LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kaftan ifadesini içeren 73 kelime bulundu...

akbiye

 • (Tekili: Kubâ) Kaftanlar, üste giyilen elbiseler.

ameysel

 • Arslan.
 • Şişman, büyük deve.
 • Kaftanını yere sürüyerek gezen tembel kimse.
 • Uzun kuyruklu geyik.
 • Enli nesne.
 • Kerim, şerif nesne.

bitane

 • (Çoğulu: Betâyin) Çarşaf.
 • Kaftan astarı.
 • Dostluk.
 • Hâlis olmak.
 • Kuvvetli olmak.

cibab

 • Car dedikleri kaftan.
 • Ağaç aşılamak. (Ekseri hurma ağacında kullanılır.)

cüdad

 • Çulha yumağı.
 • Eski kaftan.
 • Küçük ağaç.

cüzzet

 • Kaftan.

deniyye

 • Kaftan düğmesi, elbise düğmesi.

deres

 • Nişanın belirsiz olması.
 • Kaftanın eskimesi.
 • Evin köhne olması.

deris

 • (Çoğulu: Dirsân) Eski kaftan, eski elbise.

disar

 • (Çoğulu: Düsür) Üste giyilen kaftan, elbise.
 • Yatak çarşafı.
 • Arapçada elbise demek olduğu hâlde Osmanlıcada yalnız Farsça kaidesi ile yapılan sıfat terkiblerinde ziyadelik, çokluk, bolluk mânasında kullanılmıştır.

dürrae

 • (Çoğulu: Derâri) Ferâce, kaftan, elbise.

düsur

 • Mahvolma. Eseri kalmama. Ortadan kalkma. Nişanı belirsiz olma.
 • Kaftan eskime.
 • Ev köhne olma.

düsür

 • (Tekili: Disar) Üste giyilen kaftanlar, elbiseler.
 • Yatak çarşafları.

düvvac

 • Hâkimlerin giydiği bol kaftan.
 • Yorgan.
 • Tac.

felice / felîce

 • Kaftan ve bez parçası.

gılale

 • (Çoğulu: Galâyil) Zırh altına giyilen kısa gömlek.
 • Küçük kaftan zıbını.

hadafil

 • Eski kaftanlar, eski elbiseler.

haftan / haftân / خفتان

 • Eskiden savaşlarda zırh üzerine giyilen bir cins pamuklu elbise.
 • Kaftan.
 • Kaftan. (Arapça)

haşhaşa

 • Silah sesi, yüksek ses.
 • Silâh.
 • Kuru ot.
 • Yeni kaftan.

heftan

 • Zırhın altına giyilen pamuklu elbise.
 • Üstten giyilen kürk biçiminde süslü elbise. Kaftan. (Eskiden ekseriyetle taltif için, büyük kimseler tarafından liyâkat sahiplerine giydirilir veya üstlerine atılırdı.)

hidmel

 • Eski kaftan, eski elbise.

hil'at / خلعت

 • Yüksek makamdaki zatların beğendiği kimseye ve takdir edilen zevata giydirdiği kıymetli, süslü elbise. Kaftan.
 • Elbise, kaftan.
 • Kaftan. (Arapça)

hil'at-duz

 • Kaftan diken, terzi. (Farsça)

hil'at-i fahire / hil'at-i fâhire

 • Çok kıymetli ve değerli olan kaftan.

hil'at-i hass-ül has

 • Tar: En değerli kumaştan yapılan hil'atler için kullanılan bir tâbirdir. Bu türlü kaftanlar şeyh-ül İslâm, sadrazam ve Mekke şerifi gibi en yüksek derecedeki devlet memurlarına giydirilirdi.

hil'at-ı üslub / hil'at-ı üslûb

 • Üslûb kaftanı, tarz elbisesi.

hila'

 • (Tekili: Hil'at) Hükümdar veya vezirler tarafından bir kimseye mükâfat olarak giydirilen kaftanlar, hil'atlar.

hilat / hilât

 • Süslü elbise, kaftan.

hubne

 • Koltuk altına koyup getirilen şey.
 • Kaftan eteği.
 • Don.

icane

 • (Çoğulu: Ecanin) Hamam taşı.
 • İçinde bez ve kaftan yıkanılan kap.

ıtaf

 • Kaftan.

kaba'

 • (Çoğulu: Akbiye) Üste giyilen elbise. Kaftan, cübbe.

kartak

 • (Çoğulu: Karâtit) Kadife.
 • Terlik.
 • Etekli kaftan.

küffe

 • (Çoğulu: Küfât) Kaftan nigendesi, kaftan zencifi.

ledm

 • Taşı taşla vurmak.
 • Yere düşen taştan çıkan ses.
 • Kaftana yama vurmak.
 • Defetmek, kovmak.

medraa

 • Ferâce, kaftan, çarşaf.

meşik

 • İnce uzun nesne.
 • Giyilmiş kaftan.

mi'vez

 • (Çoğulu: Meâviz) Çocuk sardıkları bez, kundak.
 • Eski kaftan.

mibzele

 • (Çoğulu: Mebazil) Her gün giyilen kaftan, günlük elbise.

mida'

 • (Çoğulu: Mevadi') Eski kaftan, eski elbise.

mişmel

 • Kaftan altında götürüldüğü hâlde görünmeyen küçük kılıç.

mükeffef

 • (Çoğulu: Mekâfif) Kürklü kaftan.

mülebbed

 • Keçeden kaftan giymiş kişi.

mütekebkib

 • Kaftanına bürünmüş.

mutref

 • (Çoğulu: Metârif) Haz kumaşından dokunmuş bir kaç alemli Arap kaftanı.
 • Başı ve kuyruğu beyaz veya siyah olup, vücudu başka renk olan at.

muzarreb

 • Kaba dikişli kaftan.

nehnehe

 • Dar kaftan, dar elbise.

nemire

 • Dişi kaplan.
 • Yün kaftan.

rak'

 • Kaftana yama vurmak. Elbiseyi yamamak.

redim

 • Eski, köhne kaftan.

refil

 • Kaftanını yukarı kaldırıp sallana sallana yürüyen.
 • Ahmak kimse.
 • Kuyruğu uzun at.

refl

 • Kaftanını uzun diktirip yürürken eteklerini çekip sallamak.

rüdn

 • (Çoğulu: Erdân) Kaftan ve gömlek yeninin koltuktan tarafı.

sahk

 • Dövmek.
 • Ezmek.
 • Eski kaftan, eski elbise.

sanvan

 • (Sunvân) (Çoğulu: Esvane) Kaftan.
 • Giyecek eşyaların muhafaza edildiği dolap veya sandık.

semel

 • Eski kaftan, eski elbise.

şeteviyy

 • Kışa mensup, kış ile ilgili.
 • Kış evi.
 • Kış kaftanı, kışlık elbise.
 • Kış yağmuru.

sevb

 • (Çoğulu: Siyâb-Esvâb-Esvüb) Elbise. Giyilecek eşya. Kaftan. Bez. (Bunların sahibine "sevvab" derler.)
 • Rücu' manasına mastar.

sühuk

 • Kaftanın eskimesi.

sümul

 • Kaftanın eskimesi, elbisenin yıpranması.

suvan

 • (Çoğulu: Esvine) Kaftan ve giyecek eşya koyup saklanılan yer veya kap.

tahaşhuş

 • Kâğıt hışırtısı.
 • Yeni kaftan avazı. Silâhların sürtünmelerinden çıkan ses.

tardin

 • Kaftana yen etmek.

tavdi'

 • Atılmış pamuğu kaftana koyup cübbe dikmek.

tefezzür

 • Kaftan giymek.

teleddüm

 • Kaftan eskitmek.
 • Yama vurmak.

temedru'

 • Ferace ve kaftan giymek. Çarşaf giymek.

tımr

 • (Çoğulu: Etmâr) Eski kaftan.
 • şakrak kuşu.

udric

 • Sarı kaftan.
 • Hızlı ve çok yürüyen at.

usde

 • Kaftan altına giyilen küçük gömlek.

vezr

 • Nurlu etmek, ışıklandırmak.
 • Kaftan eteğine birşey koyup götürmek.

yelmek

 • (Çoğulu: Yelâmık) Kalın kaftan.

zırr

 • Gömlek ve kaftan düğmesi.
 • Tomurcuk.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın