REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te izil ifadesini içeren 202 kelime bulundu...

a'fer

 • Pek beyaz.
 • Beyazı kırmızılığına galip olan geyik.

ab-ı ahmer / âb-ı ahmer / آب احمر

 • Kızıl su.
 • Kırmızı şarap.
 • Gözyaşı.

ab-ı badereng / âb-ı bâdereng / آب باده رنگ

 • Kızıl su.
 • Gözyaşı, kanlı gözyaşı.

afra'

 • Beyazı kızıllığına galip olan geyik.
 • Ayın onüçüncü gecesi.

ahmer / احمر

 • Kırmızı, kızıl. (Arapça)

ahrac

 • (Tekili: Hırc) Hayvanların yular, tasma ve palanlarına dizilen boncuklar.

ahseb

 • Çok iyi hesab edilmiş, münâsib.
 • Çok fazla cimri, hasis.
 • Miskin.
 • Saçının rengi kırmızıya yakın.
 • Tüyünün rengi boz renk olan kızıl deve.

ahteb

 • Arı kuşu dedikleri kuş.
 • Kızıl eşek.

akabe

 • (Çoğulu: Akabât) Bâdire. Sarp ve çıkılması müşkül yokuş.
 • Tehlikeli geçit. Dar ve iki tarafı pusu yeri olan boğaz.
 • Muhatara, tehlike.
 • Hastalığın veya başka bir halin en tehlikeli ve korkulur süresi.
 • Kızıldenizin kuzey ucunda, Süveyş'in doğu tarafında bulunan da

akşer

 • Kızıl çehreli, kırmızı yüzlü adam.

alak

 • Kan. Kızıl veya koyu ve uyuşuk kan.
 • Yapışkan veya ilişken nesne.
 • Hayvanat.
 • Bir işe mülâzemet eylemek.
 • Husumet-i lâzime veya muhabbet-i lâzime. Aşk ve muhabbet eylemek. Bir işe başlayıp o işe devamlı olmak.
 • Bir şeye ilişip tutulmak.
 • Yapışkan, ba

alfabe

 • Bir lisandaki sesleri gösteren harflerin, belli bir sıraya göre dizilmiş takımı. (Fransızca)
 • Okuyup yazmayı yeni öğrenecekler için başlangıç kitabı. (Fransızca)
 • Bir işin başlangıcı. (Fransızca)

alfabetik

 • Alfabe sırasına göre dizilmiş. (Fransızca)

amude

 • Dizi, dizilmiş. (Farsça)

anem

 • Bir ağaç cinsi ki, kızıl yumuşak budakları olur.

aselbent

 • Tıbda ve kokuculukta kullanılan bir reçinedir ve aynı adla anılan ağacın kabuklarının çizilmesiyle elde edilir.

asfer

 • Sarı, uçuk benizli. Soluk.
 • Kızıl.
 • Islık çalan.
 • Bomboş şey.

ashar

 • Saçı kızıl adam. Kırmızı tüylü hayvan.

asheb

 • Tüyünün üstü kızıl, içi beyaz olan deve.

ateş-reng

 • Ateş renginde, kızıl renkli. (Farsça)

azer-gun / azer-gûn

 • Ateş renginde olan, kızıl, kırmızı. (Farsça)
 • Ay çiçeği. (Farsça)

bab-ul mendeb / bâb-ul mendeb

 • Kızıldeniz'de Hint Denizi yakınlarında bulunan bir boğazın adı.

bahr-i ahmer / بحر احمر / بَحْرِ اَحْمَرْ

 • Kızıl deniz, Şap Denizi.
 • Kızıldeniz.
 • Kızıl deniz.

bahr-i kulzum / بحر قلزم

 • Kızıldeniz.

batınen / bâtınen

 • Gizili içe ait, olarak.

belagat-ı nazm / belâgat-ı nazm

 • Nazmın belâgati; tertip ve dizilişteki kusursuzluk.

belagat-i nazm / belâgat-i nazm

 • Nazmın belâgati; tertip ve dizilişteki kusursuzluk.

belagat-i nazmiye / belâgat-i nazmiye

 • Dizilişe ait belâgat; şiirin düzgün, kusursuz, yerinde, hâlin ve makamın icabına göre söylenmesi.

bezim

 • Boncuk dizilen iplik.

ceb'

 • (Çoğulu: Cebeât) Kızıl mantar.
 • (Çoğulu: Ecbu) Nakir dedikleri ağzı dar kap ki, içine su koyarlar.
 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.

cevcem

 • Kızıl gül, verd-i ahmer.

cezalet / cezâlet

 • Sözde kelimelerin düzgün dizilişinden doğan güzellik.

cezalet-i nazm

 • Dizilişindeki güzellik ve güçlülük.

cihat-ı nazmiye / cihât-ı nazmiye

 • Tertip ve diziliş yönleri.

cihet-i nazm

 • Tertip ve diziliş yönü, alâkası, irtibatı.

cihet-i nazm ve irtibat

 • Diziliş ve bağlantı yönü.

cimse

 • Rengi gökrek kızıllığa yakın kıymetli bir taş.

ciryal

 • Altının kırmızılığı.
 • Bir cins kırmızı boya.
 • Temiz renk.
 • Şarap.

cümame

 • (Çoğulu: Cümâm) Yuvarlak inci. Kıymetli taş. Gümüşlü boncuk. Büyük inci tanesi. Gümüşten yapılıp dizilen inci gibi toplar.

daire-i hindiyye / dâire-i hindiyye

 • Namaz vakitlerinin tesbitinde kullanılan ve güneş gören düz bir yere çizilen dâire veya bu şekle uygun olarak yapılan âlet.

daire-i nazmiye

 • Nazım, diziliş dairesi.

dehma

 • Belâ. Zahmet
 • Çömlek.
 • Çok adet, kesret, sayı çokluğu.
 • Kadim, eski.
 • Halis kırmızı koyun.
 • Koyu kızıl.

delail-i mücesseme-i musattaha / delâil-i mücesseme-i musattaha

 • Bir satıh hâline getirilmiş cismânî deliller (düz bir kâğıt üzerine şekli çizilmiş deliller).

dellal-ı kitab-ı mübin / dellâl-ı kitab-ı mübîn

 • Bütün hakikatleri açıklayan Kur'ân-ı Kerimdeki gizil sırları insanlara duyuran.

demdeme

 • Hiddetli söz. Avâz. Hoşa gitmeyen sesler. (Farsça)
 • Sinek vızıltısı. (Farsça)
 • Öğütmek. Sürte sürte ezmek. (Farsça)
 • Azab vermek, eziyet etmek. (Farsça)
 • Hile. (Farsça)
 • Davul. (Farsça)
 • şöhret, nam, ün. (Farsça)
 • Vızıltı, ses.

desen

 • Eşyanın, rengini göstermeden, yalnız şeklinin bir satıh üzerine çizilmişi. (Fransızca)
 • Bir kumaşı süsleyen şekiller. (Fransızca)

doru at

 • Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan at.

dübse

 • Siyaha benzeyen kırmızılık.

ebced

 • Arap harflerinin diziliş sırası, bu harflerin rakam olarak değerlerinden yola çıkılarak yapılan hesap.

edbes

 • Rengi ne kızıl, ne siyah olan hayvan.

emgaz

 • Kırmızı, kızıl nesne, ahmer.
 • Aşkar at.
 • Koyunu sağdıklarında süt ile birlikte kan çıksa "emgazeti'ş şât" derler.

enzal

 • (Tekili: Nezl ve Nizil) Soysuzlar, alçaklar, âdi ve aşağılık adamlar.

enzam

 • Balıkların karınlarında peydâ olan yumurta dizileri.

ergüvan

 • Güzel ve parlak kızıl renkli bir çiçek. (Garbda ercuvan denilir.)

eşkel

 • Gözlerinin akı kırmızılı olan adam.
 • Beyaz koyun.

estar

 • (Tekili: Satr) Yazı dizileri, satırlar.

evca'

 • (Tekili: Veca) Ağrılar. Acılar. Sızılar.

fecr

 • Tan yerinin ağarması. Şafak. Sabah vakti, güneş doğmadan evvel şarkta hâsıl olan kızıllık.
 • Bir şeyi genişçe ikiye ayırmak.
 • Günah işlemek. Fücur ve fısk işlemek. Yalan söylemek.
 • Tekzib eylemek.
 • İsyan ve muhalefet eylemek.
 • Haktan sapmak. Meyletmek.
 • <

ferid

 • Benzeri pek nâdir bulunan. Benzeri bulunmayan, yektâ.
 • Doğrudan doğruya Kur'andan ders alıp ders veren ve kuvve-i kudsiye sahibi olan Evliyaullah. Yalnız ve münferid.
 • Zamanında eşine rastlanmıyan. Akran ve emsali yok.
 • Dizilmiş inci.
 • Bir tane, nefis ve müntehab

fihriste-i huruf

 • Alfabetik diziliş.

füls-i ahmer

 • Bakır sikke, kızıl mangır.

füvve

 • Kızıl boya dedikleri damarlar.

gazb

 • Kızıl boya, kırmızı renkli boya.

gülruy

 • Yüzü gül gibi güzel ve kızıl renkli olan. Al yanaklı. (Farsça)

habeş

 • Afrika'nın Kızıldeniz sâhili güneyinde müstakil bir memleket. Bu memleket ahalisinden olan.
 • Beyaz ve siyah arasında koyu esmer adam.

hamra / hamrâ / خمرا

 • (Müennes) Çok kırmızı, kızıl renk.
 • Şiddet ve meşakkatli geçen yıl.
 • Şiddetle olan ölüm.
 • Arap olmayan cinsten.
 • Yüzü kızarmış kadın.
 • Kırmızı, kızıl. (Arapça)

hamralanmak / hamrâlanmak

 • Kızarmak, kırmızılaşmak, al al olmak.

harita

 • yun. Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir ölçüye göre küçültülerek muvafık bir yere çizilen taslağı.
 • Dağarcık, kulplu kese.

heca / hecâ

 • (Hece) Dilin ve ağzın bir hareketi ile çıkan bir veya birkaç harf. Harflerin sesi. Harflerin seslendirilmesi.
 • Elif-bâ sırasına göre dizili harfler. Bir sözü harfleri ile söylemek.
 • Şekil. Kıyâfet.
 • Yemek.
 • Sükut etmek, susmak.
 • Ses artıran harfler, harflerin dizilişi.

herifçioğlu

 • Kızılan kimse hakkında zamir gibi kullanılan argo bir tabirdir.

hilal-i ahmer / hilâl-i ahmer

 • Kırmızı ay. Kızılay'ın önceki ismi.

hummere

 • (Çoğulu: Hummer) Kaya kuşu denilen başı kızılca serçe gibi bir kuş.

humran

 • (Tekili: Ahmer) Kırmızılar.

humret / حمرت

 • Kırmızılık. Kızıllık. Masumane şefkat.
 • Kırmızılık.
 • Kırmızılık, kızıllık. (Arapça)

humret-i hicab / humret-i hicâb

 • Hayâdan, utanmaktan hâsıl olan kırmızılık.

humret-i şafak

 • Şafak kırmızılığı, şafak kızıllığı.

huruf-u heca / huruf-u hecâ

 • Alfabe sırasına göre dizili harfler.
 • Kelimelerdeki harflere ayrıca ses katan elif, vav, he, yâ harfleri.
 • Alfabe sırasına göre dizili harfler.

huvela'

 • Çocuk anasından doğduğunda beraber çıkan ince nâzik deri. (Onda yeşil ve kızıl hatlar olur.)

i'caz-ı nazmi / i'câz-ı nazmî

 • Tertip ve dizilişteki mu'cizelik.

iğde

 • Kızılcığa benzer bir meyve ve bu meyveyi veren ağaç ve çiçeği.

ihmirar

 • Kızarmak. Kızıllık.
 • Kızıl hastalığı.

ıkd

 • İnci. Gerdanlık. Mücevher, boyuna takılan dizilmiş kıymetli şey.
 • İnci dizecek iplik.
 • Hurma salkımı.

ırk-ı ahmer / عرق احمر

 • Kızıl derili.
 • Kızılderili ırkı.

irkan

 • Kına yakma, kına sürme.
 • Safran ağacı, kızılağaç.
 • Tıb: Sarılık hastalığı.

işa-i evvel / işâ-i evvel

 • Yatsının ilk vakti. Batıdaki mer'î (görünen) ufuk hattı üzerinde, kırmızılığın kaybolması ile başlayan vakit. Güneşin üst kenarının ufk-ı mer'î altında, on yedi derece yüksekliğe indiği vakit.

iştibak-ı tesanüd-ü nazm / iştibak-ı tesânüd-ü nazm

 • Bir ağ gibi birbirine bağlanıp dayanmış olan nazım, diziliş.

ıstıfaf

 • Dizilme. Sıralanma. Saf bağlama.

ittisak / ittisâk

 • Dizilmek. Bir nizam dahilinde sıralanmak.
 • Beraber olmak.
 • Tamam olmak. Toplanmak.
 • Yan yana dizilme, sıralanma.
 • Düzenli diziliş.

kaşer

 • Çok fazla kırmızılık. Ziyâde kızıllık.

kastalani / kastalanî

 • Ok atmak.
 • Şafak kızıllığı.

katar

 • Birbiri arkasına dizilmiş hayvan sürüsü.
 • Bir lokomotifin sürüklediği vagonların tamamı. Tren.

keşide

 • Çekilen, çekilmiş. Çekmek. (Farsça)
 • Tartılmış. Dizilmiş. Tertibedilmiş. Yazılmış. (Farsça)

keyul

 • Muharebe gününde dizilen safların son safı.

kezkeze

 • Çok fazla kırmızılık.

kızılbaş

 • Râfizîlere verilen bir isim.

kızılhaç

 • Hristiyan ülkelerde Kızılay karşılığı olan yardım teşkilâtı.

kolon

 • Sütun. (Fransızca)
 • Matbaacılıkta, dizilen yazı sütunu. (Fransızca)

kufai / kufaî

 • Burnu sıcaktan kavlar kızıl kimse.

kufe / kûfe

 • Kızıl kum.
 • Kızıl kumlu bir yerin adı ki o sebebten "Kûfe" diye isim verilmiştir.

kühbe

 • Kırmızılığa yakın olan beyaz renk.

kulzüm

 • Deniz, bahr.
 • Kızıldeniz.

kümte

 • Kızıllık, kırmızılık, humret.

kürk

 • Kızıl, kırmızı, ahmer.

kutme

 • Bozluk ve kızıllık olan renk. (O renkte olana "aktem" derler.) (Müe: Katmâ)

lahham

 • Kaz gibi büyük, başı kızıl, kanadı kara bir kuş. Vezega dedikleri keler.

lahis / lahîs

 • Örülmüş. Dizilmiş.

levh

 • Görünen ibretli manzara.
 • Üzerinde yazı veya şekil çizilebilir düzlük.
 • Seyredilen yerin çizili sureti.
 • Ayet, hadis veya büyüklerin ders verici sözleri. Yazılı şey.
 • Şimşek çakmak.
 • Susamak.
 • Zâhir olmak.
 • Çalıp almak.

mahdudiyet

 • Sınırlılık, hududu çizilmiş.

mahtut / mahtût / مخطوط

 • (Mahtute) Çizilmiş. Çizgilenmiş. Yazılmış.
 • Yazılı. (Arapça)
 • Çizili. (Arapça)

manzum / manzûm

 • Ölçülü, mizanlı, tertibli.
 • Vezni ve kafiyesi olan söz. Edebi ölçüsü olan sözler. (Kaside ve şiirler gibi).
 • Dizilmiş, sıralanmış, düzenlenmiş.
 • Nazımlı, dizili, düzenli, şiir.

manzume / manzûme / منظومه

 • Dizilmiş. (Arapça)
 • Vezinli söz, şiir. (Arapça)
 • Sistem. (Arapça)

manzume-i rahmet

 • Rahmet dizilişleri.

masfuf

 • (Masfufe) Saf bağlamış, dizilmiş. Sıra ile dizilmiş.

mastur

 • (Satır. dan) Çizilmiş, yazılmış.

matris

 • Dizilmiş harflerin hususi bir mukavva üzerine alınan kalıbı. (Fransızca)
 • Dizme makinelerinde harf kalıbı. (Fransızca)

meknun / meknûn / مكنون

 • Örtülü, gizli. Saklı.
 • Dizilmiş. Dizili. Manzum.
 • Dizili. (Arapça)
 • Gizli. (Arapça)

memkur / memkûr

 • (Çoğulu: Memâkir) Av kanıyla kirlenmiş.
 • Kızıla boyanmış.

menazım

 • (Tekili: Manzam) Sıralar, diziler.

mensuk

 • (Nesk. den) Düzgün olarak dizilmiş olan.

mersum

 • (Resm. den) Yazılmış, çizilmiş. Alâmetli, işaretli.
 • An'ane, gelenek, örf ü âdât.
 • Adı ve bahsi geçmiş. Bahsedilmiş.

mesaff

 • (Saff. dan) (Çoğulu: Mesâff) Sıra sıra dizilme yeri.

mescur

 • Sulu süt.
 • Dizilmiş salkım olmuş inci.
 • Yanmış.
 • Kızdırılmış.
 • Doldurulmuş. Taşkın su.
 • Alevli ateş, kızgın fırın.
 • Deniz.
 • Boş.
 • Muhtelit.
 • Mc: Firavun'un battığı deniz.

mestur

 • Satırlanmış. Çizilmiş. Yazılmış.
 • Satırlanmış, çizilmiş.

mevt-i ahmer

 • Kızıl ölüm. Kanlı ölüm. Öldürülmek.
 • Tas: Nefse karşı koymak.

meydan dayağı

 • Eskiden askeri mekteblerle kışlalarda tatbik edilen cezalardan biridir. Meydanda tatbik edildiği için bu adı almıştır. Arkadaşını yaralamak, hoca ve zâbitine hakarette bulunmak gibi büyük kabahatlerden dolayı verilen bu dayak cezası, saf saf dizilen bütün talebelerin; asker ise kışladaki askerlerin

miş'

 • Aşı dedikleri kızıl balçık.

mişk

 • Aşı dedikleri kızıl toprak.

mübarek

 • İlâhi hayrın bulunduğu şey. Bereketlenmiş, çoğalmış. Bereketli, uğurlu. Hayırlı. Mes'ud.
 • Beğenilen, kendisine kızılan ve şaşılan kimse veya şey.

müdemma

 • Atın çok kırmızı olanı.
 • Çok kırmızı nesne.
 • Üzerinde kan kırmızılığı olan ok.

müfdem

 • Kızıla boyanmış nesne.

muhattat

 • (Hatt. dan) Çizilmiş, resmi yapılmış.

mükellel

 • (İklil. den) Başında taç bulunan. Taç giymiş olan.
 • Parlak, müzeyyen, süslü.
 • Tacına inci taşları dizilen.

mümkut

 • Hışım ve gadap olunmuş, kızılmış kişi.

münessak

 • Sıralı ve düzgün bir tarzda dizilmiş.
 • Pek düz.

münharıt

 • İpliğe dizilmiş. Biçilmiş.

müntesik

 • (Nask. dan) Düzgün, bir sıraya dizilmiş.

mürekkebat-ı mütedahile-i mütesaide / mürekkebât-ı mütedahile-i mütesaide

 • Atomların iç içe dizilmesiyle yükselip gelişerek meydana gelen moleküller, elementler, bileşikler.

müressem

 • (Resm. den) Yapılmış, çizilmiş. resmolunmuş. Resmi yapılmış.
 • Çiçekler ve resimlerle süslenmiş.

müretteb / مرتب

 • Tertib edilmiş, dizilmiş, yerli yerine konulmuş, sıralanmış.
 • Kasden uydurulmuş.
 • Tayin edilmiş. Bir şey, bir yer için ayrılmış.
 • Sonradan kurulmuş.
 • Sıralanmış, dizilmiş.
 • Düzenlenmiş, tertip edilmiş. (Arapça)
 • Dizilmiş. (Arapça)

mürettibhane

 • Matbaalarda yazıların dizilip sahife şeklinde tertib edildiği yer.

musaffaf

 • (Saff. dan) Sıra sıra dizilmiş. Saflar biçiminde düzenlenmiş.

musavvire

 • Tasvir edilmiş. Suretlenmiş. Şekli çizilmiş.
 • Kuvve-i hayâliye.

mustaf

 • Tabur veya saf hâlinde dizilmiş.

mütedemdim

 • Sinek vızıltısı gibi sesler çıkaran.

mütenasık / mütenâsık

 • Birbirine uygun olan, münâsib ve nizam üzerine dizilmiş olan.
 • Dizili, birbirine uygun biçimde.

nakş-ı nazmi-i i'cazi / nakş-ı nazmî-i i'câzî

 • Bir mu'cize olan tertip ve dizilişindeki örgü.

nardenk

 • Erik, nar, elma, kızılcık gibi meyvelerden çıkarılan ekşimsi pekmez. (Farsça)

nazım

 • Diziliş, tertip ve vezin.

nazm

 • Sıra, tertib.
 • Kafiyeli, vezinli, söz, şiir.
 • Dizili olan şey.
 • Kur'an âyetleri.
 • Diziliş, tertip ve vezin.

nazm-ı celil

 • Yüce diziliş; âyetteki harf ve kelimelerin yüce dizilişi, İlâhî tertibi.

nazm-ı celil-i sübhani / nazm-ı celil-i sübhanî

 • Her türlü kusur ve eksiklikten münezzeh olan Cenâb-ı Hakk'ın yüce âyetlerindeki tertip ve diziliş.

nazm-ı ilahi / nazm-ı ilâhî

 • Allahü taâlâ tarafından yanyana dizilen mübârek sözler, Kur'ân-ı kerîm.

nazm-ı kelam / nazm-ı kelâm

 • Söz ve ifadenin tertip ve dizilişi.

nazm-ı kur'an / nazm-ı kur'ân

 • Kur'ân'ın diziliş ve tertibi.

nazm-ı lafz / nazm-ı lâfz

 • Lâfızdaki ahenkli diziliş, tertip ve düzen.

nazm-ı maani / nazm-ı maânî

 • Mânâdaki ahenkli diziliş, tertip ve düzen.

nek'a

 • Kalkan dikeni üstündeki kızıl kap.
 • Her kırmızı olan şey.

nizam

 • Sıra, dizi, düzen. Dizilmiş olan şey, sıralanmış.
 • İcaba göre yapılan kanun. Bir kaideye binaen tertib olunmak ve ona binaen tertib olundukları kaide.
 • Bir işin sebat ve kıyamına medar, sebep olan şey ve hâlet.

normal

 • Kanun, usul ve âdetlere uygun olan. Uygun. (Fransızca)
 • Mat: Bir eğri çizgiye teğet olan doğrunun değme noktasından bu doğruya çizilen dik çizgi. (Fransızca)

perhun

 • Pergelle çizilmiş çember, dâire, halka. (Farsça)

rafıziyyun

 • (Tekili: Rafızî) Rafızîler.

rafz

 • Bırakma.
 • Rafızîlik.

rahmaniyyet

 • Cenab-ı Hakk'ın Rahman oluşu. (Yâni: Gözümüzle görüyoruz, birisi var ki, bize zemin yüzünü rahmetin binlerle hediyeleri ile doldurmuş, bir ziyafetgâh yapmış ve Rahmâniyetin yüz binlerle ayrı ayrı lezzetli taamları içinde dizilmiş bir sofra etmiş ve zemin içini rahimiyyet ve hakîmiyetin binlerle kıym

revafıd / revâfıd

 • Râfizîler. Hazret-i Ali'yi sevmekte taşkınlık ederek diğer Eshâb-ı kirâmı (Peygamber efendimizin arkadaşlarını) kötüleyenler. Doğru yoldan sapanlar.

şafak-gun / şafak-gûn

 • Şafak renkli, kızıl. (Farsça)

safbeste

 • Saf bağlamış, sıra sıra dizilmiş.

saff

 • Bir sıra dizilmiş şey, bir şeyi sıra ile uzun uzadıya dizmek.
 • Câmide cemâatın sırası.

sahra

 • (Çoğulu: Sahârâ-Sahravât) Kır, ova, çöl.
 • Yazı.
 • Kızıl dişi eşek. (Müz-Eshar)

sarre

 • Kapı, kalem ve semer cızıldaması.
 • Çağırıp söylemek.
 • Sayha, yüksek ses.

sary

 • Kalem ve kapı cızıltısı.

sels

 • Beyaz boncuk dizilen iplik.

şemmam

 • Yeşil, kızıl ve sarı hatları ve güzel kokusu olan küçük bir cins kavun.

senceref

 • Sülügen adı verilen kızıl taş.

sıhriz

 • Kızıl hurma.

şika

 • (Tekili: Şekve) Şikâyetler, sızıltılar.

şikayet

 • Sızlanma, sızıltı.
 • Haksız olan, haksız iş yapan bir kimseyi üst makama bildirmek.

sikec

 • Başı kızıl olan zehirli bir yılan.

sımt

 • (Çoğulu: Sümut) Dizi. Dizilmiş şey.

simt

 • (Çoğulu: Sümut) Boncuk veya inci dizilmiş iplik.

süf'a

 • Kırmızılığa yakın olan siyahlık.

şükle

 • Gözün ağındaki kırmızılık.

şukre

 • Sâfi kızıllık, tam ve koyu kırmızılık.

süluk / sülûk

 • Bir yola girme, bir sıraya dizilme.
 • Tasavvuf yoluna girme.

sümkat

 • Kızıl, kırmızı, ahmer.

sümut

 • (Tekili: Simt) Taburlar, saflar.
 • Diziler, sıralar.

suret-i terkip

 • Diziliş tarzı, şekli.

suret-i tertib

 • Tertip, diziliş şekli, biçimi.

sürh / سرخ

 • Kırmızı, kızıl, ahmer.
 • Kırmızı mürekkeb.
 • Kırmızı, kızıl. (Farsça)
 • Kırmızı mürekkep. (Farsça)

sürhi / sürhî

 • Kırmızılık, kızıllık.

sutur / sutûr

 • (Tekili: Satır) Satırlar, yazı dizileri.
 • Satırlar, yazı dizileri.

süveyş

 • Akdeniz'le Kızıl Deniz'i birbirine bağlayan büyük kanal.

tanin

 • Sinek vızıltısı.
 • Kaz sesi.
 • Avaz ve gürültü.
 • Çınlamak. Tınlamak.

tenasuk

 • Nizam üzere dizilme.

tertib-i maani / tertib-i maâni

 • Mânâların tertip, diziliş ve düzeni.

tevafukat-ı gaybiye

 • Göze görünmeyen ve bizim için gaybi olan tevafuklar. Kur'an veya kıymetli dinî eserlerde, bir kısım kudsi kelimelerin, yazılışlarında İlâhî bir takdir ile, altalta ve yanyana dizilişleri.

tur-i sina / tûr-i sînâ

 • Tûr dağı. Allahü teâlânın Mûsâ aleyhisselâmı peygamberlikle müjdelediği ve sonra Tevrât'ı indirdiği, Kızıldeniz'in kuzeyinde, Asya ve Afrika kıtalarının arasındaki Sinâ yarımadasının güney kısmında yer alan dağ.

vech-i intizam

 • Tertip, düzen, diziliş yönü.

veçh-i nazm

 • Tertip, diziliş yönü.

veçh-i nazmı

 • Tertip ve diziliş yönü.

vica'

 • Ağrılar, sızılar.

zagak

 • Kızılcık yemişinin çekirdeği.

zerecun

 • (Zerâcin) Üzüm ağacı.
 • Üzüm asması.
 • Kızıl boya.
 • Çukur taş içinde biriken yağmur suyu.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın