LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te katip ifadesini içeren 21 kelime bulundu...

başkitabet dairesi

 • Baş kâtiplik dairesi.

debir / دبير

 • Katip. (Farsça)

hoşkalem

 • Kâtip. İyi yazı yazan. (Farsça)
 • Hilekâr, hileci. (Farsça)

ism-i fail / ism-i fâil

 • Gr. masdarın ifade ettiği iş, oluş veya durumu yapan, yahut taşıyan şahsı bildiren kelimedir, meselâ; kâtip.

katib-i hususi / kâtib-i hususî

 • Büyük bir kimsenin kullandığı özel kâtip, hususi kâtib.

katib-i mu'ciznüma / kâtib-i mu'ciznümâ

 • Mu'cize gösteren kâtip.

katib-i sırr / kâtib-i sırr

 • Gizli şeyler yazdırılan kâtip, sır kâtibi.

katibane / kâtibane

 • Kitâbet kaidesine göre, kâtipcesine.

kitabet

 • Yazmak, kâtiplik.

küttab / küttâb / كتاب

 • (Tekili: Kâtib) Kâtipler.
 • Mektep, okul.
 • Başı yuvarlak küçük ok. (Oğlancıklar onunla ok atmayı öğrenirler.)
 • Kâtipler.
 • Kâtipler, yazıcılar. (Arapça)

mezci / mezcî

 • Katıp karıştırmakla alâkalı. Mezce dair.

mümeyyiz / مميز

 • Seçen, ayıran.
 • Dairedeki yazıları temize çeken kâtip.
 • İmtihanda ayırtman.
 • Katip. (Arapça)
 • Sınava giren öğretmen. (Arapça)

münşiyane

 • İyi kâtiplere yakışır surette. (Farsça)

müsevvid

 • Müsvedde yapan, ilk nüshaları yazan, temize çekilecek olan yazıyı yazan.
 • Resmi dairede kâtip.

müsevvidin / müsevvidîn

 • (Tekili: Müsevvid) Müsevvidler. Müsvedde yapanlar.
 • Kâtipler.

şa'şaa

 • Parlama. Zahirî parlak görünüş.
 • Bir şeyi birbirine katıp karıştırmak.

ser-katib / ser-kâtib

 • Başkâtip.

serkatib / serkâtib / سركاتب

 • Başkâtip. (Farsça - Arapça)

sevk

 • Önüne katıp sürmek, ileri sürmek. Yollamak, göndermek.
 • Neticeye bağlamak.

tesmir

 • Koyu nesneye su katıp duru etmek.
 • İksir ile sağlamlaştırmak.

zeyd bin sabit

 • Sahabe-i Güzinden ve Aşere-i Mübeşşeredendir. Henüz on bir yaşında iken isteği ile İslâmiyet'i kabul etmiştir. Kur'ân-ı Kerim'i kemiklerde yazılı ve hâfızların ezberinde iken bugünkü şeklinde ilk olarak yazan, bu hizmette en büyük hizmet kendisine nasib olandır. Resul-ü Ekrem'in (A.S.M.) kâtipliğini