LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te insaf ifadesini içeren 43 kelime bulundu...

adalet

 • Zulüm etmemek. Herkese hakkını vermek ve lâyık olduğu muâmeleyi yapmak. Mahkeme. Hak kanunlarına uygunluk. Haksızları terbiye etmek. İnsaf. Mâdelet. Dâd. Cenab-ı Hakk'ın emrini emrettiği şekilde tatbik etmek. Suçluya Allah'ın emrini icra etmek.

adaletkar / adaletkâr

 • Adaletli, insaflı, adalet sahibi. (Farsça)

adaletkarane / adâletkârane

 • Adâletlice. Adalet sahibine yakışır şekilde, insaflı ve haklı surette. (Farsça)

ahu-yi leng giriften

 • Topal ceylan tutmak.
 • Mc: İnsafsızlık etmek. Acizlere sataşmak.

ashab-ı vicdan

 • Vicdan ve insaf sahipleri.

baht-ı bidad / baht-ı bîdâd

 • Kötü şans, insafsız tâlih.

bi-aman / bî-aman

 • İnsafsız, merhametsiz.

bi-insaf / bî-insaf

 • Acımasız, insafsız. (Farsça)

biinsaf / bîinsaf / bîinsâf / بى انصاف

 • Acımasız, insafsız.
 • İnsafsız. (Farsça - Arapça)

dad / dâd

 • Adâlet. Hak, doğruluk. (Farsça)
 • İnsaf. (Farsça)
 • Vergi, ihsan, atiyye. (Farsça)
 • Ömür. (Farsça)
 • Sızlanma. (Farsça)

dad-ger / dâd-ger

 • Doğru, insaflı. (Farsça)

daver / dâver

 • Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) bir ismidir.
 • Âdil, insaflı ve doğru olan hükümdar, vezir veya hâkim.

ehl-i hak ve insaf

 • Hak ve doğru yolda olan insaf sahibi kimseler.

ehl-i insaf

 • İnsaf sahibi kimseler.

ehl-i insaf ve dikkat

 • İnsaf sahibi ve dikkatli kimseler.

ehl-i vicdan

 • Vicdanlılar, insaflılar.

ehl-i vicdan ve insaf

 • Vicdan ve insaf sahibi insanlar.

ehliinsaf

 • İnsaflılar.

el'insaf

 • İnsaf edilsin, insaf edilmeli.

el-insaf

 • İnsaf edilsin, insaf edilmeli, insaf edelim.

ensaf

 • (İnsaf. dan) Daha insaflı, çok acıyan, en merhametli.

hakk

 • Doğruluk, insaf, hak. (Allah'ın isimlerinden biri)

hakkaniyet

 • Haktan ve doğruluktan ayrılmamak. Adalet üzere bulunmak. Adalet ve insaf ile lâzım olanı icra etmek.

hasm-ı bieman / hasm-ı bîeman

 • İnsafsız düşman.

insafkar / insafkâr

 • İnsaflı, insaf sahibi, haksızlık yapmayan.

insafkarane / insafkârâne / insâfkârâne

 • İnsaflı bir şekilde.
 • İnsaflıca.

ma'deletgüster

 • İnsaflı, adaletli, vicdanlı ve doğru kimse. (Farsça)

ma'deletperver

 • Doğru, insaflı, adaletli ve vicdanlı kimse. (Farsça)

munsıf

 • İnsaflı. Merhametli. Hakkı kabul eden. Hakka riayet eden.
 • İnsaflı.
 • İnsaflı.

munsif / منصف

 • İnsaf eden, insaflı.
 • İnsaflı. (Arapça)

munsıf / مُنْصِفْ

 • İnsaflı.

munsıfane / munsıfâne

 • İnsaflıca.
 • İnsaflıca.
 • İnsaflıca. İnsaflılıkla.

müsbet hareket

 • Doğruluğu âşikâr olan ve belli ve isbat edilebilen; doğru düşünenlerin kabul edebileceği kanun ve nizama uygun hareket.
 • Allah'ın (C.C.) emrine uygun, tahribkâr ve tecavüzkâr olmayan, yapıcı ve tâmir edici tarzda olan, mizan, adâlet ve insafa uyan hareket.

na-insaf

 • İnsafsız. İnsafı bulunmayan. (Farsça)

nasfet

 • (Nasafet) İnsaf. Haklılık. Bir şeyin yarısını almak. Hakkaniyet. İnsanları, kanunların şümulüne girmeyen hakları te'min ve ifasına zorlayan fotri adâlet hissi.

nazar-ı adalet ve insaf

 • Hadiselere adaletli ve insaflı bir açıdan bakma, değerlendirme.

nazar-ı insaf

 • İnsaf bakışı.

sahib-i insaf

 • İnsaf sahibi, insaflı.

sayyad-ı bi-insaf / sayyad-ı bî-insaf / sayyâd-ı bî-insâf

 • İnsafsız avcı. (Farsça)
 • İnsafsız avcı.

sem'-i hamiyet

 • Hamiyet kulağı, insaf ve hakperestlikle dinleyiş.

sitem-amiz / sitem-âmiz

 • Hâin. İnsafsız, haksız. (Farsça)

vicdan-ı munsıfane

 • İnsaflı vicdan.

vicdan-ı münsıfane / vicdan-ı münsıfâne

 • İnsaf ölçülerine göre hareket eden vicdan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın