LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te katılma ifadesini içeren 28 kelime bulundu...

boykot

 • (Boykotaj) Bir şahıs veya devlete karşı alış-verişi, münasebetleri kesmek. Bir ülkeyi, bir topluluğu veya bir şahsı zarara sokmak maksadıyla onunla her türlü ilgiyi kesme. (Fransızca)
 • Bir işten geçici olarak çekilme; işe, çalışmaya hep birlikte katılmama. (Fransızca)

dahil olma

 • İçeri girme, katılma.

derc edilme

 • İçine katılma, yerleştirme.

duhul

 • Girme, katılma, gelme.

hirabe

 • Şehir dışındaki yerlerde yapılan eşkiyalıklara katılma. Dağlarda yapılan haydutluklarda bulunma.

hisse-i iştirak

 • Katılma payı.

ilhak / ilhâk / الحاق

 • Katma, karıştırma. (Arapça)
 • Katılma. (Arapça)
 • İlhak olunmak: Katılmak. (Arapça)

iltihak / التحاق / iltihâk / اِلْتِحَاقْ

 • Karışmak. Katılmak. Yetişmek. Bitişmek.
 • Katılma.
 • Katılma.
 • Katılma. (Arapça)
 • İltihak etmek: Katılmak. (Arapça)
 • Katılma.

iltihak etme

 • Katılma.

iltihak etmek

 • Katılmak.

indirac

 • Dahil olma. İçeri girme, katılma.
 • Nesil tamamen tükenip halefi kalmama.

insibab

 • Dökülme, katılma.

inzımam

 • (Zamm. dan) Bir birine ilâve olunmak, katılmak. Yapışmak. Birbiri ile alâkalı oluş.

inzimam / inzimâm / اِنْضِمَامْ

 • Katılma, ilave olunma.

inzimam etme

 • Eklenme, katılma.

inzimam-ı re'y / inzimâm-ı re'y / اِنْضِمَامِ رَأْيْ

 • Fikren katılma.

irtiha'

 • Katılma, karışma.

istinkaf / istinkâf

 • Çekinme, katılmama.

iştirak

 • Ortaklık, katılma.

iştirak etme

 • Ortak olma, katılma.

iştirak etmek

 • Katılmak.

kongre

 • Çeşitli memleketlerden yöneticilerin, elçilerin ve delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı. (Fransızca)

mahz

 • Safi ve hâlis. Katıksız. Sırf. Hâs. Hulus ile muhabbet.
 • Tâ kendisi.
 • Sadece.
 • Su katılmamış hâlis süt.

tedarük

 • (Tedârik) Ele geçirmek. Edinmek. Hazırlamak.
 • Araştırıp bulmak.
 • Ardı ardına erişip katılmak ve tevâli etmek.

telahuk / telâhuk

 • Birbirine katılmak. Birbiri arkasından gelip birleşmek.
 • Birbirine katılma, birleşme.
 • Katılma, eklenme.

tesviye / تسویه

 • Eşitleme. (Arapça)
 • Düzleme. (Arapça)
 • Sonuçlandırma. (Arapça)
 • Hesap kapatma. (Arapça)
 • Tesviye edilmek: (Arapça)
 • Eşitlenmek. (Arapça)
 • Düzlenmek. (Arapça)
 • Sonuçlandırılmak. (Arapça)
 • Hesap katılmak. (Arapça)
 • Tesviye etmek: (Arapça)

vahy-i mahz

 • Kuvvetli ve sarih mertebede olan vahiy. Sırf vahiy olup, içinde Allah'ın bildirdiğinden başka bir şey katılmamış vahiy.

veda haccı / vedâ haccı

 • Hicretin onuncu senesinde Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem yüz bin kişiden fazla sahâbinin katılmasıyla yaptığı son haccı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın