LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te intiha ifadesini içeren 21 kelime bulundu...

emed

 • Son, nihayet. Gayet. Encam, intihâ.

güzide / güzîde

 • (Güzin) Seçilmiş. İntihab edilmiş. Beğenilmiş. (Farsça)

güziden / güzîden

 • Seçmek. İntihab etmek. (Farsça)

hodküş

 • Kendini öldüren, intihar eden. (Farsça)

i'dam-ı nefs

 • İntihar. Kendi kendini öldürmek.

ictiba

 • Seçmek. İhtiyar ve intihâb etmek. Seçkin bir şeyi almak.
 • Tahsildarın para ve vergi toplaması.

intiha

 • Son, nihayet, uç.İNTİHA' : Eğilme. Dayanma, yaslanma.

intihab / intihâb / انتخاب

 • Seçme. (Arapça)
 • Seçilme. (Arapça)
 • Seçim. (Arapça)
 • İntihâb edilmek: Seçilmek. (Arapça)
 • İntihab eylemek: Seçmek. (Arapça)

intihabat

 • (Tekili: İntihab) Yağmalar, talan etmeler, kapışmalar.
 • (Tekili: İntihab) Seçilmeler, seçmeler.
 • Seçimler.

intihabi / intihabî

 • İntihabla alâkalı, seçim ve seçme işlerine ait.

intihai / intihaî

 • (İntihaiyye) Sona ve nihayete ait. Bitme ile alâkalı.

intihar / intihâr / انتحار

 • Kendini öldürme, canına kıyma. (Arapça)
 • İntihâr etmek: Kendini öldürmek, canına kıymak. (Arapça)

isti'sar

 • Seçme, ayırma, intihab etme.
 • Seçip benimseme.

ıstına'

 • Seçme, intihab, ayırma.
 • Adam seçme.
 • İyilik etmek.
 • İş işletmek.

katl-i nefs

 • İntihar. Kendi kendini öldürme.

müntahib

 • (Nahb. dan) Seçen, intihâb eden. Seçmen.

müntehab

 • Seçilmiş. Güzide. İntihab ve ihtiyar olunmuş.

müntehir

 • (Nahr. dan) İntihar eden, kendini öldüren.

müntehirane / müntehirâne

 • İntihar ederek, kendini öldürüyor gibi. (Farsça)

müntehirin / müntehirîn

 • (Tekili: Müntehir) Kendilerini öldürenler. İntihar edenler.

tazmin

 • Kefil olmak.
 • Zarar verdiği kimsenin zarar ve ziyanını ödemek.
 • Edb: Başkasına ait bir mısra veya beyti intihâl ve tevârüd olmaksızın kendi şiirine alma san'atı.
 • Bir şeyi bir şeye dâhil etmek.
 • Zararı ödetmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın