LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te inak ifadesini içeren 48 kelime bulundu...

abide / âbide

 • Tapınak, ibadet edilecek yer.

ahire / âhire

 • Zâni, zinakâr.

akropol

 • yun. Eski Yunan şehirlerinde içinde saray ve tapınakların bulunduğu müstahkem tepe.

ale / âle

 • Güneş, yağmur gibi etkenlerden korunmak için yapılmış barınak.
 • Fakirlik.

arekiyye

 • Zinâkâr kadın.

asar

 • Toz.
 • Sığınak.
 • Atiyye, hediye.

avz

 • (Avez) (İyâz, meaz, meâze) Sığınma. Sığınak. Melce. Sığınacak yer.

baru / bârû

 • Kale duvarı, tabyanın gezinti yeri, hisar burnu, sur. (Farsça)
 • Sığınak, siper. (Farsça)

bi'a / bî'a

 • Hıristiyanların mâbedi, tapınak, kilise.

erkah

 • (Tekili: Rükh) Rükhler, sığınılacak yerler, sığınaklar, siperler.

fecere

 • (Tekili: Facir) Günah işleyenler, günahkârlar, zinakârlar, fâcirler.

fenik

 • (Çoğulu: Finak-Efnâk) Gayet kerim ve necip olan.

hanak

 • (Çoğulu: Hınâk) Hiddetlenme, kızma.

hırz / حرز

 • Sığınak.
 • Nazar boncuğu, nazar duası.
 • Tılsım.
 • Sığınak. (Arapça)
 • Nazar boncuğu. (Arapça)

hısn

 • Kale, sığınak.

ilticagah / ilticagâh / ilticâgâh / التجاگاه

 • Sığınılacak yer. Sığınacak şey. Sığınak. (Farsça)
 • Sığınak.
 • Sığınak.
 • Sığınak, sığınma yeri. (Arapça - Farsça)

isticare

 • (Cevr. den) Yardım ve korunma isteme.
 • Sığınak isteme.

istihkamat-ı dahiliye / istihkâmat-ı dâhiliye

 • Bir istihkâmın iç tarafında, icab ettiği zaman yapılan müstakil sığınaklar.

istihkamat-ı hafife / istihkâmat-ı hafife

 • Harbde kısa zamanda yapılan sığınaklar.

istihkamat-ı muttasıla / istihkâmât-ı muttasıla

 • Bir birine bitişik ve bağlı olarak yapılmış olan sığınaklar olup, daha ziyade şehirlerin ve mühim mevkilerin etrafına yapılır.

maabid

 • Mabetler, tapınaklar.

mabed / معبد

 • Tapınak. (Arapça)
 • İbadethane. (Arapça)

mahazin

 • (Tekili: Mahzen) Mahzenler, sığınaklar, bodrumlar.

meab / meâb

 • Sığınak, dönüş yeri.

melce

 • Sığınak.

melcê

 • Sığınak.

melce / ملجأ

 • Sığınak, sığınacak yer. (Arapça)

melce'

 • Sığınak.
 • Sığınacak yer, sığınak.

meskeniyet

 • Barınak özelliği olma.

mültehic

 • Sığınacak yer. Sığınak.

penagah / penagâh

 • Sığınacak yer. Sığınak. Melce'. (Farsça)

penah / penâh

 • Sığınak.
 • Sığınak, dayanak.

penahgah / penahgâh / پناهگاه

 • Sığınacak yer, sığınak. (Farsça)

perestişgah / perestişgâh

 • Mabet, tapınak. (Farsça)

redm-i azim ve cesim / redm-i azîm ve cesîm

 • Zülkarneyn'in yaptığı çok büyük sed, yığınak.

reşadetpenah

 • Doğru sığınak.

rüft

 • Bir küçük canavar. ("İnâk-ul arz" da derler)

sanem-hane

 • Tapınak, puthane. (Farsça)

sedd-i mahfi / sedd-i mahfî

 • Gizli sed, yığınak.

sedn

 • Tapınak.
 • Puthane.

sı'sıa

 • Sığınacak yer, sığınak, melce'.
 • Her nesnenin aslı.
 • Horozun baldırında çıkan fazlalık parmak.

siper

 • Arkasına saklanılacak şey. Koruyan. (Farsça)
 • Mânia. Sığınak veya set arkası, duvar altı gibi kuytu yerler. (Farsça)
 • Okun, giderken kabzayı zedelememesi için sol elin üzerine konulan âlet. (Farsça)
 • Muharebede askerin kurşun ve gülleden korunması için toprak kazılarak açılan ve ön tarafına, çıkan (Farsça)
 • Arkasında saklanılan şey; sığınak, dayanak.

tahassungah / tahassungâh

 • Sağlam korunulacak yer. Sağlam sığınak. (Farsça)
 • Sığınma yeri, sığınak.

tahassüngah / tahassüngâh

 • Sığınma yeri, sığınak.
 • Sığınak.

tahşid

 • Yığma. Toplama. Biriktirme. Yığınak.
 • Bir mevzu hakkında çok izah ve konuşmalar.

tahşidat / tahşidât

 • Birikmeler. Toplamalar. Yığınaklar.
 • Konuşarak fazla üzerinde durma.

tahşidat-ı askeriye

 • Askerî yığınak.

tahşidat-ı azime / tahşidat-ı azîme

 • Öneminden dolayı bir şeyin üzerinde çok fazla durma, yığınak yapma.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR