LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kastedilen ifadesini içeren 15 kelime bulundu...

hedef-i kast

 • Kastedilen hedef.

hüzn

 • Üzüntü, keder. Sevincin zıddı. Bu, halk arasında kastedilen dünyevî hüzünden başkadır. Tasavvuf yolunda bulunanlara âit bir hâl.

ma'na / ma'nâ

 • Lafızdan (sözden) anlaşılan, kastedilen şey.

maksud-u bizzat / maksûd-u bizzât / مَقْصُودُ بِالذَّاتْ

 • Bizzât kastedilen.

mana-yı kinai / mânâ-yı kinâî

 • Kastedilen mânâ.

mana-yı maksud / mânâ-yı maksud

 • Kastedilen mânâ, anlam.

mana-yı maksut / mânâ-yı maksut

 • Kastedilen anlam.

mana-yı murad / mânâ-yı murad

 • Kastedilen, istenilen mânâ.

manay-ı muradi / mânây-ı murâdî

 • Bir sözde anlatılmak, ifâde edilmek istenilen, kastedilen mânâ.

menvi / menvî

 • Kastedilen, murad edilen.

mukadder

 • Gr. lâfız olarak zikredilmediği halde gizli olarak kastedilen mânâ.

nazmımdan murad

 • Nazım ifadesinden kastedilen mânâ.

remzi / remzî

 • İnce işaret yoluyla kastedilen mânâ.

tabakat-ı müfessirin / tabakât-ı müfessirîn

 • Kur'ân-ı kerîmdeki murâd-ı ilâhîyi, yâni kastedilen mânâyı açıklayan tefsîr ilmi ile meşgûl olan İslâm âlimlerinin dereceleri.
 • Tefsîr âlimlerini derecelerine göre sıralayıp, hayatlarını ve eserlerini anlatan kitaplar.

telvih / telvîh

 • Kinaye yoluyla işaret etme; asıl mânâ ile kinâye yoluyla kastedilen mânâ arasındaki vasıtaların çok olması durumu.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR