REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kans ifadesini içeren 64 kelime bulundu...

abese irca

 • Mantık ve matematikte bir isbat şeklidir. Bir hükmün doğruluğunu isbat için, bu hükmü inkâr eden diğer hükmün yanlışlığı isbatlanır. Meselâ: Allah'ın varlığının inkâr edilmesinin imkânsızlığını veya abesiyetini göstermek, Allah'ın varlığını isbat yollarından biridir. Bu, "Abese irca" yolu ile isbat

adem-i imkan / adem-i imkân

 • İmkânsızlık. Mümkün olmayış.

adim-ül imkan / adîm-ül imkân

 • İmkânsız. Olamaz.

adimülimkan / adîmülimkân / عدیم الامكان

 • İmkânsız. (Arapça)

alem-i emr / âlem-i emr

 • Arşın üstünde olup, madde olmayan, ölçülemeyen ve herkesin anlayamayacağı âlem. Buna, âlem-i melekût ve âlem-i ervâh (rûhlar âlemi) ve mekânsızlık âlemi de denir.

asla

 • Olması imkânsız.

bi'l-farzı'l-muhal

 • İmkansız olan bir şeyin olduğunu varsayarak.

bi-mekan / bî-mekân

 • Mekânsız, yersiz, yurtsuz. (Farsça)
 • Serseri. (Farsça)

cenab-ı lemyezel / cenâb-ı lemyezel

 • Yok olması, gelip geçmesi imkansız olan Allah.

cibs

 • Kansız, hissiz. Hayırsız, alçak kimse.
 • Alçı taşı, kireç.

eynessera-min-es-süreyya

 • (İmkânsızlık bildiren bir tâbirdir ki) Yer nerede, Süreyyâ nerede?.. Süreyyâ ile yer bir olur mu? (meâlindedir ve birbirlerine zıt ve uzak olan şeyler için söylenir.)

eyniye

 • Mekânsal ("Eyne?" Arapçada "Nerede?" mânâsına gelir ve yer ve mekân bu soru edatıyla sorulur.).

fakr-üd dem

 • Kansızlık.

farz-ı muhal

 • Olması imkânsız olup, var gibi kabul edilen. Olmayacak şeyi, olmuş gibi düşünmek.

farzımuhal / farzımuhâl

 • İmkânsızı bir an mümkün sayma.

fevkattahammül

 • (Fevk-at tahammül) Tahammülün üstünde, tahammül edilmez, dayanılmaz, dayanılması imkânsız.

fıkdan-ı imkan / fıkdan-ı imkân

 • İmkân azlığı, imkânsızlık.

gayr-ı kabil

 • Mümkün olmayan, imkânsız.
 • Mümkün ve kabil değil, imkânsız. Mümkün olmayan, olamaz.

gayr-i kabil / gayr-i kâbil / غير قابل

 • Mümkün olmayan, imkansız.

gayr-ı mümkin

 • Mümkün olmayan, imkânsız.

gayr-ı mümkün

 • İmkansız.

gayr-ı münfek

 • Birbirinden ayrılması imkânsız.

hayal-i muhal

 • İmkânsız hayal.

ibda'

 • Cenab-ı Hakkın âletsiz, maddesiz, zamansız, mekânsız yaratması ve icâdı.
 • Misli gelmemiş bir eser meydana koymak, icâd, ("İbda', ihdâs, ihtirâ, icâd, sun', halk, tekvin" kelimeleri birbirine yakın mânâdadırlar.)
 • Edb: Geçmişte benzeri olmayan şiiri söylemek.

igrak

 • Suya batırmak, boğmak.
 • Kabı doldurmak.
 • Edb: İmkânsız bulunan mübalâğa.

ilac na-pezir / ilac nâ-pezir

 • Tedavisi mümkün olmayan, ilâç kabul etmeyen. (Farsça)
 • İmkânsız, çaresiz. (Farsça)

imkan harici / imkân harici

 • İmkânsız, imkândışı.

imkan haricinde / imkân haricinde

 • İmkânsız.

imtina / imtinâ / امتناع

 • İmkansızlık.
 • Çekinme, yanaşmama, imkânsız olma.
 • İmkansızlık, çekinme.

imtina ve muhal / imtinâ ve muhal

 • İmkânsız olma ve akla aykırı olma.

imtina' / imtinâ' / اِمْتِنَاعْ

 • Feragat edip geri durma.
 • Muvafakat etmeme. Çekinme. İstememe. Yapmama.
 • İmkânsızlık, mümkün olmayış.
 • İmkânsız olma, çekinme.

inkılab ale-l a'kıb / inkılâb ale-l a'kıb

 • Ökçeler üzerine dönmek demektir ki, asker yürüyüşünde olduğu gibi, tam sağdan veya soldan geri dönmektir. İki ökçeyi birden yerinde çevirmek suretiyle inkılâb ale-l a'kıb, ayakları çaprazlaştırdığından yürümeyi imkânsız bırakır. Kur'an'da bu tâbir ya harbde firardan kinaye veya dinde irtidaddan meca

istihale / istihâle / استحاله

 • Bir şeyin terkib ve asıl şeklinin başka hâle değişmesi. Başkalaşmak.
 • Mümkün olmayış, imkânsızlık.
 • Başkalaşım, değişim. (Arapça)
 • İmkansızlık. (Arapça)

lailaç / lâilaç

 • Çâresiz, dermansız, imkânsız.

lamehale / lâmehale

 • Hilesiz.
 • Çaresiz, imkânsız, ister istemez.

lamekan / lâmekân / lâmekan / لامكان

 • Yersiz, yurtsuz, mekansız.
 • Mekansızlık. (Arapça)

ma'nevi tevatür / ma'nevî tevâtür / مَعْنَو۪ي تَوَاتُرْ

 • Yalan üzerine birleşmesi imkânsız olan bir topluluğun aynı hâdiseyi farklı tarzlarda haber vermesi.

muhal / muhâl / محال / مُحَالْ

 • İmkânsız, vukuu mümkün olmayan. Bâtıl, boş söz.
 • Hurâfe olan nazariye.
 • Mümkün olmayan, olamaz, imkansız, olanaksız.
 • İmkânsız.
 • İmkansız, mümkün olmayan.
 • İmkânsız, olması mümkün olmayan.
 • İmkansız.
 • İmkansız. (Arapça)
 • İmkansız.

muhal ender muhal / muhâl ender muhâl / مُحَالْ اَنْدَرْ مُحَالْ

 • İmkansızlık içinde imkansızlık.
 • İmkansız içinde imkansız.

muhal içinde muhal / muhâl içinde muhâl

 • İmkânsızlık içinde imkânsızlık, akla aykırılık.

muhal-ender-muhal

 • İmkânsızlık içinde imkânsızlık, olması aslâ mümkün olmayan.

muhal-i adi / muhal-i âdi

 • Herkesin anlayabileceği imkânsızlık ve muhal. Az düşünenlerin de bilebileceği, mümkün olmayan iş.
 • Herkesin anlayabileceği imkânsızlık.

muhal-i akli / muhal-i aklî

 • Akıl yoluyla imkânsız görme, aklen muhal olan şey.

muhalat / muhâlât

 • İmkânsız, olmayacak şeyler.
 • Muhaller, imkânsız olmalar.

muhaliyet / muhâliyet

 • İmkânsızlık.
 • İmkânsız oluş.

mümteni / mümtenî / ممتنع

 • İmkânsız.
 • Olması imkânsız.
 • İmkansız. (Arapça)

mümteni' / مُمْتَنِعْ

 • İmkânsız, muhal, mümkün olmayan.
 • Çekinen, imtina eden.
 • İmkânsız.

mümteni-un bizzat

 • (Mümteniatün bizzât) Varlığı, vücudu hiç bir şekilde mümkün olmayan. Zâtı itibariyle imkânsız olan.

mümtenia / mümtenîa

 • Olması imkânsız olan şey.

mümteniat / mümteniât

 • Olması imkânsızlar.
 • Olması imkansız şeyler.

mümteniat-ı adiye / mümteniât-ı âdiye

 • Normalde imkânsız olan şeyler.

müstahil

 • İmkânsız, olmayacak şey. Boş.

müstahilat

 • (Tekili: Müstahil) İmkânsız şeyler.
 • Mânâsız, boş ve saçma şeyler.

müstehil / müstehîl

 • (Çoğulu: Müstehilât) (Havl. den) Mânâsız ve boş şey.
 • Mümkün olmayan, imkânsız şey.

nakabil-i tarif / nâkabil-i târif

 • Tarifi imkânsız.

şahrah / şahrâh

 • En büyük, en işlek ve şaşırılması imkânsız olan yol.

sehl-i mümteni

 • İmkânsız birşeyi kolayca ifade etme.

sehl-i mümteni'

 • Edb: "Hem kolay, hem güç" mânasına bir tâbirdir. Yazılışı veya söylenişi kolay göründüğü hâlde taklidine kalkışınca, taklidi imkânsız eser demektir.

seretan

 • Tıb: Kanser hastalığı.
 • Yutmak.
 • Yengeç.
 • Cevza Burcu ile Esed Burcu arasındaki burcun ismi. (Rumi 9 Haziran'da başlar)
 • Kanser.
 • Kangren, kanser hastalığı.

teklif-i bilmuhal

 • İmkânsız ve olmayacak birşeyi teklif etme.

tereccuh bila müreccih / tereccuh bilâ müreccih

 • Bir şeyin kendi zâtında diğer şeye karşı bir üstünlük vasfı olmadığı hâlde, hiç sebebsiz üstün bulunması ki; böyle bir hal imkânsızdır, muhaldir.

tevatür / tevâtür / تَوَاتُرْ

 • Yalan üzerine birleşmesi imkânsız olan bir topluluğun aynı hâdiseyi haber vermesi.

zaif

 • (Za'f. dan) Güçsüz, iktidarsız, kuvveti az, kuvvetsiz, tâkatsız. Kansız. Gevşek, tenbel.

zati hassa / zâtî hassa

 • Bir varlığın kendisinde olan ve onsuz olması imkânsız olan özellik.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın