LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te isam ifadesini içeren 29 kelime bulundu...

amair / amâir

 • (Tekili: Amâyir) (İmâret) İmâretler. Mâmur etmeler.
 • Sâlih fakirlerin veya kendisini idare edemiyen veya çalışamıyan talebe-i ulumun, fukarâ-i sâlihînin iâşesinin te'min edilmeleri.

amelmande

 • İş yapmaz hâle gelmiş olan. Muattal. Battal. Çok yaşlı. Sakat veya hasta olup çalışamaz hâle gelmiş olan. (Farsça)

asar-ı haşmet / âsâr-ı haşmet

 • İhtişam ve büyüklük eserleri.

azamet-i haşmet

 • İhtişamın büyüklüğü.

azamet-i uluhiyet / azamet-i ulûhiyet

 • Allah'ın ilâhlığının büyüklük ve ihtişamı.

bevç

 • Azamet, büyüklük, heybet. Gösteriş, ihtişam.
 • Zinet, süs, debdebe.

bevş

 • Çalım, gösteriş, debdebe, ihtişam. (Farsça)

daru-berd

 • Debdebe, ihtişam. (Farsça)

devlet-meab

 • Devletin saadet ve ihtişamının sığınacağı yer, hükümdar.

furkan-ı celilüşşan / furkan-ı celîlüşşan

 • Doğru ile yanlışı birbirinden ayıran şanı ihtişamlı, görkemli olan Kur'ân.

haşmet

 • Büyüklük, ihtişam.
 • Büyüklük, ihtişam, görkem.

haşmet-i hakimiyet / haşmet-i hâkimiyet

 • Allah'ın hâkimiyetinin ihtişamı ve görkemi.

haşmet-i rububiyet

 • Herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye eden Allah'ın idare ve egemenliğinin ihtişamı.

haşmet-i saltanat

 • Saltanatın haşmeti, ihtişamı.

haşmetnüma / haşmetnümâ

 • İhtişamlı, görkemli.

huzur-u mehabetinde

 • Büyüklük ve ihtişamın karşısında.

inkisam / inkisâm / انقسام

 • Bölünme. (Arapça)
 • İnkisâm etmek: Bölünmek. (Arapça)

irtisam

 • İrtisam etmek: Resmedilmek, izi düşmek.

izhar-ı haşmet

 • İhtişamın, heybetin açığa vurulması.

kevkebe

 • Fevkalâde tantana. İhtişam, debdebe, şöhret. (Farsça)

mahsusattaki vehmiyat bedihiyattandır / mahsûsattaki vehmiyat bedihiyattandır

 • Dış duyular vasıtasıyla elde edilen bilgiye vehim karışamaz. Zira hakikati sabittir. Dış duyularla gödüğümüz şeyler dış dünyada vardır. Vehimde olduğu gibi kuruntu ile olmayan bir şeyin varlığına hükmetmek değildir.

muhteşem / محتشم

 • İhtişamlı, görkemli.
 • İhtişamlı, görkemli.
 • Görkemli, ihtişamlı. (Arapça)

mürtesim

 • İrtisam eden, resmi çıkan. Görünür hâle gelen.

sahib-i unvan-ı muhteşem

 • İhtişamlı isim sahibi.

sani-i muhteşem / sâni-i muhteşem

 • İhtişam sahibi ve herşeyi sanatlı bir şekilde yaratan Allah.

saray-ı muhteşem

 • İhtişamlı, görkemli saray.

şehr-i muhteşem

 • Görkemli, ihtişamlı şehir.

tecelliyat-ı celaliye / tecelliyât-ı celâliye

 • Allah'ın haşmet ve ihtişamının varlıklar üzerinde görünümü.

vesim

 • (Çoğulu: Vüsemâ-Visâm) Güzel yüzlü. Güzel çehre.
 • Damgalı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın