LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ism kelimesini içeren 21 kelime bulundu...

abadile-i seb'a / abâdile-i seb'a

 • İsmi Abdullah olan meşhur yedi sahabi.

anka-yı muğrib

 • İsmi var, cismi yok. Ankâ kuşu.

beni ismail / benî ismail

 • İsmailoğulları.

esma-i sitte-i meşhure / esmâ-i sitte-i meşhure

 • İsm-i Âzam olarak bilinen Cenab-ı Hakkın meşhur altı ismi; Ferd, Hayy, Kayyûm, Adl, Hakem ve Kuddûs isimleri.

havale / حواله

 • Ismarlama, havale. (Arapça)

ıhrit

 • İsmi işitilmeyen bitki.

ismail-i feyz-i hürmet

 • İsmail (a.s.).

ismetmeab / ismetmeâb

 • İsmetlü. Günahsız. Haramdan ve nâmusa dokunur hâllerden çekinen.

ismetpenah

 • İsmetlü, ismetmeâb.

ismi ve sıfati / ismî ve sıfatî

 • İsme ve sıfata ait.

isti'sam

 • İsmetli olmayı istemek. Temizlik istemek. Günah ve ayıplardan temiz olmak.

istisna' / istisnâ'

 • Ismarlama. Bir san'at sâhibinden belirli bir işin, belirli özelliklerde yapılmasını istemek. Meselâ bir terzi ile kumaşı ve benzeri malzemeleri ondan olmak üzere bir kat elbise dikmesi için sözleşme yapmak.

lafza-i celal / lafza-i celâl

 • İsm-i Celâl, Allah lâfzı.

lütfiye

 • İsmail Fakazlı'nın eşi.

mana-yı ismi / mânâ-yı ismî

 • İsme dair mânâ. Bir şeyin sadece kendisini bilip tanımak. Bir şey başka şeyleri tanıttığı, bildirdiği veya sevdirdiği için olan mânâya da mânâ-yı harfî denir. Bir ağacı gölgesinden, zahirî görünüşünden, bize verdiği meyvesinden dolayı alâka gösterir ve seversek mânâ-yı ismî ile seviyoruz demektir. A

muhavvel

 • Ismarlanmış, değiştirilmiş.

mümaileyh / mümâileyh

 • İsmi geçen, bahsedilen.

sekine / sekîne / سَك۪ينَه

 • İsm-i Azam'ı içinde bulunduran duâ.

sipariş / sipâriş / سپارش

 • Ismarlamak, ısmarlayış. (Farsça)
 • Ismarlama.
 • Ismarlama. (Farsça)

tefviz / tefvîz

 • Ismarlama, havâle etme.
 • Bir işi sebeblere yapıştıktan sonra Allahü teâlâya havâle etmek, helâl ve faydalı şeyleri kazanmaya çalışıp da, bunlara kavuşmayı Allahü teâlâdan beklemek.
 • Kadına kendini boşama hakkı vermek. Yâni kendini sen boşa demek. Buna Temlîk de denir.

zamir / zamîr / ضَمِيرْ

 • İsmin yerini tutan kelime.
 • İsmin yerini tutan kelime.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın