LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ked kelimesini içeren 76 kelime bulundu...

adreng

 • Keder, mihnet, sıkıntı. (Fransızca)

alam u askam / âlâm u askam

 • Kederler ve hastalıklar.

befm

 • Keder, tasa, iç sıkıntısı, üzüntü. (Farsça)

bikeder / bîkeder

 • Kedersiz, sıkıntısız.

cevzak

 • Kederlenme, elemlenme. (Farsça)

da' ma keder / da' mâ keder

 • Keder veren şeyi bırak.

dagv

 • Kedi veya tilki çağırmak.

ekdar / ekdâr / اكدار

 • Kederler, üzüntüler.
 • Kederler, üzüntüler. (Arapça)

ekdar ü alam / ekdâr ü âlâm

 • Kederler, acılar.

elem

 • Keder, dert, üzüntü, sıkıntı, acı.

enduh / endûh / اندوه

 • Keder. (Farsça)

enduh-güsar

 • Kederi yok eden. Gamı, sıkıntıyı gideren. (Farsça)

enduh-nak / enduh-nâk

 • Kederli, sıkıntılı, gamlı, üzüntülü. (Farsça)

esif

 • Kederli, esefli, tasalı, gamlı.

esyan

 • Kederli, gamlı, tasalı, kaygılı, hüzünlü, üzüntülü.

gam / غم / غَمْ

 • Keder, üzüntü. (Arapça)
 • Keder.

gamm

 • Keder, tasa, dert, elem, kaygı.

gamm-abad

 • Keder ve hüznü bol. Gamlı. (Farsça)

gamm-alud

 • Kederli, gamlı, hüzünlü, kaygı veren. (Farsça)

gamm-dide / gamm-dîde

 • Kederli, tasalı, gamlı, hüzünlü.

gamm-feza

 • Kederi artıran, hüznü çoğaltan. (Farsça)

gamm-gin / gamm-gîn

 • Kederli, hüzünlü, gamlı. (Farsça)

gamm-har

 • Kederlenen, hüzünlenen, tasalanan. (Farsça)

gamm-perver

 • Keder veren, hüzünlendiren, gam artıran. (Farsça)

gamm-zede

 • Kederli, hüzünlü, gamlı, tasalı. (Farsça)

gamnak / gamnâk / غمناک

 • Kederli, üzgün. (Arapça - Farsça)

gürbe / گربه

 • Kedi. (Farsça)
 • Kedi. (Farsça)

gussa / غُصَّه

 • Keder.

gussadar / gussadâr

 • Kederli, tasalı. Kaygılı. Gussalı. (Farsça)

gussanak / gussanâk

 • Kederli, hüzünlü, tasalı, kaygılı. (Farsça)

haytel

 • Kedi.

hirr

 • Kedi.

hüreyre

 • Kedi yavrusu.

hüzi / hüzî

 • Kedi yavrusu.

hüzn / حزن

 • Keder.

hüzn-alud

 • Kederli. Hüzünlü. Gamlı. (Farsça)

hüzn-aver

 • Keder veren. Gam veren. Hüzün verici. (Farsça)

hüzn-efza

 • Keder ve hüzün arttıran. (Farsça)

hüzün-engizane / hüzün-engizâne

 • Keder verici bir şekilde.

ikrab

 • Kederlendirme, hüzün verme.

işcaz

 • Kederlendirme, üzme, hüzün ve gam verme.

itbal

 • Kederlenme, kederlendirme. Derde, hüzne ve kedere düşürme.

kabet

 • Kederli ve ıztırablı olma.

kay'

 • Kedi, sinnevr.

kederefza / kederefzâ

 • Keder ve sıkıntı veren. Keder verici. (Farsça)

kedernak / kedernâk

 • Keder verici, kederli.

kerb

 • Keder, üzüntü, tasa.

kıttavş

 • Kedi.

küdur / küdûr / كدور

 • Kederler. (Arapça)

kürbet / كُرْبَتْ

 • Keder.

magv

 • Kedi miyavlaması.

mahzunane

 • Kederlice, düşünceli, üzgünce. (Farsça)

me'lum

 • Kederli. Eleme, derde tutulmuş.

medar-ı gam

 • Keder, acı sebebi.

mekdur

 • Kederlenmiş, kederli.

mekrub

 • Kederlenmiş. Musibete uğramış. Tasalı, gamlı insan.

mekrubiyet

 • Kederli, hüzünlü ve tasalı olma.

mekruha

 • Keder, mihnet. şiddet.

mekzum

 • Kederli, hüzünlü, tasalı, üzüntülü, gamlı.

mencud

 • Kederli, tasalı, gamlı.

mihnetkeş

 • Keder, eziyet ve mihnet çeken. (Farsça)

mili

 • Kedi. (Farsça)

mü'si / mü'sî

 • Kederli kimseyi avutan, gamlı kimseye teselli veren.

muhtezin

 • Kederli, hüzünlü, mahzun, mükedder.

mükedder / مكدر / مُكَدَّرْ

 • Kederli, acılı.
 • Kederli. (Arapça)
 • Kederli.

mükedderane / mükedderâne

 • Kederli olarak.

mura

 • Kedi sesi. Kedi miyavlaması.

mütekeddir / متكدر

 • Kederli. (Arapça)

nags

 • Kederli, gamlı olmak.

sugvar

 • Kederli, acılı. (Farsça)

tahazzün

 • Kederlenmek, hüzünlenmek. Birine acımak. Mükedder olmak.

tavvafe

 • Kedi.

teselli / tesellî

 • Kederli ve gamlı olan bir kimseyi söz ve nasihatle rahatlatmak.

üma'

 • Kedi miyavlaması.

valih / vâlih

 • Keder ve hüzünle aklı gitmiş, şaşırmış, hayrette kalmış.

ye's-efza

 • Kederi, ye'si ve elemi artıran.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın