LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kafile ifadesini içeren 20 kelime bulundu...

cürde askeri

 • Eskiden hacca giden kafilelerin muhafızlığını yapan asker.

kafile / kâfile / قافله

 • Kervan. (Arapça)
 • Topluluk, kafile. (Arapça)

kafile-i mevcudat

 • Varlıklar kafilesi, topluluğu.

kafile-salar / kafile-sâlâr

 • Kafile reisi. Kafile başı. (Farsça)

kavafil / kavâfil / قوافل

 • (Tekili: Kafile) Kafileler. Birlikte yolculuk eden topluluklar.
 • Sıra sıra ve takım takım gönderilen şeyler.
 • Kafileler. (Arapça)

kervan / kervân / كروان

 • Birbirini takib ederek giden insan veya hayvan sürüsü. Kafile ve hey'etle giden yolcular takımı. (Farsça)
 • Yolculuk kafilesi.
 • Topluca yolculuk edenler kafilesi.
 • Kafile, kervan. (Farsça)

kervan-ı beni beşer / kervân-ı benî beşer

 • İnsanlık kervanı, dünya yolculuğunu sürdüren insanlık kafilesi.

kırvan

 • Kafile, kervan.
 • Dünyanın her tarafı. Doğu ve batı.

mahmil

 • Harameyne hacı kafilesi ile birlikte gönderilen hediyeler.
 • Deve üzerine konulan sepet. Mahfe. Sürre.
 • Bir ibareye hamledilen mâna ihtimâllerinden her birisi.

mevkib / موكب

 • Kafile, alay, kortej.
 • Kafile. Alay. Atlı veya yaya giden kafile. Cemaat.
 • Kafile, topluluk.
 • Alay, kafile. (Arapça)

mevkib-i ikbal / mevkib-i ikbâl

 • Talihli kafile.
 • Talihli kâfile, gelmesi arzu edilen topluluk.

rahile

 • Yük hayvanı.
 • Yük getiren deve.
 • Topluluk, kafile.
 • Üzerine binilen deve.

salar / sâlâr

 • Kafile veya kabile reisi. Baş. Başkan. Reis. En büyük âmir. Başkumandan. (Farsça)

salar-ı rusül / sâlâr-ı rusül

 • Resüller kafilesinin reisi, kumandanı. Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm.

sekban

 • Köpek besleyicisi. (Farsça)
 • Padişahın köpeklerini av yerine götüren seyman. (Farsça)
 • Vaktiyle Yeniçeri Ordusunda bir asker sınıfının ismi. (Farsça)
 • Köy düğününde silâhlı ve oyun yapan gençler kafilesi. (Türkçede seğmen denir.) (Farsça)

serhayl

 • Kervan veya kafile başı. (Farsça)
 • Baş, başkan. (Farsça)

seyyar

 • Bir yerde durmayıp yer değiştiren.
 • Gökte veyâ güneş etrâfında dolaşan yıldız. Gezegen.
 • Kervan, kafile.
 • Otomobil.

sürü

 • Tar: Devşirme suretiyle alınan Hristiyan çocuklarının yüzer, yüzellişer, ikiyüzer veya daha fazla kişilik kafileler halinde sevkedilmeleri. Sürü adı verilen bu kafileler, sürücülerle muhafızların nezareti altında hükümet merkezine sevkedilirlerdi.

talia

 • Casus.
 • Nişancı. Asker önünden giden tabur.
 • Rehber, kılavuz; kafilenin önünde giden.

tehallüf

 • Uygunsuzluk.
 • Kafileden geri kalma.
 • Geride bırakma.