LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kırc ifadesini içeren 16 kelime bulundu...

düdil / دودل

 • İkircikli, tereddütlü. (Farsça)

dümuy / dümûy / دوموی

 • Kırçıl. (Farsça)

fakirane / fakirâne / fakîrâne

 • Fakir bir kimseye yakışacak surette. Fakircesine. (Farsça)
 • Fakirce.

fikren

 • Fikirce.

hakirane / hakirâne

 • Hakircesine. Hakir bir kimseye yakışacak tarz ve şekilde. (Farsça)

hırkapuşane

 • Fakircesine, dervişçesine. (Farsça)

icazkarane / îcâzkârâne

 • Benzerini yapmakta insanı âciz bırakırcasına.

kanaatçe

 • Kanaat olarak, fikirce.

kemterane

 • Fakirce. Acizce. Çok küçük nisbette. (Farsça)

mucizane / mûcizane

 • Aciz bırakırcasına.

muhayyibane / muhayyibâne

 • Mahrum ve yoksun bırakırcasına. (Farsça)

münkirane / münkirâne

 • Münkircesine, inkâr edercesine. (Farsça)

nahhas

 • Bakırcı.

ömer

 • Resül-ü Ekrem'in (A.S.M.) ikinci halifesi, Aşere-i Mübeşşere'den ve sahabenin en büyüklerindendir. Çok âdil, âbid, zâhid ve merhametli idi. Fakirce yaşadı. Adaleti, şecaat ve cesareti, İlâ-yı Kelimetullah için fedakârlığı meşhurdur. Çok Hadis-i Şeriflerle medhedildi. Zamanında çok fütühat ve ilerlem

serzakir / serzâkir

 • Baş zikirci.

tereddüd / تردد

 • Gidip gelme. (Arapça)
 • İkirciklenme. (Arapça)
 • Tereddüd etmek: İkirciklenmek. (Arapça)