LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te iyi bilen ifadesini içeren 27 kelime bulundu...

a'lem / اعلم

 • En iyi bilen.
 • Daha iyi bilen. En iyi bilen.
 • Yarık dudaklı.
 • Alâmetli, belirtili.
 • En iyi bilen, Allah.
 • En iyi bilen. (Arapça)

a'lem-i ulema-i zaman / a'lem-i ulemâ-i zaman

 • Zamanın en iyi bileni, en büyük âlimi.

allahu a'lemu bimuradihi / allahu â'lemu bimuradihi

 • Asıl maksadını en iyi bilen ancak Allah'tır.

allahü alem / allahü âlem

 • En iyi bilen Allah'tır.

allam / allâm

 • Herşeyi en iyi bilen, Allah.

allam-ul-guyub / allâm-ul-guyûb

 • Gâibleri (görünmeyen ve bilinmeyen gizli şeyleri) çok iyi bilen mânâsına, Allahü teâlânın isimlerinden.

allamü'l-guyub / allâmü'l-guyûb

 • Gayb âlemini ve bütün gizlilikleri çok iyi bilen Allah.

allamülguyub / allâmülguyûb

 • Dış duyular yoluyla bilinemeyenleri en iyi bilen Allah.

arif / ârif / عَارِفْ

 • İyi bilen, Allahı tanıyan.

arifin / ârifîn / عَارِفِينْ

 • İyi bilenler, Allahı tanıyanler.

çeşm-i istikbal-bini / çeşm-i istikbâl-binî

 • Gelecek zamanı, istikbâli gören göz. Kuvve-i kudsiye ve ferâset ve basiretle ileriyi bilen nazar.

dana / dânâ / دانا

 • Bilgili, iyi bilen. (Farsça)

ders

 • Tenbih, tâlimat, vazife. Bir şeyi öğrenmek için muallim veya o işi iyi bilen birisinden azar azar alınan vazife.
 • Akıl.

deyyan / deyyân

 • Herkesin hesabını ve hakkını en iyi bilen ve veren. Hâk Teâla. Kahhar. Hâsib. Hâkim. Kadir. Râi. Cenâb-ı Hak.
 • Herkesin hakkını en iyi bilen ve veren Allah.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kıyâmet günü, herkesin dünyâda iken yaptıklarının hesâbını ve hakkını en iyi bilen ve veren.
 • Herkesin hakkını ve hesabını en iyi bilen Allah.

ehlivukuf

 • İyi bilenler, bilirkişiler.

emin

 • Kalbinde korku ve endişesi olmayıp rahatta olan. Korkusuz.
 • Kendisinden korkulmayan.
 • Kendine inanılan. İtimat edilen.
 • İnanan, güvenen.
 • Çok iyi bilen, şüphe etmeyen.

erbab-ı belağat

 • Belağatçılar; belağat ilminin inceliklerini iyi bilen söz ve ifade uzmanları.

hazık / hâzık

 • İşini iyi bilen, uzman.

hisabi / hisabî

 • Hesabını iyi bilen.
 • Mc: Tamahkâr, cimri, hasis, eli sıkı.

kompetan

 • Bir işi iyi bilen. Bir şey hakkında yerinde kararlar alabilen kimse. (Fransızca)

mücevvid

 • (Tecvid. den) Kur'ân-ı Kerim'i tecvid usulüne göre okuyan ve tecvidi iyi bilen kimse.

muharib

 • Harbeden. Cenkci. Cengâver.
 • Cesur. Atılgan. Kahraman.
 • İyi harbeden. Harb usullerini iyi bilen.

mukit / mukît

 • Muhafaza eden. Hâfız. Amelleri zâyi' etmeyip koruyan. Gizliyi bilen. Gıda ve rızık veren.

mütehabbir

 • İyi bilen.

mütehassıs

 • Bir işin hakikatını, içyüzünü çok iyi bilen. Bir meslekte mahir olan.
 • Has ve mahsus olan.
 • İhtisas sâhibi, uzman. Bir işin hakîkatini, iç yüzünü çok iyi bilen, bir ilim dalında veya meslekte mâhir olan.

nessabe

 • Nesepleri iyi bilen kimse.

vallahu a'lemu bi's-savab

 • Doğruyu en iyi bilen Allah'tır.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın