LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te keçi ifadesini içeren 95 kelime bulundu...

adet-i agnam / âdet-i agnâm

 • Keçi ve koyunlar için alınan vergi.

ağıl

 • Koyun, keçi vesair hayvanlara mahsus üstü açık, etrafı çit veya çalı çırpı ile çevrilmiş yer, mandıra.

agnam

 • (Tekili: Ganem) Koyunlar, keçiler.
 • Hayvanlardan alınan vergi anlamında kullanılan bir tabirdir.

ağnam

 • "Ganem"in çoğulu. Davarlar, koyunlar, keçiler.

alpaka

 • Güney Amerika'da yaşayan ve büyüklüğü keçi ile deve arasında olan bir hayvan.
 • Bu hayvanın kılından mamul bir cins ince yünlü kumaş.

anak / anâk

 • (Çoğulu: Ânuk) Dişi keçi yavrusu.
 • Zahmet, meşakkat.
 • Karakulak dedikleri hayvan.

ane / âne

 • Bir aşiretin bütünlüğü veya işleri veya şerefi.
 • Dişi ve yabani eşek.
 • Yabani eşek sürüsü.
 • Cedi (keçi) burcundan bir kısım yıldızlar.
 • Kasık kılı.
 • Apış arası, kasık.

arabe / arâbe

 • (Çoğulu: Arâbât) Keçi veya koyunun memesine geçirilen torba.
 • Açık saçık konuşma.

baliga / bâliga

 • Koyun ve keçi ayağı.

behme

 • (Çoğulu: Bühüm, bihâm; Cem'ul Cem: Bihâmât) Kuzu. Oğlak. Buzağı.
 • Keçi otu.

büc

 • Keçi. (Farsça)

bügeyg

 • Koyun.
 • Besili erkek geyik.
 • Semiz keçi.
 • Bir yerin adı.

büz / بز

 • Keçi. (Farsça)
 • Keçi. (Farsça)

büz-ban

 • Keçi çobanı. (Farsça)

büzgale

 • Keçi yavrusu, oğlak. (Farsça)

büziçe

 • Oğlak. Küçük, yavru keçi. (Farsça)

cedi

 • Güneş medarının oniki burcundan birisi. Oğlak burcu. (Güneşin cenuba doğru inişinin en aşağı derecesini bildirir.)
 • Keçinin erkek yavrusu, erkek oğlak.

cefr

 • Dört aylık keçi oğlağı.
 • Geniş ve örülmemiş kuyu.

cezre

 • Kasaplık koyun, keçi gibi davar.
 • Semiz koyun.

da'daa

 • Koyunu ve keçiyi çıkarıp sürmek.
 • Sallamak.
 • Bir kimseye "güzel dur" demek.
 • Miktarı çok olsun diye depretip çevirmek ve doldurmak.

defva

 • Boyu uzun ağaç. Uzun boyunlu keçi.
 • Boynu uzun olan kadın.

edfa

 • (Edfâk) Beli kamburlaşıp bükülmüş kimse.
 • Uzun boynuzlu keçi.
 • Kanadı uzun kuş.

en'am / en'âm

 • Davar, koyun, keçi, sığır ve deve gibi hayvanlar.

ezlem

 • Boğazı altında sarkık uzun kılları olan keçi.

eznem

 • Kulakları ucunda sarkık uzun kılları olan keçi.

fadır

 • (Çoğulu: Füdr) Zayıf.
 • Âciz, güçsüz.
 • Yaşlı dağ keçisi.

ferhud

 • Dağ keçisinin dişisi.

feşş

 • Eritmek.
 • Süt sağmak.
 • Çıkarmak.
 • Yabani olan keçiboynuzu ağacının yemişi.

gele

 • Sığır, koyun ve keçi sürüsü. (Farsça)
 • Sürü. (Farsça)

gufr

 • (Çoğulu: Egfâr) Dağ keçisinin oğlağı.
 • Hastanın iyi olduktan sonra yine üzülüp hasta olması.

hallal

 • Sirkeci, sirke yapan kimse.

harnub / خرنوب

 • Keçiboynuzu adı verilen bir cins yemiş.
 • Keçi boynuzu. (Arapça)

harrub

 • "Keçiboynuzu" adı verilen bir yemiş cinsi.

hayle

 • Keçi sürüsü.

hazama'

 • Kulağı enine yarılmış keçi.

heşeme

 • (Çoğulu: Heşemât) Dağ keçisinin oğlağı.

hurnub

 • Keçiboynuzu dedikleri yemiş.

hurub

 • Keçiboynuzu adı verilen yemiş.

isar

 • Keçinin memesine takılan torba, kese.

ka'z

 • Keçi ve sığırın, ağacın başını çekip kendine eğmesi.

kalanisi / kalânisî

 • Takkeci.

kar

 • (Çoğulu: Kur-Kirân) Zift, kara boya.
 • Deve. Dağ keçisi.
 • Ses çıkmasın diye ayağın kenarıyla yürümek.
 • Küçük tepe.
 • Kara taşlı yer.
 • Kara büyük taş.

karheb

 • Yaşlı, ihtiyar.
 • Yaşlı öküz.
 • Çok kıllı keçi.
 • Ulu ve şerefli kişi.

kej

 • Çarpık, eğri. Kumral. Tüylü keçi. (Farsça)

kın'ar

 • Dağ keçisinin semiz ve büyük olanı.

kurban

 • Allah'ın rızasını kazanmağa sebep olan şey.
 • Etleri, fakirlere parasız olarak dağıtılmak niyetiyle farz, vâcib veya sünnet olarak kesilen koyun, keçi, deve, sığır.. gibi hayvan.
 • Bir maksad uğrunda feda olma.
 • Beylerin ve meliklerin yakınlarından olan kimse.

kurmud

 • Dağ keçisinin erkeği.

larki / larkî

 • Keçiboynuzu.

ma'z

 • Keçi. Karaca.

magle

 • Yılda iki kez doğuran koyun ve keçi.

maız

 • (Çoğulu: Mevâız) Keçi.

maiz

 • Keçi.
 • Az miktar keçi. Ufak keçi sürüsü.

maşiye

 • (Çoğulu: Mevâşi) Koyun ve keçi gibi hayvan.
 • Oğlu ve kızı çok olan kadın.

masver

 • Sütsüz keçi.
 • Sütü zor çıkan deve.

mefdere

 • Dağ keçisinin durağı.

mevaşi / mevâşi

 • Davar, koyun, keçi, inek ve öküz gibi hayvanlar.
 • Davar ve mal gibi hayvanlar (koyun, keçi, öküz, inek...)

meyş

 • Halt etmek, karıştırmak.
 • Koyun sütünü keçi sütüne karıştırmak.
 • Yünü kıla karıştırmak.
 • Sözün birazını söyleyip, bir kısmını söylememe.

mir'ızza

 • Keçi kılının altında olan tiftik.

müsta'mir

 • İsti'mar eden, bir yere muhacir yerleştirerek orasını mâmur hâle getiren.
 • Müstemlekeci. Sömürgeci.

mutaf

 • (Muy-tâb. dan) Keçi kılından dokunmuş olan. (Farsça)
 • Kıldan yapılan at takımı. (Farsça)
 • Kıldan çul yapan, dokuyan veya satan. (Farsça)
 • Keçi kılından çul yapan, dokuyan veya satan.

nahçir

 • Av hayvanı. Sayd. (Farsça)
 • Av yeri. (Farsça)
 • Yaban keçisi. (Farsça)

nahise

 • Koyun sütüyle karışık keçi sütü.

nasba

 • Doğru boynuzlu koyun ve keçi.

nebah

 • (Nibâh-Nübâh) Köpek havlaması.
 • Yılan seslenişi.
 • Keçi ve geyik inleyişi.

nisab

 • Zekât ölçüsü, ölçü miktarı.
 • Üzerine zekât verilmesi farz olan mal miktarı.
 • Asıl, esas. Sermaye mal. Derece, had.
 • Fık: Altının nisabı: 20 miskal; gümüşünki 200 dirhem (yani 600 gram); koyun ile keçinin 40 adet; sığır, manda 30; ve devenin nisabı da 5'dir.
 • Bir m

oğlak

 • Keçi yavrusu.

pa-çe

 • Küçük ayak. Pantolon, şalvar gibi şeylerin dizden aşağı olan kısmı. Paça. (Farsça)
 • Koyun, keçi ve sığır ayağı. (Farsça)
 • Koyun, keçi ve sığır ayağından yapılan yemek. (Farsça)

posteki

 • Koyun veya keçi postu.

rişbüz

 • Keçi sakalı gibi sivri olan sakal. (Farsça)

sa'saa

 • Keçiyi sağmak için çağırmak.

sahle

 • (Çoğulu: Sühul-sihâl) Koyun kuzusuna ve keçi oğlağına derler. (Doğduğu vakitten dört aylık olana kadar.)

saime / sâime

 • Senenin yarısından fazla, meralarda, kırlarda sırf sütleri alınmak veya üreme ve beslenmeleri için otlatılan (koyun, keçi, sığır, manda, at ve deve cinsinden olan), ehlî hayvanlar.

şat-ı ibni mes'ud / şât-ı ibni mes'ud

 • İbni Mes'ud'un keçisi.

sega'

 • Koyun ve keçi sesi.

selle

 • Koyun ve keçi sürüsü.
 • Yıkmak, hedm.
 • Kuyu içinden çıkartılan toprak.

sevaim

 • (Tekili: Sâime) Otlak hayvanları. Çayıra başı boş salınan hayvanlar.
 • Zekâtı icab eden koyun, keçi, sığır, deve gibi çift tırnaklı hayvanlar.

şi'b

 • (Çoğulu: Şiâb) Keçiyolu, dar yol, dağ yolu.

sid

 • (Çoğulu: Sidân) Kurt,
 • Yaşlı keçi.
 • Arslan.

sirke-furuş

 • Sirkeci, sirke satan kimse. (Farsça)
 • Mc: Ekşimiş yüzlü kişi. (Farsça)

sube

 • At sürüsü.
 • Yirmi ile kırk arasında olan keçi sürüsü.
 • Kabın içinde kalan su. Artık su.

takıyye-duz / tâkıyye-duz

 • Takkeci, takke diken. (Farsça)

talve

 • Vahşi canavarların yavrusu.
 • Keçi bağladıkları ip parçası.

tartabe

 • Keçiyi sağmak için çağırmak.

teellüb

 • Cem'olmak, toplanmak.
 • Dağ keçisinin erkeği.

teke

 • Keçilerin erkeği. Sürü önünden giden kösemen. (Farsça)
 • Bir cilt defter. (Farsça)
 • Tezek. (Farsça)

teys

 • (Çoğulu: Tüyüs-Tiyese-Etyâs) Erkek keçi, teke.

tiyese

 • (Tekili: Teys) Erkek keçiler, tekeler.

ulcum

 • (Çoğulu: Alâcim) Erkek kurbağa.
 • Dağ keçisinin erkeği.
 • Deve kuşu.
 • Sağlam ve dayanıklı deve.
 • Çok su.
 • Gece karanlığı.

üm'uz

 • Keçi veya karaca.

ürviyye

 • (Çoğulu: Ervâ-Erâvi) Dağ keçisinin dişisi.

üyel

 • (Çoğulu: Eyâyil) Dağ keçisi.

vetire

 • (Çoğulu: Vetâir) Keçi yolu. Dar yol.
 • Tarz, üslub.
 • Burnun iki deliğini ayıran zar.

yelek

 • Her nesnenin beyazı.
 • Beyaz keçi.

zeleme

 • Keçinin boğazı altında sarkık olan kıllar. (Müz: Ezlem. Müe: Zelmâ)

zenme

 • Keçinin kulağı ucunda küpe gibi sarkan kıllar.
 • Devenin kulağından kesip ilişik koydukları parça.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın