LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kabullen ifadesini içeren 14 kelime bulundu...

bedel-i rakabe

 • Huk: Kölenin sahibi tarafından azad edilmesi için, şahsı yerine geçen kıymeti veya nefsi karşılığında vermeyi kabullendiği ıtk veya kitabet akçesi.

benimsemek

 • Sahip çıkmak, bir şey hakkında benimdir iddiasında bulunmak. Kabullenmek. (Türkçe)

güzel telakki etmek / güzel telâkki etmek

 • Güzel karşılayıp anlamak, kabullenmek.

hiza / hizâ / حذا

 • Sıra. (Arapça)
 • Hizâya gelmek: (Arapça)
 • Boyun eğmek, itaat etmek, kabullenmek. (Arapça)
 • Sırayı bozmadan durmak. (Arapça)
 • Hizâya girmek: Sıra olmak. (Arapça)

ikrar / ikrâr / اقرار

 • İtiraf. (Arapça)
 • Dile getirme. (Arapça)
 • Kabullenme. (Arapça)
 • İkrâr etmek: (Arapça)
 • İtiraf etmek. (Arapça)
 • Dile getirmek. (Arapça)
 • Kabullenmek. (Arapça)

imza

 • Kendi ismini veya kendine ait bir işareti, kendisinin kabullenerek yazması.
 • İcra ve tamam eylemek.

ittihaz

 • Edinme, kabullenme.
 • Edinmek. Kabullenmek. "Öyle" diye bakmak. Kabul etmek.

ittihaz eden / ittihâz eden

 • Edinen, kabullenen.

ittihaz etme

 • Kabullenme.

ittihaz etmek

 • Edinmek, kabullenmek.

kanaat / kanaât

 • Kısmetine razı olma, kabullenme.

mezheb taklidi

 • Amelde yapılacak işlerde bir müctehidin ictihâdlarına, fetvâlarına tâbi olma. Mevcût dört hak mezhebden birini öğrenip, kabûllenip, onunla amel etme.
 • Dört mezhebden birine uyan kimsenin bir işi yapmada ihtiyâç veya zarûret (başka hiçbir çâre bulunmama) veya meşakkat (güçlük) bulundu

rağbet-i amme / رَغْبَتِ عَامَّه

 • Umûmun beğenmesi ve kabullenmesi.

takabbül

 • (Kabul. den) Kabullenme. Üstüne alma. Bir şeyi taahhüd ve iltizam etme.
 • Öpülme.