LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te itlik ifadesini içeren 190 kelime bulundu...

adalet / adâlet

 • Her işte hakkı gözetme ve orta yolu tutma. Haklıya hakkını verme. Haksızlıktan sakınma. Zulmün zıddı, kânun önünde eşitlik.

arm

 • (Arem) İnatçılık, muannitlik.
 • Kafa tutma.

ava' / âvâ'

 • Şiddet.
 • Kıtlık, kaht.

azimat

 • (Tekili: Azime) Kıtlık yılları.

azime / âzime

 • Azı dişi.
 • Kıtlık senesi.

azza'

 • Şiddet ve kıtlık yılı.

bahadıri / bahadırî

 • Yiğitlik, bahadırlık, kahramanlık. (Farsça)

bak'a / bak'â

 • Siyah beyaz alacalı koyun.
 • Belde ismi.
 • Ucuzluk ve biraz kıtlık olan yıl.

beraberi / beraberî / berâberî / برابری

 • Eşitlik, müsavilik, beraberlik. (Farsça)
 • Birliktelik. (Farsça)
 • Eşitlik. (Farsça)

besalet

 • Yiğitlik. Bahadırlık. Yürek sağlamlığı.
 • Yiğitlik, bahadırlık, sağlam yüreklilik.

besatat

 • Basitlikler, karmaşık olmama.

besatet / besâtet

 • Basitlik. Düzgünlük. Sadelik. Düzlük.
 • Dilde düzgünlük.
 • Basitlik, sâdelik.
 • Basitlik, sadelik, yalınlık.

burjuvazi

 • Burjuvaların meydana getirdiği içtimaî (sosyal) sınıf. Avrupa'da burjuvazi, ticaret ve sanayi ile zenginleşti. Soylular sınıfı ile mücadele ederek Fransız İhtilali ile iktidara geldi. İhtilalde işçilerin, köylülerin, fakir halk tabakalarının desteğini sağladı. Onlara eşitlik, hürriyet, adalet vaad e (Fransızca)

cahre

 • Şiddet ve kıtlık yılı.
 • Yemek.

cayiha

 • Şiddet.
 • Kıtlık.
 • Yemişe gelen âfet.

ce'vet

 • Kıtlık.
 • Bir şeyin üzerine örtülen.
 • Üzerine tencere konulan örtü.
 • Çömlek.

ceda'

 • Kıtlık ve şiddet senesi.

cedib

 • Kıtlık olan yer.

celadet / celâdet / جلادت

 • Yiğitlik. Bahadırlık. Kuvvet ve şiddetlilik. Muhkemlik. Salâbet, metânet.
 • Kahramanlık, yiğitlik.
 • Yiğitlik. (Arapça)

cesaret

 • Cesurluk, yiğitlik, korkusuzluk.

çiregi / çiregî

 • Bahadırlık, kahramanlık, yiğitlik. (Farsça)
 • Ustalık. Mâhirlik. (Farsça)

civanmertlik

 • Yiğitlik, mertlik.

cüdube

 • Kıtlık.

cür'et

 • Yiğitlik, cesaret. Korkmayarak ileri atılmak.

delalet-i zatiye / delâlet-i zâtiye

 • Kendi zatıyla, bizzat kendisini eserleriyle göstererek delil olması, şahitlik etmesi.

derece-i şehadet

 • Şehitlik derecesi.

derece-i şehadet ve gazilik

 • Şehitlik ve gazilik derecesi.

dervah

 • Hastalıktan yeni kurtulan, iyice kendisine gelemeyen kimse. (Farsça)
 • Sağlam, metin, muhkem. (Farsça)
 • Doğru, asıl, gerçek. (Farsça)
 • Yiğitlik, cesaret, cesur olmak, şecaat. (Farsça)
 • Ayıp, utanma. (Farsça)
 • Sertlik, kabalık. (Farsça)

diliri / dilirî

 • Mertlik, yiğitlik, yüreklilik. (Farsça)

duhan

 • Duman. Tütün.
 • Kur'an-ı Kerim'in 44. suresinin adı.
 • Mc: Gaflet ve dalâlet dumanı ki, hakikatların görünmesine mâni olur. Arap lisanında galib olan şerre, duhan tesmiye ederler.
 • Kıtlık ve kuraklık.

ezme

 • Kıtlık, kaht.
 • Şiddet.
 • Darlık.
 • Bir kere yemek.

fazilet-i şehadet

 • Şehitlik mertebesinin yüceliği.

feraset

 • Binicilik, süvarilik, yiğitlik.

fess

 • Kıtlık günlerinde tohumundan ekmek yapılan bir ot.

firaset / firâset

 • Zihin uyanıklığı. Bir şeyi çabukça anlayış kabiliyeti. Bir kimsenin ahlâk ve istidadını yüzünden anlamak. Firasetin bir nev'i, sebebini anlamadan ve ilham eseri olarak vücuda gelen seziştir. Diğer nev'i ise kesbîdir. Muhtelif huy ve tabiatları bilmek neticesinde hâsıl olur.
 • Yiğitlik.
 • Anlayışlı, çabuk seziş,
 • Binicilik, at yetiştirme bilgisi.
 • Yiğitlik, mertlik.

fütüvvet / فتوت

 • Dostlara afv ve safh ile muamele.
 • Yiğitlik. Cömertlik. Lütuf ve ihsankârlık.
 • Kerem ve seha.
 • Soy temizliği.
 • Gençlik. (Arapça)
 • Yiğitlik. (Arapça)
 • Eskiden Anadolu'da kurulup gelişen esnaf teşkilatı. (Arapça)

gabavet / gabâvet

 • Anlayıştaki kıtlık, zayıflık.

gabra

 • Yeryüzü, toprak, arz.
 • Nebat envâından bir nev'i.
 • Kuraklık, kıtlık.
 • Çok tuzlu.
 • Toprak rengi.

ğala / ğalâ

 • Kıtlık, pahalılık.

gazel

 • Tek kişinin özel bir ahenkle okuduğu manzume. (Aşk ve nefis gibi hislere ait olup, anlamı dine aykırı olursa ve kadın sesi ile câiz değildir.)
 • Edb: Klâsik şark şiirlerinin en çok kullanılan ve (5-15) beyitlik şekil.
 • Sonbaharda ağaç üzerinde kuruyan yapraklar.
 • Ceylân.<

gıbb-eş şehade / gıbb-eş şehâde

 • Şâhitlikten sonra.

gulv

 • Haddini tecavüz etmek, haddini aşmak.
 • Yiğitlik zamanının evveli ve sür'ati.

güvahi / güvahî

 • Şahitlik. şahitlik etmek. (Farsça)

hakaret-i zahiriye

 • Görünürdeki basitlik, önemsizlik.

hamaset / hamâset / حَمَاسَتْ

 • Yaradılıştan olan cesâret. Bahadırlık. Cesurluk. Kahramanlık. Yiğitlik.
 • Yiğitlik, kahramanlık, cesaret.
 • Yiğitlik, kahramanlık.

harika-i şecaat

 • Yiğitlik ve yüreklilikte benzersiz olma.

hatn

 • Beraberlik, misil, denk olma, eşitlik.

haydari / haydarî

 • Kahramanlık, cesurluk, yiğitlik. Arslanlık.
 • Eskiden bazı esnaf ve köylülerin giydikleri kolsuz aba, hırka.

hazef

 • Eski yazıda hepsi noktasız harflerden müteşekkil olarak yazılan şiirler ve nesirler. Hüner göstermek için bu şekilde yüz beyitlik kasideler yazan şairler vardı.

hidase

 • Pâk etmek, temizlemek.
 • Kahramanlık, yiğitlik.
 • Abdest bozmak.

huşksal

 • Kuraklık ve kıtlık yılı. (Farsça)

iddihar

 • Biriktirmek, toplamak, yığmak.
 • Kıtlık zamanında yüksek fiatla satmak üzere zahire toplayıp saklama.

imtiyazsızlık

 • Eşitlik, ayrıcalık yapmamak.

iname

 • Uyutma.
 • Kıtlık.

ıntiyan

 • Yiğitlik evveli.

irtac

 • Bir kimsenin sözünü kesme, konuşturmama.
 • Devamlı yağmur ve kar yağma.
 • Kapıyı örtme, kapama.
 • Kıtlık her tarafa yayılma.

istiska / istiskâ

 • Kıtlık, kuraklık vaktinde, sahrâya çıkıp, yağmur yağdırması için Allahü teâlâya yalvarmak, duâ etmek. Yağmur duâsı.

istiska namazı / istiskâ namazı

 • Kıtlık, kuraklık vaktinde, yağmur yağması için sahrâda kılınan namaz.

istiva / istivâ / استوا

 • Eşitlik. (Arapça)
 • Düzlük. (Arapça)

itat

 • Düşmanlık, zıtlık, adavet, muhasame.

kahit

 • Şiddetli kıtlık olan sene.

kahramani / kahramanî

 • Yiğitlik, kahramanlık, cesurluk. (Farsça)

kaht / قحط / قَحْطْ

 • Kıtlık.
 • Kıtlık.
 • Kıtlık, kuraklık, gıdâ maddelerinin azlığı.
 • Kıtlık. Kuraklık. Kuraklıktan dolayı mahsulün yetişmemesi.
 • Kıtlık. (Arapça)
 • Kıtlık.

kaht u gala / kaht u galâ

 • Kıtlık, pahalılık.

kaht ü gala / kaht ü galâ

 • Yokluk. Kıtlık. Fakirlik.
 • Pahalılık.

kaht ve gala / kaht ve galâ / قَحْطُ وَ غَلَا

 • Kıtlık ve pahalılık.
 • Kıtlık ve pahalılık.

kahtlık

 • Kıtlık.

kahtügala / kahtügalâ

 • Yokluk ve kıtlık.

kanun-u müsavat

 • Eşitlik kanunu.

kebse

 • Beraberlik, eşitlik, müsavat.
 • Ebucehil karpuzu.

kehl

 • Göze sürme çekme.
 • Kıtlık yılı.

kelah

 • Kıtlık olan yıl, kıtlık yılı.

kemal-i şehamet / kemâl-i şehâmet

 • Mükemmel derecede akılla bütünleşmiş yiğitlik.

kesad

 • Alış veriş durgunluğu. Kıtlık. Eksiklik. Verimsizlik.
 • Kıtlık, yokluk.
 • Sürümsüzlük, alış-veriş durgunluğu.

kifa

 • Bir parça veya iki bez (ki birbirine dikip çadır eteğini yaparlar.)
 • Eşitlik, beraberlik, müsâvât.

kıllet

 • Titremeğe benzer bir hâlet ki hiddet vaktinde ârız olur.
 • Azlık. Nâdirlik. Kıtlık.
 • Azlık, kıtlık.

kuhme

 • Düşünmeden bir işe girişme.
 • Şiddet.
 • Kıtlık senesi.
 • Zor iş.

kuhut

 • Kıtlıktan sıkıntı ve eziyet çekme.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kutb-i medar / kutb-i medâr

 • Âlemin nizâmı ile alâkalanan, bolluk-kıtlık, sağlık-hastalık, barış-savaş, rızık, yağmur ve benzeri olaylarla vazîfeli kılınan büyük zât. Kutb-ül-aktâb, Kutb-ül-ebdâl da denir.

kutb-ül-aktab / kutb-ül-aktâb

 • Âlemin nizâmı ile alâkalanan, bolluk, kıtlık, sağlık-hastalık, barış-savaş, rızık, yağmur ve benzeri olaylarla vazîfeli kılınan ricâl-i gayb yâni herkesin tanımadığı zâtların reisi. Emrinde üçler, yediler, kırklar... denilen yine bu işlerle vazîfeli seçilmiş kimseler bulunur.

lezbe

 • (Çoğulu: Lezbât) Şiddet.
 • Kıtlık.

lian

 • Lânetleşmek. İki kişinin birbirini lânetlemesi.
 • Fık: Zevc ile zevcenin hâkim huzurunda şer'i usulüne uygun olarak dörder defa şahitlikte bulunduktan sonra, nefislerine lânet ve gadab okumak suretiyle olan yeminleri. Buna: Mülâene, telâun, iltiân da denir.

lisan-ı hamaset / lisân-ı hamaset

 • Yiğitlik ve kahramanlık dili.

lisan-ı şehadet

 • Şahitlik eden dil.

lühud-i şüheda / lühud-i şühedâ

 • Şehitlik. Şehitler mezarlığı.

mahbun

 • Kıtlık için saklanan şey.
 • Edb: İkinci harfi düşürülmüş vezin.

mahl

 • Kıtlık, kaht.

makam-ı şehadet

 • Şehitlik makamı.

manevi şehadet / mânevî şehadet

 • Mânevî şehitlik.

mecdeye

 • Kıtlık yeri.

mensubiyet / mensûbiyet / مَنْسوُبِيَتْ

 • Bağlılık, aitlik.
 • Âitlik.

merdanegi / merdanegî

 • Cesurluk, yiğitlik, merdlik, erkeklik. (Farsça)

merdi / merdî

 • Erlik, erkeklik. (Farsça)
 • Merdlik, cesurluk, yiğitlik. (Farsça)
 • İnsanlık, hamiyet. (Farsça)

merdud-üş şehadet / merdud-üş şehâdet

 • Şahitlikleri kabul edilmiyenler.
 • Fâsık, yani devamlı günah işleyenler, yalan söyleyenler, müslümanları aldatan kimseler merdud-üş şehâdettir.

merdümi / merdümî / مردمى

 • İnsanlık. (Farsça)
 • Yiğitlik. (Farsça)

mey'a

 • (Mey'at) Yiğitlik başlangıcı.
 • Atı koşuya alıştırmak.
 • Erimiş sıvı madde.
 • Yere dökülen bir sıvının akıp gitmesi.
 • Bir şeyin ilk zamanı. Tâzelik vakti.

meyl-i tecellüd

 • Yiğitlik meyli, cesaretli olma ve kahramanlık arzusu.

mikail aleyhisselam / mîkâil aleyhisselâm

 • Dört büyük melekten biri. Ucuzluk, pahalılık, kıtlık, bolluk yapmak, ferah ve huzûr getirmek ve her maddeyi hareket ettirmekle görevli melek.

muadele

 • Müsâvilik, eşitlik. İki şey arasında mikdarca, vasıfca beraberlik.
 • Karşılıklı anlayış.
 • Adâlet.
 • Mc: Anlaşılmaz iş. Muammâ.

muadelet / muâdelet

 • Müsâvilik, denklik. Karşılıklı uygunluk. Eşitlik.
 • Eşitlik, denklik, karşılıklı denge ve uygunluk.

mübayenet / مُبَايَنَتْ / mübâyenet

 • Zıtlık, birbirine benzememe.
 • Birbirine benzememe, zıtlık.

mübayenet-i cevheriye / mübâyenet-i cevheriye

 • Asla, öze ait farklılık, zıtlık.

mübayenet-i lazime / mübâyenet-i lâzime

 • İki şey arasında lâzım olan zıtlık ve zorunlu olan farklılık.

mübayenet-i mahiyet / مُبَايَنَتِ مَاهِيَتْ

 • İçyüzü itibariyle zıtlık, birbirine benzememe.

müceddidiyet

 • Mücedditlik, yenileyicilik.

müfavaza

 • Ortaklık, işbirliği.
 • Eşitlik, müsavilik.

müfavazaten

 • Ortaklıkla, işbirliği yaparak.
 • Eşitlikle, müsavilikle.

mugayeret / mugâyeret / مغایرت

 • Zıtlık, aykırılık. (Arapça)

mükafee / mükâfee

 • Beraberlik, eşitlik, müsavat.

münafat / münâfât

 • Aykırılık, zıtlık.

münakaza / münâkaza

 • Zıtlık, uymazlık.

mürüvvet

 • İnsaniyet. İnsanlığa uygun olan şeyi yapmak. Güzel ve iyi şeyleri alıp, kötü şeyleri ve hâlleri bırakmak.
 • Ana baba saadeti.
 • Mertlik, yiğitlik.
 • Reculiyet.
 • İnsanlık, yiğitlik. Muhtâc olanlara, lâzım olan şeyleri vermek, başkalarına faydalı olmak, iyilik yapmak arzusu, insanlık. Adâleti yerine getirme ve hiç kimseden intikam almayı istememe.

musadde

 • Muhâlefet, uyuşmazlık, zıtlık.

müsavat / müsâvât / müsâvat / مساوات / مُسَاوَاتْ

 • Denklik, beraberlik. Müsavilik, eşitlik. Aynı hâl ve derecede olmak. Aynı haklara sahip olmak.
 • Eşitlik, aynı halde ve derecede olma.
 • Eşitlik, denge.
 • Eşitlik, denklik.
 • Eşitlik, denklik; aynı halde ve derecede olma.
 • Eşitlik. (Arapça)
 • Eşitlik.

müsavat-ı esasiye / müsâvat-ı esasiye

 • Temel eşitlik, mutlak eşitlik.

müsavat-ı hukuk

 • Hukuk önündeki eşitlik.

müsavat-ı mutlaka / müsâvât-ı mutlaka / مُسَاوَاتِ مُطْلَقَه

 • Mutlak eşitlik.
 • Sınırsız, tam eşitlik.

müsavat-ı zımniye

 • Gizli eşitlik.

mutasarrım

 • (Çoğulu: Mutasarrımin) Kahramanlık ve yiğitlik gösteren.

mütecellidane / mütecellidâne

 • Celadet ve kahramanlıkla. Yiğitlik göstererek. (Farsça)

muvazene / muvâzene

 • Denge, tartıda eşitlik.

muvazenet / muvâzenet

 • Dengelilik, eşitlik.

na-sazkari / na-sazkârî

 • Uygunsuz iş yapma, münâsebetsiz iş görme. (Farsça)
 • Zıtlık, uygunsuzluk. (Farsça)

nahis

 • Kıtlık yılı.
 • Kıtlık.
 • Yümünsüz, uğursuz.

necadet

 • Kahramanlık, efelik, yiğitlik.

necd

 • Açık ve işlek yol.
 • Yüksek yer.
 • Minder, döşeme gibi oturacak şeyler.
 • Ağaçsız mekân.
 • Hâzık ve mâhir kılavuz.
 • Yiğitlik hâli. Gamlılık, gussa.
 • Hasma galip gelmek.
 • Çok terlemek.
 • Meme.
 • Suudi Arabistan'ın doğu mıntıkası.

necdet

 • Yiğitlik, şecaat, kahramanlık.
 • Harp ve kıtal.
 • Yeis, korku.
 • Yiğitlik, kahramanlık.

nerimani / nerimanî

 • Nerimanlık, kahramanlık, yiğitlik. (Farsça)

pehlevani / pehlevanî

 • Pehlivanlık, güreşçilik, yiğitlik, kahramanlık. (Farsça)

rüsti / rüstî

 • Üstünlük, muvaffakıyet. (Farsça)
 • Yiğitlik. (Farsça)
 • Kuvvet. (Farsça)

sabitiyet / sâbitiyet

 • Sabitlik.
 • Sabitlik.

şahadet / şahâdet / شهادت

 • (Şehâdet) Şâhidlik.
 • Bir şeyin doğruluğuna inanmak.
 • Delâlet. Alâmet, işaret, iz.
 • Allah (C.C.) rızâsı yolunda hayatını fedâ etmek. Din için muharebeden şehitlik.
 • Şahitlik, tanıklık.
 • Şahitlik, Allah yolunda ölmek.
 • Tanıklık, şahitlik. (Arapça)
 • Şehadet getirme. (Arapça)
 • Şehitlik. (Arapça)

şahid / şâhid

 • Şahitlik yapan. Bilen, tanıyan. Senet yerine geçecek kadar mâkul ve mu'teber sayılan. Gören.
 • Resul-ü Ekrem Efendimizin (A.S.M.) bir vasfı.
 • Melâike-i kiram.
 • Hazır.
 • Şahitlik yapan, bilen, tanıyan.

şahid-i kafi / şâhid-i kâfi

 • Yeterli seviyede şahitlik.

şahit

 • Şahitlik yapan, bilen, tanıyan.

saramet

 • Yiğitlik, mertlik.

şebabiyet

 • Gençlik, tazelik. Yiğitlik. Civanlık.

şebibe

 • Gençlik. Yiğitlik.

şeca'at / şecâ'at

 • Yiğitlik, bahadırlık, cesâret, kahramanlık.

şecaat / şecâat / شجاعت

 • Yiğitlik, cesurluk. Korkulu anda kalb kuvveti ile cesaretini muhafaza etme. Kuvve-i gadabiyenin vasat mertebesidir.
 • Yiğitlik, cesurluk.
 • Yiğitlik, öfke duygusunun normal derecesi.
 • Cesaret, yiğitlik. (Arapça)

şecaat-i fıtriye

 • Yaratılıştan gelen yiğitlik, cesaret ve kahramanlık.

şecaat-i harika

 • Harika yiğitlik, cesurluk.

şecaat-i imaniye

 • İmandan kaynaklanan cesaretlilik, yiğitlik, kahramanlık.

şecaat-i kudsiye

 • Mukaddes yiğitlik.

şecaat-i maddiye

 • Maddî kahramanlık, yiğitlik (Maddî bakımdan ilerlerken ifrat ve tefritten uzak olan orta ve doğru hâli ayakta tutma).

şecaat-i milliye-i islamiye / şecaat-i milliye-i islâmiye

 • İslâm milletine ait kahramanlık, yiğitlik, cesaret.

şecaat-ı mücessem

 • Somut hâle gelmiş cesurluk, yiğitlik.

şehadat / şehâdât

 • Şahitlikler ve tanıklıklar.
 • Şahitlikler, şehitlikler.

şehadat-ı sadıka / şehâdât-ı sâdıka

 • Doğru şahitlikler.

şehadet / şehâdet / شهادت / شَهَادَتْ

 • Şahitlik, tanıklık.
 • Bir şeyin gerçekliğine inanma.
 • Din uğrunda şehit olma.
 • Şehitlik, şahitlik.
 • Şahitlik, tanıklık.
 • Tanıklık. (Arapça)
 • Şehitlik. (Arapça)
 • Şahitlik.
 • Şehitlik.

şehadet eden

 • Şahitlik, tanıklık eden.

şehadet etmek

 • Şahitlik, tanıklık yapmak.

şehadet mertebesi

 • Şehitlik derecesi.

şehadet-i kat'iye

 • Kesin şahitlik, kesin delil.

şehadet-i sadıka

 • Doğru şahitlik, tanıklık.

şehadet-i vücud

 • Allah'ın varlığına şahitlik.

şehadet-meab

 • Şahitlik alanı.

şehamet / şehâmet / شهامت

 • Akıl ve zekâ ile beraber olan yiğitlik. Kahramanlık. Cür'et. Bahadırlık.
 • Tez anlayışlı olmak.
 • İyi işler yapmak, yüksek mertebeler ele geçirmek; zekâ ve akıllılıkla berâber olan cesâret, yiğitlik.
 • Akıllıca yiğitlik.
 • Yiğitlik. (Arapça)

şehamet-i fıtriye / şehâmet-i fıtriye

 • Yaratılıştan gelen yiğitlik.

şehamet-i imaniye / şehâmet-i imâniye

 • İmandan gelen yiğitlik ve cesaret.

şehamet-i islamiye / şehamet-i islâmiye

 • İslâmiyetten gelen yiğitlik, İslâm'ın kazandırdığı akla ve zekâya dayanan cesaret.

şehba'

 • Kır renkte olan şey.
 • Kır katır, kır at.
 • Tam teçhizatlı asker birliği.
 • Pek kıtlık olan sene.

şerh

 • Her nesnenin evveli.
 • Her sene yeni doğan deve yavruları.
 • Yiğitlik.
 • Yarmak.

şetve

 • Kış olmak.
 • Soğuk olmak.
 • Kıtlık olmak.

şevahid-i kevniye / şevâhid-i kevniye

 • Varlıkların şahitlikleri.

seviyyet

 • Eşitlik, müsavilik, denklik.

sırr-ı tezad

 • Birbirine zıt olma esprisi; zıtlık sırrı.

şüca'at / şücâ'at / شجاعت

 • Cesurluk, yiğitlik. (Arapça)

taadül

 • Beraberlik, eşitlik.

teadül

 • (Çoğulu: Teâdülât) (Adl. den) Birbirine denk gelme. Eşitlik, denklik, beraberlik.

tearuz / teâruz / تعارض

 • Zıtlık, zıtlaşma.
 • İki kişi arasındaki zıddıyet. Karşıtlık.
 • Çatışma.
 • Karşılıklı zıtlık, çelişme. (Arapça)
 • Teâruz etmek: Çelişmek. (Arapça)

tebayün / tebâyün / تباین

 • İki şey arasındaki uyuşmazlık. Birbirinden ayrı ve başka olmak. İhtilâf vuku bulmak. Zıtlık.
 • Uymazlık, zıtlık.
 • Zıtlık, aykırılık. (Arapça)

tegayür / تغایر

 • Zıtlık. (Arapça)

tehalüf

 • Uymama, zıtlık.

tekafü' / tekâfü'

 • Beraberlik, eşitlik, müsâvilik.

tenakuz / tenâkuz / تَنَاقُضْ

 • Zıtlık, birbirine zıt olma.

teng

 • Dar, sıkıntılı, melul, kederli. (Farsça)
 • Kıtlık. (Farsça)

tesavi / tesâvî / تساوی

 • Eşitlik. (Arapça)

tezad / tezâd / تضاد

 • Zıtlık.
 • Zıtlık, aykırılık.
 • Zıtlık, çelişki. (Arapça)

tezat

 • Zıt, zıtlık.

tezkiyeci

 • İyi hâl üzere şâhitlik eden.

tinnü

 • Beraberlik, eşitlik.

tufeyliyet / طفيليت

 • Parazitlik. (Arapça)

ülbe

 • Kıtlık.
 • Açlık.

usr

 • Güçlük, zorluk. Zor iş.
 • Sıkıntı. Darlık. Kıtlık.

vazife-i teceddüd-ü din

 • Dini yenileme vazifesi, mücedditlik görevi.

zehre

 • Kahramanlık, yiğitlik. (Farsça)
 • Öd. Safra. (Farsça)

zıddiyet

 • Zıtlık.
 • Birbirine muhâlif, zıt olma hâli. Zıtlık. Birbirinden nefret etme. Zıt fikir veya kanaat sahibi olanların durumu.
 • Zıtlık.

zıddiyyet / ضدیت

 • Zıtlık, karşıtlık. (Arapça)