LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kararli ifadesini içeren 32 kelime bulundu...

azim / âzim / عازم

 • Gayret, kararlılık.
 • Azimli, kesin kararlı.
 • Kararlı. (Arapça)

azimkar / azimkâr

 • Gayretli, kararlı.
 • Azimli, kesin kararlı.

azimkarane / azimkârane / azimkârâne

 • Gayretli, kararlı bir şekilde.
 • Azmederek, kararlı bir şekilde.

azm / عَزْمْ

 • Gayret, kararlılık.
 • Kararlılık.

azm etmek

 • Kalbde devamlı kalan ve yapmaya kesin kararlı olunan düşünce, kasd, niyet, karar verme.

berkarar

 • Kararlı. Yerleşmiş. Devamlı.
 • Kararlı, yerleşmiş.
 • Kararlı.

cezmiyet

 • Kesin kararlılık, azimli olma.
 • Kesin kararlılık.

dar-ül karar / dâr-ül karar

 • Kararlı surette kalınan, kıyametten sonraki yer. Cennet. Dâr-ül Beka.

gayet itminan

 • Son derece kararlılık, sebat.

i'tikad

 • İnanmak. İnanç. Sıdk ve doğruluğuna kalben kararlı olmak. Gönülden tasdik ederek inanmak. Dinin temelini meydana getiren şeylere inanmak.

iflah

 • Mübarek ve muvaffakiyetli olmak. Selâmete çıkmak. Felâha kavuşmak.
 • Nimette dâim ve kararlı olmak.

istikrar / istikrâr / استقرار

 • Kararlı olma, devamlı bir hal üzere olma.
 • Kararlılık.
 • Kararlılık. (Arapça)

istikrar-ı manzume

 • Sistemin istikrarı, kararlılığı.

itminan

 • Emniyet içinde olmak. İnanmak. Mutlak olarak bilmek. Kararlılık.

kemal-i vüsuk ve itmi'nan

 • Tam bir güven, inanç ve kararlılık.

makarr

 • (Karar. dan) Karar yeri. Karargâh. Kararlı yer. Merkez. Pâyitaht.

metanet / metânet

 • Dinin emirlerini korumadaki kararlılık, dayanıklılık.

metanet etme / metânet etme

 • Sabretme, kararlılık gösterme.

musammim

 • Azimli olan. Kararlı olan. Karar veren.

müstakar

 • Kararlı.

müstakarr

 • (Karar. dan) Karar bulan, bir yerde sabit ve sakin olan. Kararlı.
 • Karargâh. Durulan yer.

sabit-kadem / sâbit-kadem

 • Mizacı oynak olmayıp işine ve sözünde kararlı olan, yerinde direnen. Sözünde duran.
 • Kararlı.

sakin

 • Hareketsiz, kendi hâlinde. Bir yerde oturan. Kararlı.
 • Gr: Harekesi olmayıp cezimli (sakin okunan) harf.

sebat / sebât

 • Yerinden oynamamak, dayanmak. Kararlı olmak.
 • Sözde durmak, ahde vefâ etmek. İman ve İslâmiyete hizmette, Allah'a ibadet ve taatta sâbit ve berkarar olmak.
 • Bir meslekte, meşru bir kanaatte veya bir fikirde kararlı bulunmak, sağlamlık göstermek.
 • Sabit durma, kararlılık gösterme.
 • Dayanma, kararlılık.

sebat etme

 • Kararlılıkla devam etme, sabit olma.

sebat etmek

 • Kararlılık göstermek, gevşememek, sabretmek.

sebat eyleme

 • Kararlı olma.

sebatkar / sebâtkâr

 • Sebatlı, kararlı.

sebatkarane / sebatkârâne

 • Kararlılıkla.

te'sis

 • Kurma, temelleştirme, esaslar koyma.
 • Esas koymakla sâbit, sağlam ve kararlı kılmak.

tevbe-i nasuh / tevbe-i nasûh

 • Sâdık tevbe. Nasuh tevbesi. Rücu' ettiği günaha bir daha dönmemek veya tevbe eylediği günahı bir daha yapmamak için kasd ve niyet etmek ve bunda tam kararlı olmak.
 • Sâdık tövbe, işlediği günâhı bir daha yapmamak üzere tövbe etmek ve bu tövbesinde tam kararlı olmak.

tevzin

 • Tartmak. Ölçülü hâle koymak.
 • Zihinde düşünüp kararlı hâle koymak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın