LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te iner ifadesini içeren 36 kelime bulundu...

ashab-ı kehf / ashâb-ı kehf

 • Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan'da bahsi geçen ve devirlerinin zâlim padişahından gizlenerek ve onun şerrine âlet olmaktan çekinerek, beraberce bir mağaraya saklanıp, Rabb-ı Rahimlerine (C.C.) sığınan, dindar ve makbul büyük zâtlar. İsimleri rivâvette şöyle sıralanır: Yemlihâ, Mekselinâ, Mislinâ, Mernüş, D

baytar / baytâr / بيطار

 • Hayvan tedavicisi, veteriner.
 • Veteriner.
 • Veteriner.
 • Veteriner. (Arapça)

beytar / beytâr / بيطار

 • Nalbant.
 • Baytar, veteriner. Hayvan hastalıkları hekimi.
 • Veteriner. (Arapça)

bilkasd

 • Kasıt ile, gaye edinerek.

hannas / hannâs / خَنَّاسْ

 • (El-Hannâs) (Hunus. dan) Geri çekilerek veya büzülerek, sinerek fırsat bulunca vesvese vermek için dönüp gelen. Sinsi şeytan. Besmeleyi işitince kaçan, gaflete dalınca musallat olan şeytan.
 • Sinerek vesvese veren, şeytan.

hatve-şümar

 • Adım sayan. (Farsça)
 • Çekinerek ve ihtiyatla yürüyen. (Farsça)

havfen

 • Çekinerek, korkarak, havf ederek, korku ile.

hazine-mande / hazine-mânde

 • Şahıs üzerinden kaydı silinerek devlet hazinesine kalan mal veya para. (Farsça)

ikindi namazı

 • İslâm'ın şartlarından biri olan beş vakit namazın üçüncüsü, öğle vakti ile akşam vakti arasında kılınan namaz.Gökten yere iner kamû (bütün) melekler, Meleklere müştâk olur (can atar) felekler, Kabûl olur anda bütün dilekler, İkindi namâzın kıldığın zaman.

ikrahen / ikrâhen / اكراها

 • İstemiyerek, tiksinerek. Zorlanarak.
 • Tiksinerek, iğrenerek. (Arapça)

iktifaen / iktifâen

 • Yetinerek.
 • Yetinerek, yeterli görerek.

imtisalen / imtisâlen

 • Misal edinerek, uyarak.

istibşarkarane / istibşarkârâne

 • Müjdelenerek, sevinerek.

kanaatkarane / kanaatkârâne

 • Kısmetine razı olarak, yetinerek.

kerhen

 • İstemeyerek, tiksinerek, zor altında kalarak yapma.
 • İstemiyerek, tiksinerek, zoraki.

maal-iftihar

 • İftiharla. Sevinerek. Kemal-i şevk ile.

madeniyyat / madeniyyât / معدنيات

 • Madencilik bilimi, mineraloji. (Arapça)

matiyye

 • Binek hayvanı. Binek.
 • Gerinip sevinerek yürüyen.

memnunen

 • Sevinerek, memnun olarak.

müçtenibane

 • Çekinerek, bir şeye karışmayarak.

muhterizane / muhterizâne

 • Sakınarak, çekinerek. Çekine çekine. (Farsça)

mümaşatkar / mümaşatkâr

 • Dost geçinerek, kusurlara göz yumarak, müdara suretiyle. (Farsça)

müşmeiz

 • (İşmi'zaz. dan) Nefret eden, tiksinen, tiksinerek sıkılan.

müstenkifane / müstenkifâne

 • Çekinerek, çekingenlik göstererek.

mutatarribane

 • Coşarak, sevinerek, şevke gelerek. (Farsça)

müteallimane / müteallimâne

 • (İlm. den) Bilgi edinerek, ilim öğrenerek, taalüm ederek. (Farsça)

mütehazzirane / mütehazzirâne

 • Çekinerek, sakınarak, dikkatli davranarak. (Farsça)

mütenazilen

 • İnerek, inmekle.

müteneffirane / müteneffirâne

 • Tiksinerek, çekinerek. (Farsça)

rakiben / râkiben / راكبا

 • Binmiş olarak, binerek.
 • Binerek. (Arapça)

recaze

 • Mahfeden küçüktür ve deve arkasına vurup üzerine binerler.

rehbeten

 • Korkup çekinerek, çekingenlikle.

sahret

 • Kudüs'te, Beyt-i Mukaddeste çok eski ve tarihi bir kaya. Bu kayaya "Hacer-i Muallak" da der. Hz. Peygamberin (a.s.m.) Mîrac Gecesinde bu kayadan Burak'a binerek semâya çıktığı hakkında rivâyet vardır.

tasfiyehane / تصفيه خانه

 • Rafineri. (Arapça - Farsça)

teeddüben / تأدبا

 • Terbiye ile çekinerek, utanarak. (Arapça)

tenezzülen / تَنَزُّلاً

 • Seviyesine inerek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın