LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te iyileş ifadesini içeren 70 kelime bulundu...

akum

 • İyileşmez yara. Kısırlık.
 • Zahmet.

anid / anîd

 • (İnad. dan) Çok inadçı.
 • Daima suyu akıp iyileşmeyen yara.

aya / ayâ

 • Tedavisi mümkün değil, iyileştirilmez.
 • Kabiliyetsiz, kudretsiz.

belel

 • Yaşlık, rutubet, ıslaklık.
 • Zafer, galibiyet.
 • Mihnet, keder, üzüntü.
 • Mücadele, kavga.
 • Hastalıkdan iyileşen.
 • Düşkünlük.

ber'

 • (Berâ, Bur', Bürü') Yaratmak. Halketmek.
 • Hastanın iyileşmesi. Sağlamlık.

bür'

 • (Büru') Hastanın iyileşmeğe başlaması.
 • Kurtulmak.
 • Fazilette ve bilgide üstünlük.

denef

 • İyileşmeyen hastalık.

deva-i şafi / devâ-i şâfî

 • Şifa veren, iyileştiren ilâç.

devadar

 • Devâlı, devâ verici, iyileştiren. (Farsça)

habat

 • Vücuttaki bir yara iyileştikten veya vücuda bir sopa ile vurulduktan sonra bedende kalan iz.
 • Davarın çok yemekten dolayı karnının şişmesi.

hark ve iltiyam

 • Yarmak ve yapıştırmak. Yırtılmak ve iyileşmek.

iade-i afiyet / iade-i âfiyet

 • Hastalıktan sonra âfiyetin iadesi. İyileşme.

ifakat / ifâkat / افاقت

 • (Fevk. den) İyileşme, hastalıktan kalkma. Hastalıktan kurtulup tamamen iyileşinceye kadar aradan geçen zaman.
 • Ayılma. Sarhoşluk veya baygınlıktan kurtulma.
 • İyileşme.
 • İyileşme. (Arapça)
 • İfâkat bulmak: İyileşmek. (Arapça)

ifakat-pezir

 • İyileşmesi mümkün, iyileşebilir. (Farsça)

ifakat-yab / ifakat-yâb

 • İfakat bulucu, iyileşen. (Farsça)

ifakat-yaft

 • Sıhhat bulan, iyileşen, hastalıktan kalkan. (Farsça)

iflah / iflâh / افلاح

 • Rahata erme, kurtulma. (Arapça)
 • İflâh etmek: Ondurmak, dertten kurtarmak. (Arapça)
 • İflâh olmak: İyileşmek, kurtulmak. (Arapça)

iksir

 • Çok te'sirli, her derde devâ sayılan mevhum cisim. Bir şeyin olmasına veya hastanın iyileşmesine sebeb olan ehemmiyetli madde.
 • Tıb: Oldukça şekerli ve kolayca alınabilen bir ilâç.
 • Eski kimyada: (Bazılarının söylediğine göre) kıymetsiz madenleri ve sair şeyleri altuna tebdile

iltiham

 • Yaranın iyi olup ağzının kapanması, etlenerek iyileşmesi.
 • Muharebenin kızışması.

iltiyam / iltiyâm / التيام

 • İyileşme, yaranın kapanması.
 • Yara iyileşmesi. (Arapça)

indab

 • (Nedeb. den) Yara iyileşip kabuk bağlama.

intiaş

 • Yorgunluktan sonra canlılık hissetme. Canlılık.
 • Hastalıktan sonra iyileşip kalkma.
 • Geçinme.
 • (Yıkılan adam) doğrulup kalkma.

işfa'

 • (Şifâ. dan) Hastaya şifalı şeyler verme. Hastanın iyileşmesi için çeşitli çarelere başvurma.

ıslah / ıslâh / اصلاح / اِصْلَاحْ

 • İyileştirmek. Düzeltmek. Kusurları gidermek.
 • Düzelme, iyileşme.
 • İyileştirme.
 • Düzeltme, iyileştirme, reform. (Arapça)
 • Islâh etmek: Düzeltmek, iyileştirmek. (Arapça)
 • İyileştirme.
 • İyileştirme.

ıslah eden

 • Düzelten, iyileştiren.

ıslah etme

 • İyileştirme, düzeltme.

ıslah etmek

 • İyileştirmek, düzeltmek.

ıslah olunma

 • Düzeltilme, iyileştirilme.

ıslah-ı hal / ıslâh-ı hâl / اِصْلاَحِ حَالْ

 • Hâlini iyileştirme.

ıslahat / ıslâhât / اصلاحات

 • İyileştirme, düzeltme.
 • İyileştirmeler.
 • Düzeltmeler, iyileştirmeler, reformlar. (Arapça)

ıslahhane

 • Islah evi, iyileştirme, düzeltme yeri.

ıslahpezir / ıslâhpezîr / اصلاح پذیر

 • Islah edilebilir, iyileştirilebilir. (Arapça - Farsça)

istifaka

 • Hastalıktan kurtulup iyileşme.
 • Sarhoşluktan ayılma.

kaşş

 • Yaranın iyileşmesi.
 • Hasta iyi olmak.
 • Evmek.

kesb-i afiyet / kesb-i âfiyet

 • Sağlığına kavuşma, iyileşme.

lezk

 • Yaranın iyileşmesi, onulması.

mesih

 • Bir şey üzerined eli yürütmek, bir şeyden ondaki eseri gidermek demektir.
 • İsa Aleyhisselâm'ın bir ismidir. Elini sürdüğü, meshettiği hastaların iyileşmesinden kinâye olarak "İsa Mesih" denmiştir.

muafat

 • Afvetmek.
 • Sıhhat vermek.
 • Sıhhat ve âfiyet bulmuş, iyileşmiş kimse.
 • Hastalık veya belâdan korunma. Musibetlerden muhafaza olunma.

müdavi / müdavî

 • Tedavi eden. İyileştirmeğe hizmet eden. İlâç veren.

müfik / müfîk

 • İyileşen, ifâkat bulan hasta.

mülteim

 • (Le'm. den) İyileşen ve kapanan (yara).
 • Cem'olucu, toplanan.
 • Ulaşan, ulaşıcı.

müneddeb

 • (Nedbe. den) Kapanmış ve iyileşmiş yara.

mürevvah

 • İyi edici, iyileştiren.

muslih

 • Islah eden. İyileştiren. Terbiye edici.
 • Islah eden, iyileştiren, düzelten.

muslihun / muslihûn

 • (Muslihîn) Islah edenler. Düzeltip iyileştirenler. Terbiyeciler.

müteşeffi

 • (Şifa. dan) Şifa bulan, iyileşen.
 • Öcünü, intikamını alarak rahatlaşan.

nacis

 • İyileşmez hastalık.

nakıh

 • (Çoğulu: Nukuh) Tam olarak iyileşip hastalıktan kurtulmayan.

nekahet

 • Hastalıktan yeni kalkıp henüz iyileşmiş, iyiliğe yüz tutmuş olmak hâli. Hastalıkla sıhhat arasındaki hâl.
 • Fehmetmek, anlamak, bilmek.
 • Seri intikal etmek. Çok çabuk anlayış.

nekahet devri

 • Hastalıktan yeni kalkmış fakat tamamıyla iyileşmemiş kimsenin hâli.

nekeb

 • Hastanın iyileşmesi.
 • Devenin omuzlarında olan bir hastalık.

şafi / şâfî

 • Yarattıklarına şifa verip iyileştiren, sağlık ihsan eden Allah.

şafi-i hakiki / şâfî-i hakikî

 • Hastalıkları iyileştiren, gerçek şifâ verici olan Allah.

sahv

 • Ayılma, ayıklık, aklı başında olmak.
 • Hastanın iyileşmesi.
 • Tas: Kendinden geçme hâlinin sona ermesi, his âlemine tekrar dönmek.
 • Uyanıklık.

salah

 • Bir şeyin en iyi hâli. Rahatlık, sulh, iyileşme, düzelme, iyilik. Dine olan bağlılık. Her hayra câmi faziletlerin toplanmasında hâsıl olan yüksek bir sıfat. (Mukabili fesad ve fücurdur)

seveban

 • Hastalığın iyileşmesi.

şifa / şifâ

 • Hastalıktan iyi olma, iyileşme. Hastalıktan kurtulma.
 • İyileşme, sağlıklı olma.
 • Bk.şifâ'
 • Şifa bahşetmek: Şifa vermek, iyileştirmek.
 • Şifa bulmak: İyileşmek.
 • Hastalıktan kurtulma, iyileşme, iyi olma.

şifa' / şifâ' / شفاء

 • Şifa,iyileşme. (Arapça)

şifa-bahş

 • Şifa veren, iyilik veren, iyileştiren. (Farsça)

şifa-i acil / şifa-i âcil

 • Acil şifa, hastalıktan çabuk kurtulma, çabuk iyileşme.

şifabahş / şifâbahş / شفابخش

 • Şifa verme, iyileştirme. (Arapça - Farsça)
 • Şifâbahş olmak: Şifa vermek, iyileştirmek. (Arapça - Farsça)

şifakar / şifakâr / شفاكار

 • Şifa veren, iyileştiren. (Arapça - Farsça)

şifanapezir / şifânâpezîr / شفاناپذیر

 • İyileşmez, onulmaz, şifa bulmaz. (Arapça - Farsça)

şifapezir

 • İyileşebilir, şifa bulabilir, geçebilir. (Farsça)

şifaresan / şifâresân / شفارسان

 • Şifaya erişen, hastalığı iyileşen. (Farsça)
 • Şifa veren, iyileştiren. (Arapça - Farsça)

şifayab / şifâyab / şifâyâb / شفایاب

 • Şifa bulma, iyileşme. (Farsça)
 • Şifa bulma, iyileşme.
 • Şifa bulan. (Arapça - Farsça)
 • Şifâyâb olmak: Şifa bulmak, iyileşmek. (Arapça - Farsça)

tecdi'

 • Bir kimseye iyileşmesin diye beddua etme.
 • Vücudun bir tarafını kesme.
 • Çocuğu zararlı şeylerle besleyip gelişmesini önleme.

tedavi / tedâvi

 • İlâç verme. İyileşmesi için bakma.
 • Hastalığı iyi etme tarzı.
 • İyileştirmeye çalışma.

teşfiye

 • (Şifâ. dan) İyileştirme, şifalandırma.
 • Allah'ın izniyle hastaları iyileştirmek, şifaya vesile olmak.

yab

 • "Yaften: Bulmak" mastarından emir kökü olup, birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Şifayab : Şifa bulan, iyileşen. (Farsça)

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR