mikdarları.

mahdud

 • Dikeni kesilmiş ağaç.

medd işareti

 • Harekenin uzun okunacağını gösteren işaretin adı.
 • Hemze ile elifin birleşmesi.

mirhaz

 • Gasilhâne, abdesthâne, kenif.
 • Çamaşır tokmağı.

mugaylan

 • Çölde yetişen bir nevi dikenli çalı. Deve dikeni.

mugaylanzar

 • Dünya. (Farsça)
 • Deve dikeni biten yer, dikenlik. (Farsça)

mugilan / mugîlân / مغيلان

 • Deve dikeni. (Arapça > Farsça)

mülkiye

 • Ülkenin idaresi için çalışanların bulunduğu daire.

münşee

 • (Çoğulu: Münşaât) Müsvedde yazılan kâğıt.
 • Yelkeni çekilmiş gemi.

nakş

 • Bir şeyi çeşitli renklerle boyamak.
 • Resim.
 • Tezyin etmek.
 • Bedene batmış dikeni çıkarmak.
 • Bir şeyin esasını araştırmak.
 • Yaymak.
 • Suda ıslanmış hurma.
 • İpekle, sırma ile işleme.
 • Mc: Hile.

nek'a

 • Kalkan dikeni üstündeki kızıl kap.
 • Her kırmızı olan şey.

pres ateşeliği

 • Bir ülkenin yabancı ülkede kendini temsil için açtığı büyükelçilik bünyesinde bulunan Basın Ateşeliği.

reddiye

 • Ferâiz yâni İslâm mîrâs hukûkunda, Eshâb-ı ferâiz adı verilen Kur'ân-ı kerîmde hisseleri bildirilen mîrâsçılar hisselerini aldıktan sonra terike (ölenin bıraktığı mal) artmış ise ve kalanı alacak kimse yoksa, artan terikenin yine aynı mirasçılar aras ında payları oranında taksim edilmesi. Bu sûretle

sa'niye

 • Takkenin tepesi.

şa'ra

 • (Çoğulu: Şüâr) Çok miktar ağaç.
 • Bir nevi zerdali.
 • Kuyruğunda dikeni olan bir cins sinek.

saltanat alemi / saltanat âlemi

 • Bir ülkenin hakimiyeti ve yönetimiyle ilgili alan.

şecere-i yaktin / şecere-i yaktîn

 • Yaktîn ağacı. Kabak kökeni.

sif'

 • Toprak.
 • Buhmâ otunun dikeninin az olması.

şira'

 • Yelken. Gemi yelkeni.

sülae

 • Hurma yaprağının, başında olan dikeni.

şütürhar / şütürhâr / شترخوار

 • Deve dikeni. (Farsça)

şüzam

 • Tuz.
 • Akrep ve arı dikeni.

tekaya / tekâyâ

 • Tekkeler. Tekkenin çoğulu.

tekye

 • Zikir veya ders için toplanılan yer. (Farsça)
 • Dervişlerin meskeni ve mâbedi. (Farsça)
 • Yaslanılacak, dayanılacak şey. (Farsça)
 • İtimâd etmek, dayanmak. (Farsça)

tevekkül

 • Vekil etme, gerekeni yaptıktan sonra neticeyi Allaha bırakma.

üştürhar / üştürhâr / اشترخار

 • Deve dikeni. (Farsça)

zari'

 • Hurma ağacının dikeni.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın