LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te irsal ifadesini içeren 13 kelime bulundu...

bedevi / bedevî

 • Köylü, kırlarda yaşayan, kırsal bölge insanı.

ca'l

 • Yaratmak, halk.
 • Almak.
 • İş işlemek. Yapmak.
 • Bu kelime Kur'ân-ı Kerim'de onüç vecihle kullanılmıştır:1- Tafak ve ahz (inşâ ve ikbal) mânasına; bir işi işlemeğe müteveccih olup başlamak ve işler olmak.2- Halketmek, yaratmak.3- Kavl ve irsal.4- Tehiyye ve tesviye (tanzim

ehl-i kura / ehl-i kurâ

 • Köylerde yaşayanlar; kırsal kesimde olanlar.

irad-ı mesel

 • Edb: Bir fikri isbat için misal getirme. Buna İrsal-i mesel de denir.

irsalat

 • (Tekili: İrsal) Göndermeler. Gönderilen şeyler.

isra / isrâ

 • Yürütmek, göndermek.
 • Gece seferi yapmak.
 • İrsâl etmek.

müdla

 • Sarkıtılmış. İrsal olunmuş.

mürsel

 • (Resel. den) İrsal olunmuş, gönderilmiş, yollanmış.
 • Nebi. Peygamber.

mürsele

 • İrsal edilen, gönderilen.
 • Mektup, pusula, kâğıt.

sedl

 • İrsal etmek, göndermek, yollamak.

sedr

 • Tenbel olmak.
 • İrsal, gönderme.
 • Gözü hareket ettirmek.

serh

 • Kıl taramak.
 • Halâs etmek, kurtarmak.
 • Uzun, büyük ağaç.
 • Güdülen davar ve sığır sürüsü.
 • Otlak, mera.
 • İrsal etmek.

vahiy

 • Bir fikrin, bir hakikatın veya emrin Allah (C.C.) tarafından Peygambere bildirilmesi.
 • Lügatte vahiy: Kelâm, kitap, işaret, irsal, ilham, ifham, emir, teshir, bir şeyi harfiyyen i'lâm, bazı hususi maksadları tebliğ gibi mânalara gelir.
 • Şeriatta vahiy: Dilediği ahkâmı, esrar ve

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın