LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kaplan ifadesini içeren 24 kelime bulundu...

astronomi

 • yun. Kozmoğrafya. Gök ilmi. Felekiyat.Astronomi ilmi dünyanın birgün hareketinin duracağını; coğrafya, karaların alçalarak dünyanın sularla kaplanacağını, iklimin değişerek canlılar için yaşanmaz hâle geleceğini; fizik, güneşin birgün söneceğini, kâinattaki enerjinin artık kullanılamaz, işe yaramaz

bebr / ببر

 • Kaplana benzer, ondan daha büyükçe ve pek yırtıcı bir canavar ki, Hindistanda ve Afrikada bulunur. Saldırdığı zaman derisindeki tüyleri kabarıp korkunç bir manzara arzeder. Arslanı bile korkutur bir hayvandır. (Farsça)
 • Kaplan. (Farsça)

çarşaf

 • Yatağın üstüne serilen veya yorgana kaplanan bez örtü.
 • Kadınların kullandığı baştan örtülen, pelerinli eteklikli sokak elbisesi. Kadınların örtünmesi farzdır. Bu maksatla çarşaf ucuz, pratik, hafif olması ve zengin fakir herkesin kolayca sağlıyabilmesi bakımından yaygın olarak kulanı

div-came

 • Eskiden savaşlarda giyilen kaplan veya arslan postekisi. (Farsça)

enmar

 • (Tekili: Nimr) Nimrler, kaplanlar.

hiramis

 • İnsanın üstüne sıçrayıp hamle eden arslan ve kaplan eniği.

kine-i peleng

 • "Kaplan kini" : Kolay kolay sükunet bulmayan kin.

meşmul

 • (Şümul. den) Kaplanmış, şümullenmiş, etrafı çevrilmiş.
 • Bir şeyin içinde bulunan.

muhteva

 • Bir şeyin içindekiler. Kaplanan, içine alınan. İçindeki şey.

murassas

 • Lehimlenmiş.
 • Kurşun veya kalayla kaplanmış.

müsevver

 • Etrafı sur ile çevrilmiş olan.
 • Kaplanmış. İhâta olunmuş.
 • Kolun bilezik takacak yeri.

müştemilat / müştemilât

 • Kaplanan şeyler, içeriye alınanlar.

mütelakkib

 • (Lakab. dan) Lakap takılmış, lakaplanmış.

mütenemmir

 • Kaplanlaşan, kaplan huylu olan.
 • Sert bir dille konuşan.

mütenemmirane / mütenemmirâne

 • Kaplanlaşarak. (Farsça)
 • Sert bir dille korkutarak. (Farsça)

nemir

 • (Çoğulu: Nümur) Kaplan.

nemire

 • Dişi kaplan.
 • Yün kaftan.

nimar

 • (Tekili: Nimr) Kaplanlar.

nimr

 • (Çoğulu: Enmâr - Nümur - Nimâr) Kaplan.

nimre

 • Dişi kaplan.

nümur

 • (Tekili: Nimr) Kaplanlar.

peleng / پلنگ

 • Leopar. (Farsça)
 • Kaplan. (Farsça)

tenemmür

 • Birisini korkutmak için gürültü yapmak, gürültülü ses çıkarmak.
 • Uzun uzun bağırmak.
 • Kaplan huylu olmak. Kaplanlaşmak.

yuz

 • Kaplanı andırır yırtıcı bir hayvan, pars. (Farsça)