LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te iz kelimesini içeren 102 kelime bulundu...

abd-i aziz

 • İzzetli kul, Allah'tan başkasına müracaat etmeyen ve minnet duymayan kul.

adalet-i izafiye / adâlet-i izafiye

 • İzafi adalet veya adâlet-i nisbiye de denir. Küll'ün selâmeti için, cüz'ü feda eden adalet usulüdür.

adem-i müsaade / adem-i müsâade / عَدَمِ مُسَاعَدَه

 • İzin vermeme.
 • İzinsizlik, müsaadesizlik
 • İzin vermeme.

alaim

 • İzler. İşaretler, deliller.

alamet / alâmet

 • İz, nişân, işâret.

aniz

 • Iztırablı, muztarib.

ashab-ı izzet

 • İzzet, şeref sahipleri.

aziz / azîz

 • İzzet, şeref ve haysiyet sahibi Allah.

bargah / bârgâh

 • İzinle girilebilecek yüce makam.

barigah / bârigâh

 • İzinle girilebilecek yüce makam.

bu'kuke

 • İzdiham, kalabalık.

cevaz / cevâz / جواز / جَوَازْ

 • İzin, müsaade, ruhsat.
 • İzin, müsaade, caiz olma.
 • İzin.
 • İzin, uygun verme. (Arapça)
 • Cevâz vermek: Uygun vermek, olur vermek, müsaade etmek. (Arapça)
 • İzin.

cevaz gösteren

 • İzin veren, müsaade eden.

daire-i izni haricinde

 • İzin verdiği daire dışında.

dergah-ı izzet / dergâh-ı izzet

 • İzzet sahibi Allah'ın yüce kapısı.

destur / destûr

 • İzin.

dildil

 • Iztırab, acı, elem, sıkıntı, azab. İnilti. (Farsça)

dına

 • İzdihamlık, kalabalık, çokluk.

efgan

 • Izdırap ile haykırma, feryat ile inleme.

ehl-i izzet ve tefahur

 • İzzet sahibi ve yaptıklarıyla övünen kişiler.

emare / emâre

 • İz, belirti, bellik.

hitab-ı izzet / hitâb-ı izzet

 • İzzetli ve şerefli hitap.

icazat / icâzât

 • İzinler, diplomalar.

icazet / icâzet

 • İzin. Müsaade. Şehadetname. Diploma. "Olur" demek. Destur vermek. İlmî ehliyet. Reva görmek.
 • İzin, diploma, şehâdetnâme. Çeşitli ilimlerde üstâdın (hocanın) talebesine, yetiştiğine dâir verdiği belge, diploma.
 • İzin.

ıktifaen

 • İzinden giderek, örnek tutarak, misal kabul ederek.

intiba / intibâ

 • İzlenim.
 • İzlenim.

istizan / istizân / istîzân / استيذان

 • İzin isteme.
 • İzin isteme.
 • İzin isteme. (Arapça)

izafi / izafî

 • İzafetle alâkalı, izafete dâir. Ona bağlamak suretiyle. Alâkalı göstererek.

izahat

 • İzahlar, açıklamalar.

ızdırabat

 • Izdıraplar, acılar, darlıklar, sıkıntılar.

izhar-ı izzet

 • İzzet ve yüceliği gösterme.

izhar-ı izzet ve saltanat

 • İzzet ve saltanatı gösterme; âşikâr etme.

izin / اذن

 • İzin. (Arapça)

izinname / izinnâme

 • İzin belgesi.
 • İzin belgesi.

izmirli'ler

 • İzmirli Hakkın Efendi gibi büyük zâtlar.

izn / اذن

 • İzin.
 • İzin. (Arapça)

ıztırab / ıztırâb / اضطراب

 • Izdırap, acı. (Arapça)

ıztırab-aver / ıztırab-âver

 • Iztırab veren, elem çektiren. (Farsça)

izzetalud / izzetâlûd

 • İzzetle karışık.

kalb-i muztarib

 • Iztırab çeken kalb.

kelamullahi'l-azizi'l-mennan / kelâmullahi'l-azîzi'l-mennân

 • İzzet, şeref ve bol ihsan sahibi olan Allah'ın kelâmı.

kemal-i izzet / kemâl-i izzet

 • İzzet ve haysiyetinden tâviz vermeme.

kerame

 • İzzet, şeref. Küp ağzına koydukları tabak.

layuzal / lâyuzal

 • İzale edilmez, tükenmez, zeval bulmaz.

lezzet-i nisbiye

 • İzafî, göreceli lezzet.

makrun-u müsaade / makrun-u müsâade

 • İzin almış, izne kavuşmuş.

mazufe

 • İzâfe olunmuş.

me'zun / me'zûn / مَاْذُونْ

 • İzinli.
 • İzinli, izin almış, bir işi yapmaya izin alan.
 • İzinli.

me'zunen

 • İzinli olarak.

me'zuniyet

 • İzin.

mekreme

 • İzzet, ikram yeri. Seha, cud, şeref. Cömertlik.

mesağ

 • İzin, ruhsat, cevaz, müsade.
 • İzin.

meşayih-ı kiram / meşâyih-ı kiram

 • İzzet ve ikram sahibi şeyhler.

mezun

 • İzinli.

mêzun / mêzûn

 • İzinli.

mezunen / مأذونا

 • İzinli olarak.
 • İzin alarak, izinli olarak. (Arapça)

mezuniyet / mezûniyet / مَأْذُونِيَتْ

 • İzinlilik, mezun olma hali.
 • İzinli olma.

mu'rib

 • İzhar edici, izhar eden, gösteren.

muakkib

 • İzleyen.

muazzez / مُعَزَّزْ

 • İzzetli, şerefli.
 • İzzet ve şeref sahibi.

muazzezen

 • İzzet ve ikram ile, ikram olunarak, ağırlanarak.

mübih / mübîh

 • İzin veren, müsaade eden.

muizz

 • İzzet ve ikram eden. Ağırlayan. Aziz ve şerif eyleyen.

müizz

 • İzzet veren, yükselten.

münderis

 • İzi kalmayan.

müsaade / müsâade / مساعده

 • İzin.
 • İzin.
 • İzin.

müsaade etme

 • İzin verme.

müsaade etmeyen

 • İzin vermeyen.

müsaadekar / müsâadekâr

 • İzin verici, müsaade eden.

müstavzih

 • İzâhat isteyen.

muvazzah

 • İzah edilmiş, açıklanmış.

müz'ic

 • İz'ac edici. Usandıran, rahatsız eden, bunaltan.

müzab

 • İzâbe olunmuş, eritilmiş, erimiş.

muzdarib / مُضْطَرِبْ

 • Izdırap çeken.
 • Izdırab çeken.

muzdarip / مضطرب

 • Izdıraplı, acı duyan.
 • Izdıraplı, acı çeken. (Arapça)
 • Muzdarip etmek: Izdırap vermek, üzmek. (Arapça)

müzhir

 • İzhar edici, gösterici.

müzil

 • İzâle eden, gideren, yok eden.
 • İzale eden, gideren.

muztarip

 • Izdıraplı, sıkıntılı.

muztarip olmak

 • Iztırap çekmek.

nagaşan

 • Iztırab, acı.

nesv

 • İzhar etmek, göstermek, açıklamak.

nişan / nişân

 • İz, bellik.

nişane / nişâne

 • İz, alâmet, bellik.

nümune-i müsaade

 • İzin örneği.

perde-i izzet

 • İzzet ve büyüklüğün önündeki perde.

perde-i izzet ve azamet

 • İzzet ve büyüklüğün önündeki perde.

pey

 • İz, art.

peyrev

 • İzleyen.

piç ü tab

 • Iztırab ve sıkıntı.

rabb-i izzet

 • İzzet, şeref ve yücelik sahibi olan Allah.

ruhsat / رخصت / رُخْصَتْ

 • İzin, müsaade.
 • İzin, müsaade; kulların özürlerine binaen, kendilerine bir kolaylık ve müsaade olmak üzere ikinci derecede meşru olan şeyler, yolculukta Ramazan orucunun tutulmaması gibi.
 • İzin. (Arapça)
 • İzin.

ruhsatname

 • İzin kağıdı. (Farsça)

ruhsatyab / ruhsatyâb

 • İzin ve müsaade alma. (Farsça)

sultan-ül-ulema / sultân-ül-ulemâ

 • İzzeddîn bin Abdüsselâm ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin babası gibi birçok İslâm âlimine, derin ve geniş ilimleri ve İslâm'a hizmetleri sebebiyle verilen lakab (isim).

süra / sürâ

 • İz, eser, işaret.

sürag

 • İz, işaret, eser. (Farsça)

takib / tâkib

 • İzleme.

taras

 • İzdihamlık, çok kalabalık.

tecviz / tecvîz

 • İzin verme, yapılmasına rızâ gösterme. Câiz görme.

teebbün

 • İzine uyma. Tâbi olma, birinin yolundan gitme.

terhis

 • İzin verme, salıverme.

tezahum / tezâhum

 • İzdiham meydana getirme, zahmet verme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın