LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kamis ifadesini içeren 58 kelime bulundu...

acam

 • (Tekili: Ecme) Meşelik, kamışlık, ağaçlıklar.

akmise

 • (Tekili: Kamis) Gömlekler.

akşet

 • (Çoğulu: Kuşut) Burun kamışı çökük ve yassı olan.

batha

 • Çakıllı, taşlı büyük dere.
 • Dağ arasındaki dere.
 • Mekke-i Mükerreme'nin eski bir ismi.
 • Kamışlık ve sazlık yer.

batiha

 • (Çoğulu: Batâyih) Kamışlı ve sazlı dere.

belita

 • Kamış kap.

betiha

 • (Çoğulu: Bitâh-Betâyih) Ufak taşlı büyük dere.
 • Kamışlık ve sazlık yer.

büra

 • Kamıştan yapılan hasır.

ebaet

 • (Çoğulu: Abâ) Kamışlık yer.
 • Kamış.

eceme

 • (Çoğulu: Acâm-Ecemât - Ecem-Ücüm) Meşelik.
 • Kamışlık.

ekvah

 • (Tekili: Kûh) Kamıştan yapılan penceresiz ufak kulübeler.

enabib

 • (Tekili: Ünbube) Kamış gibi boğum, boğum olan şeyler. İçi boş olan fen âletleri, borular.

gasil-ül melaike / gasîl-ül melâike

 • Melekler tarafından yıkanan; Eshâb-ı kirâmdan Uhud harbinde şehîd olan ve cenâzesini meleklerin yıkadığı Peygamber efendimiz tarafından müjdelenen Eshâb-ı kirâmdan Hanzala hazretleri. (Âdem aleyhisselâmı da melekler yıkamıştır.)

hayzeran

 • Halk dilinde hezâren denilen bir cins sıcak iklim kamışı ki, sandalye vs. yapımında kullanılır.

hezaren

 • Sıcak memleketlerde yetişen; ve baston, sandalye gibi şeyler yapmakta kullanılan bir cins kamış.

huss

 • (Çoğulu: Husas) Kamıştan yapılmış ev.

kalem

 • (Çoğulu: Aklâm) Kamış. Yazı için ucu inceltilen bir nevi ince ve sert kamış.
 • Yazı yazmak için kullanılan her türlü âlet.
 • İfâde. Üslub.
 • Mâden, taş ve tahta üzerinde oymak için ucu sivri çelik âlet.
 • İnce boya, fırçası.
 • Yazı enva'ı.
 • Resim. Nakış.<

kand

 • Şeker, şeker kamışının donmuş suyu.

kasab / قصب

 • Saz, kamış.
 • Parmak kemikleri.
 • Nefes borusu, bronş.
 • İnce keten bezi.
 • Şeker kamışı. (Arapça)
 • Nefes borusu. (Arapça)
 • İnce keten. (Arapça)

kasab-ül faris / kasab-ül fâris

 • Kalem kamışı.

kasab-ül habib

 • Şeker kamışı.

kasba

 • Kamış. Kamışlık.

kavsarra

 • Kamıştan yapılan hurma sepeti.
 • Şeker yükü.

kelh

 • Söğüt ağacına benzer, uzunca, dik bir ot. (İçi kamış gibi boş ve gâyet hafif olur; ondan hasıl olan zamka "eşk" derler, kokusu cündübâdester kokusu gibi olur, tadı acıdır.)

kilk / كلك

 • Kalem. Kamış kalem. (Farsça)
 • Kamıştan ok. (Farsça)
 • Kamış kalem. (Farsça)

kımt

 • Kamıştan yapılan evlerin kamışlarını bağladıkları ip.

küfe

 • Taze dallardan veya kamıştan örülmüş, derin ve çeşitli boyda kaba sepet. (Farsça)

kussabe

 • (Çoğulu: Kısâb) Kamış boğumu.
 • Düdük.

lita / lîta

 • (Çoğulu: Lit) Kamış kabuğu.
 • Karnın dışarısındaki derisi.

maksebe

 • Sazlık, kamışlık.

maktaa

 • Eskiden üzerinde kamış kalemin ucu kesilerek düzeltilen kemikten veyâ mâdenden yapılmış âlet.

mezabir

 • (Tekili: Mizber) Kalemler, kamışlar.

mıkatta

 • Üzerinde kamış kalemlerin uçları kesilen sedef, kemik, ağaç, fil dişi veya mâdenden yapılan âlet.

mikşat

 • Hattatların, kamış kalemlerinin kabuğunu soymakta kullandıkları âlet.

mizber

 • (Çoğulu: Mezâbir) Kamış kalem.

mizmar / mizmâr

 • Her türlü çalgı âleti, ney türünden, biri kamış, diğeri ağaçtan olmak üzere iki parçadan meydana gelmiş olan âlet, düdük, kaval, fülüt.
 • Güzel ses.

nal

 • İnilti, figân. (Farsça)
 • Kamış kalem. (Farsça)
 • Kamış düdük. (Farsça)
 • Şeker kamışı. (Farsça)

nay / nây / نای

 • Ney. Kamış düdük.
 • Ney. (Farsça)
 • Kamış. (Farsça)

nayin

 • Kamıştan yapılmış, sazdan yapılmış. (Farsça)

nebib

 • (Çoğulu: Enbüb) Boğum, kamış boğumu.

ney

 • Kamıştan yapılan damaksız düdük.
 • Kamış kalem.
 • Mc: Kâmil insan.
 • Farsçada : Yokluk.
 • Kamıştan yapılan içi boş bir çalgı âleti.
 • İnsan-ı kâmil, İslâm dîninde yetişen kâmil yüksek insan.

neyistan / نيستان

 • Kamışlık, sazlık. (Farsça)
 • Sazlık, kamışlık. (Farsça)

neypare

 • Kamış parçası. (Farsça)

neyşeker

 • Şeker kamışı. (Farsça)

neysitan

 • Sazlık, kamışlık. (Farsça)

neyzar / neyzâr / نيزار

 • Kamışlık, sazlık. (Farsça)
 • Sazlık, kamışlık. (Farsça)

pirahen

 • (Pirehen) Gömlek. Kamis. (Farsça)

sayil

 • Alında olan beyazlık.
 • Burun kamışı.

saz

 • Kamış. (Farsça)
 • Bir çalgı âleti. (Farsça)
 • Takım, silâh, edevat. (Farsça)
 • Ustalık. (Farsça)
 • At takımı. (Farsça)
 • Düzen, tertip, sıra. (Farsça)
 • Öğrenme. (Farsça)
 • Kuvvet, kudret. (Farsça)
 • Menfaat. (Farsça)
 • Benzer, misil, eş. (Farsça)
 • Hile. (Farsça)

şekeristan

 • Şeker kamışı tarlası. (Farsça)

sirbal

 • (Çoğulu: Serâbil) Gömlek, kamis.

taklim

 • (Kamış, tırnak, kalem gibi şeyleri) yontma, kesme.

takmis

 • (Kamis. den) Gömlek giydirme.

ümlud

 • (Çoğulu: Müled) Kamış dalı.

ünbub

 • (Ünbube) Kamıştaki boğum arası kısım.
 • Parmak uçları.
 • Tüp. İnce boru.

yera

 • (Tekili: Yerâa) Yontulmamış kamış kalemler. Kamışlar.
 • Ateşböcekleri.

yeraa

 • (Çoğulu: Yerâ) Kamış düdük.
 • Yontulmamış kalem.

zemar

 • Kamışa (ney'e) üfleyen.