LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kandil ifadesini içeren 35 kelime bulundu...

afraze

 • Nur. Aydınlık, ışık. (Farsça)
 • Kandil fitili. (Farsça)

çerag

 • Işık. kandil. Lâmba. Mum. (Farsça)
 • Kutlu, mutlu. (Farsça)
 • Otlak. Mer'a. (Farsça)
 • Otlama. (Farsça)
 • Tekaüd. (Farsça)
 • Talebe. (Farsça)

çerağ / çerâğ / چراغ

 • Mum. (Farsça)
 • Kandil. (Farsça)

çeragan

 • Etrafı aydınlatma, şenlik. Kandil donanması, çırağan. (Farsça)

çirag

 • Fitil, kandil, mum, lâmba. (Farsça)
 • Çırak. (Farsça)
 • Talebe, öğrenci, şakird. (Farsça)
 • Tekaüd, emekli, emekliye ayrılmış olan kişi. (Farsça)

çirağ / çirâğ / چراغ

 • Mum. (Farsça)
 • Kandil. (Farsça)
 • Çırak. (Farsça)

hatra

 • Nehirlerde işleyen vapurların iskandil direği.

ikad-ı kanadil

 • Kandillerin yakılması.

ıştın

 • Toprak kandili.

iştin

 • Toprak kandil.

kanadil / kanâdil

 • (Tekili: Kandil) Kandiller.
 • Kandiller.

kanadil-i nuriye / kanâdil-i nuriye

 • Işık veren kandiller.

kandil-i nurani / kandil-i nurânî

 • Nurlu kandil, parlak lamba.

mahya

 • Ramazanlarda, kandillerde veya bayramlarda çifte minâreli olan camilerde iki minare arasına gerilen ipe asılmak suretiyle ışıklarla yazılan yazı veya yapılan resim.
 • Dam çatısında iki eğik sathın birleştiği çizgi ve buradaki aralığı kapatmak için kullanılan uzunca, oluk biçiminde kire
 • Ramazan-ı şerîf ayında, geceleri çift minâre bulunan câmilerde iki minâre arasına gerilen ve halata (kalın ipe) asılarak kandillerle (lambalarla) yazılan yazı ve şekiller.

menare

 • (Çoğulu: Menâr-Menâvir) Alâmet, işaret.
 • Kandil.
 • Minare.

meş'ale

 • Aydınlatıcı âlet. Lâmba, kandil. Ucunda ateş yanan değnek.

meşaki

 • (Tekili: Mişkât) İçerisine lâmba, kandil gibi şeyler koymak üzere duvarda yapılan küçük hücreler, oyuklar.

mesrece

 • Gece kandili konulan şişe.

mısbah

 • Kandil. Çıra. Meş'ale. Lâmba. (Aya, güneşe, yıldızlara ve mecâzen de Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) bu isim verilmiştir.)Sabah ve sabahat maddesinden ism-i âlettir ki; sabah gibi lâtif ve kuvvetli aydınlık veren lâmba demektir.

misbah

 • Lamba, kandil.

mısbah / مصباح

 • Kandil. (Arapça)

misbah-ı nevvar

 • Nurlu kandil.

misbah-ı nübüvvet / misbâh-ı nübüvvet

 • Peygamberlik lambası, ışığı, kandili.

mişkat / mişkât

 • İçine lâmba konan küçük hücre. Duvarda içine ışık konulan yer.
 • Kandil.
 • Kandil, içinde lamba olan küçük hücre.
 • Lamba konan yer, kandil.

mişkat-ı misbah / mişkât-ı misbah

 • Işık veren lâmba, kandil.

nebras

 • (Nibrâs) (Çoğulu: Nebâris) (Süryânice) Kandil. Çıra. Lâmba.
 • Mc: Nur merkezi.

necefe

 • Büyük askı kandil.

pelite

 • Lâmba veya kandil fitili. Fitil. (Farsça)
 • Yaralarda kullanılan fitil. (Farsça)

pih-suz

 • "Yağ yakıcı": Toprak kandil. (Farsça)

revgandan / revgandân

 • Yağ kandili. (Farsça)

samece

 • (Çoğulu: Samec) Kandil.

sirac / sirâc

 • Işık. Lâmba. Fener. Mum. Kandil.
 • Şevk veren şey.
 • Güneş ve ay mânâsına veya Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) "Nur saçan" meâlinde verilen bir isimdir.
 • Kandil, lamba.

sırac / sırâc / سراج

 • Kandil. (Arapça)

sirac-ı kurb-i ev edna / sirâc-ı kurb-i ev ednâ

 • Yakınlığın, hatta daha da yakınlığın kandili (Peygamber Efendimiz Miracda Cenâb-ı Hakkın huzuruna geldiğinde Ona çok yaklaşmıştı. O yakınlık makamı kâinatta hiçbir varlığa nasip olmamıştır.).

tesric

 • Kandil yakmak.
 • Güzelleştirmek.
 • Hayvanı eyerleme. Hayvana eyer vurma.