LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kastedilen ifadesini içeren 15 kelime bulundu...

hedef-i kast

 • Kastedilen hedef.

hüzn

 • Üzüntü, keder. Sevincin zıddı. Bu, halk arasında kastedilen dünyevî hüzünden başkadır. Tasavvuf yolunda bulunanlara âit bir hâl.

ma'na / ma'nâ

 • Lafızdan (sözden) anlaşılan, kastedilen şey.

maksud-u bizzat / maksûd-u bizzât / مَقْصُودُ بِالذَّاتْ

 • Bizzât kastedilen.

mana-yı kinai / mânâ-yı kinâî

 • Kastedilen mânâ.

mana-yı maksud / mânâ-yı maksud

 • Kastedilen mânâ, anlam.

mana-yı maksut / mânâ-yı maksut

 • Kastedilen anlam.

mana-yı murad / mânâ-yı murad

 • Kastedilen, istenilen mânâ.

manay-ı muradi / mânây-ı murâdî

 • Bir sözde anlatılmak, ifâde edilmek istenilen, kastedilen mânâ.

menvi / menvî

 • Kastedilen, murad edilen.

mukadder

 • Gr. lâfız olarak zikredilmediği halde gizli olarak kastedilen mânâ.

nazmımdan murad

 • Nazım ifadesinden kastedilen mânâ.

remzi / remzî

 • İnce işaret yoluyla kastedilen mânâ.

tabakat-ı müfessirin / tabakât-ı müfessirîn

 • Kur'ân-ı kerîmdeki murâd-ı ilâhîyi, yâni kastedilen mânâyı açıklayan tefsîr ilmi ile meşgûl olan İslâm âlimlerinin dereceleri.
 • Tefsîr âlimlerini derecelerine göre sıralayıp, hayatlarını ve eserlerini anlatan kitaplar.

telvih / telvîh

 • Kinaye yoluyla işaret etme; asıl mânâ ile kinâye yoluyla kastedilen mânâ arasındaki vasıtaların çok olması durumu.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın