LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kasit ifadesini içeren 25 kelime bulundu...

adem-i kast

 • Kasıt olmaksızın, bilmeden.

amd / عمد

 • Kasıt, istek.
 • Niyet, kasıt, istek, arzu.
 • Direk koymak.
 • Kasıt. (Arapça)

amden / عمدا

 • Kasıtlı olarak. (Arapça)

an-kasdin

 • Kasıtlı olarak.

ankasdin / عن قصد

 • Kasıtlı olarak, bile bile. (Arapça)

bilkasd

 • Kasıt ile, gaye edinerek.

bilkast

 • Bilerek, kasıtlı olarak.

ehdaf

 • (Tekili: Hedef) Hedefler, nişan alınan yerler.
 • Yüksek yerler.
 • Meramlar, talebler, arzular, istekler, gayeler, maksadlar, kasıtlar.

eser-i kast

 • Kasıt ve isteğin sonucu, bilerek ve isteyerek ortaya çıkan bir durum.

garaz

 • (Çoğulu: Ağraz) Maksat, niyet, gaye, kasıt. Kötü niyet. Kin.
 • Ok atılan nişan.
 • Izdırab. Acı.
 • Zelillik.

kasd / قصد

 • Kasıt. (Arapça)
 • Dövme. (Arapça)

kasden / قصدا

 • Kasıtlı olarak. (Arapça)

kasdi / kasdî

 • Kasıtlı olarak, kasıtla ilgili.

kasta makrun

 • Kasten, kasıt ile beraber.

kasten

 • Maksatlı, kasıtlı olarak.

mahdud / محدود

 • Sınırlı, kasıtlı. (Arapça)

mahz-ı irade

 • Tam bir irade, saf kasıt.

niyet

 • Kasıt, amaç.

nur-i kasd

 • Kasd ve irâdenin nuru. Kasd ve iradeden gelen parlaklık. Bir istek ve kasıtla yapıldığına âit alâmet ışığı.

şemh

 • Uzak niyet ve kasıt.
 • Tekebbür etmek, kibirlenmek.

şuunat

 • Şuunlar. Keyfiyetler, haller.
 • Emirler. Kasıtlar. Talepler.

taammüd

 • (Amd. den) Bilerek ve isteyerek suç işlemek. Kasıt ve niyet etme, bilerek ve isteyerek bir iş yapma.

taammüden / تعمدا

 • Bilerek, kasıtlı olarak. (Arapça)

taammüdi / taammüdî

 • (Teammüdiyye) Kasıt ve niyet ile olan, taammüdle alâkalı.

vezn-i kasdi / vezn-i kasdî

 • Kasıtlı, bir hedefe yönelik yapılan ölçü.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın