LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kacmak ifadesini içeren 31 kelime bulundu...

cesten

 • Atlamak, sıçramak. Kaçmak, kurtulmak. Atılmak. (Farsça)

derkaa

 • Kaçmak, firar.

ebr

 • Ürkmek. Kaçmak.

efk

 • (Ufuk) Yalan söyleme.
 • Kaçmak. Bir işten sapmak.

ferr

 • Kaçmak. Firar etmek.
 • Davarın yaşını anlamak için dişini görmek.

firar / firâr / فرار

 • Kaçmak. Kaçış.
 • Kaçış, kaçma. (Arapça)
 • Firâr etmek: Kaçmak. (Arapça)

firari seyahat / firarî seyahat

 • Kaçmak için yapılan seyahat.

herab

 • Kaçmak, firar etmek.

his / hîs

 • Ürkmek.
 • Kaçmak, firar.

huml

 • Kaçmak.
 • Korkmak.

ibadet

 • Allah'ın (C.C.) emirlerini yerine getirmek ve nehiylerinden kaçmak. Yapılmasında sevab olup, ihlâsla yapılan herhangi bir amel. Şeriatta bildirildiği gibi Allah'a kulluk etmek. Kâinatın ve dolayısıyla insanların hilkatindeki hikmet ve gaye.

ıhtilas

 • Hırsızlık için gelip bir şey alıp kaçmak.

ihtimal-i küfri / ihtimal-i küfrî

 • "Ya yoksa" diye ihtimal vererek iman ve inançtan kaçmak.

ken'

 • (Çoğulu: Kün'ân) Tilki eniği.
 • Cem'etmek, toplamak.
 • Yakın olmak.
 • Mülâyemet.
 • Alçaklık yapmak.
 • Firar, kaçmak.

küfv

 • Eş, denk. Evlenecek kız ile erkeğin din bilgileri, takvâ (haramlardan kaçmak), neseb (soy), mevki ve servet bakımından denk olması.

ma'l

 • Evmek, acele etmek, tez tez gitmek.
 • Alıp kaçmak.

muazere

 • İnadlaşmak.
 • Yardımlaşmak.
 • Birbirinden kaçmak.
 • Ekin kuvvetlenmek.

muhalese

 • Bir şeyi alıp kaçmak.

müharebe

 • Kaçmak, firar.

na'r

 • Çağırmak.
 • Haykırmak.
 • Burun içinden çıkan ses.
 • Gitmek.
 • Firar, kaçmak.
 • Galeyan.

nedd

 • Gitmek.
 • Kaçmak.

nefret

 • Tiksinmek, ürküp kaçmak.
 • Birisinin yakını ve akrabası.
 • Tiksinmek, ürküp kaçmak.

nevs

 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.
 • Kaçmak, firar etmek.
 • Vahşi hımar, yabani eşek.

nifar

 • İntikal etmek, göçmek.
 • Dağılıp kaçmak.
 • Ürkme, korkma, çekinme.
 • Nefret gösterme.

rekz

 • Harıl harıl ayak ile tepmek. Hayvana tekme ile vurmak. Kakıvermek.
 • Kaçmak. Seğirtmek, koşmak.
 • Hicret. Gaza.

şirad

 • Dağılmak.
 • Kaçmak.

ta'rid

 • Kaçmak.
 • Gitmek.

tecbib

 • Ürkmek. Kaçmak.
 • Davarın ön ayaklarının dizlerine kadar beyaz olması.

tenafür

 • Birbirinden kaçmak. Ürkmek.
 • Uzağa çekilmek.
 • Bir mes'elenin halli için hâkime başvurmak.
 • Edb: Kulağa hoş gelmeyen hece veya kelimelerin bir arada bulunması.

tevahhuş

 • Korkmak. Ürkmek. Kaçmak.
 • Hâli, tenhâ ve ıssız olmak.

üfuk

 • (Efk) Yalan söylemek.
 • Kaçmak.
 • Bir işten sapmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın