LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kay kelimesini içeren 167 kelime bulundu...

adem-i takayyüd

 • Kayıtsızlık, bağlı olmama.
 • Kayıtsızlık. Bir şeye bağlı olmayış. Kıymet vermemek. Üzerine almamak.

amir-i mutlak / âmir-i mutlak

 • Kayıtsız şartsız herşeye hâkim olan.

ayn-ı mutlak

 • Kayıtlı ve sınırlı olmayanın ta kendisi.

belağbaşı / belâğbaşı

 • Kaynak, pınar.

ber-heva

 • Kaybolmuş, havaya gitmiş. (Farsça)

bila kayd ü şart / bilâ kayd ü şart

 • Kayıtsız şartsız.
 • Kayıtsız şartsız.

bila-kayd u şart / bilâ-kayd u şart

 • Kayıtsız şartsız.

bila-kayd ü şart / bilâ-kayd ü şart

 • Kayıtsız, şartsız.

bilakayd / bilâkayd

 • Kayıtsız.

bilakaydüşart / bilâkaydüşart

 • Kayıtsız şartsız.

bilakayt / bilâkayt / بلاقيد

 • Kayıtsız şartsız, kesin. (Arapça)

bimübalat / bîmübâlât / بى مبالات

 • Kayıtsız, umursamaz. (Farsça - Arapça)

büjmeje

 • Kaya keleri, kertenkele. (Farsça)

bünyan-ı mersus

 • Kaynaşmış sağlam bina. Birbirine kurşunla kenetlenmiş sağlam yapı.

çağlar

 • Kayalara veya setlere çarparak, yerden köpürerek düşen su. Şelâle, çağlayan.

cebr-i mafat / cebr-i mâfat

 • Kaybedilen bir şeyin yerine başka bir şey bularak, onunla avunma.

celmed

 • Kaya. Taş.

cülmud

 • Kaya.

cuş u huruş

 • Kaynayıp taşma. Neş'e ve âhenk. Coşup taşma. (Farsça)

cuş-u huruş / جوش و خروش

 • Kaynayıp taşma.

cuşak / cûşak

 • Kaynama. (Farsça)

cuşiş

 • Kaynama, coşma. (Farsça)

dahas

 • Kaypancak nesne.

dav'

 • Kaymağı alınmış sığır sütünden yapılmış ekşi yoğurt ve ayran.

emvac-ı zeval / emvâc-ı zevâl

 • Kaybolup giden, yok olan dalgalar.

endişe / endîşe

 • Kaygı.
 • Kaygı.

endişeli

 • Kaygılı. (Farsça - Türkçe)

esbab-ı temzic

 • Kaynaştırma, birleştirme sebepleri.

ferag-ı kat'i / ferag-ı kat'î

 • Kayıtsız şartsız yapılan ferag.

feveran / feverân / فَوَرَانْ

 • Kaynayıp fışkırma.

feveran ve galeyana getirme

 • Kaynatıp coşturma, çoşturup çağlatma.

feverana getirmek

 • Kaynatıp fokurdatmak; coşturmak.

fevt

 • Kaybolma.

gaib / غائب

 • Kayıp.

gala

 • Kaynamak.

galeyan / galeyân / غليان / غَلَيَانْ

 • Kaynama, coşma.
 • Kaynama. (Arapça)
 • Kaynama, coşma.

gayr-ı mukayyed

 • Kayıt altına alınmayan.

gulgule / غلغله

 • Kaynaşma. (Farsça)

gümgeşt

 • Kaybolmuş, yitirilmiş. (Farsça)

hamat

 • Kaynana.

hatne

 • Kaynana.

hemm / هم

 • Kaygı. (Arapça)

himmet

 • Kayırma, yardım, emek.

hürriyet-i mutlaka

 • Kayıtsız serbestiyet, sınırsız hürriyet.

ifkad

 • Kaybettirme, kazandırmama.

ihtilat / ihtilât / اِخْتِلَاطْ

 • Kaynaşma, karışma.

iltiham / iltihâm

 • Kaynaşma.

iltimas / iltimâs / التماس

 • Kayırma.
 • Kayırma. (Arapça)

iltiyam / iltiyâm

 • Kaynaşma.

iltizam

 • Kayırma, taraf tutma, gerekli bulma.

imtizac etmek

 • Kaynaşmak, uyum sağlamak.

imtizacat / imtizâcât

 • Kaynaşmalar.
 • Kaynaşmalar, uyuşmalar.

imtizackarane / imtizâckârâne

 • Kaynaşarak, uyuşarak.

ingımam

 • Kaygılanma, gamlanma, tasalanma.

intımas

 • Kaybolma, belirsiz olma.

istimzac / istimzâc

 • Kaynaşma, karışma.

istimzaç

 • Kaynaşmaya çalışma, uyum sağlamaya çalışma.

istimzaç etmek

 • Kaynaşmak, kaynaştırmak.

ıtlak / ıtlâk

 • Kayıtsız, sınırsız, mutlak olma; teklik, çokluk veya nitelik gibi şeylere bakılmaksızın kullanıldığı mânâya delâlet eden lâfız; kitap kelimesi gibi.

izdiyal

 • Kaybetme, yok etme.

kabil-i iltiyam

 • Kaynaşabilir, kapanabilir.

kayınço

 • Kayın. Kayınbirader.

kayyum-i alem / kayyûm-i âlem

 • Kayyûmiyyet makâmında bulunan velî zât. İnsanların âhirete âit derece ve seâdetleri bu mertebedeki velîlerin imdâdına verildiğinden kayyûm denilmiştir.

kayyumiyet / kayyûmiyet

 • Kayyumluk.

kıdd

 • Kayış.

kuyud / kuyûd

 • Kayıtlar, sınırlamalar.
 • Kayıtlar, bağlar.

kuyudat / kuyûdât / kuyûdat / قيودات

 • Kayıtlar; bir sözün bütününü meydana getiren harf, kelime gibi parçaları, bütün unsurları.
 • Kayıtlar.
 • Kayıtlar; bir sözün bütününü meydana getiren harf, kelime gibi parçalarıyla bunların sarf ve nahiv (dilbilgisi) yönünden özellikleri; meselâ, erkeklik-dişilik, belirlilik-belirsizlik, isim-sıfat gibi.
 • Kayıtlar. (Arapça)

lagz

 • Kayma, sürçme.

lagzan

 • Kayan, sürçen. (Farsça)

lagzide

 • Kaymış, sürçmüş. (Farsça)

lakayd / lâkayd / لاقيد

 • Kayıtsız. Alâkasız. Karışmayan. Kıymet ve ehemmiyet vermeyen. Aldırış etmeyen.
 • Kayıtsız, ilgisiz.
 • Kayıtsız, ilgisiz.
 • Kayıtsız. (Arapça)

lakaydane / lâkaydane

 • Kayıtsızca, ilgisizce.
 • Kayıtsız ve alâkasızca. Mühimsemiyerek.

lakaydi / lâkaydî / لاقيدی

 • Kayıtsızlık, ilgisizlik, alâkasızlık.
 • Kayıtsızlık. (Arapça)

lakayt / lâkayt

 • Kayıtsız, duyarsız, ilgisiz.

laubali / lâubali / لاابالى

 • Kayıtsız, gamsız. (Arapça)

laubalilik / lâubalîlik

 • Kayıtsızlık, gamsızlık. (Arapça - Türkçe)

lehef

 • Kaybolan bir şeyden dolayı müteessir olup üzülme.

lehfe

 • Kaybolan veya yok olan birşey için üzülme.

ma-fat

 • Kaybolan. Fevt olan. Elden çıkan şey. Kaybedilen.

maden / mâden

 • Kaynak.

mafat / mâfât

 • Kaybolan, elden çıkan.

magib

 • Kaybolma.

mağrib-i ihtifa / mağrib-i ihtifâ

 • Kaybolup gizlenme yeri olan batı (tarih, güneşin gizleip kaybolduğu yer olan, batıya benzetilmiş).

masdar / مَصْدَرْ

 • Kaynak.
 • Kaynak.

masdariyet

 • Kaynaklık.

mazbutat / مضبوطات

 • Kayda geçirilenler. (Arapça)

me'haz / مأخذ / مَأْخَذْ

 • Kaynak.
 • Kaynak.
 • Kaynak.

meahiz / meâhiz / مآخذ

 • Kaynaklar. (Arapça)

mefkad

 • Kaybolacak yer.

mefkut

 • Kayıp, bilinmeyen.

mehaz

 • Kaynak.

mêhaz

 • Kaynak.

mehaz / مأخذ

 • Kaynak. (Arapça)

melas

 • Kaypakça olmak.

memzuc

 • Kaynaşmış, birbiri içine girmiş, karışmış.

menabi / menâbi / menâbî

 • Kaynaklar.
 • Kaynaklar.

menabi' / menâbi' / منابع

 • Kaynaklar. (Arapça)

menba / menbâ

 • Kaynak.
 • Kaynak.

menba' / منبع

 • Kaynak.
 • Kaynak. Nimetin veya herhangi bir şeyin çıktığı yer. Suyun çıktığı yer. Pınar.
 • Kaynak.

menşe / منشأ

 • Kaynak.

menşe' / مَنْشَأْ

 • Kaynak, esas.
 • Kaynak.

merkez-i menba / merkez-i menbâ

 • Kaynağın merkezi.

mesluk

 • Kaynamış.

mezc etmek

 • Kaynaştırmak, bütünleştirmek.

mıkzaf

 • Kayık küreği.

mirgah

 • Kaymak alacak âlet.

mugliyy

 • Kaynamış çiçek, papatya veya ıhlamur suyu.

mukayed

 • Kayıtlı, kaydedilmiş.

mukayyed

 • Kayıtlanmış, bağlanmış; mutlak olmayan, bir sıfat, hâl, gâye veya şarta bağlı olan lafız (söz).
 • Kayıtlı, sınırlı.
 • Kayıtlı, bağlı, sınırlı.

mukayyet

 • Kayıtlı, sınırlı.

mukayyi

 • Kay ettiren, kusturan.

mukayyid

 • Kayd eden. Kayıt me'muru. Kayıt takan.

mümtezic / مُمْتَزِجْ

 • Kaynaşmış.

mümtezicen

 • Kaynaşmış olarak.

münzelik

 • Kaygan, kaypak.

müteseyyibane / müteseyyibâne

 • Kayıtsız davranarak, aldırış etmiyerek, duymazdan gelerek. (Farsça)

mutlak

 • Kayıtsız, sınırsız; teklik, çokluk veya nitelik gibi şeylere bakılmaksızın kullanıldığı mânâya delâlet eden lâfız; kitap kelimesi gibi.
 • Kayıtsız, şartsız. Teklik, çokluk veya herhangi bir vasıf ile kayıtlı olmayan, delâlet ettiği (gösterdiği) fertlerden (şeylerden) her hangi birini ifâde eden lafız (söz).

mutlakıyyet

 • Kayıtsız şartsız bir hükümdarın idaresi altında bulunan hükümet şekli.

neba

 • Kaynak olma, fışkırma.

nebean / nebeân

 • Kaynayıp yerden çıkmak. Pınar suyunun çıkışı. Fışkırmak.
 • Kaynama, akma.
 • Kaynayıp çıkma.

nefit

 • Kaynamak, galeyan.

neş'et / نشئت

 • Kaynaklanma, ileri gelme, doğma, doğuş. (Arapça)
 • Neş'et etmek: Kaynaklanmak, ileri gelmek. (Arapça)

neşet eden

 • Kaynaklanan.

neşiş

 • Kaynayan şeyden çıkan ses.

rihat

 • Kayış yapımında kullanılan deri.

sahari / saharî

 • Kaya cinsinden. Kaya ile alâkalı.

sahr / صخر

 • Kaya. (Arapça)

sahre / صخره

 • Kaya. (Arapça)

sebt / ثبت

 • Kayda geçirme. (Arapça)
 • Sebt edilmek: Kayda geçirilmek. (Arapça)
 • Sebt etmek: Kayda geçirmek. (Arapça)

semire

 • Kaymağı çalkalayıp bir yere toplamadan evvel üstünde görünen yağ parçaları.

sicil

 • Kayıt.

sicill / سجل

 • Kayıt kütüğü. (Arapça)

şihab / şihâb / شِهَابْ

 • Kayan yıldız.

sıhre

 • Kaynana, kayınvâlide.

tagyib

 • Kaybetmek.

tahdid-i kayıt

 • Kayıt altına alınma.

takayyüd

 • Kayıt altında olma, sınırlılık.

tarafdari / tarafdarî

 • Kayırıcılık, taraftarlık. (Farsça)

tasarruf-u mutlak

 • Kayıtsız, sınırsız tasarruf, dilediği şeyi dilediği gibi yapma.

tasme

 • Kayış halka. Tasma. (Farsça)

tehadür

 • Kaynamak. Galeyan.

têlif

 • Kaynaştırma, eser yazma.

temazüc

 • Kaynaşma.

temazüç

 • Kaynaşma; iç içe geçme.

temzic

 • Kaynaştırma.

tenasuh / tenâsuh

 • Kaybolan birşeyin başka bir şekle bürünerek tekrar ortaya çıkması. Reenkarnasyon.

terkin-i kayd

 • Kaydını silme, defterden çıkarma.

tescil / tescîl / تسجيل

 • Kayıt defterine geçirme, sicile kaydetme. (Arapça)
 • Tescîl edilmek: Sicile kaydedilmek. (Arapça)
 • Tescîl etmek: Sicile kaydetmek. (Arapça)

tezelluk

 • Kayma, sürçme.

uccet

 • Kaygana aşı.

uluhiyet-i mutlaka

 • Kayıt altında olmayan, mutlak uluhiyet. Ancak bir tek İlâhın mâbud oluşu.

uzlufe

 • Kayalık. Yalçın kaya.

uzub

 • Kayıp ve görünmez olmak.

varidat / vâridat

 • Kaynaklar, gelirler.

zapt

 • Kayıt, kayıt altına alma.

zay'at

 • Kaybolma, kaybetme.

zayi / ضايع

 • Kaybolan.
 • Kaybolan.

zayi eden / zâyi eden

 • Kaybeden.

zayi etme / zâyi etme

 • Kaybetme.

zayi olma

 • Kaybolma, ziyan olma.

zayi' / zâyi' / ضایع / ضَايِعْ

 • Kaybolan. (Arapça)
 • Zâyi' etmek: Kaybetmek, yitirmek. (Arapça)
 • Zâyi' olmak: Kaybolmak, yitmek. (Arapça)
 • Kayıp.

zayi'at / zâyi'ât / ضایعات

 • Kayıplar. (Arapça)

zayiat / zayîât / zâyiat / zâyiât / ضَايِعَاتْ

 • Kayıplar, yitikler.
 • Kayıplar, zararlar.
 • Kayıplar, zararlar.
 • Kayıplar.

zelec

 • Kaymak yer.

zeluh

 • Kaypak yer.

zevrak / زورق

 • Kayık. (Arapça)

zevraksüvar / zevraksüvâr

 • Kayığa binen. Sandala binmiş olan. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın