LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te karga ifadesini içeren 59 kelime bulundu...

alavere

 • Vapurlara kömür vermek için bordaya kurulan kademeli iskele.
 • Tulumbanın basıp emme suretiyle işlemesi.
 • Herc ü merc. Karışıklık, kargaşalık.
 • Bir şeyin elden ele verilerek veya atılarak aktarılması.

anarşi / اٰنَارْش۪ي

 • Kargaşa, kanun ve kural tanımama.
 • Karışıklık, kargaşalık, düzensizlik.
 • Başıboşluk, kargaşa.

anarşilik

 • Hiçbir kayıt ve kural tanımama, kargaşa çıkarma.

aşub / âşûb / آشوب

 • Kargaşa. (Farsça)
 • Karıştırıcı. (Farsça)

aşub-engiz / aşûb-engiz

 • Karışıklığa medar olan, kargaşalığa sebebiyet veren. (Farsça)

aşub-gah / aşûb-gâh

 • Gürültülü patırtılı yer. Kargaşalık ve karışıklık yeri. (Farsça)

aşubengiz / âşûbengîz / آشوب انگيز

 • Kargaşa çıkaran. (Farsça)

avhak

 • Uzun nesne.
 • Kara karga.
 • Büyük kara deve.

bevka'

 • Kargaşalık, karışıklık.

beyn

 • Arası, arasında, aralık. İki şeyin arası. İkisinin ortası. Firkat. Ayrılık.
 • Burnu ve ayakları uzun karga.

cüvar

 • (Civâr) Yakınlık. Komşuluk.
 • Himâyet, korumak.
 • Riâyet.
 • Süt emen deve yavrusu.
 • Karga sesi.
 • Öküz avazı.

dağdağa-i siyaset

 • Siyasî kargaşa ve çalkantılar.

ebka'

 • Alaca karga.

engüj

 • Filcilerin fili idare etmekte kullandıkları ucu eğriltilmiş demir karga burnu. (Farsça)

fesad

 • Fenalık, kötülük, arabozuculuk. Kargaşalık, karışıklık.

fevza / fevzâ

 • Kargaşa.
 • Kargaşalık. Anarşi.
 • Karışmış, muhtelit.
 • Kargaşa.

fevza-i ara / fevzâ-i ârâ

 • Düşünce alanında meydana gelen kargaşa, anarşi.

fevzai / fevzaî

 • Anarşist. Hiç bir din ve nizam tanımayan.
 • Kargaşalık ve anarşi ile alâkalı.

fitne / فتنه

 • Ayrılık, karışıklık, kargaşa; insanı hak ve hakîkatten saptıracak şey. İnsanları sıkıntıya, belâya düşüren, müslümanların zararına sebeb olan iş. Düşmanlığa sebeb olan şey.
 • Kargaşa, karışıklık.
 • Bölücülük, kargaşa çıkartma. (Arapça)
 • Sıkıntı. (Arapça)

gak

 • Karga sesi.

garabin

 • (Tekili: Gırbân) Kargalar.

gırban

 • (Tekili: Gurâb) Kargalar.

girudar / gîrûdâr / گيرودار

 • Kargaşa, kavga. (Farsça)

gurab / gurâb / غراب

 • (Çoğulu: Garbân-Egribe) Karga.
 • Karga. (Arapça)

gurab-ül beyn

 • Alaca karga.

hanzal

 • Zakkum. Zakkum ağacı. Ebu Cehil karpuzu denilen portakal büyüklüğünde mevyesi çok acı bir nebat. Karga kabağı diye de adlandırılır.

har

 • (Her) Merkep, himar, eşek. (Farsça)
 • Çay ve havuz diplerinde olan balçık. (Farsça)
 • Mc: İdraksiz kimse. (Farsça)
 • Kargaşa. (Farsça)

hengame / hengâme / هنگامه

 • Kargaşa. (Farsça)

hercümerc / هرج و مرج

 • Kargaşa, dağınıklık, düzensizlik. (Farsça)

hercümerc-i dünyeviye

 • Dünyanın kargaşaları.

ifsadat

 • (Tekili: İfsad) İfsadlar, kargaşalıklar, fesada uğratmalar.

igtişaş

 • Karışıklık. Kargaşalık. Karmakarışık olmak.
 • Birisinin fena telkinini kabul etmek.

iğtişaş / iğtişâş / اغتشاش

 • Karışıklık, kargaşa, anarşi. (Arapça)

iğtişaşat

 • (Tekili: İgtişaş) Karışıklıklar, kargaşalıklar, fenâlıklar.

ihtilal / ihtilâl

 • Ayaklanma, kargaşalık.

kak

 • Uzun, tavil.
 • Alaca karga.

kelağ / kelâğ / كلاغ

 • Karakarga, kuzgun. (Farsça)

keraker

 • Kuzgun. (Farsça)
 • Karga. (Farsça)

keşmekeş / كشمكش

 • Kargaşa, çekişme. (Farsça)

keyd

 • Tuzak. Kötülük, hile.
 • Men'etmek.
 • Kusmak.
 • Çakmağın tezce ateşi çıkmayıp geçmek.
 • Cenk etmek, dövüşmek.
 • Karganın ötmesi.

lefh

 • Yakmak.
 • Vurmak.
 • Fakirlik, fakir.
 • İflas.
 • Tavşancıl kuşu.
 • Karga.

minkar-ı mahrut

 • Gagaları konik biçimde ve kuvvetli olan kuşlar. (Serçe, karga gibi)

na'b

 • Karga veya horoz ibiği.

na'k

 • Karga avazı.
 • Çobanın koyuna haykırıp çağırması.

nagk

 • (Çoğulu: Nuguk) Karga çağırmak.

naib

 • Karga gibi çirkin sesli kuşların ötüşü.

naik

 • Karga ötüşü veya horoz sesi.
 • Çobanın koyuna bağırması.

neab

 • Karga yavrusu.
 • Horoz veya karga gibi ötme.

neib

 • Karga sesi.
 • Ağaçtan yemiş indirmek.
 • Süt sağmak.

sayha-i gurab / sayha-i gurâb

 • Karga bağırışı.

şefnin

 • Irak diyarında ve karga büyüklüğünde olan bir kuş.

şehr-aşub

 • Şehri karıştıran, kargaşalık yapan.

şur-efgen

 • Karma karışık yapan, kargaşalık çıkaran. (Farsça)

şuriş / şûriş / شورش

 • Karışıklık, kargaşalık. (Farsça)
 • Kargaşa. (Farsça)

ten'ab

 • Karga sesi.

teşettüt-ü ara / teşettüt-ü ârâ

 • Fikir dağınıklığı, kargaşası.

zag

 • (Çoğulu: Ziygan) Karga ve kuzgun. (Farsça)
 • Fitneci, gammaz. (Farsça)

zağ / zâğ / زاغ

 • Karga. (Farsça)

zag-beçe

 • Karga yavrusu. Yavru karga. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın