LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te irem ifadesini içeren 44 kelime bulundu...

acür / âcür / آجر

 • Kerpiç, tuğla, kiremit.
 • Tuğla. (Farsça)
 • Kiremit. (Farsça)

acüri / acürî

 • Kiremitçi, tuğlacı.

adem-i i'dad

 • Hazır duruma getirememe, müsait olmama, elverişli olmama.

aram / ârâm

 • (Tekili: İrem) Çölde, sahrada konulan hususi nişan.

atalet kanunu

 • Fiz: Duran bir cisim, bir kuvvetin etkisi olmadan hareket edemez; ve hareket hâlindeki bir cisim, bir kuvvetin etkisi olmadan hızını ve yönünü değiştiremez.

bükse

 • Kiremit parçası.
 • Saksı.

bürme

 • (Çoğulu: Birem-Birâm) Çömlek yapımında kullanılan yumuşak taş.
 • Çömlek.
 • Baş örtüsü.

da'va / da'vâ

 • Takib edilen fikir, iddia.
 • Bir kimsenin hakkını aramak üzere mahkemeye müracaat etmesi.
 • Hakkı olanın iddia etmesi. Kendini haklı görüp veya zannedip üstün fikirlilik iddia etmek.
 • Mes'ele.
 • İnat. Ayak diremek.
 • Cenab-ı Hak'tan hayır ve rahmet dilemek.

dairevi / dâirevî / دائروی

 • Dairemsi. (Arapça)

dalle / dâlle

 • Âdet hâlinin kaç gün olduğunu unutan veya kaç gün olduğunu bilip ayın başında mı, ortasında mı, sonunda mı olduğunu kestiremeyen kadın.

dirhem

 • (Bak: Direm)

fevt-i fursat

 • Fırsat kaçırma. Fırsatı değerlendirememe. Ele geçen bir imkânı kullanamama.

harem / حرم

 • Herkesin giremeyeceği yer, aile, eş.
 • Harem, herkesin giremeyeceği yer. (Arapça)

haremişerif / haremişerîf

 • Kâfirlerin giremeyeceği Kâbe ve civarı.

haremlik

 • Harem dairesi, evde harem kısmı, herkesin uluorta giremeyeceği yer. (Arapça - Türkçe)

harim / harîm

 • Herkesin giremiyeceği, dokunmıyacağı şey. Haram dairesi.
 • Şerik.
 • Bir kişinin olup, başkasının duhul ve taarruzundan masun yer.
 • Hacıların Mekke-i Mükerreme'de giydikleri libas.
 • Harem dairesi; herkesin giremeyeceği yer, dokunamayacağı şey.

hazefat-ı safile / hazefât-ı sâfile

 • Kıymetsiz şeyler; çamurdan, topraktan yapılmış kiremit, tuğla, çanak, çömlek gibi değersiz şeyler.

hıma

 • Kimsenin giremediği mahfuz otlak.
 • Sultan için korunup hıfz edilen çayır.

hukukullah / hukûkullah

 • Allahü teâlânın emri ve kulluk borcu olarak yapılan, kimsenin tasarrufta bulunamıyacağı, değiştiremeyeceği şeyler.

i'cam

 • Harflere, yazıya nokta koymak.
 • İsteğini açıklıkla bildiremeyip, maksadı belirsiz, muğlak söylemek.

ifate-i fırsat

 • Fırsatı kaçırma. Fırsatı değerlendirememe.

inad / inâd

 • Israr, muannidlik, ayak direme, dediğinden vazgeçmeme.
 • Ayak direme, inat.

inkar / inkâr

 • Bilmeme, tanımama. Yaptığını ve söylediğini gizleme.
 • Yapmadım deme ve ayak direme.
 • Reddetme.

irem

 • (Bak: Irem, Şeddâd)

ısnan

 • Israr etme, inat etme, ayak direme.
 • Gücenme, darılma.
 • Gururlanma, kibirlenme.

ısrar

 • Ayak direme.

kırmid / kırmîd

 • (Çoğulu: Karâmid) Pişmiş kiremit.

lecac

 • (Lecâcet) Çekişme, inad etme, ayak direme (düşmanlıkta). Taannüd.

lecc

 • Dar şey.
 • Düşmanlıkta ve husumette inad edip ayak direme.

lian / liân

 • Lânetleşmek, erkeğin zevcesini (hanımını) zinâ etmekle suçlaması veya bu çocuk benden değildir demesi hâlinde dört şâhid getiremezse, zevcenin isteği üzerine eşlerin hâkim huzûruna çağrılarak usûlüne uygun (âyet-i kerîmedeki bildirildiği şekilde) kar şılıklı yemîn etmeleri ve lânetleşmeleri. Buna mu

muanede

 • (Anud. dan) İnad etme, ayak direme.

mülaane / mülâane

 • Zevcesini (eşini) zinâ ile suçlayan erkeğin dört şâhit getirememesi hâlinde, zevcenin isteği üzerine eşlerin hâkim huzûruna çıkarak usûlüne uygun (âyet-i kerîmelerde bildirilen ifâdelerle) karşılıklı yemin etmeleri ve lânetleşmeleri.

müterakib

 • (Rükub. dan) Kiremit gibi birbiri üstüne binmiş olan.

na-meysur

 • Ele geçirememiş. Elde edememiş. (Farsça)
 • İşi kolaylaştırılmış. (Farsça)

okka

 • Eskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü. Dörtyüz direm ağırlık. Okiyye. (Türkçe)

şeddad

 • Kâfir.
 • Çok eskiden Yemen'de Âd Kavminin hükümdarı Allah'a isyan ederek Cennet'e benzetmek iddiasiyle İrem bağını yaptırmış, bu bağdaki köşke girmeden kavmi ile yani taraftarlariyle birlikte gazaba uğramış, çarpılmış, yerin dibine geçmiştir.

semit

 • Temiz pişirilmiş olan kebap.
 • Arınmış, temizlenmiş ve pâk olmuş.
 • Doldurulmuş bağırsak.
 • Birbiri üstüne yığılmış kiremit.
 • Bir kat sahtiyan.

şicar

 • Kapı ardına koyup sürgü olarak kullanılan ağaç.
 • Kiremit tahtası altına konulup çakılan ağaç.
 • Kapı ağacı.
 • Deve alâmetlerinden bir alâmet.

taannüd

 • (İnad. dan) İnad etme. Ayak direme.
 • İnat etme, ayak direme, direnme.

taannüdat / taannüdât

 • (Tekili: Taannüd) İnad etmeler, ayak diremeler.

tabık

 • Büyük kiremit.

tacen

 • Tava.
 • Büyük kiremit.

tavb

 • Kırmızı kiremit.

tub

 • Kiremit.
 • Tuğla.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın