LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te inatçı ifadesini içeren 47 kelime bulundu...

akıs

 • İnatçı, muannid.

akis

 • (Aks) İnatçı, muannid.

aksi / aksî / عكسى

 • İnatçı.
 • Geçimsiz, huysuz. Uğursuz.
 • Ters, zıd.
 • İnatçı. (Arapça)
 • Ters, zıt. (Arapça)
 • Huysuz. (Arapça)

anede

 • Çok inatçılar. Muannidler.

anud / anûd / عنود

 • Muannid. Çok inatçı.
 • Çok inatçı.
 • Çok inatçı.
 • İnatçı. (Arapça)

arim / ârim

 • İnatçı, kafa tutan.

arm

 • (Arem) İnatçılık, muannitlik.
 • Kafa tutma.

ati

 • İnatçı, muannid. Kalın kafalı.

atub / atûb

 • İnatçı, muannid.

azil

 • Islah edilmesi mümkün olmayan. Muannid, inatçı.

büleğa-yı muanidin, hasidin / büleğâ-yı muânidîn, hâsidîn

 • İnatçı, kıskanç belâgatçiler.

cahil-i anud / cahil-i anûd

 • İnatçı cahil.

çetin

 • Sert.
 • İnatçı, dik başlı.
 • Zor, güç.

eledd

 • Sert çarpışan kimse. Metin.
 • Hakkı kabul etmeyen, inatçı adam.

enaniyet-i taassubkarane / enaniyet-i taassubkârâne

 • Kendisini beğenme ve üstün görmede çok katı ve inatçı davranma.

firavun

 • Eski Mısır krallarının lâkabı; katı yürekli, inatçı ve zâlim kimseler için kullanılan bir tabir.

gaşum

 • Zâlim, gaddar.
 • Muannid, inatçı.

gavur / gâvur

 • Kâfir. Merhametsiz, inatçı.

gerden-keş

 • Âsi, serkeş, isyankâr. (Farsça)
 • Mağrur, kibirli. (Farsça)
 • İnatçı, muannid. (Farsça)

hasm-ı eledd

 • İnatçı düşman, muannid hasım.

hırçın

 • Pek inatçı, titiz.

hıyre-çeşm

 • Kamaşık ve donuk gözlü. (Farsça)
 • Cesur, atılgan. (Farsça)
 • İnatçı, muannid. (Farsça)
 • Utanmaz, hayâsız, arsız. (Farsça)

huşunet

 • Kabalık, sertlik, inatçılık.

hutame

 • Cehennemin beşinci tabakası. İnatçı münkirlerin yeri olup, Gayya Kuyusunun bulunduğu kısım.

ıhşişan / ıhşîşan

 • Kabalığı, inatçılığı ve katılığı fazla olmak.

leccac

 • İnatçılık. Muannidlik.
 • İnatçı, inad edip ayak direten. Muannid.

lecuc / lecûc / لجوج

 • İnatçı. (Arapça)

merid / merîd

 • Katı, yoğun. Güçlü, kuvvetli kimse.
 • Süt içinde ıslatılıp yumuşatılan hurma.
 • Baş kaldıran. Sadece fesadlık çıkaran. İnatçı. Şerli. Haddini aşmakta, azgınlıkta ve günahkârlıkta çok ileri gitmiş olan.

muanid / muânid / معاند

 • İnatçı. (Arapça)

muannid / معند / مُعَنِّدْ

 • İnatçı.
 • İnatçı.
 • İnatçı.
 • İnatçı. (Arapça)
 • İnatçı.

muannidane / muannidâne

 • İnatçı bir şekilde.

muannit

 • İnatçı, dikkafalı.

müddei / müddeî / مدعى

 • İddia eden. İddiacı. Davacı.
 • Bir hükümde ayak direyen. Hak olduğunu veya herhangi hakkın zayi olduğunu dâvâ eden.
 • İnatçı, muannid.
 • Davacı. (Arapça)
 • İnatçı. (Arapça)

mümahık

 • İnat eden kimse, inatçı.

müteannid / متعند

 • İnad eden, ayak direyen, inatçı.
 • İnatçı. (Arapça)

müteannidin

 • (Tekili: Müteannid) Direnenler, inad edenler, inatçılık yapanlar.

mütemerrid

 • İnatçı, ısrar eden, dik kafalılık eden. Kibirlilik eden.
 • İnatçı, inanmamakta direnen.

mütemerridane / mütemerridâne

 • İnatla, inatçı bir şekilde.

mütemerridin / mütemerridîn

 • (Tekili: Mütemerrid) Dikkafalık edenler, inatçılık yapanlar, direnenler. Mütemerridler.

nobran

 • Sert mizaçlı, inatçı, nâzik olmayan.

şedidü'ş-şekime / şedîdü'ş-şekîme

 • Başkasına kolay kolay boyun eğmeyen, inatçı.

serkeş / سركش

 • İnatçı, isyan eden. Kafa tutan. Asi. (Farsça)
 • Baş kaldıran, inatçı, dikbaşlı, itaatsiz.
 • Dikkafalı, inatçı. (Farsça)

serkeşi / serkeşî / سركشى

 • İtaatsizlik, inatçılık, serkeşlik, dikbaşlılık. (Farsça)
 • Dikkafalılık, inatçılık. (Farsça)

sertab

 • İnatçı, muannid. (Farsça)

şütürdil

 • Deve huylu, kinci, inatçı. (Farsça)

tagıye

 • Salak, kibirli ve inatçı adam.
 • Yıldırım.

telah

 • Birbirine inatçılık etmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın