LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kef kelimesini içeren 29 kelime bulundu...

came-i fena

 • Kefen.

damin

 • Kefil olan, tazminat veren. Ödeyen.

ekfan / ekfân / اكفان

 • Kefenler. (Arapça)

ezin

 • Kefil.

ikfal

 • Kefil gösterme, tekellüf ettirme.

izar / izâr

 • Kefenin baştan ayağa kadar olan ve genişliği bir metreyi bulan parçası.

kafil / kâfil

 • Kefil olan.

kefalet / kefâlet / كفالت

 • Kefillik. Kefîl olmak. Bir kimsenin, borcunu ödememesi, taahhüdünü (verdiği sözü) yerine getirmemesi hâlinde onun yerine borcu ödemeği, sözü yerine getirme mes'ûliyetini (sorumluluğunu) alacaklıya karşı üzerine almak.
 • Kefillik.
 • Kefillik. (Arapça)

kefaleten

 • Kefil olarak. Kefillik suretiyle.

kefaletname

 • Kefillik kâğıdı, kefalet senedi. (Farsça)

kefenpuş

 • Kefene sarılmış. Kefenlenmiş. (Farsça)

keffareten / keffâreten

 • Kefaret olarak.

keffe / كفه

 • Kefe. (Arapça)

kefil / كفيل

 • Kefil, kefalet eden. (Arapça)

kiyane

 • Kefâlet, kefil olma.

lifafe / lifâfe

 • Kefenin bir parçası.

mekful-ün bih

 • Kefâlet olunan kimse veya şey.

mütekeffil

 • Kefil olan, tekeffül eden. Başkasının işini üzerine alan.
 • Kefilliği üstlenen, garantör.
 • Kefil olan.

mütekeffilane / mütekeffilâne

 • Kefil olarak. (Farsça)

mütekkeffil

 • Kefil olan.

na'ş

 • Kefenlenip tabuta konmuş ölü.

naş / nâş

 • Kefenlenip tabuta konmuş ölü.

sabaret

 • Kefalet.

tekeffül / تكفل

 • Kefil olma.
 • Kefil olma.
 • Kefil olma. (Arapça)
 • Tekeffül etmek: Kefil olmak. (Arapça)

tekeffül eden

 • Kefil olan.

tekfil / tekfîl / تكفيل

 • Kefil etme, kefil gösterme. (Arapça)

tekfin / tekfîn / تكفين

 • Kefenlenmek veya kefenlemek.
 • Kefenleme.
 • Kefenleme. (Arapça)

zaman

 • Kefil olma, kefillik. Bir şeyin mislini veya değerini vermek üzere zarara karşı kefil olma, garanti.

zamin / zâmin

 • Kefil.
 • Kefil, birisinden belli bir veya birkaç kimsenin istedikleri bir şeyi, kendisinin de ödeyeceğine söz veren kimse. Dâmin.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın