LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te iyi huy ifadesini içeren 28 kelime bulundu...

ahlak-ı hasene / ahlâk-ı hasene / اخلاق حسنه

 • İyi huy.

behnan

 • Güler yüzlü, iyi huylu ve devamlı olarak gülen kimse.

butha

 • İyi huy, güzel haslet. Müsbet alışkanlık.

fasid-ül mizac / fâsid-ül mizac

 • Ahlâkı ve iyi huyları ifsad eden.

fazilet

 • İnsanda iyilik etmeye ve fenalıktan çekinmeye olan devamlı ve değişmez istidat, güzel vasıf, iyi huy, erdem.

faziletmend

 • Faziletli, iyi huylu.
 • Faziletli, iyi huylu. (Farsça)

firişte

 • (Çoğulu: Firiştegân) Mâsum, suçsuz, günahsız. (Farsça)
 • Melek. (Farsça)
 • Mc: İyi huylu kimse. (Farsça)

firişte-sıfat

 • İyi huylu kimse, huy ve tabiatça melek gibi olan. (Farsça)

gaydak

 • Geniş.
 • Yumuşak.
 • Kerim kişi. İyi huylu kimse.
 • Keler yavrusu.
 • Büluğ çağına varmamış çocuk.

halakat

 • Halukluk, güzel ahlâklılık, iyi huyluluk.
 • Düzlük, dümdüzlük.

haluk / halûk / خلوق

 • İyi huylu. Güzel ahlâklı. İslâma yakışır ahlâkta olan. İnsâniyyetli.
 • İyi huylu.
 • İyi huylu. (Arapça)

haslet-i cemile

 • Güzel ve iyi huy.

ilm-i ahlak / ilm-i ahlâk

 • İyi huylar edinme ve kötü huylardan sakınma yollarını öğreten ilim.

ıslah-ı nefs / ıslâh-ı nefs

 • Kötü huyları, fenâ alışkanlıkları ve yaramaz işleri bırakıp, iyi huyları, güzel işleri, kulluğa yakışan tâat ve ibâdetleri yapma.

leyg

 • İyi huylu olmak.
 • Sözü açık ve fasih söyleyememek.

medeni-i bittab'

 • Doğuştan, yaradılıştan huyları ile medeni oluş.
 • Cenab-ı Hakkın yaratması ile tab'an iyi huylu, kibar, faziletli kimse.

mekarim-i ahlak / mekârim-i ahlâk

 • İyi huy, güzel ahlâk. Peygamberimizin ahlâ-kı.

mürha

 • İyi huylu kişi.

nehik

 • Bahâdır, kahraman.
 • Arslan.
 • Keskin kılıç.
 • İyi huylu kimse.

nikhu

 • Güzel huylu, iyi huylu. (Farsça)

niknihad

 • (Nîk-nihâd) İyi huylu.

pak-meşreb

 • Gidişi, yaratılışı temiz. İyi huylu olan.

salah / salâh

 • Sâlih olmak, iyilik, dürüstlük; iyi huylarla süslenme, dînine bağlı olma.

seref

 • Boş yere ve lüzumsuz harcamak, israf etmek.
 • Hatâ etmek.
 • Âdet, haslet iyi huy.

seyr-i enfüsi / seyr-i enfüsî

 • Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin kendinde ilerlemesi, kötü huylardan temizlenen nefsin, iyi huylarla bezenmesi, süslenmesi.

tahalluk

 • Ahlâklanmak. İyi huy edinmek. Yüksek İslâmi ahlâkla ahlâklanmak.

tasavvuf

 • Ahlâk ve kalb ilmi. Kalbi kötü huylardan temizleyip, iyi huylarla doldurmak. Kalbde îmânın vicdânileşmesi, yâni Ehl-i sünnet îtikâdının kalbde sağlamlaşması ve şüphe getirici te'sirlerle sarsılmaması, nefs-i emmâreden doğan tenbelliklerin ve sıkıntıl arın giderilip, ibâdetlerde kolaylık ve lezzet hâ

tatrim

 • Tamamlamak.
 • Ata tâlim ettirip hünerli ve iyi huylu yapmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın