LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te izen ifadesini içeren 19 kelime bulundu...

aliz / âlîz

 • Alihten veya Aliziden fiilinden emirdir. İsm-i fâili Alizende Türkçedeki mânası: Zayıf, cılız. (Farsça)
 • Farsçada: Hayvanın ürküp sıçraması, çifte atması, huysuzluk edip sıçramasına denir. (Farsça)

cemal-i i'caz / cemâl-i i'câz

 • Mu'cizenin güzelliği.

gürizende

 • (Çoğulu: Gürizendegân) Kaçan, kaçıcı. (Farsça)

hatut

 • Yeri tırnağıyla kazıyıp çizgiler çizen vahşi sığır.

hisse-i i'caziye / hisse-i i'câziye

 • Farklı sınıflara tesir eden mu'cizenin, her sınıfta ayrı ayrı görülen hissesi.

huruf-u nasibe / huruf-u nâsibe

 • Gr: Muzari (geniş zaman) fiilinin başına getirildiğinde o fiili nasbeden harfler. (En), (Len), (İzen), (Key) harfleri gibi.

kafiyesenc

 • Kafiye dizen. Nâzım, şair. (Farsça)

kalemkeş

 • Yazan, yazıcı, yazar, müellif. (Farsça)
 • Çizen. (Farsça)
 • Yazıda silinti yapan. (Farsça)

muarız

 • Bir şeyden yan çizen. Muâraza eden. Karşı gelen.

muhattıt

 • (Hatt. dan) Çizen, resmini yapan.

munazzım

 • Sıralayıp dizen, tanzim eden.
 • Nazm yazan. Vezinli, kâfiyeli, tertibli yazan.

mürettib

 • (Retb. den) Tertib eden, nizâma, sıraya koyan.
 • Matbaada harfleri ve yazıyı yerine dizen.

musavvir

 • Tasvir eden. Şekil ve suret çizen. Her şeye güzel şekil ve suretler veren Allah (C.C.)

nazzam

 • Düzenleyen, dizen.

rakamkeş

 • Rakam atan. Yazan çizen. (Farsça)

rakım

 • Bir yerin deniz seviyesinden yükseklik derecesi. Kod.
 • Rakam yazan. Çizen. Tahrir eden, yazan.

rasim

 • Resim yapan, çizgi çizen.
 • Akar su.

ressam

 • Resim yapan, resim çizen.

suretger

 • Suret yapan, resim çizen, ressam. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın