LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te indir ifadesini içeren 283 kelime bulundu...

nehy-i anil münker

 • Günahlardan ve kötülüklerden sakındırmak, alıkoymak.

abad / âbâd / آباد

 • Bayındır, mamûr. (Farsça)
 • Âbâd etmek/eylemek: (Farsça)
 • Mamûr etmek. (Farsça)
 • Zenginleştirmek. (Farsça)
 • Huzur vermek. (Farsça)
 • Âbâd olmak: (Farsça)
 • Mamûrlaşmak. (Farsça)
 • Zenginleşmek. (Farsça)
 • Huzura kavuşmak. (Farsça)

abadan / âbâdân / آبادان

 • Bayındır. (Farsça)

abadani / âbâdânî / آبادانى

 • Bayındırlık. (Farsça)

abadi / abadî / âbâdî / آبادی

 • Bayındırlık, mâmurluk, şenlik.
 • İmar edilmiş olan.
 • Hindistan'ın Devlet-âbad şehrinde ipekden yapılmış bir yazı kağıdı.
 • Bayındırlık. (Farsça)
 • İnce Hint kağıdı. (Farsça)

ail

 • Ailesini geçindiren, idare eden. Kalabalık ailesi olan. Fakir.

aman

 • (Emân) Emniyet. İmdat. Yardım dileği. Afv, ricâ, niyâz.
 • Sabırsızlıkla hiddet ve infiâl ifâdesi.
 • Tenbih, sakındırma.

ammar

 • Bayındırlaştıran, imar eden.

areometre

 • yun. Sıvıların yoğunluk derecesini ölçmeye yarayan âlet. Arşimet'in keşfettiği kanuna istinad edilerek yapılan bu alet, içi boş cam bir silindir ile bunun üst kısmındaki dereceli bir çubuktan ibarettir.

asrem

 • Kulağı sakat, hasta.
 • Ailesini geçindirmek için sıkıntı çeken (kimse).
 • Bölük bölük.

atlas

 • (Tekili: Talas) Eskitmeler, yıpratmalar.
 • Eski, aşındırılmış, yıpranmış.

atles

 • Eski, yırtık, yıpranmış, aşındırılmış.

ayet-i tenzil / âyet-i tenzil / âyet-i tenzîl / آيَتِ تَنْزِيلْ

 • Allah'ın indirdiği Kur'ân âyeti.
 • Parça parça indirilmiş âyet.

bab

 • Evlat sahibi erkek. Ata, ecdat. (Farsça)
 • Gemi halatlarının bağlandığı yer. (Farsça)
 • İnşaatta ağırlıkların bindirildiği direk. (Farsça)
 • Mânevi rehber, şeyh. (Farsça)
 • Bektaşi şeyhi. (Farsça)
 • Hayırhah ve muhterem. (Farsça)
 • Daha çok zencilerde olan bir hastalık cinsi.Aile reisi babadır. Babanın hayatt (Farsça)

balıkhane kapısı

 • Topkapı Sarayı'nın Marmara kıyısındadır. Padişahlarca cezandırılan vezirler burada idam edilir, sürgün edileceklerse buradan gemilere bindirilirlerdi.

bar-hane

 • Yük yeri, yüklük. (Farsça)
 • Yolcu eşyası indirilecek ve saklanacak yer. (Farsça)

bast

 • Genişlemek, açmak, yaymak.
 • Bir şeye el uzatmak.
 • Sevindirmek.
 • Bir mecliste haya sebebiyle olan sıkılmanın gitmesiyle açılmak.
 • Özür kabul etmek.
 • Kaplamak.
 • Tas: Allahın cemâl tecellisiyle kalbin sükûn ve huzur içinde ferahlaması. (Mukabili: "Kabz"

bati-ül hazm / batî-ül hazm

 • Sindirimi güç, hazmi zor.

bedii kıraet / bedîî kıraet

 • Mantıki kıraet şartlarına riâyet ettikten başka rikkat mevkiinde sesini indirmek, şiddet makamında yükseltmek -acemi aktör tavrı takınmaksızın- mevzuu ses ve işaretle canlandırmaktır.

behc

 • Her zaman neşeli olma. Birisini şâd ve mesrur etme, sevindirme.
 • Güzellik, hüsn.

belediye

 • Bir şehir veya kasabanın temizliği, bayındırlığı ve nizamiyle ilgilenen daire.

beşaret

 • (Doğrusu Bişârettir) Müjde. Sevindirici haber. Hayırlı haber.
 • Müjdeye verilen ihsan.
 • Yeni çıkan acib şey.

beşir ve nezir / beşîr ve nezîr

 • Müjdeleyen ve sakındıran Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

bobin

 • Tel veya iplik sarılmaya mahsus silindir şeklinde makara. (Fransızca)

cefaset

 • Hazımsızlık ıztırabı, sindirim zorluğu.

cial

 • (Çoğulu: Cüul) Ocaktan çömlek ve tencere gibi sıcak şeyleri tutup indirmekte kullanılan bez.

dercan etmek

 • Hayatını ona vermek, gönlüne sindirmek.

ehl u iyal / ehl u iyâl

 • Bir kimsenin geçindirmek zorunda olduğu aile efradı ve diğer kimseler.

el-azametü lillah ve'l-kudretü lillah / el-azametü lillâh ve'l-kudretü lillâh

 • Büyüklük ve kudret Allah'ındır.

el-hubbu fi'llah

 • Allah için sevmek; sevgi Allah içindir.

el-hükmü li'l-galib

 • Hüküm güçlü ve kuvvetli olanındır.

el-minnetü lillah

 • Minnet ancak Allah'ındır. "Ancak Allah'a minnet edilir."

elhikmetü lillah / elhikmetü lillâh

 • Gerçek bilgi ve hikmet sadece Allah'ındır.

elhubbu-lillah

 • Allah için sevmek. Muhabbet, dostluk, sevgi sırf Allah içindir. Hoş geçim, insanlara olan muhabbet Cenab-ı Hakk'ın rızası içindir.

elhubbulillah / elhubbulillâh

 • Sevgi Allah içindir.

elhükmü-lillah

 • Hüküm Allah'ındır.

emr-i bi'l-ma'ruf ve nehy-i ani'l-münker / emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker

 • Dinin iyi gördüğü şeyleri emretmek ve kötü gördüğünden sakındırmak.

eriş

 • Sakatlanan bir uzuv için yaralayandan alınan şer'i diyet.
 • Satıldıktan sonra kusuru ve noksanları belli olan malın, kıymetinden bunun için indirilen miktar.

esbab-ı nüzul / esbâb-ı nüzûl

 • İnmesinin sebebleri.
 • Kur'an-ı Kerim âyetlerinin gelmesine (Cebrail Aleyhisselâm vasıtası ile indirilmesine) sebeb olan hâdiseler.
 • Kur'ân-ı kerîm âyetlerinin, Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimize indiriliş sebebleri.

ey

 • (Arabçada) "Bak, dinle, dikkat et, yahut, demektir ki" mânalarına gelir. Bir ibareyi tefsir için kulanılır. Türkçede: Yakın nidâ içindir.

ez ki

 • Ondandır ki, onun içindir ki.

fagosit

 • yun. Organik yahut inorganik maddeleri alıp sindirebilen hücre.

fakih

 • (Fâkihe) Yaş meyve, yemiş, yaş hurma ağacı.
 • Şenlendiren, sevindiren.

ferah-aver

 • Sevinç getiren, sevindiren, ferah getiren. (Farsça)

ferah-bahş

 • Sevinç veren, sevindiren. Ferah bağışlayan. (Farsça)

fersa

 • Mahveden, yoran, aşındıran manasına kelimelere bitişir. Meselâ: Tahammül-fersa : Tahammül bırakmayan. Tâkat-fersa : Tâkatsız düşüren, tâkat bırakmayan. (Farsça)

füru-nihade

 • İndirilmiş, tenzil edilmiş. (Farsça)

gülle

 • Top mermisi. (Vaktiyle demirden veya taştan yuvarlak olarak yapılırdı. Şimdi çelikten, silindir biçiminde ve ucu sivri olarak yapılmaktadır.)
 • Eskiden demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi.

güvariş

 • Sindirime yarıyan şeyler, hazme yardımı olan şeyler. (Farsça)

haber-i beşaret / haber-i beşâret

 • Sevindirici, müjdeli haber.

hafid / hâfid

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kıyâmet günü, yâni öldükten sonra mahlûkât (yaratılmışlar) diriltilip, herkes dünyâda iken yaptığının hesâbını verirken, kâfirleri ve kötü kimseleri en aşağı seviyeye indiren, huzûrunda düşmanl arının başlarını aşağı eğdiren.

hal

 • Yapıp bitirme, indirme.

hal' / خلع

 • Kaldırma. Kal' etme.
 • Hükümdarı tahttan indirmek. Azletmek.
 • Mansıb ve mesnetten ihraç etmek.
 • Elbise gibi şeyleri soymak.
 • Bir şeyi izâle edip ayırmak ve terketmek.
 • Karısını boşamak. Evlâdını evlâdlıktan reddetmek.
 • Tahttan indirme. (Arapça)
 • Hal'edilmek: Tahttan indirilmek. (Arapça)
 • Hal'etmek: Tahttan indirmek. (Arapça)

hal' edilme

 • Hükümdarın tahttan indirilmesi.
 • Boşanmış olmak.
 • Kovulmuş olmak.

hangar

 • Eşyayı muhafaza etmek için yapılan üstü örtülü, yanları açık yer. (Fransızca)
 • Uçakları barındırmaya mahsus garaj. (Fransızca)

hatita

 • Bir malın değerinden indirilen tenzilât, iskonto.

hatm / ختم

 • Hatim, hatim indirme. (Arapça)
 • Mühürleme. (Arapça)

hatt

 • Bir şeyi yukarıdan aşağıya indirmek.
 • Ucuzlatmak.
 • Cilâ vurmak.
 • Bırakmak.

havva / havvâ

 • İlk insan ve ilk peygamebr olan Hz. Âdem'in (a.s.) eşi, beşeriyetin anası ve ilk kadındır.

hazım / hâzım

 • Hazmettirici, sindirici.
 • Sindirici.

hazm / حضم

 • Midedeki yenen şeyleri eritmek, sindirmek. Vücuda yarayacak hale getirmek.
 • Birisine ansızın hücum etmek.
 • Ansızın bir şey üzerine inmek.
 • Birisinin hakkını, malını gasb ile alıp zulmeylemek.
 • Münasebetsiz bir hale, güce gidecek bir vaziyete düşenin kendi nefsini
 • Düşünceli hareket, sabır, sindirme.
 • Sindirim. (Arapça)

hazm-ı nefs

 • Tahammül etmek. Nefsini kırmak. Meydana gelen kendi ile alâkalı gördüğü bir kusuru kendi üzerine almak. Sabreylemek. Sindirmek. (Farsça)
 • Nefsini kırma, sabredip sindirme.

hazmınefs

 • Kendi adına sabretme, içine sindirme.

hazmolma

 • Sindirilme.

hebt

 • (Hübut) İniş. Aşağı inme.
 • Aşağı indirme. Bir yere inip konmak.
 • Nüzul, illet, maraz.
 • Zayıflama.
 • Bir memlekete birisini dâhil ettirmek.
 • Eksiltmek.
 • Kötü bir hale uğratmak.

hedel

 • Devenin dudağının sarkık olması.
 • Bir şeyi aşağı indirmek.

henae

 • Yemeğin sindirilip hazmolması.

hendesehane

 • Eskiden mühendis mektebi, teknik üniversitesi. (Farsça)
 • Bayındırlık ve belediye gibi dairelerin mühendislere mahsus şubesi. (Farsça)

hoşgüvar

 • Hazmı kolay, tatlı, hoş, sindirici. (Farsça)

hudur

 • Aşağı indirmek.
 • Bir yeri şişmek.

hukukullah

 • Fık: İbadetler ve İlâhî cezalar, ukubetlerle alâkalı haklar.
 • Hukukullah umuma taalluk edip, yalnız bir şahsa âid olmayan ahkâm demektir. Bunlar hukuk-u umumiyeden ibarettir. Cenab-ı Hakk'a izafesi, tazim ve ehemmiyetine işaret içindir.

hünu'

 • Sindirip hazmetmek.

hüve'l-batın / hüve'l-bâtın

 • O Bâtındır; bütün varlıkların içyüzlerini mükemmel bir fabrikanın harika makineleri gibi yaratıp işleten ve herşeyin iç âlemine hükmeden Allah'tır.

i'lam ve ilham-ı ilahi / i'lâm ve ilham-ı ilâhî

 • Allah tarafından bildirme ve kalbe indirilen ilham.

i'mar / i'mâr / اعمار / اِعْمَارْ

 • Bayındırlaştırma, mamûr etme. (Arapça)
 • Bayındır hâle getirme, şenlendirme.

i'tikal / i'tikâl

 • (Ekl. den) Kemirme, kemirerek yeme.
 • Dalgaların, deniz kenarlarındaki karaları döğerek aşındırması.
 • Tıb: Yaranın, vücudu yemesi. Yaranın büyümesi.

iaşe / iâşe / اعاشه

 • Geçindirmek. Beslemek. Yaşatmak. Diriltmek.
 • Geçindirme, besleme.
 • Geçindirme. (Arapça)

iaze

 • Sığındırmak. Muhafaza etmek. İltica.

iba' / îba'

 • Tiksindirmek, iğrenme.

ibate / ibâte / اباته

 • Bir yerde barındırma. Gece yatırma.
 • Gece yatırma, geceyi geçirtme, barındırma. (Arapça)

ibate ve iaşe

 • Barındırma ve besleme.

ibhac

 • Sevindirme, sürur ve sevinç verme.

iczal

 • Birini sevindirme, mesrur etme, gönlünü hoş etme.

ihbat

 • Mahveylemek. Battal ve geçmez hale koymak.
 • Kuyunun suyu çoğalmak veya bitmek.
 • İşin karşılığını vermek.
 • Amelin sevabını giderip, hiçe indirmek.

ihtisab / ihtisâb

 • Allahü teâlânın emir ve yasaklarına uyulmasının, ilim ve ehliyet sâhibi bir devlet me'muru olan muhtesib tarafından sağlanması, emr-i ma'rûf nehy-i münkerin yâni iyiliği emretmek kötülükten sakındırmak vazîfesinin el ile yapılması vazîfesi.

ihtisar

 • İcmâl etmek. Sözün kısaltılması. Kısaltmak.
 • Mat: Sadeleştirme, basitleştirme. Hesapta bir tenasübü en küçük haddine indirme.

ihtitat

 • Yukarıdan aşağı indirme.

ihtizaza getiren

 • Coşturan, sevindiren.

iklal

 • (Kıllet. den) Azaltma, miktarını indirme.
 • Az bulma, az görme.

ikram

 • Ağırlamak. Hürmet etmek. Saygı göstermek.
 • İltifat olarak bir şeyler vermek.
 • Bağış.
 • Hesap dışı verilen şey veya yapılan indirme, tenzilât.
 • Allah'ın lütfu ve ihsanı. (İkramın izharı, yani Allah'ın lütfu ve ihsanı olan ikramın izharı tahdis-i nimettir. İnsanın ne

ilahi / ilâhî

 • "Ey Allah'ım" mânâsına hitâb.
 • Allahü teâlâ ile alâkalı, O'na âit, O'ndan gelen, O'nun gönderdiği, indirdiği.

ilham / ilhâm

 • Allah tarafından insanın kalbine indirilen mânâ.

ilham-ı rabbani / ilham-ı rabbânî

 • Allah tarafından kalbe indirilen ilham.

ilka

 • Vahiyle indirilme, kalbe bırakılma.

imar-ı dünya / imâr-ı dünya

 • Dünyanın bayındır hâle getirilmesi, düzenlenmesi.

imaret / imâret / عمارت

 • Bayındırlık; bir yerin ömür sürülür, yaşanır hâle getirimesi.
 • Bayındırlık, fakirlere yemek verilen yer.
 • Aşevi. (Arapça)
 • Bayındırlık. (Arapça)

incil

 • Hz. İsa'ya indirilen mukades kitap.

incil-i yuhanna

 • Yuhanna İncili dört incilden birisi, Hz. İsa'nın (a.s.) havarilerinden Yuhanna tarafından yazılan İncil, Hz. İsa'ya indirilen kitap.

ind

 • Arapçada zaman veya mekân ismi yerine kullanılır. Hissî ve manevî mekân. Maddî ve manevî huzura delâlet eder. Nezd, huzur, yan, vakt, taraf gibi mânâlara gelir. Gayr-ı mütemekkindir. Yani harekeleri değişmez. İzafete göre zamanı ifade eder (Min) harf-i cerriyle birleşebilir. Bazan da zarf olmaz. Baz

infak / infâk / انفاق

 • Nafaka verme. Besleme. Geçindirme.
 • Harcayıp tüketme.
 • Fakir olma.
 • Nafaka verme, besleme, geçindirme.
 • Nafaka vererek geçindirme, besleme.
 • Geçindirme, nafakalandırma. (Arapça)

inne rahmetallahi karibün mine'l-muhsinine / inne rahmetallâhi karîbün mine'l-muhsinîne

 • "Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti ihsan sahiplerine yakındır.".

inzal / inzâl / انزال / اِنْزَالْ

 • (Nüzul. dan) İndirme. İndirilme. Nüzul ettirme.
 • Tenasül âletinden meninin çıkması.
 • İndirme.
 • İndirmek.
 • Kur'ân-ı kerîmin, Ramazân-ı şerîf ayında Kadir gecesinde Levh-i mahfûzdan, dünyâ semâsındaki Beyt-ül-izze denilen makâma bir defâda, topluca indirilmesi.
 • İndirme, inme.
 • İndirme, indirilme.
 • İndirme. (Arapça)
 • İndirme.

inzal eden / inzâl eden

 • İndiren, gönderen.

inzal etme

 • İndirme.

inzal olunan

 • İndirilen.

inzal-i kütüb / inzâl-i kütüb / اِنْزَالِ كُتُبْ

 • Kitapların indirilmesi.
 • Kitapları indirme.

inzar / inzâr

 • (Çoğulu: İnzârât) (Nezr. den) Neticenin kötü olacağını bildirerek fenalıktan sakındırmak. Azab ve ceza va'detmek.
 • Korkutmak, sakındırmak.

inzicar

 • Azarlanma, sakındırılma, menedilme.

irca / ircâ

 • İndirme, döndürme.

irhas

 • Fiat indirmek, ucuzlatmak.

irka'

 • Akan kan veya göz yaşını silme, dindirme.

irkab / irkâb

 • (Rükûb. dan) Bindirme.
 • Binilecek hayvan verme.
 • Araba veya gemi gibi bir vasıtaya bindirme.

irkaben / irkâben

 • Bindirerek, irkâb suretiyle.

irkah / irkâh

 • İnanma, itimad etme, güvenme.
 • Sığındırma, dayandırma.

ıs

 • (Iss) t. Bayındırlık, mâmuriyet. Şenlik.
 • Ses.
 • Sâhib. Mâlik.
 • Efendi.

ısfa'

 • Arındırılmak. Hâli olmak.

ispat-ı nüzul

 • Kur'ân'ın Allah tarafından indirildiğini ispat etme.

istilam / istîlâm

 • Selâmlamak. Hac ve umre ibâdetinde Kâbe'yi tavafa (etrâfında dönmeye) başlarken veya tavaf sırasında Hacer-ül-esved (Cennet'ten indirilen taşın) önüne gelindiğinde, elleri namaza durur gibi kaldırıp tekbir, tehlîl getirerek (Allahü ekber, lâilâhe ill allahü vallahü ekber diyerek) onu selâmlamak ve e

istinzal

 • Tenzil etmek. İndirmek.
 • İnmesini istemek.

itfa'

 • Söndürme. Bastırma. Dindirme.
 • Bir borcu ödeyerek bitirme.
 • Fizikte: İntizamlı ve eşit zamanlarla sallanan bir hareketin yavaş yavaş azalarak sıfıra inmesi.

iva'

 • Barındırma, kondurma. Yerleştirme, oturtma, iskân ettirme.

ıyal / ıyâl

 • Fık : Bir adamın üzerine nafakasını vermek vacip olan, kendilerini geçindirdiği kimseler.
 • Bir kimsenin bakmak (geçindirmek) zorunda olduğu kimseler: Zevce (hanım), çocuklar (erkek ve kız), ana-baba, hizmetçi.
 • Bir kimsenin geçindirmek zorunda olduğu kişiler.

kabil-i hazım

 • Hazmı mümkün, sindirilebilir.

kabz u bast

 • Ruhen sıkıntı. Daralma ve genişleme. Sıkıntı ve ferahlık.
 • Birini diğeri üzerine tercih etme.
 • Münkabız bir adama ferahlık ve sürurluluk vermek, sevindirmek.
 • Beyan ve ifâde etmek.
 • Uzun uzun ve etraflıca anlatmak.

kadr (kadir) gecesi

 • Daha çok Ramazân-ı şerîf ayı içerisinde bulunduğu bildirilen ve Kur'ân-ı kerîmin indirilmeye başladığı mübârek gece.

kantar

 • Ağırlık ölçüsü âleti.
 • Binikiyüz dinar, onikibin okiyye, yüz okiyye gibi hudutsuz bir vezindir.
 • Kırk okka.

karibetün / karîbetün

 • Yakındır (kadınlar için kullanılır).

karibün / karîbün

 • Yakındır (erkekler için kullanılır).

kelimat-ı ilahiye / kelimât-ı ilâhiye

 • Cenab-ı Allah'a ait kelimeler; vahiyle indirilen kitaplar.

kerih / kerîh

 • İğrenç, tiksindirici.
 • Muharebe ve cenkte olan şiddet.
 • Pis, çirkin, fena şey.
 • Nefse kerahetlik vercek kabahat.
 • İğrenç, tiksindirici, pis kokan.
 • Tiksindirici.

kitab-ı münzel

 • İndirilen, indirilmiş kitap.

kulleteyn

 • Eni boyu ve derinliği altmışar santimetre veya çapı 48, derinliği 96 santimetre olan bir küp veya silindir şeklindeki havuz veya 500 rıtl yâni 220 kg su.

küllü atin karib / küllü âtin karîb

 • Gelecekte olacak her şey yakındır.

kur'an-ı kerim / kur'ân-ı kerîm

 • Allahü teâlânın Cebrâil aleyhisselâm vâsıtasıyla Muhammed aleyhisselâma yirmi üç senede Arabça olarak indirdiği, bize kadar ilk nâzil olduğu şekilde tevâtürle, yalan söylemeleri mümkün olmayan üstün vasıflı insanların bildirmeleri ile gelen ve mushaf larda yazılı olup, okunması ile ibâdet edilen, hi

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kütüb-i münzele

 • Allah tarafından indirilmiş olan kutsal kitaplar.

kütüb-ü münzele

 • Allah tarafından indirilen kitaplar.
 • Vahiy ile Cenâb-ı Hak tarafından indirilmiş, ihsan edilmiş mukaddes kitaplar.

la't

 • Sakınmak, sakındırmak.

lacin

 • Ağaçtan dökülen yaprak.
 • Ağaçtan yaprak indirme.

ma'mure

 • İnsanların bulunduğu bayındır yer. Ma'mur olan yer. Şehir, kasaba.

ma'muriyet

 • Bayındırlık, ma'murluk.

ma'nevi temizlik / ma'nevî temizlik

 • İnsanın iç temizliği, kalb temizliği; kalbini her türlü bozuk inanış ve düşüncelerden fenâ huylardan arındırmak.

mahall-i nüzul

 • İndirildiği yer.

mahlu / mahlû / مخلوع

 • Hal' edilmiş. Tahtından indirilmiş padişah.
 • Reddedilmiş olan.
 • Tahttan indirilmiş. (Arapça)

mamur / mâmûr / mamûr / معمور

 • Bayındır, şenlikli.
 • Bayındır, imar edilmiş. (Arapça)
 • Mamûr edilmek: Bayındırlaştırılmak, imar edilmek. (Arapça)
 • Mamûr etmek: Bayındırlaştırmak. (Arapça)
 • Mamûr olmak: Bayındır olmak. (Arapça)

mamure / mamûre / معموره

 • İnsan bulunan, bayındır, şenlikli yer, şehir, kasaba.
 • Bayındır yer. (Arapça)

mamuriyet / mamûriyet / معموریت

 • Bayındırlık. (Arapça)

memnun

 • Memnun etmek:
 • Mutlu edilmek, razı edilmek.
 • Sevindirilmek.

men'uş

 • Hayır ile yâdedilen ölü.
 • Yukarı kaldırılmış.
 • Fakir olduktan sonra sevindirilmiş.
 • Tabuta konulmuş.

merdane

 • Erkekçesine. Merdcesine. Er'e yakışır surette. (Farsça)
 • Matbaada baskı, baskı makinelerinde ve ofset makinelerinde ise plâteye değerek mürekkeb vermek; ve toprağı bastırmak gibi çeşitli işlerde kullanılan silindir. (Farsça)
 • Yufka açmağa yarıyan oklava. (Farsça)
 • Erkek ayakkabısı. (Farsça)

merdud

 • Reddolunmuş. Kabul edilmemiş. Geri döndürülmüş. Kovulmuş. (Namaz kılmayan hâindir, hâinin hükmü merduddur.)

merkub

 • (Rükub. dan) Üzerine binilmiş, bindirilmiş.
 • Üzerine binilen hayvan veya nakil vasıtası.

meserretaver / meserretâver

 • Sevinç ve meserret getiren. Sürurlandıran. Sevindiren. Sevindirici. (Farsça)

meserretengiz

 • Sevindiren. Meserret meydana getiren. (Farsça)

mesrur

 • Sevindirme.

mesrur eden

 • Sevindiren, mutlu eden.

mevatın

 • (Tekili: Mevtın) Yurtlar. Şenlendirilmiş ve bayındır yerler.

mu'tezile

 • Hicrî ikinci asırda Vâsıl bin Atâ tarafından kurulan ve aklı, nakilden yâni dînî delillerden önde tutan bozuk fırka. "Büyük günâh işleyen kimse ne kâfirdir, ne de mü'mindir, iki menzile (yer) arasında bir menzilededir (yerdedir)" diyen Vâsıl bin Atâ, hocası Hasen-ül-Basrî'nin ders halkasından ayrıld

mübeşşer

 • (Beşâret. den) Tebşir olunmuş. Kendisine müjde verilmiş. İyi haberle sevindirilmiş.

mübeşşir

 • İyi haber verip sevindiren. Hayırlı haber veren. Müjdeleyen.

mübhic / mübhîc

 • Ferah ve sürur veren. Sevindiren.
 • Sevindiren.

müellefe-i kulub / müellefe-i kulûb

 • Kalbleri İslâm'a ısındırılmak istenenler. Kalblerine îmân yerleştirilmesi istenilen veya yeni îmân etmiş müslümanlar ve kötülükleri önlemek istenilen bâzı kâfirler olup, zekât verilen sekiz sınıftan biri iken hazret-i Ebû Bekr zamânında kendilerine zekât verilmesinin nesh yâni hükmünün kaldırıldığı

müellefe-i kulüb

 • Peygamberimiz zamanında kalpleri İslâm'a ısındırılmak için iltifat görmüş olanlar.

müellefet-ül kulub

 • Asr-ı Saadette kalbleri te'lif için mübâşeret edilenler. İslâmiyete ısındırmak için kıymet vererek farklı ve lütufla muamele edilenler.

muhazane

 • Çocuklara şaşırtıp sevindirecek şeyler söylemek.

muhazzir

 • Tahzir eden. Sakındıran. Çekindiren.

mühbit

 • İndiren. Nâzil eden.

müheddel

 • Aşağı indirilen.

müjde

 • Güzel, sevindirici haber.

münagat

 • Çocukları sevindirecek ve güldürecek söz söylemek.

münderic

 • Yer almış. İndirac eden, derc olunan.
 • Bir şeyin içine konulmuş bulunan. İçinde bulunan.

münderis

 • İndiras eden. Eseri, izi nişânı kalmamış olan.

münezzil

 • (Nüzul. den) Tenzil eden, indiren.
 • Kur'an-ı Kerim'i vahiy ile insanlara rahmet olarak ihsan eden Allah (C.C.)

münzel

 • (Nüzul. den) İndirilmiş, yukardan aşağıya kısım kısım inmiş olan.
 • İndirilmiş, indirilen.
 • İndirilmiş.

münzel-i aleyh

 • Kendisine Allah tarafından indirilmiş.

munzic

 • Hazmettirici, sindirici.
 • Tıb: Yara veya çıbanı cerahatlendiren.
 • Kemâle eren, inzâc eden.

münzil

 • İnzal eden, aşağı indiren. Bir şeyi indiren.
 • İndiren.

münzilü'l-kur'an / münzilü'l-kur'ân

 • Kur'ân'ı indiren, Allah.

münzir

 • Korkutan, sakındıran.

musaffa / musaffâ / مُصَفّٰي

 • Arındırılmış.

müsarre

 • Sürurlaşmak, sevindirmek.

musibet-i semaviye / musibet-i semâviye

 • Bir hikmete binaen Allah tarafından gökten indirilen musibet, belâ.

müstehlik evliya / müstehlik evliyâ

 • Nihâyete erdikten, maksada kavuştuktan sonra sebepler âlemine indirilmeyen, geri döndürülmeyen evliyâ. Kalbi hep Allahü teâlâya dönük olup, O'ndan başkası ile meşgul olmayan zâtlar.

müstekreh

 • Tiksindirici.

müstenkıs

 • (Naks. dan) Fiyatı indirmek isteyen.

mutayyeb

 • (Tayyib. den) Güzel kokular sürünmüş.
 • Gönlü hoş edilmiş, sevindirilmiş, taltif olunmuş.

mutayyiben

 • Güzel kokular sürünmüş olarak.
 • Sevindirilerek, gönlü hoş edilerek.

müvalat / müvâlât

 • Abdest alırken her uzvu ara vermeden birbiri ardınca yıkamak.
 • Dostluk, karşılıklı sevgi.Tebrik ile terdif ederim arz-ı hulûsu, Kalbimdeki sıdk u müvâlât senindir.

müzdecer

 • Sakınılması lâzım gelen âkıbet.
 • Sakındıracak nasihat. Vaz geçirecek, zecr edecek olan.

müzill

 • İndiren, alçaltan, zillete düşüren, Allah.

na-güvar

 • (Nâ-güvâre) Midede zor hazmolunan şey. Sindirimi zor. (Farsça)
 • Yenilmesi veya içilmesi acı olan şey. (Farsça)

na-hoş-güvar

 • Hazmı zor, sindirimi güç. Tatsız. (Farsça)

nafaka

 • Yiyecek parası. Geçim için lüzumlu olan şey.
 • Geçindirmeğe mecbur olduğu kimselere veya çocuklarına mahkeme karariyle verilen iaşe parası.

nafıa / nâfıa / نافعه

 • Bayındırlık işleri.
 • Bayındırlık işleri. (Arapça)
 • Nâfıa müdüriyeti: Bayındırlık müdürlüğü. (Arapça)
 • Nâfıa nâzırı: Bayındırlık bakanı. (Arapça)
 • Nâfıa nezareti: Bayındırlık bakanlığı. (Arapça)
 • Nâfıa vekâleti: (Arapça)

nazil olan / nâzil olan

 • İnen, indirilen.

nazil olma / nâzil olma

 • İnme, indirilme.

nefretbahş

 • İnsana nefret veren, iğrendiren, tiksindiren. (Farsça)

nehyianilmünker

 • Kötülükten sakındırma.

neib

 • Karga sesi.
 • Ağaçtan yemiş indirmek.
 • Süt sağmak.

nev-i cami / nev-i câmi

 • Pek çok özelliği üzerinde barındıran bir tür.

nücu'

 • Yemeğin hazmolup sindirilmesi.
 • Eser yapmak.
 • Duhul etmek, girmek.

nüzul-u kur'an / nüzûl-u kur'ân

 • Kur'ân'ın indirilmesi.

nüzul-ü kur'an / nüzûl-ü kur'ân

 • Kur'ân'ın indirilmesi.

rayiha-i kerihe / râyiha-i kerîhe

 • İğrenç ve tiksindirici koku.

revzen-i mahlu

 • İndirilmiş pencere.

rif

 • (Çoğulu: Eryâf) Mâmur, bayındır yer.
 • Ekini bol ve ucuz olan yer.

rikkat-amiz / rikkat-âmiz

 • Acıma veren, kalbe hüzün verecek olan, acındıran.

rikkatli

 • Acınacak, acındırıcı.

risale-i harika ve camia / risale-i harika ve câmia

 • Harika ve pek çok özelliği üzerinde barındıran risale.

risalet ve't-tenzil

 • Peygamberlik ve Cenâb-ı Allah'ın peygamberlere vahiy yoluyla kitaplar indirmesi.

saadet-bahş / saâdet-bahş

 • Saâdet veren, sevindiren, ferahlandıran. (Farsça)

şad / şâd / شاد

 • Sevinçli. (Farsça)
 • Şâd etmek: Sevindirmek, mutlu etmek. (Farsça)
 • Şâd olmak: Sevinmek, mutlu olmak. (Farsça)

şadeyleyen / şâdeyleyen

 • Neşelendiren, sevindiren.

safileştirmek / sâfileştirmek

 • Arındırmak.

sarr

 • Sevindiren, sürura sebeb olan.

sebeb-i nüzul

 • İndirilme, iniş sebebi.
 • İndiriliş sebebi.

semavi kitab / semâvî kitab

 • Hak dinlerin kitapları. Semâvî kitapların bize bildirileni yüz dörttür. Bunlardan on suhuf Şist (Şit) aleyhisselâma otuz suhuf İdris aleyhisselâma, on suhuf İbrâhim aleyhisselâma indirildi. Mushaflar; Tevrât Mûsâ aleyhisselâma, Zebur kitabı Dâvûd aleyhisselâma, İncîl kitabı Îsâ aleyhisselâma ve Kur'

şen

 • Naz, eda, cilve. (Farsça)
 • Göze ve gönüle hoş görünen hal. (Farsça)
 • Bayındır, ma'mur. (Farsça)
 • Sevinçli, ferahlı. (Farsça)

şıkk

 • (Şikk) İslâmiyetin zuhurundan biraz önce yaşamış iki kâhinin adıdır. Bunlardan eskisi Arablarda ilk kâhindir. Acaib bir mahluk olup, alnının ortasında yalnız bir gözü (veya alnını ikiye ayıran bir alev) vardı. El Yaşkarî adındaki ikinci Şıkk, Satih ile birlikte devrinin en meşhur kâhiniydi. Satih'te

su-i hazm

 • Sindirim bozukluğu.

süham

 • (Sühamî - Sühamiye) Lezzetli, sindirici, hoş içilecek şey.
 • Kuş yelekleri arasındaki yumuşak tüyler.
 • Yumuşak kumaş, elbise.

suhuf-u ibrahim

 • Hz. İbrahim'e indirilen sahifeler, küçük kitap.

sultan-ı mahlua / sultan-ı mahlûa

 • Tahtından indirilmiş Sultan; İkinci Abdülhamid.

suretlerin tahrimi / sûretlerin tahrimi

 • Resimlerin haram kılınması, yasaklanması; haset, gurur, riya, şehvet gibi nefsanî duyguları kabartan ve İslâmiyetin sakındırdığı sonuçların doğmasına sebep olan resimlerin, fotoğrafların yasaklanması.

sürpriz

 • Beklenilmeyen bir anda meydana gelen ve şaşırtarak insanı sevindiren veya üzen hâdise. Umulmadık şey. (Fransızca)

sütun

 • Direk, amud, rükün. Silindir biçiminde destek. (Farsça)
 • Gazete veya kitap sahifelerinde yukarıdan aşağıya olan bölünmüş kısımlardan herbiri. Kolon. (Farsça)

ta'lit

 • Devenin yularını başından indirmek.
 • Deve boynuna nişan etmek.

ta'tif

 • Şefkat uyandırmak. Acındırmak.

tahdir

 • Acele ettirmek.
 • Nüzul ettirmek, indirmek.

tahfiz

 • Aşağı indirmek.
 • Asan etmek, kolaylaştırmak.

tahli'

 • (Hal'. dan) Söküp çıkarmak. Koparmak.
 • Tahttan indirmek.

tahmim

 • Zina eden kimseyi ziftleyip, dövüp, yüzüne kara vurup, ters olarak eşeğe bindirip gezdirmek.

tahriş

 • (Çoğulu: Tahrişât) Tırmalama. Yakıp kaşındırma.
 • Azdırma. Rencide etmek.

tahzir / tahzîr / تحذیر

 • (Çoğulu: Tahzirât) (Hazer. den) Menetme, sakındırma, önleme.
 • Yasaklama, sakındırma, önleme.
 • Hazırlama.
 • Sakındırma.
 • Sakındırma. (Arapça)
 • Tahzîr etmek: Sakındırmak. (Arapça)

taklil

 • Azaltma. Azaltılma. İndirme. Tenkis.

tamam tasfiye

 • Tasfiyenin tamamlanması, arındırmanın bitmesi.

tanh

 • Semiz olmak, besili ve şişman olmak.
 • Yemeğin hazmolmaması, sindirilmemesi.

tarh

 • Uzaklaştırmak.
 • Vaz' etmek.
 • İndirmek.
 • Bırakmak, elinden atmak.
 • Yerleştirmek.
 • Temel bırakmak.
 • Mat: Çıkarma.

tasavvuf

 • Kalbi dünyadan arındırma yolu, tarikat.

tasfiye / تَصْفِيَه

 • Safileştirme, arındırma.
 • Saflaştırma, arındırma.
 • Arındırma.

tasfiye-i nefis

 • Nefsi arındırma, saflaştırma.

tasvib

 • Münasib görmek. Uygun ve doğru bulmak.
 • Aşağı indirmek.

tebrie / تبرئه

 • Arındırma.
 • Arındırma, temize çıkarma. (Arapça)
 • Tebrie etmek: Temize çıkarmak. (Arapça)

tebşir / tebşîr

 • Müjdeleme, sevindirici bir haber ulaştırma.

temlik / temlîk / تمليك

 • Mülk edindirme, mal sahibi yapma.
 • Mülk edindirme.
 • Mülk verme, mülk edindirme. (Arapça)

tencic

 • Şâd etmek. Sevindirmek.

tênis

 • Isındırma, okşama.

tenkil

 • Uzaklaştırmak. Tepeleyip sindirmek.
 • Başkalarına ders ve ibret olacak şekilde ceza vermek. Rezil ve rüsvay eylemek.
 • Zincire vurmak.
 • Tepeleme, sindirme.

tenkis

 • Noksanlaştırmak. Azaltmak. İndirmek.

tenkis etme

 • Değerini indirme.

tenkis etmek

 • Eksiltmek, değerini indirmek.

tenkisat / tenkisât

 • (Tekili: Tenkis) Tenkisler, eksiltmeler, indirmeler, azaltmalar.

tenzih / tenzîh / تنزیه

 • Arındırma, uzak tutma, kusur kondurmama. (Arapça)
 • Tenzîh etmek: Uzak tutmak, kusur kondurmamak. (Arapça)

tenzil / tenzîl / تنزیل / تَنْز۪يلْ

 • Bir şeyin bir miktarını çıkarmak.
 • İndirmek, indirilmek, indirilen. Aşağı indirmek.
 • Kur'an-ı Kerim'in vahiy vasıtası ile Peygamberimize (A.S.M.) indirilmesi. Tedricen indirme. (Birden indirmeye inzal, parça parça indirmeye de tenzil denir.)
 • İndirme, alçaltma.
 • İndirme.
 • Kur'ân-ı Kerim (Kur'ân-ı Kerim 23 yılda bölüm bölüm indirildiği için "indirilen, parça parça indirilmiş" anlamına gelen Tenzîl ismi verilmiştir).
 • İndirmek, indirilmek; Allahü teâlâ tarafından indirilen kitab, Kur'ân-ı kerîm. İnzâl kelimesinde bir defada indirmek mânâsı bulunduğu halde, tenzîlde azar azar indirme mânâsı vardır. Kur'ân-ı kerîm Levh-i mahfûzdan Beyt-ül-izze (Kur'ân-ı kerîmin bir bütün hâlinde indirildiği ve dünyâ semâsında bulun
 • İndirme. (Arapça)
 • İndirim. (Arapça)
 • İndirme.

tenzil etme

 • İndirme, düşürme.

tenzil etmek

 • İndirmek.

tenzilat / tenzilât / tenzîlât / تنزیلات

 • (Tekili: Tenzil) Fiat indirme. İskonto.
 • İndirim. (Arapça)
 • Tenzîlât yapmak: Fiyat düşürmek, indirim yapmak. (Arapça)

terfie

 • Dirlik düzenlik temennisinde bulunma.
 • Sevindirme.

terfiye

 • Sevindirmek.
 • Rahat etmek.

teselli etmek

 • Acısını dindirmek.

teselli verme / tesellî verme

 • Üzüntüyü hafifletme, acıyı dindirme, rahatlatma.

teselli vermek

 • Avutmak, acısını dindirmek.

tesrir

 • (Çoğulu: Tesrirât) (Sürur. dan) Sevindirme.
 • Mesrur etme, sevindirme.

tesrir eden

 • Sevindiren, mutlu eden.

tevrat

 • Hz Mûsâ'ya (a.s.) indirilen mukaddes kitap.
 • Hz. Musa'ya indirilen İlâhî kitap.

tevsik

 • Vesikalandırmak. Vesikalamak. Sağlamlaştırmak. Yazılı hale koymak.
 • Bir kimse hakkında -bu emindir, mutemeddir- demek.

tezkiye

 • Temizleme, arındırma.

tur-i sina / tûr-i sinâ / tûr-i sînâ

 • Sinâ Dağı; Cenab-ı Hakkın Hz. Mûsâ'ya göründüğü ve Tevrat'ı indirdiği dağ.
 • Tûr dağı. Allahü teâlânın Mûsâ aleyhisselâmı peygamberlikle müjdelediği ve sonra Tevrât'ı indirdiği, Kızıldeniz'in kuzeyinde, Asya ve Afrika kıtalarının arasındaki Sinâ yarımadasının güney kısmında yer alan dağ.

umran / عمران

 • İmar ile şenlendirilmiş olan. Bayındırlaşmak. Medenilik. Saâdet. Mutluluk.
 • Bayındırlık. (Arapça)

ümran / ümrân / عمران

 • Bayındırlık, kalkınma. (Arapça)

üslub-u müzeyyen / üslûb-u müzeyyen

 • (Ziynetli ve parlak üslub) Bu üslub tergib ve terhib (teşvik etme ve sakındırma) gibi hususları tazammun eder. Hitabiyat ve iknaiyatta kullanılır.
 • Süslü, parlak üslûp (Bu üslûp teşvik etme ve sakındırma gibi özellikleri ihtiva eder.).

usret-i hazm

 • Hazım güçlüğü, sindirim zorluğu.

üstüvane / üstüvâne / استوانه

 • Geo: Silindir. Direk şeklindeki sütun. İçi boş direk şekli.
 • Silindir. (Arapça)

vahamet

 • Zor, güçlük.
 • Ağırlık. Tehlike. Muhatara. Neticesi fena.
 • Hazım güçlüğü, sindirim zorluğu.
 • Korkulacak hal, tehlikeli vaziyet.

yakin / yakîn

 • Şüphesiz, sağlam ve kat'i olarak bilmek. (Yakîn: Ma'rifet ve dirayetin ve emsalinin fevkinde olan ilmin sıfatıdır. İlm-i yakîn denir, ma'rifet-i yakîn denilmez. Ayn-el yakîn: (kelimenin merfu hali ayn-ul yakîndir.) Göz ile görür derecede veya görerek, müşahede ederek bilmek. Meselâ; uzakta bir duman

yemin-i lağv / yemin-i lâğv

 • Alışkanlıkla veya dil sürçmesiyle veya sehven yapılan yemindir (ki; şer'an kefâret lâzım gelmez).

yuhanna incili

 • Dört incilden birisi, Hz. İsa'nın (a.s.) havarilerinden Yuhanna tarafından yazılan İncil Hz. İsa'ya indirilen kitap.

zebur / zebûr

 • Hz. Dâvud'a indirilen kitap.
 • Dört büyük kitabdan biri. Dâvûd aleyhisselâma indirilen mukaddes kitâb.

zecir

 • Sakındırma.

zecirkarane / zecirkârâne

 • Şiddetle sakındırarak, engelleyerek.

zecr

 • Azarlama, sakındırma.
 • Sakındırma, zorlama.

zecr-i kur'ani / zecr-i kur'ânî

 • Kur'ân'ın şiddetli azarlaması, sakındırması.

zecren

 • Sakındırma, yasaklama.