LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te iyi kelimesini içeren 228 kelime bulundu...

adall

 • İyice sapıtmış.

ahlak-ı fazıla / ahlâk-ı fâzıla

 • İyi ahlâk, faziletli huylar.

ahlak-ı hasene / ahlâk-ı hasene / اخلاق حسنه

 • İyi huy.

ahyar / ahyâr / اخيار

 • İyiler. (Arapça)

akl-ı selim

 • İyiyi ve kötüyü fark eden sağlam akıl, sağduyu.

ali-cenab / âli-cenab

 • İyilik sahibi, yüksek ahlâklı. Cömerd. Büyük zat. (Farsça)

amel-i salih / amel-i sâlih

 • İyi amel, yararlı iş. Allahü teâlânın râzı olduğu, beğendiği iş, ibâdet.

arif / ârif / عَارِفْ

 • İyi bilen, Allahı tanıyan.

arifin / ârifîn / عَارِفِينْ

 • İyi bilenler, Allahı tanıyanler.

arun

 • İyi vasıflarla meşhur olmuş, güzel huylular. (Farsça)

asar-ı lütuf ve merhamet / âsâr-ı lütuf ve merhamet

 • İyilik, bağış ve merhamet eserleri, neticeleri.

atr

 • İyi kokulu şeyler sürünmek.

ayn-ı şükran / ayn-ı şükrân / عَيْنِ شُكْرَانْ

 • İyilik bilmenin, minnetdârlığın ta kendisi.

bahş / بَحْشْ

 • İyilik, bağışlama.

bed-mihr

 • İyilik etmiyen, insâniyetsiz. (Farsça)

beladet / belâdet

 • İyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayıramama; ahmaklık.

belagat

 • İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği ve sanatı, uzdillik.

bihoş / bîhoş

 • İyi ve hoş durumda değil, hâl ve durumu kötü.

bülend-himmet

 • İyi çalışır. (Farsça)

butha

 • İyi huy, güzel haslet. Müsbet alışkanlık.

çak

 • İyi, güzel, sıhhatli, şişman. (Farsça)

celb-i ervah-ı tayyibe / celb-i ervâh-ı tayyibe

 • İyi ruhları çağırma.

celb-i maslahat

 • İyilik, dirlik ve düzeni sağlayıcı, fayda getirici.

cemile / cemîle / جميله

 • İyilik. (Arapça)

cemilekar / cemilekâr

 • İyilik sever, güzel ahlâk ve huy sâhibi olan. (Farsça)

ceyyid / جيد

 • İyi, güzel, hoş. Saf.
 • İyi, güzel, hoş.
 • İyi, güzel. (Arapça)

ceza / cezâ

 • İyi veya kötü karşılık.

dar-ı ceza / dâr-ı ceza

 • İyi veya kötü işlerin karşılığının verildiği ceza ve mükafat yeri.

define-i hüsn-ü maişet

 • İyi geçim kaynağı.

denef

 • İyileşmeyen hastalık.

ebrar / ebrâr / ابرار

 • İyi insanlar.
 • İyi kimseler. Îmânlarında sâdık (doğru), Allahü teâlânın yasak kıldığı şeylerden sakınıp, emirlerine uyan, bozuk inanışlardan, kötü ahlâktan ve çirkin işlerden uzak duranlar. Teklik şekli berr'dir.
 • İyiler.
 • İyi insanlar, dürüst insanlar. (Arapça)

ebu'l-hayr

 • İyilik babası.

ecr

 • İyilik, mükâfât, ücret, karşılık. Allahü teâlânın râzı olduğu, beğendiği işleri yapanlara verdiği sevâb.

ecr ü sevap

 • İyilik ve sevap.

ef'al-i hasene / ef'âl-i hasene

 • İyi ve güzel ameller, fiiller, işler.

ehlivukuf

 • İyi bilenler, bilirkişiler.

eltaf / eltâf / الطاف

 • İyilikler, lütuflar. (Arapça)

emarat-ı hasene

 • İyi alâmetler.

emr-i bi'l-ma'ruf

 • İyiliği emretmek.

emr-i bilmaruf / emr-i bilmâruf

 • İyiliği emretme.

emr-i maruf / emr-i mâruf

 • İyiliği emretme.

enva-ı ihsanat / envâ-ı ihsânât

 • İyiliklerin çeşitleri, bağışların türleri.

enva-ı lütuf / envâ-ı lütuf

 • İyilik çeşitleri.

erbab-ı hasenat / erbâb-ı hasenat

 • İyilik sahipleri.

ervah-ı gayr-ı tayyibe

 • İyi olmayan ruhlar.

ervah-ı tayyibe / ervâh-ı tayyibe

 • İyi ruhlar, iyi kimselerin ruhları.
 • İyi ve temiz ruhlar.

fadl-fazl

 • İyilik, fazilet, erdem.

fal-i hayır / fâl-i hayır

 • İyi alâmet ve işaret.

fal-i hayr / fâl-i hayr

 • İyi alâmet ve işaret. Uğur.
 • İyi hâl, iyi alâmet ve işaret.

falihayr / fâlihayr

 • İyilik belirtisi.

fazl ve kerem / فَضْلْ وَ كَرَمْ

 • İyilik ve lutuf.

fazli / fazlî

 • İyilik olsun diye.

firişte-sıfat

 • İyi huylu kimse, huy ve tabiatça melek gibi olan. (Farsça)

fürusi / fürusî

 • İyi binici, ata iyi binen. (Farsça)

fütüvvet

 • İyi geçim, ihsan.

gayr-ı mümeyyiz

 • İyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı birbirinden ayıramayan kimse; bunak veya küçük çocuk gibi.

gayr-ı münbit

 • İyi ve bol yetiştirmeyen. Münbit olmayan.

gazır

 • İyi dibâgat olunmamış deri.

halık-ı hayır / hâlık-ı hayır

 • İyilik yaratanı.

haluk / halûk / خلوق

 • İyi huylu. Güzel ahlâklı. İslâma yakışır ahlâkta olan. İnsâniyyetli.
 • İyi huylu.
 • İyi huylu. (Arapça)

hasan

 • İyilik. Güzel muamelede bulunmak.

hasenat / hasenât / حسنات / حَسَنَاتْ

 • İyilikler, sevaplar.
 • İyilikler, güzel işler.
 • İyilikler. (Arapça)
 • İyilikler.

hasene / حسنه / حَسَنَه

 • İyilik.
 • İyilik, güzel iş.
 • İyilik.
 • İyilik.

hayır / خير / خَيِرْ

 • İyilik, faydalı ve sevaplı amel.
 • İyilik.
 • İyilik, hayır. (Arapça)
 • İyilik.

hayır ve şer

 • İyilik ve kötülük.

hayır-şer

 • İyilik-kötülük.

hayırhah / hayırhâh / خيرخواه

 • İyilikçi.
 • İyiliksever. (Arapça - Farsça)

hayırsever

 • İyilik ve yardım etmesini seven.

hayr / خير

 • İyilik, güzel iş.
 • İyilik. Dînin ve aklın beğendiği, güzel ve faydalı gördüğü şey.
 • İyi, faydalı, hayırlı.
 • İyilik.
 • İyilik, hayır. (Arapça)

hayr ü şer

 • İyilik ve kötülük.
 • İyilik ve kötülük.

hayr-endiş

 • İyilik düşünen, hayırlı iş düşünen. (Farsça)

hayr-hahi / hayr-hahî

 • İyilikseverlik, hayırhahlık. (Farsça)

hayrendiş / خيراندیش

 • İyi düşünceli. (Arapça - Farsça)

hazine-i ihsan ve kerem

 • İyilik ve bağış hazinesi.

hisbet

 • İyiliği emr edip kötülükten alıkoymak husûsunda, hükûmet adamlarının bizzat işe karışıp gerekeni yapmaları. İhtisâb da denir.

hoşbude

 • İyi oldu, iyi olurdu. (Farsça)

hoşbuyi / hoşbuyî

 • İyi kokulu olmak, güzel kokmak. (Farsça)

hoşnihad

 • İyi yaradılışlı, güzel huylu. (Farsça)

hüsn-i idare / حسن اداره

 • İyi yönetim, iyi idare. (Arapça - Farsça)

hüsn-ü akibet / hüsn-ü âkibet

 • İyi netice.

hüsn-ü hal

 • İyi hal. Güzel ahlâk.

hüsn-ü idare

 • İyi idare etme.

hüsn-ü imtizac

 • İyi geçinme.

hüsn-ü isti'mal

 • İyi ve güzel kullanma.

hüsn-ü kabul

 • İyi karşılamak. Güzellikle kabul etmek.

hüsn-ü niyet

 • İyi niyet.

hüsn-ü şehadet

 • İyi tanıklık etme; güzel görme.

hüsn-ü telakki / hüsn-ü telâkki

 • İyi anlayış, güzel telakki etme, güzel karşılama.

hüsn-ü tesir / hüsn-ü tesîr

 • İyi tesir, güzel etki.

icade

 • İyi yapma, iyi işleme.

idrak / اِدْرَاكْ / idrâk

 • İyice anlama, anlayış.
 • İyice anlama.

ifakat / ifâkat / افاقت

 • İyileşme.
 • İyileşme. (Arapça)
 • İfâkat bulmak: İyileşmek. (Arapça)

ifakat-pezir

 • İyileşmesi mümkün, iyileşebilir. (Farsça)

ihsan / احسان / ihsân / اِحْسَانْ

 • İyilik.
 • İyilik.

ihsanat / ihsânât

 • İyilikler, bağışlar, lütuflar.

ilm-i ahlak / ilm-i ahlâk

 • İyi huylar edinme ve kötü huylardan sakınma yollarını öğreten ilim.

iltifat / iltifât

 • İyilik ve güzellikle muamele.

iltifatat-ı fazılane / iltifâtât-ı fâzılâne

 • İyilik ve ihsan sahibinden gelen iltifatlar, hoş sözler.

iltiyam

 • İyileşme, yaranın kapanması.

iltiyam-napezir / iltiyam-nâpezir

 • İyi olmaz, kapanmaz yara. (Farsça)

iltiyam-pezir

 • İyi olabilir, kapanabilir yara. (Farsça)

inayat / inâyât / عنایات

 • İyilikler. (Arapça)

inayet / inâyet / عنایت

 • İyilik. (Arapça)

inzac

 • İyice pişirip kıvamını buldurma.

ıslah / ıslâh / اِصْلَاحْ

 • İyileştirmek. Düzeltmek. Kusurları gidermek.
 • İyileştirme.
 • İyileştirme.
 • İyileştirme.

ıslah etme

 • İyileştirme, düzeltme.

ıslah etmek

 • İyileştirmek, düzeltmek.

ıslahat / ıslâhât

 • İyileştirme, düzeltme.
 • İyi hâle, işe yarar hâle getirmek için yapılan çalışmalar, düzenlemeler.
 • İyileştirmeler.

iştifa'

 • İyi olma, şifa bulma.

iz'an / iz'ân / اِذْعَانْ

 • İyice anlama, benimseme.

kadir-endaz

 • İyi ok atan ve attığı her oku hedefe isâbet ettiren kimse. (Farsça)

kefe-i hasenat / kefe-i hasenât

 • İyiliklerin tartıldığı İlâhî terazi kefesi.

kerem

 • İyilik, lütuf, ikram, değer.

kımkım

 • İyi cins olmıyan kuru hurma.

kitab-ı mübin / kitâb-ı mübîn / كِتَابِ مُبِينْ

 • İyiyi kötüden ayırıp açıklayan kitab, Ku'rân.

lugatşinas

 • İyi lügat bilen. (Farsça)

lutf / lûtf

 • İyilik, bağış.

lütf

 • İyilik, ihsan.

lütf-u irşad

 • İyilik ve bağışla doğru yola erdirme.

lutuf / lûtuf

 • İyilik, ihsan, bağış.

lütuf / lütûf / لُطُفْ

 • İyilik, ihsan, bağış.
 • İyilik.
 • İyilik.

lutufdide / lutufdîde / لطف دیده

 • İyilik görmüş, lütuf görmüş. (Arapça - Farsça)

lütufkar / lütufkâr

 • İyilik ve bağışta bulunan.

mahasin / mahâsin / محاسن

 • İyilikler, güzellikler. (Arapça)

mahmud-ül hisal / mahmud-ül hisâl

 • İyi ahlâk sahibi.

mahz-ı fazl

 • İyilik ve bağışın ta kendisi.

maneviye / mâneviye

 • İyilik ve kötülük ilâhı diye iki ilâha inanmaktan ibaret batıl bir mezhep olup zerdüştlerden alınmıştır.

mansus / mansûs

 • İyice kesinleşmiş, âyetle sabit.

mehk

 • İyice ezme.

mekarim / mekârim

 • İyilikler.

mekarim-i ahlak / mekârim-i ahlâk

 • İyi huy, güzel ahlâk. Peygamberimizin ahlâ-kı.

meşref

 • İyi kılıçlar işlenir bir köyün adıdır.

meyelan-ı hayr / meyelân-ı hayr

 • İyiliğe eğilim gösterme.

meyl-i ihsan

 • İyilik yapma eğilimi.

meziyyet

 • İyilik. İyi ve salih hareket ve faaliyet.

minnet

 • İyilik karşısında kendini borçlu hissetmek.
 • İyiliğe karşı duyulan şükür hissi, başa kakma.

minnet etmek

 • İyilik karşısında kendini borçlu hissetmek.

minnetşinasi / minnetşinâsî

 • İyilik tanıyıcılık, minnet bilirlik. (Farsça)

minnetsiz

 • İyilik karşısında kendini borçlu hissetmeme.

minnettar / minnettâr

 • İyilik yapan birisine karşı duyulan teşekkür hissi.

muaşeret / muâşeret

 • İyi geçinme, görgü.

mübeşşir

 • İyi haber verip sevindiren. Hayırlı haber veren. Müjdeleyen.

mübhem

 • İyice belli olmayan. Mutlak âşikâr olmayan. Belirsiz. Gizli.

mücerrebat-ı yakiniyye / mücerrebât-ı yakîniyye

 • İyice edinilmiş tecrübeler.

müfik / müfîk

 • İyileşen, ifâkat bulan hasta.

mühezzeb / مُهَذَّبْ

 • İyi hale getirilmiş, terbiye edilmiş.

muhsin / مُحْسِنْ

 • İyilik ve ihsân eden.
 • İyilik eden.

mükafat / mükâfât

 • İyi karşılık.

mükeffer

 • İyilikleri inkâr edilip kendisine teşekkür edilmeyen adam.

mukes'al

 • İyi yonulmamış ok.

mülahaza / mülâhaza / مُلَاحَظَه

 • İyice düşünme.

münşiyane

 • İyi kâtiplere yakışır surette. (Farsça)

müravaza

 • İyi muamele, güzel ve iyi davranma.

mürevvah

 • İyi edici, iyileştiren.

mürha

 • İyi huylu kişi.

mürüvvet

 • İyilikseverlik, cömertlik.

mürüvvetkarane / mürüvvetkârâne

 • İyilikle, iyilikseverlikle.

mütebassırane / mütebassırâne

 • İyice düşünerek, basiretle, ileriyi görerek. (Farsça)

mütehabbir

 • İyi bilen.

müzmin

 • İyice yerleşmiş, kronik.

nacis

 • İyileşmez hastalık.

nankör

 • İyilik bilmez.

nefs-i mutmainne

 • İyiliği kötülükten ayırt ettirerek insanlık vazifesini tanıttıran ve vicdanına rahatlık veren hâl. İnsanı Allah'a yaklaştıran hâl. Günaha meyleden kötü sıfatlardan temizlenmiş ve güzel ahlâk ile muttasıf olarak kurb-u İlâhiye itmi'nan ve istikrar kazanmış olan insan iradesi. Nefsin, Allah'ın emirler

nehda'

 • İyi otlar yetişen kumlu arâzi.

nekkad

 • İyiyi kötüden ayıran.

nevasi

 • İyi cins bir beyaz üzüm.

nevaz / nevâz / نَوَازْ

 • İyilik etme, okşama.

ni'met

 • İyilik, rızık, saâdet.

nik / nîk / نيك

 • İyi, güzel, hoş. (Farsça)
 • İyi, güzel. (Farsça)

nik ü bed

 • İyi ve kötü.

nikbin / nikbîn / نيكبين

 • İyimser.
 • İyimser. (Farsça)

nikbinlik

 • İyimserlik; güzel görme, işin iyi tarafını görme.

niki / nikî

 • İyilik, iyi olma. (Farsça)

niknam

 • İyi nam kazanmış, iyi ünlü. (Farsça)

nimbismil

 • İyice boğazlanmayıp yarı kesilmiş olan. (Farsça)

nimet / nîmet

 • İyilik, ihsan, rızık.

Payidar / pây-dâr / پایدار

 • İyice yerleşmiş, sağlam, devamlı, sürekli

payidar / pâyidâr

 • İyice yerleşmiş, sağlam, sürekli.

  “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır”
  Gazi Mustafa Kemal Atatürk


ra'na

 • İyi, güzel, hoş, lâtif. Pür ve revnak olan.

ramişe

 • İyilik, gökçelik, hasene.

rana / rânâ

 • İyi, güzel.

rasih / râsih

 • İyice oturmuş, yerleşmiş, sağlam.

revhani / revhanî

 • İyi ve pâk olan, ferahlık veren yer.

salah / salâh / صَلَاحْ

 • İyilik, rahatlık.
 • İyilik, bir şeyin iyi ve istenen şekilde bulunması, dindarlık, barış.
 • İyi hal üzere olma.

salah-ı hal / salâh-ı hâl / صَلَاحِ حَالْ

 • İyi hâl üzere olma.

salih / sâlih

 • İyi insan. Dünyâya kıymet vermeyen, îtikâdı doğru olup, Allahü teâlânın rızâsını, sevgisini kazanmak için çalışan müslüman.

salih amel / sâlih amel

 • İyi, haklı, dini emirlere uygun ibadet ve iş.

saliha / sâliha

 • İyi hâl üzere olan dindar hanım.

salihat / sâlihât

 • İyilikler, dine uygun ameller.

şamaniler / şâmânîler

 • İyi ve kötü ruhların bütün âlemi te'siri altında tuttuğu inancına dayanan sapık bir yolun mensupları.

samu

 • İyi olma, afiyet bulma.

şehamet / şehâmet

 • İyi işler yapmak, yüksek mertebeler ele geçirmek; zekâ ve akıllılıkla berâber olan cesâret, yiğitlik.

semahat / سماحت

 • İyilikseverlik, yardımseverlik.
 • İyilikseverlik. (Arapça)

şeriyy

 • İyi, kıymetli at.

sevab / sevâb

 • İyilik ve ibâdet yapana âhirette Allahü teâlâ tarafından verilecek mükâfât, iyi karşılık. Ecir.

sevap

 • İyi bir davranışa karşı Allah tarafından verilen mükâfat.

şifa

 • İyileşme, sağlıklı olma.

şifanapezir / şifânâpezîr / شفاناپذیر

 • İyileşmez, onulmaz, şifa bulmaz. (Arapça - Farsça)

şifapezir

 • İyileşebilir, şifa bulabilir, geçebilir. (Farsça)

silsile-i hasenat / silsile-i hasenât / سِلْسِلَۀِ حَسَنَاتْ

 • İyilikler zinciri.
 • İyilikler zinciri.

silsile-i ihsanat / silsile-i ihsânât

 • İyilikler zinciri.

sinn-i temyiz

 • İyi ile kötüyü farketme yaşı olan yedi yaşı.

şükran / şükrân / شُكْرَان

 • İyilik bilmek. Minnettarlık. Şükretme hâli.
 • İyilik bilme, minnetdârlık.

şükrgüzar

 • İyilik bilen, teşekkür eden. (Farsça)

suude

 • İyi addetmek. Mübarek saymak.

tahsinkarane / tahsinkârâne

 • İyilik ve güzelliğini överek.

taltif

 • İyilik ve güzellikle muamele etmek.

taltif etmek

 • İyilik ve güzellikle muamele etmek.

tatyib

 • İyi davranma. İyi muâmele etme. Hoş etme. Gönlünü hoş etme.

tavzih / tavzîh / تَوْض۪يحْ

 • İyice açıklama.

tayyib

 • İyi, hoş, güzel.

tayyibat

 • İyi ve güzel işler, hareketler, ibadetler.

tayyibe / طيبه

 • İyi, güzel, hoş.
 • İyi, güzel, hoş iş ve hareket.
 • İyi davranış. (Arapça)

tedavi / tedâvi

 • İyileştirmeye çalışma.

teemmel

 • İyice düşün!

teemmül

 • İyice, etraflıca düşünmek. Derin derin düşünmek.
 • İyice düşünme.

teferrüs

 • İyice anlama.

tefhim / tefhîm / تَفْه۪يمْ

 • İyice anlatma.

temyiz / temyîz

 • İyiyi kötüden ayırt etme. Bir kimsenin (meselâ çocuğun), satın alınan malın mülk olacağını ve satınca mülkten çıkacağını anlaması. İyiyi kötüden ayırt edebilene mümeyyiz denir.

tevessüm

 • İyice anlatma.

tezkiyeci

 • İyi hâl üzere şâhitlik eden.

tuhfi / tuhfî

 • İyilik etmek.

vaid / vaîd

 • İyiliğe sevk veya kötülükten kurtarmak için ileride olacak kesin hadiseleri haber vererek korkutmak, cehennemi haber vermek.

vicdan / vicdân / وجدان

 • İyi ile kötüyü ayırt edip değerlendirme duygusu. (Arapça)

vukufiyet

 • İyice bilme ve anlama.

yed-i muhsin / يَدِ مُحْسِنْ

 • İyililik edici el.

yevm-i fasl

 • İyi insanların kötülerden kısım kısım ayrıldığı ve dâvâların halledildiği kıyâmet günü.

zehlul

 • İyi at.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın