LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kar kelimesini içeren 618 kelime bulundu...

a'vaz

 • Karşılıklar. Bedeller.

a'zeb

 • Karısı olmayan erkek.

adem-i müdahale / adem-i müdâhale

 • Karışmamazlık.

adem-i sebat

 • Kararsızlık, sabit olmama.

adgasu ahlam / adgâsu ahlâm

 • Karışık rüyâlar. Tâbire değmeyen rüyâlar.

ahavat

 • Kardeşler.

ahder

 • Kardeş çocuğu. Biraderzâde. (Farsça)

ahi / ahî

 • Kardeşim

ahles

 • Kara ile kırmızı arasında olan renk.

ahsef

 • Kara ile ak, alaca.

ahu / اخو

 • Kardeş, dost.
 • Kardeş. (Arapça)

ahves

 • Karnı sarkık kişi. (Müe: Havsâ)

aide / âide / عائده

 • Kâr, kazanç, gelir. (Arapça)

akd-i uhuvvet / عَقْدِ اُخُوَّتْ

 • Kardeşlik sözleşmesi, anlaşması.
 • Kardeşlik sözleşmesi.

alaka-i şedide-i uhuvvetkarane / alâka-i şedide-i uhuvvetkârane

 • Kardeşlik gibi çok sağlam ve güçlü ilgi, alâka.

alem-i zulümat / âlem-i zulümat

 • Karanlıklar âlemi.

aleyh / عليه

 • Karşı, karşıt; üzerine. (Arapça)

aleyhdar / عليه دار

 • Karşıt, zıt. (Arapça - Farsça)

aleyhinde

 • Karşıt olarak.

aleyhtar

 • Karşı olan, karşıtçı.

aleyhtarlık

 • Karşıt olma.

als

 • Karıştırmak.

alude / âlûde

 • Karışık.

amihte / âmîhte / آميخته

 • Karışmış, karışık. (Farsça)
 • Karışık, karışmış. (Arapça)

amihte-gi / amihte-gî

 • Karışmış olma. (Farsça)

amiz / âmiz

 • Karışık, karışmış. (Âmihten) mastarından imtizaç etmek, karıştırmak mânasındadır. (Farsça)

amus

 • Karanlık.

anarşi

 • Kargaşa, kanun ve kural tanımama.
 • Karışıklık, kargaşalık, düzensizlik.

anarşilik

 • Karışıklık, kanunsuzluk.

ara-i mütekabile / ârâ-i mütekâbile

 • Karşılıklı görüşler.

arz-ı tazimat / arz-ı tâzimât

 • Karşısındakine büyük bir hürmetle takınılan tavır ve hareket.

asakir-i berriyye / asâkir-i berriyye

 • Kara askerleri.

ascel

 • Karnı büyük olan kimse.

aşub / aşûb

 • Karıştırıcı, karıştıran mânalarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. (Farsça)

aşub-engiz / aşûb-engiz

 • Karışıklığa medar olan, kargaşalığa sebebiyet veren. (Farsça)

aşubengiz / âşûbengîz / آشوب انگيز

 • Kargaşa çıkaran. (Farsça)

atıfet / âtıfet

 • Karşılıksız sevgi, acıyıp esirgeme.

atuf / atûf

 • Karşılıksız seven ve acıyıp esirgeyen Allah.

azim / âzim / عازم

 • Kararlı. (Arapça)

azm / عَزْمْ

 • Kararlılık.

ba'c

 • Karına dürtmek, karın yarmak.

baharat

 • Karanfil, tarçın, karabiber gibi sert kokulu şeyler.

bahr-i siyah / bahr-i siyâh / بحر سياه

 • Karadeniz.
 • Karadeniz.

batın / بَطِنْ

 • Karın.

batn

 • Karın, nesil.
 • Karın, mide.
 • Karın, kuşak, nesil.

becayiş

 • Karşılıklı yer değiştirme, değiş-tokuş.

becayiş-i mekani / becâyiş-i mekânî

 • Karşılıklı yer değiştirme.

bed-ahu / bed-âhû

 • Karakteri bozuk, huyu kötü. (Farsça)

bedbinlik

 • Karamsarlık.

bedel

 • Karşılık.
 • Karşılık.

bekl

 • Karıştırmak, halt.

ber

 • Kara.

ber ve bahr

 • Kara ve deniz.

beray-ı istikbal / berây-ı istikbâl

 • Karşılamak için.

berf / برف

 • Kar. (Farsça)
 • Kar. (Farsça)

berf-ab / berf-âb

 • Karlı soğuk su. Kar suyu. (Farsça)

berf-alud / berf-âlud

 • Kar içinde, kara batmış. (Farsça)

berf-dar / berf-dâr

 • Karlı. (Farsça)

berfin / berfîn / برفين

 • Kar ile ilgili, kardan. (Farsça)
 • Karlı. (Farsça)

berhem-zede

 • Karmakarışık, altı üstüne getirilmiş. (Farsça)

berhem-zen

 • Karmakarışık eden, altını üstüne getiren. (Farsça)

berkarar

 • Kararlı. Yerleşmiş. Devamlı.
 • Kararlı, yerleşmiş.
 • Kararlı.

berr / بَرْ

 • Kara.

berren / برا

 • Karadan, kara yoluyla.
 • Kara yolu ile. (Arapça)

berri / berrî / بری / بَرِّي

 • Karacı, karada olan.
 • Karaya ait.
 • Kara ile ilgili. (Arapça)
 • Karaya ait.

berriye / berrîye / بَرِّيَه

 • Karalara ait olan.
 • Karaya âit.

bevka'

 • Kargaşalık, karışıklık.

beyn-ez zevceyn

 • Karı-koca arasında.

bi-kar / bî-kâr

 • Kârsız, işsiz kimse. Bekâr kişi. (Bekârlık, bikârların kârıdır. İşârât) (Farsça)

bi-karar / bî-karar

 • Kararsız.

bigal

 • Kargı, mızrak. (Farsça)

bikarar / bîkarar / bîkarâr / بى قرار

 • Kararsız.
 • Kararsız, rahatsız.
 • Kararsız. (Farsça - Arapça)

bikarar eyler / bîkarar eyler

 • Kararsız eder, şaşkın yapar.

bilahalt / bilâhalt

 • Karıştırmadan.

bilmukabele / بالمقابله

 • Karşılık olarak.
 • Karşılıklı. Karşılık olarak. Mukabil olarak.
 • Karşılık vermekle.
 • Karşılığında, aynen, mukabele ederek, mukâbil olarak. (Arapça)

birader / birâder

 • Kardeş.
 • Kardeş.

biraderi / biraderî

 • Kardeşle ilgili. Kardeşlik. (Farsça)

biraderzade / biraderzâde / birâderzâde

 • Kardeş oğlu. (Yeğen: Kızkardeşin oğludur.) (Farsça)
 • Kardeş oğlu, yeğen.
 • Kardeş oğlu.

biraz

 • Karşı karşıya kavga etme. Savaşa atılma.

bıttih

 • Karpuz. Kavun.

buuc

 • Karında olan yaralar.

cafun / cafûn

 • Karpuz.

casus

 • Karpuz.

cayife / cayîfe

 • Karın içine geçmiş olan yara.

caymak

 • Kararından dönmek.

cehiz

 • Karnından çocuk düşüren.

cesle

 • Kara karınca.

çetr-i anberin

 • Karanlık gece.

cevaben

 • Karşılık ve cevap olarak.

ceza / cezâ / جَزَا

 • Karşılık.

cibillet / جبلت

 • Karakter, yaratılış. (Arapça)

cibilliyet / جبليت

 • Karakter, yaratılış. (Arapça)

cibilliyetsiz / جبلتسز

 • Karaktersiz, kötü yaratılışlı. (Arapça - Türkçe)

cun

 • Karnı ve kanadı kara olan bağırtlak kuşu cinsinden bir kuş.

cürvaz

 • Karnı büyük olan kişi.

cüsad

 • Karın ağrısı.

dader / dâder

 • Karındaş, kardeş, birâder. (Farsça)

dagmire

 • Karıştırmak, halt.

damic

 • Karanlık.

dar-ı karar / dâr-ı karar

 • Karar kılınacak, durulacak yer.

dar-ül karar / dâr-ül karar

 • Kararlı surette kalınan, kıyametten sonraki yer. Cennet. Dâr-ül Beka.

derya-yı esved

 • Karadeniz.

devke

 • Karışmak, ihtilât.

devr-i müşevveş

 • Karışık dönem.

dücme

 • Karanlık, zulmet.

dugmeran

 • Kara, esved.

dugn

 • Karanlık, zulmet.

duhseman

 • Kara yağız, iri vücutlu adam.

düstur-u uhuvvet

 • Kardeşlik kuralı.

echel-i mutlak

 • Kara cahil.

ecr u mesubat / ecr u mesubât

 • Karşılık ve mükâfat. İyi amele karşılık Allah tarafından ahirette verilen sevap.

ecsel

 • Karnı büyük olan kişi.

edgas u ahlam / edgâs u ahlâm

 • Karışık rüyalar.

egtaşa

 • Karartı.

ehavat

 • Kardeşler; benzer şeyler.

ehevat / ehevât

 • Kardeşler.

ehevatının ma-fi'z-zamirleri

 • Kardeşlerinin içinde gizli olan şeyler.

ehşa

 • Karındaki iç uzuvlar. Karında olan.

emcer

 • Karnı büyük kimse.

emniyet dairesi

 • Karakol, emniyet amirliği.

emniyet-i mütekabile

 • Karşılıklı güven.

emzer

 • Karnı büyük olan, şişman.

enuk

 • Kartal kuşu.

esham

 • Kara nesne.

esl

 • Karaılgın ağacı.

esmer / اسمر

 • Karayağız, esmer, koyu tenli. (Arapça)

esvel

 • Karnı sarkık olan erkek. (Müe: Sevlâ)

etmeseh

 • Karanlık, sessiz gece.

evca-i batn

 • Karın ağrıları.

evham-ı muzlime

 • Karanlık vehimler, kuşkular.

ezdad / ezdâd / اضداد

 • Karşıtlar, zıtlar. (Arapça)

fahmiyyet

 • Karbonat. Kömürleşmiş olan şey.

fahri / fahrî

 • Karşılıksız, parasız, gönüllü olarak bir şeyi yapma.
 • Karşılıksız, parasız.

faide-mend / fâide-mend

 • Kârlı, faydalanan, menfaat elde eden. (Farsça)

faysal / فَيْصَلْ

 • Karar. Hüküm. Fasıl. Hall.
 • Karar, hüküm.

faza

 • Karışık.

fazli / fazlî

 • Karşılıksız verilen.

fena fil'ihvan

 • Kardeşinde fena olma, yok olma.

fenafilihvan / fenâfilihvan

 • Kardeşlerin varlığında erime.

ferhal

 • Karışık ve kıvırcık olmayan uzun saç. (Farsça)

fetret

 • Karanlık, mânevî buhran zamanı.

fetret devri

 • Karanlık dönem, vahyin kesildiği mânevî buhran zamanı.

fevza / fevzâ

 • Kargaşa.
 • Kargaşa.

fitne / فِتْنَه

 • Kargaşa, karışıklık.
 • Karışıklık, azgınlık.

gabari

 • Kara nakil vasıtalarındaki yükün yükseklik ölçüsü. (Fransızca)

gabs

 • Karıştırmak.

gafis

 • Kara ağaç.

gak

 • Karga sesi.

gari / garî

 • Kararsız, sebatsız. (Farsça)

garsan

 • Karnı aç kimse.

gasm

 • Karanlık, zulmet.

gasuk

 • Karanlık olmak.

gayr-i kabil-i mukavemet / gayr-i kâbil-i mukavemet / غير قابل مقاومت

 • Karşı konulmaz.

gıllugış

 • Karar verememe, gönül sıkıntısı.

girift / گرفت

 • Karmaşık, iç içe.
 • Karışık, girişik, çapraşık.
 • Karmaşık, çapraşık. (Farsça)

girudar / gîrûdâr / گيرودار

 • Kargaşa, kavga. (Farsça)

gurab / gurâb / غراب

 • Karga. (Arapça)

habhab

 • Karpuz.

habn

 • Karnın şişmesi.

hacer-i esved / حجر اسود

 • Karataş.

hacif

 • Karın gurultusu.

hafif-ül mizac

 • Kararsız, hoppa, temkinsiz.

hafud

 • Karnındaki yavrusunu âzası belirmeden düşüren deve.

halek

 • Kara, siyah.

halif

 • Karşılıklı olarak yapılan bir antlaşmanın şartlarını yerine getirmeye yemin eden, and içen, müttefik.

halita / halîta / خَل۪يطَه

 • Karışık halde olan; karışım.
 • Karışık olan, karma.
 • Karışım.

halt / خلط / خَلْطْ

 • Karıştırmak. Münasebetsiz söz söylemek. Bir şeyi bir şeye karıştırmak. Hatâ etmek.
 • Karıştırma, hata.
 • Karıştırma. (Arapça)
 • Karıştırma, uygunsuz söz söyleme.

haltsız

 • Karıştırmaksızın.

halvet-i faside / halvet-i fâside

 • Karı-kocanın aralarında şer'î mâni olmasına rağmen birleşmeleri.

halvet-i sahiha

 • Karı-kocanın aralarında şer'î mâni bulunmaması halinde birleşmeleri.

hama'

 • Kara balçık.

hamızıkarbon / hâmızıkarbon

 • Karbondioksit.

hani'

 • Karısını boşamış koca veya kocasından boşanmış kadın.

harbüz

 • Karpuz, kavun. (Farsça)

harbüze-füruş

 • Karpuz kavun satan adam. (Farsça)

harbüze-zar

 • Karpuz kavun bostanı.

hasbi / hasbî / حَسْب۪ي

 • Karşılıksız; sırf Allah rızası için.
 • Karşılıksız. Allah rızası için.
 • Karşılık beklemeyen.
 • Karşılıksız.

hasisa / hasîsa / خصيصه

 • Karakter. (Arapça)

hava-i zulmet / havâ-i zulmet

 • Karanlık hava.

havsa'

 • Karnı sarkık olan kadın. (Müz: Ahves)

hayat-ı ihtilal / hayat-ı ihtilâl

 • Karışıklığın, ayaklanmanın hayatı ve sebebi.

hays

 • Karıştırmak, halt.

haysebeyse

 • Kararsızlık, karışıklık, darlık.

hayvan-ı berri / hayvan-ı berrî

 • Karada yaşayan hayvan.

hayvanat-ı berriyye

 • Kara hayvanları, karada yaşıyan hayvanlar.

hemaluş

 • Kara balçık.

hemrace

 • Karıştırmak.

hemt

 • Karıştırmak. Değerini anlamadan almak.

hengame / hengâme / هنگامه

 • Kargaşa. (Farsça)

herc

 • Karışıklık. (Farsça)

herç

 • Karışıklık, gürültü. Nizamsızlık.

herc ü fesadat / herc ü fesâdat

 • Karışıklıklar ve bozukluklar.

herc ü merc

 • Karışıklık, dağınıklık.

hercele

 • Karışık yürümek.

hercümerc

 • Karmakarışık.
 • Karmakarışık.

hercümerç

 • Karışıklık, dağınıklık.

hercümerc / هرج و مرج

 • Kargaşa, dağınıklık, düzensizlik. (Farsça)

heshese

 • Karışıp görüşme.

hilaf / hilâf

 • Karşı, muhâlif, âdet ve kâidenin aksine.
 • Karşı, zıt, aykırı.

hılas

 • Kara ile ak arasında olan çocuk.

hımas

 • Karnı aç kimseler.

hinduvane / hinduvâne / هندوانه

 • Karpuz. (Farsça)

hirek

 • Karaman koyunundan daha küçük yapıda, yassı ve geniş kuyruklu bir koyun cinsi.

hırs-ı muaraza / hırs-ı muâraza

 • Karşı koymak için aşırı istek.

hiss-i uhuvvet

 • Kardeşlik hissi.

hoşamedi etme / hoşâmedî etme

 • Karşılama, hoş geldin deme.

hudri / hudrî

 • Kara eşek.

hükl

 • Karınca gibi sesi işitilmeyen hayvan.

hukuk-u zevciye

 • Karı ile kocanın birbirlerine karşı hâiz olduğu haklar. Aile hukuku.

hüküm / حكم

 • Karar.

hürmet-i mütekabile

 • Karşılıklı saygı göstermek.

huvve

 • Karalık. Siyahlık.

iade-i ziyaret

 • Karşı ziyarette bulunma.

idli'mam

 • Kararmak.

ifsatçı

 • Karıştıran, karışıklık çıkaran.

iğerçin

 • Karar veremeyen, mütereddit, kuşkulu.

igtaş

 • Karanlık olmak.

iğtişaş / iğtişâş / اغتشاش

 • Karışıklık.
 • Karışıklık, kargaşa, anarşi. (Arapça)

iğtişaşat / iğtişâşât / اغتشاشات

 • Karışıklıklar, anarşiler. (Arapça)

iğtişaşçı

 • Karışıklık çıkaran, hilekâr.

ihtica'

 • Karşılıklı olarak birbirini hicvetme.

ihtilal / ihtilâl / اِخْتِلَالْ

 • Karışıklık, ayaklanma.

ihtilalkarane / ihtilâlkârâne

 • Karışıklık çıkararak.

ihtilat / ihtilât / اختلاط

 • Karışmak, karışıp görüşmek.
 • Karışma, karışıp görüşme komplikasyon.
 • Karışıp görüşmek.
 • Karışma, görüşme.
 • Karışmak.

ihtilatat / ihtilâtat

 • Karışıklıklar.
 • Karışmalar, görüşmeler.

ihvan / ihvân / اخوان / اِخْوَانْ

 • Kardeşler, arkadaşlar, aynı tarikata mensup olanlar.
 • Kardeşler.
 • Kardeşler.
 • Kardeşler.
 • Kardeşler.

ihvani / ihvânî

 • Kardeşlikle ilgili.

ihve

 • Kardeşler. Arkadaşlar.

ihveti / ihvetî

 • Kardeşim.

iltibas / التباس

 • Karıştırma.
 • Karıştırma, ayıramama.
 • Karıştıma.

iltibas etmek

 • Karıştırmak.

iltibas olmamak

 • Karışmamak.

iltihak

 • Karışmak. Katılmak. Yetişmek. Bitişmek.

iltizam-ı muhalif

 • Karşı tarafın fikrine taraftar olma.

inkişaf-ı uhuvvet / inkişâf-ı uhuvvet / اِنْكِشَافِ اُخُوَّتْ

 • Kardeşliğin açığa çıkması, gelişmesi.
 • Kardeşliğin açığa çıkması.

intifah-ı batni / intifah-ı batnî

 • Karnın, gazların birikmesinden dolayı şişmesi.

ıra

 • Karakter, seciye.

irs

 • Karı ile kocadan her biri.

islac

 • Kara tutulma. Karlı olma.

istiaza

 • Karşılık olarak, ivaz olarak bir şey istemek.

iştibak

 • Karışıklık; birbirine geçme.

istikbal / istikbâl / اِسْتِقْبَالْ

 • Karşılama.

istikbal etmek

 • Karşılamak.

istikbalinde

 • Karşısında.

istikrar / istikrâr / استقرار

 • Karar ve sebat üzere olmak. Karar kılma. Sâkin olmak. Yerleşmek.
 • Kararlı olma, devamlı bir hal üzere olma.
 • Karar kılma, yerleşme.
 • Kararlılık.
 • Kararlılık. (Arapça)

isvidad

 • Kararma, kara olma, esmerleşme. Siyahlanma.

isyan / isyân

 • Karşı gelme, baş kaldırma, âsî olma.

itidal-i mizacı

 • Karakterinin, tabiatının ölçülülü ve aşırılıklardan uzak olması.

itiraz / îtiraz

 • Karşı çıkma, karşı söz.

ıvaz

 • Karşılık, bedel.

ivaz / عوض

 • Karşılık olarak verilen şey. Bedel.
 • Karşılık, bedel.
 • Karşılık olarak verilen şey, bedel.
 • Karşılık.
 • Karşılık, bedel. (Arapça)

ivazan / عوضا

 • Karşılık olarak, mukabilinde, karşılığında.
 • Karşılığında, karşılık olarak. (Arapça)

ivazsız

 • Karşılıksız, bedelsiz.

izhar-ı muhalefet

 • Karşı olduğunu ortaya koyma; açık bir şekilde muhalefet yapma.

izlam

 • Karanlık olmak. Zulme giriftar olmak. Zulme tutulmak.

kabkab

 • Karın, batn.

kabus / kâbûs / كابوس

 • Karabasan. (Arapça)

kanun-u mübareze

 • Karşılıklı mücadele, çatışma kanunu.

kara'belane

 • Karnı büyük, yassı bir böcek.

karain / karâin

 • Karineler, ip uçları.

karargah / karargâh

 • Karar yeri.
 • Karar yeri, askeriyede kurmayların yeri.

karargir / karargîr / قرارگير

 • Karara bağlanmış. Kararı verilmiş. (Farsça)
 • Karar verilmiş. (Arapça - Farsça)
 • Karargîr olmak: Karara bağlanmak. (Arapça - Farsça)

kararname / kararnâme

 • Kararların yazısı.

karavol

 • Karakol. (Farsça)

kardeşane / kardeşâne

 • Kardeşce.
 • Kardeşçesine.

kariha-zad / kariha-zâd

 • Karihadan doğan, karihadan meydana gelen. (Farsça)

karındaş

 • Kardeş.

karine / karîne

 • Karışık bir iş veya meselenin anlaşılmasına yarayan hal, ipucu.

karnabit

 • Karnıbahar.

kartaban

 • Karısı ile nâmahrem kimseyi gördüğü hâlde aldırış etmeyen.

kasık

 • Karnın alt tarafı. (Türkçe)

kazib

 • Karada ve denizde ticarete hırslı olan kimse.

kebed / كبد

 • Karaciğer. (Arapça)

kefh

 • Karşı karşıya savaşma.

kelağ / kelâğ / كلاغ

 • Karakarga, kuzgun. (Farsça)

kenak

 • Karın ağrısı. Buruntu. (Farsça)

kerker

 • Karındaş sığır.

keşiş

 • Karabaş, evlenmez rahip, manastır rahibi.

keşmekeş / كشمكش / كَشْمَكَشْ

 • Karışıklık.
 • Karışıklık.
 • Kararsızlık. Karışıklık. Tereddüd. Kavga. Çekişme. (Farsça)
 • Kargaşa, çekişme. (Farsça)
 • Karma karışıklık.

keşmekeşlik

 • Karışıklık.

kılıbık

 • Karısının sözünden çıkmayan erkek. Karısının baskısı altında olan adam.

kıt'a

 • Kara parçası.

kıta / kıtâ

 • Kara parçası, şiir parçası.

kitab-ı ilzam ve iskat / kitab-ı ilzam ve iskât

 • Karşısındakini delillerle mağlup edip susturan kitap.

kıyas / kıyâs / قياس

 • Karşılaştırma.
 • Karşılaştırma.
 • Karşılaştırma, mukayese. (Arapça)

kıyas etme

 • Karşılaştırma.

kıyasat / kıyâsât

 • Karşılaştırmalar.

kıyasen / kıyâsen / قِيَاسًا

 • Karşılaştırarak.
 • Karşılaştırarak.

kompleks

 • Karmaşık, şuur dışı meyillerin tümü.

kunta

 • Karalık.

kurra / kurrâ

 • Kârîler, kırâat âlimleri, Kur'ân-ı kerîm okuyucuları.

küsuf / küsûf

 • Kararma, tutulma (güneş tutulması).
 • Kararma, güneş tutulması.

küsufat / küsûfât

 • Kararmalar, güneş tutulmaları.

lethan

 • Karnı aç olan kişi.

leyl-i tarık / leyl-i târık

 • Karanlık gece.

leyle-i süveyda / leyle-i süveydâ

 • Karanlık gece, göz bebeğindeki siyah nokta.

macun / mâcun

 • Karışım halinde ilaç.

magmaga

 • Karışmak, ihtilat.

mağşuş / مغشوش

 • Karışık, katışık, saf olmayan.
 • Sikke-i mağşuş: Karışık, hileli madenî para.
 • Karışmış. (Arapça)

magtuş

 • Karanlık yer.

mahall-i karar

 • Karar yeri.

mahlut / mahlût / مخلوط / مَخْلُوطْ

 • Karıştırılmış, karışık.
 • Karışık. (Arapça)
 • Karışık, karıştırılan.

makam-ı ifham ve ilzam

 • Karşı tarafı susturma, âciz bırakma makamı.

makarr

 • Karar yeri, durulan yer.

makis / mâkis

 • Karşılaştırma.

maruz bırakmak

 • Karşı karşıya bırakmak.

meb'uc

 • Karnı delinmiş.

mebtun

 • Karnı hasta olan kimse.

meclis-i ihvan / meclis-i ihvân / مَجْلِسِ اِخْوَانْ

 • Kardeşler meclisi.
 • Kardeşler meclisi.

medar-ı iltibas

 • Karıştırma sebebi.

medar-ı müfaharet

 • Karşılıklı övünç vesilesi, gurur sebebi.

mef'em

 • Karnı geniş olan kişi.

mehd-i uhuvvet

 • Kardeşlik beşiği.

melhuk

 • Karışmış, kavuşmuş. İltihak etmiş.

meltut

 • Karışmış, mahlut.

memzuc / memzûc

 • Karışık.
 • Karışık, karışmış, mezc olmuş.

memzuç

 • Karışmış.

memzuc / ممزوج

 • Karışık. (Arapça)

merhamet-i mütekabile

 • Karşılıklı merhamet besleme.

meş'ale

 • Karanlıkları aydınlatmaya yarayan âlet; lâmba.

meşc

 • Karıştırmak. Haltetmek.

meslec

 • Karlık.

meslek-i uhuvvet / مَسْلَكِ اُخُوَّتْ

 • Kardeşlik mesleği.
 • Kardeşlik mesleği.

mesmese

 • Karıştırmak.
 • Karışık ve mültebis olmak.

meşreb-i uhuvvetkarane / meşreb-i uhuvvetkârâne

 • Kardeşliği öngören hareket tarzı.

meşub

 • Karışmış.

mevahib / mevâhib

 • Karşılıksız verilenler, ihsanlar.

mevhube

 • Karşılıksız olarak verilen; hibe edilen.

meylü't-tehaddi / meylü't-tehaddî

 • Karşı koyma meyli, eğilimi.

mezc / مزج / مَزْجْ

 • Karıştırma, birbiri içinde bütünleştirme.
 • Karıştırma, katıştırma.
 • Karıştırma. (Arapça)
 • Karıştırma, katma.

mezc olma

 • Karışma.

mezcen

 • Karıştırmakla. Katma suretiyle.

mezcetmek

 • Karıştırmak.

mezcetmek:

 • Karıştırmak. (Arapça - Türkçe)

miktar-ı mukabil

 • Karşılığının bir miktarı, en ufak karşılık.

miktar-ı mukabili

 • Karşılığı olan miktarı.

mil-i berri / mil-i berrî

 • Kara mili. (1609 metre)

mismas

 • Karıştırmak.

mızrak / مزراق

 • Kargı. (Arapça)

mü'teşeb

 • Karışmış, mahlut.

muadat

 • Karşılıklı düşmanlık, karşılıklı husumet.

muahat

 • Kardeşlik edinme.

muahede / muâhede

 • Karşılıklı yeminleşme, anlaşma. Devletler arasında andlaşma.
 • Karşılıklı and içme, antlaşma.

muamele-i zevciye

 • Karı koca ilişkisi.

muanid / muânid

 • Karşı, zıt.

muaraza / معارضه / muâraza / مُعَارَضَه

 • Karşı gelme.
 • Karşı çıkma.

muarefe / muârefe

 • Karşılıklı görüşme, tanışma.

muarız / muârız / معارض / مُعَارِضْ

 • Karşı gelen.
 • Karşıt, itirazcı. (Arapça)
 • Karşı çıkan.

muarız kalma

 • Karşı gelme, aykırı tavır sergileme.

muarız kalmak

 • Karşı gelmek, muhalif kalmak.

muarız olma

 • Karşı olma, karşı gelme.

muaşere

 • Karışmak.

mübahase / mübâhase / مُبَاحَثَه

 • Karşılıklı konuşma, fikir belirtme, sohbet.
 • Karşılıklı konuşma.

mübahese

 • Karşılıklı konuşma, bahse giriş.

mübareze etmek

 • Karşı koymak, çarpışmak.

mübarezekarane / mübarezekârâne

 • Karşı koyarcasına.

mübzi'

 • Kârı ve kazancı tamamen kendisine kalmak üzere birine sermaye veren.

mücadele / mücâdele

 • Karşısındakinin câhilliğini veya haksızlığını ortaya koymak ve kendisinin akıl, fazîlet ve şeref bakımından üstün olduğunu isbât etmek için iki kişinin bir şey üzerinde tartışması.

mücamelet

 • Karşılıklı olarak iyi muamelede bulunma. Güzel ve hoş geçinme.

mücazebe

 • Karşılıklı birbirini çekme ve cezbetme.

mucib-i tetkik ve nakz

 • Kararı bozma ve tekrar araştırıp inceleme gerektirici durum, gerekçe.

müdahale / müdâhale / مداخله

 • Karışma.
 • Karışma, girme.
 • Karışma. (Arapça)

müdahale etme

 • Karışma.

müdlehimm

 • Karanlık.

müfahare

 • Karşılıklı övünme.

mugabese

 • Karıştırmak.

mugazebe

 • Karşılıklı olarak birbirini kızdırıp gazaba getirme.

muğlak / مغلق

 • Karmaşık, çapraşık. (Arapça)

muğlakiyet / مغلقيت

 • Karmaşıklık, çapraşıklık. (Arapça)

muhalefet / muhâlefet / مخالفت

 • Karşı gelme, ayrı düşünme, uymama.
 • Karşıt olma, aykırılık.
 • Karşı gelme itâat etmeme, uymamak.
 • Karşı çıkma.
 • Karşı düşüncede olma. (Arapça)

muhalefet etme

 • Karşıt olma, aykırı davranma.

muhalif / muhâlif / مخالف

 • Karşı, zıt, aykırı, uymaz.
 • Karşı olan.

muhasamet

 • Karşılıklı düşmanlık besleme.

muhaverat / muhaverât

 • Karşılıklı konuşmalar.

muhavere / muhâvere / مُحَاوَرَه

 • Karşılıklı konuşma.
 • Karşılıklı konuşma.

muhavere-i latife / muhâvere-i lâtife

 • Karşılıklı olarak yapılan güzel ve nükteli bir sohbet.

muhtelit / مختلط

 • Karışmış. Karışık. Karma.
 • Karışmış, iç içe girmiş.
 • Karışmış.
 • Karışık. (Arapça)

muhtelit olma

 • Karışma.

mukabele / مقابله

 • Karşılık.
 • Karşılık verme.
 • Karşılık verme.

mukabele eden

 • Karşılık veren.

mukabele etmek / mukâbele etmek

 • Karşılık vermek.

mukabele-i bilmisil

 • Karşılaştığı aynı muameleyi sahibine iade etmek, o kimseye aynı muameleyi yapmak. Mukabil hareketi karşısındakine icra etmek.

mukabelesiz

 • Karşılık vermeksizin.

mukabeleten

 • Karşılık olarak.
 • Karşılık vererek.

mukabil

 • Karşılık.
 • Karşılık olan. Karşı taraf. İvaz, bedel, karşılığı.

mukàbil

 • Karşılık.

mukabil / mukâbil / مقابل

 • Karşılık.
 • Karşı olan.

mukabildir

 • Karşı karşıyadır, karşısındadır.

mukabilinde

 • Karşılığında.

mukàbilinde

 • Karşılığında.

mukabilsiz

 • Karşılıksız.

mükafele / mükâfele

 • Karşılıklı olarak birbirine kefil olma.

mükafil / mükâfil

 • Karşılıklı kefillerden herbiri.

mükaleme / mükâleme / مُكَالَمَه

 • Karşılıklı konuşma.
 • Karşılıklı konuşma. Anlaşma. Müzakere. Muhavere. Söyleşme.
 • Karşılıklı konuşma.

mükaleme-i kudsiye / mükâleme-i kudsiye

 • Karşılıklı kutsal konuşma.

mukanat

 • Karıştırmak.

mukarrer

 • Kararlaşmış. Takrir edilmiş. Karar verilmiş. Kat'i. Şek ve şüpheden beri olan. Muhakkak ve müsellem olan. Anlatılmış. Bildirilmiş.
 • Kararlaşmış.

mukarrerat / mukarrerât / مقررات

 • Kararlaştırılan şeyler, kararlar.
 • Kararlar. (Arapça)

mukavemet / مقاومت

 • Karşı durmak, dayanmak. Karşı koymak. Muhalefetle kıyam etmek.
 • Karşı koyma, direnme. (Arapça)
 • Mukavemet etmek: Karşı koymak, direnmek. (Arapça)

mukavemet-suz / mukavemet-sûz

 • Karşı konulmaz.

mukavemetsiz

 • Karşı konulmaz, direnilmez.

mukavim / مقاوم

 • Karşı koyan, direnen, dirençli. (Arapça)

mukayese / مقايسه

 • Karşılaştırma.
 • Karşılaştırma.

mukteza-yı seciye

 • Karakter ve yaratılışın gereği.

mülaane

 • Karşılıklı beddua etme, ilenme, lânet etme.

mülabeset / mülâbeset

 • Karışma, münasebet, iki şeyin karıştırılarak birbirine benzetilmesi.
 • Karışma, bulaşma.

mülakat / mülâkat

 • Karşılıklı görüşme.

mülatefe / mülâtefe

 • Karşılıklı lâtifede bulunma, espiri yapma.

mültebis / مُلْتَبِسْ

 • Karıştırmış, yanılmış.
 • Karıştırılan.

mümalata / mümâlata

 • Karşılıklı şiir söyleme.

mümanea / mümânea

 • Karşılıklı menetme, ruhsat vermeyip önleme.
 • Karşılıklı engelleme.

mümazeka

 • Karışmak.

mümtezicen

 • Karışmış olarak. Birbirine tamamen uyar bir hâlde.

münaferet / münâferet

 • Karşılıklı nefret.

münakale

 • Karşılıklı iletişim, etkileşim, alış-veriş.

münazara / münâzara

 • Karşılıklı konuşmak. İlmî ve kaideye uygun olarak yapılan münakaşa. Mübahese.
 • Karşılıklı fikir alışverişi, ilmi tartışma.

mur / mûr / مور

 • Karınca. Neml. (Farsça)
 • Karınca. (Farsça)

murabba

 • Kare.

murane

 • Karıncavâri, karınca gibi. (Farsça)

mürhe

 • Karışmamış, saf, katıksız.

müsabaka

 • Karşılıklı yarışma. Hangisinin ileride olduğunu anlamak için yapılan tecrübe, imtihan. Bir şeyde derece anlama için iki veya daha çok şahıslar arasında bazı şartlarla yapılan tecrübe.

musaberet

 • Karşılıklı sabır. Sabırlılık. Katlanmak.

musahabe / musâhabe

 • Karşılıklı sohbet etme, konuşma.

musahabet

 • Karşılıklı sohbet.

musalaha

 • Karşılıklı anlaşmak. Barışmak. Sulh akd etmek.

müsalemet / müsâlemet

 • Karşılıklı barış içinde olma.

musammem / مُصَمَّمْ

 • Kararlaştırılmış, hakkında karar verilmiş.
 • Kararlaştırılmış.

müsevved

 • Karalanmış.

müşevveş / مشوش / مُشَوَّشْ

 • Karmakarışık, anlaşılmaz, düzensiz.
 • Karışık. (Arapça)
 • Karışık.

müşevveş etme

 • Karıştırma.

müşevveşiyet / مُشَوَّشِيَتْ

 • Karışıklık.
 • Karışıklık, karmakarışık vaziyet.
 • Karışıklık, dağınıklık.
 • Karışıklık.

müşevviş

 • Karıştıran, anlaşılmaz ve içinden çıkılmaz hâle koyan.

müstakar

 • Kararlı.

müstekar

 • Karar kılan, yerleşen, sabit.

mutabaat

 • Karşılıklı anlaşma. Uyma tâbi olma. Bir şeye uyup muvafakat etme.

mütamettia

 • Kâr eden, kazanan, kârlı. (Doğrusu: Mütemettia)

mütareke / mütâreke / مُتَارَكَه

 • Karşılıklı ateşkes.

mütarik

 • Karşılıklı olarak terkeden, bırakan. Mütâreke eden.

mütearris

 • Karısına sevgisini bildiren.

mütecavib

 • Karşılıklı cevap veren.

mütehallit

 • Karışan, karışık olan, tahallüt eden.

müteharhır

 • Karnı büyük olanın karnının oynaması, sallanması.

mütehasım

 • Karşılıklı düşmanlık eden; karşılıklı olarak dâvâ eden.

mütekabil / mütekâbil / متقابل

 • Karşılıklı, bir diğerinin karşısında.
 • Karşılıklı.
 • Karşılıklı.
 • Karşılıklı. (Arapça)

mütekabile / mütekâbile / متقابله

 • Karşılıklı olan.
 • Karşılıklı davranış veya vaziyet.
 • Karşılıklı. (Arapça)

mütekabilen / mütekâbilen / متقابلا

 • Karşılıklı olarak, karşı karşıya.
 • Karşılıklı olarak. (Arapça)

mütekabiliyet

 • Karşılıklı vaziyet, karşılıklı durum.

mütekalkıl

 • Kararsız, şüpheci, endişeli.

mütekatı'

 • Karşılıklı kesişen, birbirini kesen.

mütenemmil

 • Karınca gibi kaynaşan.

mütereddid / مُتَرَدِّدْ

 • Kararsız.

mütereddit

 • Kararsız, şüpheye düşmüş.

müteşettit / متشتت

 • Karışık, dağınık. (Arapça)

mütevacihen

 • Karşılaşarak, karşı karşıya olarak. Yüz yüze gelerek, yüzleşerek.

muvacehe / muvâcehe / مواجهه

 • Karşı, ön, yüz yüze geliş.
 • Karşı, ön, yüzleşme.
 • Karşı, yüzyüze. (Arapça)

muvacehesinde

 • Karşısında, önünde, çerçevesinde.

muvaceheten

 • Karşı karşıya. Yüz yüze.

muvazene etmek

 • Karşılaştırmak; dengeye getirmek.

müzahemet / müzâhemet

 • Karşılıklı olarak sıkıntı ve zahmet verme.

müzakere

 • Karşılıklı fikir alışverişi, görüşme.

müzebzib

 • Karıştıran. Karmakarışık eden.

muzlim / مظلم / مُظْلِمْ

 • Karanlık.
 • Karanlıklı.
 • Karanlık. (Arapça)
 • Karanlık.

na'b

 • Karga veya horoz ibiği.

nafize

 • Karından vurulup arkaya çıkmış olan yara.

naib

 • Karga gibi çirkin sesli kuşların ötüşü.

nakizeyn

 • Karşılıklı iki zıt şey.

ne-şebperestem

 • Karanlık ve zulümatı seven ve isteyen değilim.

necm-i sakıb / necm-i sâkıb

 • Karanlığı delerek geçen parlak yıldız.

necm-i sakıp / necm-i sâkıp

 • Karanlığı delip geçen parlak yıldız.

necmisakıb

 • Karanlığı delen parlak yıldız.

nef u zarar

 • Kâr ve zarar.

neml / نمل

 • Karınca.
 • Karınca.
 • Karınca.
 • Karınca. (Arapça)

netice-i karar

 • Kararın sonucu.

neyseb

 • Karıncaların birbirine bitişerek yol almaları.

nokta-i muzlim

 • Karanlık nokta.

nuhl

 • Karşılıksız hediye ve hibe.

pa-çile

 • Karda yürüyüp yol açmak gayesiyle ayağa giyilen bir çeşit ayakkabı. (Farsça)

paluş

 • Karışık. (Farsça)

pasuh

 • Karşılık, cevap. (Farsça)

pezire

 • Karşılama, karşılayış. (Farsça)

piç-a-piç

 • Karma karış, pek dolaşık, kıvrım kıvrım. (Farsça)

piçide

 • Karışmış, bükülmüş, kıvrılmış. (Farsça)

pülpül

 • Karabiber. (Farsça)

rabbu'l-berri ve'l-bahr

 • Karaların ve denizlerin Rabbi olan Allah.

rebk

 • Karıştırmak.

redd-i müdahale / redd-i müdâhale / رَدِّ مُدَاخَلَه

 • Karışmayı reddetme.

rehhas

 • Kârgir bina yapan.

retn

 • Karıştırmak.

rıbh

 • Kâr, kazanç.

ru-siyah

 • Kara yüzlü. Ayıbı olan. (Farsça)

sabit-kadem / sâbit-kadem

 • Kararlı.

sahife-i zulmaniye / sahife-i zulmâniye

 • Karanlık sayfa.

salih

 • Kara yılan.

saye-i muzlimane / sâye-i muzlimâne

 • Karanlık yapan gölge; kötü koruma.

sayha-i gurab / sayha-i gurâb

 • Karga bağırışı.

se'sem

 • Kara abnus ağacı.

sebat etme

 • Kararlılıkla devam etme, sabit olma.

sebat etmek

 • Kararlılık göstermek, gevşememek, sabretmek.

sebat eyleme

 • Kararlı olma.

sebatkarane / sebatkârâne

 • Kararlılıkla.

şebk

 • Karıştırmak.

secaya / secâyâ / سجایا

 • Karakterler. (Arapça)

seciye

 • Karakter, huy.
 • Karakter.

seciyeten

 • Karakter itibariyle.

seciyevi / seciyevî / سجيوی

 • Karakter ile ilgili. (Arapça)

seciyye / سجيه

 • Karakter. (Arapça)

seciyyesiz

 • Karaktersiz. (Arapça - Türkçe)

şedidü'ş-sekime / şedîdü'ş-sekîme

 • Karşı koymaya muktedir, sebatlı ve çok güçlü.

şehazan

 • Karnı aç olan kimse.

sehme

 • Karalık, siyahlık.

şehşeh

 • Karışmak.

selt

 • Karın gürüldemesi.

sembol

 • Kararlaştırılmış bir mânası olan işaret. Bir mânanın şekil veya madde halinde gösterilmiş sureti. (Fransızca)

şemit

 • Karışık.

şeref-i mülaki / şeref-i mülâki

 • Karşılaşma ve tanışma şerefi.

sevad / sevâd

 • Karartı.
 • Karartı.

sevde

 • Karalık, siyahlık.

şevh

 • Kara ve çirkin olmak.

sevit

 • Karışmış, muhtelit.

sevl

 • Karnı göbeğinden aşağıya sarkmak.

şevsa

 • Karın içinde olan yel.

şevşeb

 • Karınca.

şibr

 • Karış.

siga-i hitap

 • Karşılıklı konuşma kipi.

şikem

 • Karın. (Farsça)

şikemderd / شكم درد

 • Karın ağrısı.
 • Karın ağrısı. (Farsça)

şıkk-ı muhalif / şıkk-ı muhâlif / شِقِّ مُخَالِفْ

 • Karşıt görüş.
 • Karşı taraf.

sinyal

 • Kararlaştırılmış bir haberi verme işareti. İşaret. (Fransızca)

sırr-ı uhuvvet / سِرِّ اُخُوَّتْ

 • Kardeşlik sırrı.
 • Kardeşlik sırrı.

siyah / siyâh / سياه

 • Kara. (Farsça)

siyahbaht / siyâhbaht / سياه بخت

 • Karatalihli. (Farsça)

siyahlika

 • Kara yüzlü. (Farsça)

siyeh / سيه

 • Kara, siyah. (Farsça)

sücle

 • Karnın geniş ve büyük olması. Şişmanlık.

sud

 • Kâr, faide, kazanç. (Farsça)

şuha

 • Karın ağrısı.

suhme

 • Karalık, siyahlık.

şur-efgen

 • Karma karışık yapan, kargaşalık çıkaran. (Farsça)

şuriş / şûriş / شورش

 • Karışıklık, kargaşalık. (Farsça)
 • Kargaşa. (Farsça)

şüş / شش

 • Karaciğer. (Farsça)
 • Karaciğer. (Farsça)

ta'vizen

 • Karşılık olarak, karşılık alınmak suretiyle. Gelecekte gelirinden kesilmek şartıyla.

taarüf

 • Karşılıklı tanışma, birbirini tanıma.

tağşiş

 • Karıştırma.

tahabbüb

 • Karşılıklı sevgi gösterme.

tahlit / تخليط

 • Karıştırma. (Arapça)

tahya

 • Karanlık gece.

takarrür

 • Kararlaşma, yerleşme.

takarrur / تَقَرُّرْ

 • Karar kılma.

takas

 • Karşılıklı değişme.

takdiriyle

 • Kararıyla.

takrir / takrîr / تَقْر۪يرْ

 • Kararlaştırma, yerleştirme.

taly

 • Karışmak.

taraf-ı muhalif

 • Karşıt taraf.

taran

 • Karanlık. (Farsça)

tari / tarî

 • Karanlık, meçhul.

tarik / târîk / تاریك

 • Karanlık. (Farsça)
 • Karanlık. (Farsça)

tarik-i zulmani / tarik-i zulmanî

 • Karanlıklı yol.

tarz-ı mükaleme / tarz-ı mükâleme

 • Karşılıklı konuşma tarzı.

tasavül

 • Karşılıklı hamle etmek.

taviz / tâviz

 • Karşılık, bedel.

tavtiş

 • Karşılıklı olarak reddetmek.

teakkün

 • Karın buruşukluğu.

tearuz / teâruz / تعارض

 • Karşılıklı zıtlık, çelişme. (Arapça)
 • Teâruz etmek: Çelişmek. (Arapça)

tebekkül

 • Karışmak.

tebyiz

 • Karalama şeklinde yazılan bir yazıyı temize geçme.

tecazüb / tecâzüb

 • Karşılıklı çekicilik.

teczir / teczîr / تجذیر

 • Karekök alma. (Arapça)

tedahük

 • Karşılıklı gülüşme.

tefani / tefânî

 • Kardeşler arasında fani olmak.

tehabbüb / tehâbbüb

 • Karşılıklı sevme.

tekabül / تقابل

 • Karşılıklı olma.
 • Karşılıklı olma, bir şeyin karşılığı olma, yüzleşme, karşılık olma, karşılama.
 • Karşılama. (Arapça)
 • Tekabül etmek: Karşılamak. (Arapça)

tekabül edecek

 • Karşılığı olacak, yerini tutacak.

telazum / telâzum

 • Karşılıklı gerektirme, birbirini gerekli kılma.

telif-i müşevveş

 • Karışık ve anlaşılması zor olan bir kitap.

temekkük

 • Karışmak.

ten'ab

 • Karga sesi.

tenafür / tenâfür

 • Karşılıklı nefret.

terahün

 • Karşılıklı olarak rehin vermek.

terakus

 • Karşılıklı olarak oynaşıp raksetme.

tereddüd

 • Kararsızlık. Bir mes'ele hakkında karar veremiyerek şüphede kalmak.
 • Kararsızlık.

tesanüd

 • Karşılıklı yardımlaşma. Birbirine istinad etme.

teşbi'

 • Karnını doyurma.

teşevvüş / تشوش

 • Karışıklık, bulanıklık.
 • Karışıklık. (Arapça)

tesis ve tecdid-i uhuvvet

 • Kardeşliği kurma ve devamlı pekiştirme.

tesvid

 • Karartma. Yazı ile karalama. Yazmak, müsvedde yapmak.

teşviş / teşvîş / تَشْو۪يشْ

 • Karıştırma. Karma karışık etme. Bulandırma.
 • Karıştırma.
 • Karıştırma, bulandırma.
 • Karıştırma.

teşvişiyyet

 • Karışıklık, bozukluk.

tesvit

 • Karıştırmak.

teveccüs

 • Karnını boşaltmak.

tezebzüb

 • Karışıklık. Mütereddit olmak. Kararsızlık.
 • Kararsızlık.

tire

 • Karanlık. Bulanık. (Farsça)

tiregi / tiregî

 • Karalık. Bulanıklık. (Farsça)

tireşeb

 • Karanlık gece. (Farsça)

tırmesa

 • Karanlık, zulmet.

tuhla

 • Kara ile boz arasındaki renk.

tuhyan

 • Karlık gibi su soğutacak kap. Buzluk, buzdolabı.

udmus

 • Karanlık.

üfürre

 • Karışmak.

uhuvvet / اخوت / اُخُوَّتْ

 • Kardeşlik.
 • Kardeşlik. Din kardeşliği. Samimi dostluk.
 • Kardeşlik.
 • Kardeşlik, dostluk, bağlılık.
 • Kardeşlik.
 • Kardeşlik. (Arapça)
 • Kardeşlik.

uhuvvetkar / uhuvvetkâr

 • Kardeş gibi davranan. Kardeş gibi muâmelede bulunan. (Farsça)

uhuvvetkarane / uhuvvetkârane / uhuvvetkârâne

 • Kardeşçesine, kardeş gibi olarak. Birlik, beraberlik ve karşılıklı sevgi ile. (Farsça)
 • Kardeşcesine.
 • Kardeşçesine.

ukab / ukâb / عقاب

 • Kartal. (Arapça)

ukaykan

 • Karınca.

umumiyet-i ihvan / umûmiyet-i ihvân / عُمُومِيَتِ اِخْوَانْ

 • Kardeşlerin geneli.
 • Kardeşlerin umumu.

veyn

 • Kara üzüm.

zac

 • Kara boya.

zağ / zâğ / زاغ

 • Karga. (Farsça)

zag-beçe

 • Karga yavrusu. Yavru karga. (Farsça)

zalam / zalâm / ظلام

 • Karanlık. Zulmet.
 • Karanlıklar.
 • Karanlık.
 • Karanlık. (Arapça)

zebab

 • Karasinek.

zelzele-i hercümerc

 • Karma karışıklığın sarsıntısı.

zemheri

 • Karakış dönümünden (12 Aralıktan) 31 Ocağa kadar olan şiddetli soğuk devresi.

zemherir / zemherîr / زمهریر

 • Karakış.
 • Karakış. (Arapça)

zevceteyn / زوجتين

 • Karıkoca. (Arapça)

zevceyn / زوجين

 • Karı ile koca. Kadın ile erkek çift.
 • Karıkoca. (Arapça)

zevciyyet

 • Karı kocalık.

zevcyen

 • Karı-koca, iki eş.

zırar

 • Karşılıklı zarar vermek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın